info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cum vom aplica sistemul de TVA la incasare?


Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata (TVA) la emiterea facturii a ridicat de-a lungul timpului destule probleme in special pentru firmele mici. In functie de fluxul de numerar pe care acestea il aveau si de disponibilitatea partenerilor de afaceri de a efectua plata facturilor, de multe ori IMM-urile se vedeau nevoite sa crediteze practic statul in perioadele in care TVA deductibil era mai redus decat cel incasat. Noua prevedere privind introducerea obligatorie a exigibilitatii si platii TVA la incasarea facturii promite, la prima vedere, sa rezolve aceasta problema.
AZ-Contabilitate va prezinta in acest sens principalele prevederi referitoare la sistemul de plata a TVA la incasarea facturii.

La o privire superficiala, lucrurile sunt simple: incepand cu 1 ianuarie 2013, o firma cu o cifra de afaceri sub 2,25 milioane de lei nu mai este obligata sa achite catre stat TVA aferenta unei facturi emise si nici nu va mai avea dreptul de a deduce TVA doar la simpla primire a unei facturi.
OG nr. 15/2012, actul normativ care a modificat Codul Fiscal, a introdus sistemul TVA la incasare care presupune ca exigibilitatea taxei intervine la momentul incasarii contravalorii livrarilor/prestarilor efectuate sau, in cazul facturilor neincasate, in cea de-a 90 a zi calendaristica de la data emiterii facturilor.

Cine aplica obligatoriu plata TVA la incasarea facturii?

Codul fiscal prevede ca, de la 1 ianuarie 2013, doua categorii de contribuabili vor aplica obligatoriu noul sistem de TVA. Concret, este vorba despre:

persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au sediul activitatii economice in Romania, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, realizate in cursul unui an calendaristic.

Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

persoanele impozabile, cu sediul activitatii economice in Romania care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic curent.

Aplicarea sistemului de catre acesti contribuabili se face incepand cu data inregistrarii lor in scopuri de TVA.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplica noul sistem de plata a TVA depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Atentie! Desi sistemul de TVA la incasare este obligatoriu pentru persoanele impozibile mentionate, el nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic.

 

Notificarea catre ANAF, obligatorie pentru cei care aplica noul sistem de TVA?

Reglementarile din Codul fiscal stabilesc ca cei care  trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Daca cei care trebuie sa depuna acesta notificare nu se achita de aceasta obligatie, acestia vor fi inregistrati din oficiu de organele fiscale competente pentru a aplica sistemul de plata TVA la incasare.

Important! Pentru aplicarea sistemului in 2013, cifra de afaceri luata in considerare va fi cea obtinuta in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, iar notificarea catre ANAF trebuie depusa pana la 25 octombrie 2012.

Potrivit Codului fiscal, Fiscul are obligatia sa infiinteze un Registru al persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Documentul va fi public si se va afisa pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Cand platesti TVA, daca nu ti-ai incasat facturile in 90 de zile?

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii.

In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

Pentru ce operatiuni NU se poate aplica noul sistem de TVA?

Conform reglementarilor din Codul fiscal, aplicabile din 2013, sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii sau locul prestarii, se considera a fi in Romania.

Codul fiscal precizeaza ca persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

livrari de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (2) – (6), art. 152^3 alin. (10) sau art. 160;
livrari de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
operatiuni supuse regimurilor speciale prevazute la art. 152^1 – 152^3;
livrari de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
livrari de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21.

OG nr. 15/2012 a introdus in Codul fiscal si o serie de dispozitii de aplicare a sistemului de TVA la incasare pentru facturile emise inainte de intrarea sau iesirea in / din acest sistem, precum si in cazul ajustarii bazei de impozitare.

Spre exemplu, in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea in sistemul TVA la incasare, nu se aplica plata TVA la incasare.

 

Baza legala: OG nr. 15/2012


Articole populare

Categorii