info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Contribuabilii pot susține diverse cauze redirecționând 2% din impozitul pe venit pentru 2015

Contribuabilii pot dispune, conform Codului Fiscal, asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unitaților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.
Asociațiile, fundațiile, organizațiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociațiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt incluse în categoria entităților nonprofit, în masura în care, potrivit legilor proprii de organizare și funcționare desfășoară activitați nonprofit, iar sumele primite din impozit sa fie folosite în acest scop.

donatiiExista două categorii de contribuabili care pot direcționa 2% din impozitul pe venit. Este vorba despre cei care obțin venituri din salarii și cei care realizeaza venituri din alte tipuri de surse. Contribuabilii pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual din activitați independente, cedarea folosinței bunurilor, activitați agricole, câștigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe baza de contract și orice alte operațiuni de acest gen.
Pentru a redirecționa 2% din impozitul pe venit, contribuabilii trebuie să completeze și să depună la Agenția Națională de Administrare Fiscală două formulare fiscale, în funcție de tipul de venit realizat. Se poate solicita direcționarea a 2% din impozitul pe venit doar către o singura entitate nonprofit sau unitate de cult.
Ccontribuabilii care obțin venituri din salarii și asimiliate salariilor pot sa redirecționeze 2% din impozitul pe venit prin completarea și depunerea  formularului 230 “Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor ”.
Contribuabilii care obțin venituri din activitați independente, cedarea folosinței bunurilor și activitați agricole trebuie să completeze și să depună formularul 200“Declaratie privind veniturile realizate din România” pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.
Cele doua declaratii se depun în format hârtie, direct la registratura organului fiscal in raza teritorială în care contribuabilul are domiciliul sau la oficiul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Termenul de depunere pentru fiecare din cele doua declarații este până la 25 mai a anului urmator celui de realizare a venitului.

Articole populare

Categorii