info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Durata legala a timpului de munca si munca suplimentara

timpul de munca si munca suplimentaraPentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe saptamâna, iar impreuna cu orele suplimentare nu poate depaşi 48 ore pe saptamâna. In mod exceptional, aceasta limita poate fi depaşita, cu conditia incadrarii intr-o medie saptamânala de 48 ore pe saptamâna, calculata pentru un interval de maximum 3 luni.

In cazul tinerilor in vârsta de pâna la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe saptamâna.

Repartizarea timpului de munca in cadrul saptamânii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi timp de 5 zile, cu doua zile de repaus.

In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta şi pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamâna.

 Munca suplimentara

Munca prestatã în afara duratei normale a timpului de muncã sãptãmânal este consideratã muncã suplimentarã.
Munca suplimentarã nu poate fi efectuatã fãrã acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţã majorã sau pentru lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlãturãrii consecinţelor unui accident.

Munca suplimentarã se compenseazã prin ore libere plãtite în urmãtoarele 60 de zile calendaristice dupã efectuarea acesteia.
În aceste condiţii salariatul beneficiazã de salariul corespunzãtor pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
În perioadele de reducere a activitãţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plãtite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în urmãtoarele 12 luni.

În cazul în care compensarea prin ore libere plãtite nu este posibilã în luna urmãtoare, munca suplimentarã va fi plãtitã salariatului prin adãugarea unui spor la salariu corespunzãtor duratei acesteia.
Sporul pentru munca suplimentarã se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncã sau, dupã caz, al contractului individual de muncã, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bazã.

Tinerii în vârstã de pânã la 18 ani nu pot presta muncã suplimentarã.

Articole populare

Categorii