info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Definitivarea impozitului pe profit pentru anul 2015 și depunerea formularului 101 – „Declarație privind impozitul pe profit”

I. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează declararea şi plata impozitului pe profit trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli :
– depun formularul 100 ” Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit pentru trimestrele I– III până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.
– nu mai depun formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2015.
– definitivează impozitul pe profit aferent anului fiscal 2015 şi depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” pentru anul 2015 până la data de 25 martie 2016. Plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2015 urmează să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei anuale privind impozitul pe profit.

administrare societate
II. Instituţiile de credit – persoane juridice române şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe profit care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial, pentru anul fiscal 2015 aplică următoarele reguli :
– depun formularul 100 ”Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” pentru impozitul pe profit reprezentând plată anticipată efectuată trimestrial, pentru trimestrele I– IV până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare încheierii acestora; termenul de declarare este şi termen de plată.
– depun formularul 101 ” Declaraţie privind impozitul pe profit ” şi efectuează plata impozitului pe profit pentru anul 2015 până la data de 25 martie 2016
Alte termene:
– organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit, anual, până la data de 25 februarie 2016;
– contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi de a plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie 2016;
– persoanele juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare şi să plătească impozitul pe profit aferent până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.
– persoanele juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.( în acest caz perioadă impozabilă este perioada din anul calendaristic pentru care contribuabilii au existat ) ;
-contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv, până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat cu următoarele excepţii :
– organizaţiile nonprofit si contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură care au obligaţia să depună declaraţia D101 şi să plătească impozitul pe profit aferent anului fiscal respectiv până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat;

Articole populare

Categorii