info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Începând cu 2016 diurna se poate acorda și administratorilor

În conformitate cu Legea 5 din 2003 – Codul Muncii, salariatul care se deplasează în interes de serviciu are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare. Aceasta indemnizație, numită și diurnă, se acorda pe zi calendaristică atât pentru deplasările în interiorul țării cât și pentru cele în stăinătate, într-un cuantum stabilit înb mod expres de lege.

diurna cazare si masa

La deplasările pe teritoriul țării, diurna este stabilită la nivelul legal acordat instituțiilor publice, indexată cu 2.5, și se acordă în cazul în care delegarea se realizează într-o localitate situată la o distantă mai mare de 5 km de cea în care iși are locul permanent de munca și dacă durata este de cel puțin 12 ore, indiferent de funcția pe care o îndeplinește salariatul, conform HG nr.1860/2006. Nivelul stabilit este, începand cu 27 ianuarie 2015, de 17lei/zi.

În ceea ce privește diurna externă, aceasta este reglementată de HG nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale salariatului roman trimis pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar în străinatate. Diurna este stabilită la nivelul legal al diurnei pentru fiecare țară în parte indexat cu 2.5.

Ca document contabil, pentru justificarea necesității deplasării sau delegării se întocmește Ordinul de deplasare (delegație).
Pe perioada în care angajatul este în deplasare/detașare și primește diurna, nu se acordă tichete de masă.

Potrivit reglementărilor în vigoare, indemnizația pe perioada delegării sau detașării în altă localitate, în țară și în străinătate, în interesul serviciului, a cărei valoare depășește de 2.5 ori nivelul legal stabilit pentru salariați se supune impozitului pe salarii și se include în baza lunara de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii, indiferent de entitatea plătitoare. Practic, daca se depășește de 2.5 ori nivelul legal stabilit, diferența este considerate venit asimilat salariilor /avantaj în natura și se impozitează ca atare.

Începând cu anul 2016, potrivit Codului Fiscal, diurna se va putea acorda și administratorilor societăților comerciale.

Articole populare

Categorii