info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Documente suplimentare necesare la înființarea unui SRL cu asociat PF/PJ străină

O persoană fizică/juridică cu altă cetățenie decât cea română poate deveni asociat al unei societăți comerciale în România, după îndeplinirea condițiilor legale prestabilite de legislația în vigoare.

Pentru ca o persoană fizică străină să devină asociat în cadrul unei societăți pe teritoriul României trebuie să respecte condițiile legale prestabilite de legislația în vigoare și are nevoie de copie C.I. pentru țările din UE sau copie pașaport pentru țările din afara UE, dovada că nu are antecedente penale sau datorii fiscale și Anexa nr. 2 referitor la investiția străină, pentru evidența statistică.

descărcare

În cazul cetățenilor români cazierul fiscal se obține de către Registrul Comerțului pentru a vedea dacă persoana respectivă are sau nu antecedente penale sau datorii fiscale.

În cazul persoanei fizice străine, dacă acestea sunt înregistrate fiscal în România, cazierul fiscal va fi obținut de Registrul Comerțului, iar dacă nu dispun de cazier fiscal, legislația în vigoare prevede depunerea unei declarații pe propria răspundere cum că nu este înregistrată fiscal în România.

Declarația privind cazierul fiscal se poate realiza în țara de origine a persoanei fizice care pe urmă va fi tradusă și lealizată în limba română de un notar public, sau în România, în prezența unui notar public și a unui traducător și interpret autorizat dacă persoana respectivă vorbește limba română.

Pentru ca o persoană juridică străină să devină asociat în cadrul unei societăți pe teritoriul României trebuie să respecte condițiile legale prestabilite de legislația în vigoare și are nevoie de scrisoare de bonitate bancară și scrisoare de bonitate de la camera de comerț din localitatea din străinătate unde s-a înființat, copia documentului de înmatriculare al acesteia, Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor și dovada cazierului fiscal Documentele anterior menționate trebuiesc apostilate, traduse și legalizate în limba română.

Prin Hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor se mentionează intenția de asociere în viitoarea societate ce se va înființa în România, cota de participare la constituirea capitalului social al viitoarei firme, precum și persoana desemnată de aceasta să semneze, în numele societății, actul constitutiv și alte documente necesare înființării S.R.L.

Și în cazul persoanei juridice străine este nevoie de certificat de cazier fiscal pentru asociații sau reprezentantți legali ai societății comerciale, persoane fizice străine, care sunt înregistrate fiscal în România, sau, după caz, declarația autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetățean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, din care să rezulte că nu are datorii fiscale în țara al cărei cetățean este, în original și, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.

 

Articole populare

Categorii