info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Documentele solicitate la un control ITM in cadrul campaniei nationale in domeniul constructiilor

In cazul unui control ITM, efectuat in cadrul Campaniei Nationale de Identificare si Combatere a Contractelor de Munca Nedeclarate in Domeniul Constructiilor, vi se vor solicita atat documentele cu privire la sanatatea si securitatea in munca cat si la relatiile de munca. Aceleasi documente, cu exceptia celor specifice domeniului constructiilor, sunt solicitate si in cazul celorlalte tipuri de controale.

In ceea ce priveste SSM, iata care sunt documentele solicitate:

– certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si actul constitutiv al societatii;

– registrul unic de control si stampila societatii si copie BI/CI administrator, imputernicire scrisa si CI/BI pentru reprezentantul societatii in vederea semnarii documentelor de control;

– certificat constatator ONRC cf. Legea 359 – autorizarea de functionare in domeniul SSM pentru activitatile desfasurate;

– evaluarea riscurilor de accidentare si planul de preventie si protectie;

– tematica de instruire, instructiuni privind periodicitatea instruirii, evidenta locurilor de munca cu pericol grav si iminent, evidenta zonelor cu risc ridicat si specific;

– instructiuni proprii pentru completarea reglementarilor de securitate – sanatate in munca;

– lista de dotare a salariatilor cu EIP;

– fisele de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca;

– fise de post cu atributii in domeniul SSM si fise de aptitudini eliberate de medicina muncii;

– baza decizionala a structurii organizatorile a activitatii de prevenire si protectie (decizie lucrator desemnat si dovada curs ssm si/sau decizie servicu intern SSM si dovada curs SSM si/sau contract cu serviciul extern de prevenire si protectie si certificat de abilitare);

–  decizia CSSM, dovada transmiterii ultimului PV de sedinta depus la ITM;

– avizul ISCIR pentru ET ce intra sub incidenta ISCIR (instalatii de ridicat si sub presiune);

– autorizare personal conform prevederilor legale;

– dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii (verificare impamantare);

– mai pot fi cerute: plan propriu de securitate si fisa colectiva de instruire.

 

In privinta RELATIILOR de MUNCA, vi se vor solicita:

– actele constitutive ale societatii (contract de societate, statut, acte aditionale, anexe, etc.);

– certificat de inregistrare la Registrul Comertului;

– dosarele de personal ale angajatilor (inclusiv ale persoanelor cu handicap sau alte documente prevazute de art. 78 din Legea 448/2006, in cazul societatilor comerciale care au incadrati cel putin 50 de salariati;

– actele privind modificarea si/sau incetarea contractelor individuale de munca;

– statele de plata ale salariilor aferente perioadei vizate;

– foile colective de prezenta aferente perioadei vizate;

– dovada inregistrarii la ITM a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic precum si a modificarilor ulterioare;

– regulamentul intern;

– contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii (daca este cazul);

– stampila societatii;

– BI/CI administrator;

– registrul unic de control;

Articole populare

Categorii