info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Contractul de munca cu timp partial de munca-obligatii


Asa cum bine stim, angajarea cu fractiune de norma e foarte utilizata, insa nu multi stiu ca un contract de munca pentru un salariat part-time contine cateva particularitati importante comparativ cu un contract de munca al unui angajat cu norma intreaga.

Codul Muncii stabileste ca salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil. Salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea/aptitudinile profesionale.

Potrivit reglementarilor legale, salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile.

“Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru”, se mai precizeaza in Codul muncii.

Un angajator are dreptul sa incadreze salariati cu fractiune de norma prin contracte individuale de munca (CIM) pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, incheiate in forma scrisa.

Ca orice CIM obisnuit, si contractul individual de munca cu timp partial trebuie sa contina urmatoarele informatii:

– identitatea partilor;
– locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
– sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
– functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
– criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
– riscurile specifice postului;
data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
– in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
– durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
– conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
– salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si – periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
– durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
– indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
– durata perioadei de proba.

Pe langa aceste informatii obligatorii, exista alte cateva elemente esentiale intr-un contract de munca cu timp partial, care nu pot lipsi sub nicio forma din document.

Este vorba despre:

– durata muncii si repartizarea programului de lucru;
– conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
– interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora.

In cazul in care aceste elemente nu apar in CIM cu timp partial, contractul se considera a fi incheiat pentru norma intreaga.

Atentie! Conform Codului Muncii, doar anumite elemente din CIM pot fi modificate si anume:

– durata contractului;
– locul muncii;
– felul muncii;
– conditiile de munca;
– salariul;
– timpul de munca si timpul de odihna.

De altfel, orice modificare a unuia dintre elementele din CIM impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.


Articole populare

Categorii