info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Decizia de demisie


Conform art. 81 din Codul Muncii, prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţã a salariatului care, printr-o notificare scrisã, comunicã angajatorului încetarea contractului individual de muncã, dupã împlinirea unui termen de preaviz.
Angajatorul este obligat sã înregistreze demisia salariatului, iar refuzul acestuia de a înregistra demisia dã dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probã.
De asemenea, salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Termenul de preaviz este cel convenit de pãrţi în contractul individual de muncã sau, dupã caz, cel prevãzut în contractele colective de muncã aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrãtoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrãtoare pentru salariaţii care ocupã funcţii de conducere.
Pe durata preavizului contractul individual de muncã continuã sã îşi producã toate efectele.
În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncã este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzãtor.
Contractul individual de muncã înceteazã la data expirãrii termenului de preaviz sau la data renunţãrii totale ori parţiale de cãtre angajator la termenul respectiv.
Salariatul poate demisiona fãrã preaviz dacã angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncã.

 

PENTRU A DESCARCA MODEL FORMULAR DEMISIE CLICK AICI

 

Baza legala: Codul Muncii 2012


Articole populare

Categorii