info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Etapele și procedura de radiere a unei Persoane Fizice Autorizate

indicatoare drum-500x500Procedura de radiere a unei Persoane Fizice Autorizate este mult mai simplă decât procedura de radiere a unei societăți cu răspundere limitată. Aceasta constă într-o singură etapă și sunt necesare următoarele documente:

1. Cererea de înregistrare – se va bifa la pct. II – radiere şi la pct. 7.6. pentru motivul radierii;
2. Documentul care atestă motivul radierii, dacă este cazul;
3. Certificatul de înregistrare și certificatul constatator de autorizare (original);
4. Împuternicire specială şi autentică, împuternicire avocaţială, delegaţie a consilierului juridic, după caz, în original, dacă este cazul (dacă persoana care depune documentația este alta decât persoana fizică autorizată) conform Ordinul Ministrului Justitiei nr.2594/C/2008;
5. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.

Termenul de eliberare al lucrării este de 3 zile lucrătoare din ziua în care dosarul a primit număr de înregistrare la Registrul Comerțului.
După eliberarea documentelor (Certificatul de radiere si Rezolutia) de la Registrul Comerțului se demarează procedura de radiere la Administrația Financiară pe raza căreia persoana fizică autorizată a avut sediul profesional.
Etapele pentru radierea acesteia la Administrația Financiară sunt următoarele:

1. Se întocmește Declarația 220 privind venitul estimat/norma de venit de închidere a persoanei fizice autorizate.
2. Se depun la Administrația Financiară documentele de radiere eliberate de la Registrul Comerțului și Declarația 220 de închidere.
3. La începutul anului următor, se depune la Administrația Financiară Declarația 200 privind veniturile realizate din România de închidere a persoanei fizice autorizate. Această declarație se completează cu aceleași sume ca și Declarația 220 depusă la închidere.
4. Se așteaptă Decizia de impunere ce va conține situația financiară finală (dacă mai sunt sume de plată sau de recuperat).

După finalizarea acestei proceduri la Administrația Financiară Persoana Fizică Autorizată a încetat să mai existe.

Articole populare

Categorii