info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Este necesară schimbarea registrului unic de control la mutarea sediului social?

Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1), art.3 alin. (1) si art.5 alin (2) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control, cu modificările şi completările ulterioare , contribuabilii, persoane juridice înregistrate la ONRC, sunt obligate să ţină registrul unic de control la sediul social și la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizații şi să-l prezinte organelor de control.
Legea nr. 252/2003 prevede la art.6 alin.(1) şi (3) condiţiile în care se achiziţionează Registrul unic de control, şi anume:

registru-unic-de-controlRegistrul unic de control se eliberează, contra cost, de direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de înregistrare, în cazul comercianţilor, şi pe baza certificatului de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.
Contribuabilii nou-înfiinţaţi sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data înregistrării, să achiziţioneze registrul unic de control.

Având în vedere caracterul unic al registrului de control, legea specială în materie nu instituie în sarcina unui contribuabil care îşi schimbă sediul social obligaţia de a achiziţiona un nou registru unic de control.
Astfel în cazul schimbării sediului social, contribuabilul persoană juridică nu trebuie să achiziţioneze un nou registru unic de control.

Articole populare

Categorii