info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Contribuţii sociale datorate de persoanele persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere


Vă amintim că începând cu 1 iulie 2012, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice au trecut în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene.
În continuarea articolului vom prezenta principalele aspecte privind administrarea contribuţiile sociale obligatorii şi categoriile de contribuabili care intră sub incidenţa actului normativ menţionat mai sus, respectiv contribuţiile sociale datorate de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere.

Contribuabilii persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, profesii libere datorează:
– contribuţia de asigurări sociale (CAS – 31,3%) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%), dacă singurul venit realizat este cel din desfăşurarea de activităţi independente;
–  numai contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS – 5,5%) dacă persoana care realizează venitul este deja asigurată în sistemul public de pensii sau beneficiază de una din categoriile de  pensii acordate în sistemul public de pensii.
Baza lunară de calcul pentru CAS (pensie) este:
– venitul declarat care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu  brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (2.117 x 35% = 741 lei) şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig (10.585 lei), pentru activităţi independente impuse pe baza contabilităţii în partidă simplă;
– venitul normat, pentru activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.
Declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale se realizează de către contribuabilii menţionaţi mai sus, care se autorizează/înregistrează începând cu 1 iulie 2012, prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, formular 600, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 874/2012.
În baza Declaraţiei 600 depusă, organul fiscal emite „Decizia de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”, cod 610, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 891/2012, în care stabileşte contribuţia socială anual datorată şi termenele de plată. Contribuţia la pensii se plăteşte trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

PENTRU A DESCARCA PDF-UL INTELIGENT NECESAR GENERARII DECLARATIEI 600 – CLICK AICI

 

Baza lunară de calcul pentru CASS (sănătate) este:
– venitul net, respectiv venitul brut diminuat cu cheltuielile deductibile exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţii sociale, pentru activităţi independente cu evidenţa în partidă simplă;
– venitul normat, pentru activităţi independente impuse pe bază de normă de venit.
Baza de calcul nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară (700 lei).
Plata contribuţiilor la sănătate se efectuează anticipat, în cursul anului. Astfel, în baza declaraţiei de venit estimat, formular 220, sau a declaraţiei de venit realizat, formular 200, organul fiscal emite „Decizia de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”, cod 620, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANAF nr. 891/2012 în care stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată anticipat şi termenele de plată.

Plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
După încheierea anului fiscal, în baza declaraţiei privind venitul realizat depusă de contribuabili, formular 200, organul fiscal stabileşte obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prin decizia de impunere anuală regularizând sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei, iar sumele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală.

Cadru legal: Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea si completarea Codului Fiscal


Articole populare

Categorii