info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Contractul de mandat – ce contributii sociale platim?

contract de mandatMandatul poate fi civil sau comercial. In situatia in care contractul de mandat este intemeiat pe Codul civil veniturile astfel obtinute sunt supuse contributiilor sociale obligatorii reglementate de OUG 58/2010 astfel cum a fost modificata de OUG 82/2010.

Astfel, pentru veniturile realizate in baza conventiilor civile se datoreaza: contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de stat, contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate si contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj.
Contributia la sistemul asigurarilor sociale se datoreaza asupra veniturilor obtinute in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil indiferent de periodicitatea realizarii acestor venituri, in mod exclusiv sau nu.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale pentru veniturile obtinute in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil o constituie venitul brut realizat.

Pentru veniturile realizate in mod ocazional baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiei individuale de asigurari sociale revine platitorului de venit.

Daca beneficiarul veniturilor realizate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil este pensionar, prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010 nu ii sunt aplicabile. Insa, el va datora contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de stat in baza art. 6 alin.(1) pct. I lit. d) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate, in cazul veniturilor din contracte/conventii incheiate potrivit Codului civil se datoreaza chiar daca persoana care le realizeaza are si calitatea de pensionar. Contributia la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se declara si se plateste de beneficiarul veniturilor.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil au obligatia, pentru veniturile realizate, de a plati contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj.

Contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj, in cota de 0,5%, se datoreaza asupra veniturilor obtinute in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil indiferent de periodicitatea realizarii acestor venituri, in mod exclusiv sau nu.

Baza lunara de calcul la care se datoreaza contributia individuala la sistemul asigurarilor pentru somaj pentru veniturile obtinute in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil o constituie venitul brut realizat.

Baza de calcul, in decursul unei luni calendaristice, nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Pentru veniturile realizate in mod ocazional baza de calcul anuala nu poate depasi de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Daca beneficiarul veniturilor realizate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil este pensionar, prevederile OUG 58/2010 modificata prin OUG 82/2010 nu ii sunt aplicabile.

Astfel, in cazul veniturilor realizate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil de un pensionar in sistemul public de pensii, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

In baza dispozitiilor art. 18 alin. (3) din acest act normativ, obligatia de a plati contributiile de asigurari pentru somaj revine asiguratilor in sistemul asigurarilor pentru somaj. Asiguratii in sistemul asigurarilor pentru somaj pot fi cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari [art. 18 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 76/2002 ].

Platitorul de venit, in vederea declararii evidentei nominale a persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala si a contributiilor individuale de asigurari sociale si asigurari pentru somaj corespunzatoare veniturilor respective, va depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

Contractul de mandat comercial are ca obiect tratarea de afaceri comerciale de catre mandatar in numele si pe seama mandantului. El se deosebeste de mandatul civil, prin obiectul sau – tratarea de afaceri comerciale, obiect care nu il regasim in cazul mandatului civil.

O persoana fizica neautorizata poate face acte de comert pentru operatiuni izolate. Dar daca persoana, chiar in baza unui singur contract presteaza mai multe activitati comerciale, are obligatia sa se autorizeze intrucat dobandeste calitatea de comerciant.

 

Articole populare

Categorii