info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Declaratia 205 preia rolul fisei fiscale!


In ​Monitorul Oficial nr. 0850 din 17.12.2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1913 privind noua procedura de depunere a “Declaratiei 205” privind impozitul pe venitul realizat de persoanele fizice, pentru anul 2012. Ca element de noutate, de maxima importanta, in Declaratia 205 se  declara impozitul anual pevenitul din salarii aferent anului 2012. Practic,

Cum se declara impozitul anual pe venitul din salarii?

Impozitul anual pe venitul din salarii se declara prin declaratia 205 “Declaratie informativa privind impozitul pe venit, cu retinere la sursa, pe beneficiari de venit.” Actualul ordin reglementeaza formatul si instructiunile de completare pentru urmatoarele doua declaratii: Declaratia 205 “ Declaratie informativa privind impozitul pe venit, cu retinere la sursa, pe beneficiari de venit” si Declaratia 204 “ Declaratia anula de venit, privind asocierile fara personalitate juridica.

Care este termenul de depuenre al declaratiei 205?

Declaratia se va depune pana in data de 28 februarie 2013, de catre toti platitorii de venituri catre persoanele fizice la care s-a efectuat retinerea impozitului pe venitul realizat de acestea. Ca si element de noutate, in declaratia 205 pentru anul 2012 se vor raporta veniturile platite de angajator si impozitul pe venitul din salarii retinut pe stat de la persoanele fizice salariate. Practic,  observam ca declaratia preia functia fiselor fiscale.
In cazul veniturilor din salarii, se genereaza tabelul prevazut la Sectiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, iar pentru celelalte venituri platite, se genereaza cate un tabel prevazut la Sectiunea IV „Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, inscriindu‐se datele corespunzatoare tipului de venit platit”, explica Adrian benta

Declaratia se depune la organul fiscal la care platitorii de venituri sunt inregistrati in evidenta fiscala. In cazul sediilor secundare inregistrate ca platitori de impozit pe veniturile din salarii, declaratia corespunzatoare activitatii sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le‐a infiintat, pe codul de inregistrare fiscala al acestuia, la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrat contribuabilul. In cazul in care sediul permanent din Romania al unei persoane juridice straine este platitor de venituri din salarii, declaratia se depune la organul fiscal la care sediul permanent din Romania este inregistrat in evidenta fiscala, mai arata consultantul fiscal citat.

Pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate, declaratia se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia. In situatia in care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, angajatorul care i‐a detasat comunica angajatorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat, precum si eventualele modificari ale acesteia aparute in cursul anului, mai precizeaza Benta. Pe baza acestor date, adauga el, unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatii privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul baza de calcul, precum si impozitul retinut pentru angajat, in scopul completarii declaratiei.

Pentru ce alte categorii de venituri supuse impozitului se mai depune declaratia ?

Se declara si urmatoarele categorii de venituri impozitate prin stopaj:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
b) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent;
c) venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) venituri din activitati independente realizate intr‐o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;
e) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare‐cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;
f) venituri obtinute din valorificarea bunurilor sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal;
g) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
h) venituri din salarii;
i) venituri din dividende;
j) venituri din dobanzi;
k) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;
l) venituri din lichidarea persoanei juridice;
m) venituri din premii;
n) venituri din jocuri de noroc;
q) venituri din arendare;
r) venituri din alte surse.

Nota: Declararea “venituri din activitati desfasurate in baza contractelor / conventiilor civile” incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent” (lit.b) se bifeaza numai in cazul in care, potrivit Codului fiscal, platitorul are obligatia retinerii la sursa a impozitului pentru veniturile platite. ”Venituri din arendare” (lit.q) se declara in cazul veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, realizate de persoanele fizice care nu au optat pentru determinarea venitului net in sistem real, precizeaza Adrian Benta.
Pentru fiecare tip de venit platit, se va genera cate un tabel distinct, prevazut la Sectiunea IV.

Cum se depune declaratia ?

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.
Data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia la organul fiscal sau data depunerii la posta, dupa caz. In acest caz se va depune declaratia listata si in format pe hartie pe langa formatul electronic salvat pe un suport magnetic. Declaratia poate fi depusa si prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin utilizarea serviciului de depunere declaratii on‐line, existent pe portalul e‐guvernare.ro.

 

Baza legala: Ordinul ANAF nr. 1913 privind noua procedura de depunere a “Declaratiei 205”


Articole populare

Categorii