info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Etapele și procedura de radiere voluntară a unei societăți comerciale cu răspundere limitată

indicatoare drum-500x500Pentru radierea voluntară a societății se parcurg două etape și anume dizolvarea și lichidarea voluntară a acesteia și radierea efectivă.

Documentele necesare etapei de dizolvare și lichidare voluntară sunt:
1. Cerere de înregistrare persoane juridice;
2. Decizia asociatului unic sau Hotărârea AGA de dizolvare și lichidare simultană a societății. De asemenea se precizează și modalitatea de împărțire a activelor rămase;
3. Delegația persoanei care depune mențiunea, dacă este cazul (dacă persoana care depune documentația este alta decât unul dintre asociați/administratori);
4. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Termenul de eliberare al lucrării este de 3 zile lucrătoare din ziua în care dosarul a primit număr de înregistrare la Registrul Comerțului.
După eliberarea primei etape se așteaptă publicarea Deciziei asociatului unic sau Hotărârii AGA de dizolvare și lichidare voluntară în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
După trecerea celor 30 de zile de la publicarea documentului mai sus menționat, se poate trece la etapa a II-a de radiere, aceasta în cazul în care nu s-a înregistrat vreo opoziție. În cazul în care s-a facut opoziție, cererea de radiere a firmei se poate introduce după ce a devenit irevocabilă hotărârea de respingere a opoziției (sau, după caz, hotărârea prin care se constată că firma sau asociatul unic a plătit datoriile ori a oferit garanții acceptate de creditori sau a convenit cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor) dar nu mai devreme de termenul de 30 de zile în care pot apărea și alte opoziții.

Documentele necesare etapei de radiere a societății sunt:
1. Cererea de radiere;
2. Certificatul de înregistrare și anexele acestuia (Certificatele constatatoare emise în temeiul art. 17, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 359/2004), în original;
3. Bilanțul de lichidare al societății;
4. Hotărârea (decizia) de repartizare a activelor societății comerciale;
5. Certificat de Atestare Fiscală, obținut de la Administrația Financiară din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul de stat și la contribuțiile sociale;
6. Delegația persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale, dacă este cazul, în original (împuternicire specială în formă autentică, avocațială sau delegație);
7. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Ca și în cazul primei etape, termenul de eliberare al lucrării este de 3 zile lucrătoare din ziua în care dosarul a primit număr de înregistrare la Registrul Comerțului.
După eliberarea documentelor pentru cea de-a doua etapă (Certificatul de radiere si Rezoluția dosarului) persoana juridică a încetat sa mai existe.

Articole populare

Categorii