info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Decizia de sanctionare disciplinara

Orice sanctiune aplicata in urma unei proceduri de cercetare disciplinara se concretizeaza intr-o decizie in forma scrisa, emisa de catre angajator in termen de 30 de zile de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Pentru a fi valabila, decizia de sanctionare va trebui sa contina o serie de informatii obligatorii, prevazute de Codul Muncii, si anume:

  • descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

  • precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;

  • motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea;

  • temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

  • termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

  • instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Lipsa oricareia dintre aceste informatii poate duce la constatarea nulitatii absolute a deciziei de sanctionare de catre instanta de judecata.

Decizia de santionare se inmaneaza personal salariatului, cu semnatura de primire, in maxim 5 zile calendaristice de la data emiterii, si produce efecte de la data luarii la cunostinta.

In cazul in care salariatul refuza primirea deciziei, aceasta se trimite prin scrisoare recomandata la domiciliul salariatului.

Contestarea deciziei de sanctionare se poate face in termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

Articole populare

Categorii