info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Conditii obtinere formular A1 in cazul angajatorilor

Formularul A1este un document eliberat de Casa Nationala de Pensii Publice, care atesta ca posesorul acestuia precum si membrii de familie pe care ii are in intretinere, raman afiliati sistemului de securitate sociala din tara de origine (Romania) pe o perioada de maxim 2 ani, in cazul in care acesta isi desfasoara activitatea pe teritoriul altui stat mebru UE.

In vederea obtinerii formularului A1, angajatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

 •  sa fie inregistrat la ONRC din Romania si sa aiba CIF, CUI si/sau Cod fiscal (dovada o reprezinta certificatul de inregistrare eliberat de Registrul Comertului);
 • sa desfasoare activitati substantiale pe teritoriul Romaniei specifice domeniului sau profesional si nu doar activitati de administrare, inainte si in timpul trimiterii unor salariati pentru a munci pe teritoriul unui alt stat membru (dovada o reprezinta ducumentele financiare – bilant contabil si balante de verificare, precum si contractele comerciale in derulare incheiate cu persoane fizice sau juridice din Romania);

 • cifra de afaceri realizata de angajator in Romania trebuie sa reprezinte cel putin 25% din cifra de afaceri realizata atat in Romania cat si in statul membru, in ultimul an, respectiv de la data infiintarii, dupa caz (dovada o reprezinta un document care sa ateste cifra de afaceri atat in Romania cat si pe teritoriul celuilalt stat membru);

 • numarul salariatilor ramasi sa-si desfasoare activitatea in Romania trebuie sa reprezinte cel putin 25% sau 50% (procent stabilit in functie de vechimea angajatorului si de numarul total de salariati) din numarul total de salariati ai societatii, iar activitatea desfasurata de acestia sa se incadreze in domeniul profesional al angajatorului (dovada o reprezinta o adeverinta din care sa reiasa numarul total de salariati ai angajatorului);

 • sa fi desfasurat activitate pe teritoriul Romaniei de cel putin 4 luni consecutive anterior detasarii salariatilor (dovada o reprezinta documentele financiare – bilant contabil si cel putin 3 balante de verificare, precum si contractele comerciale implementate pe teritoriul Romaniei anterior detasarii);

 • trebuie sa fie solvabil, in sensul ca trebuie sa existe certitudinea ca isi va indeplini obligatiile de plata a contributiilor sociale pentru salariatii detasati (dovada o reprezinta certificatul de atestare fiscala);

 • activitatea salariatului detasat trebuie sa corespunda domeniului de activitate al angajatorului din Romania (dovada o reprezinta contractul/antecontractul incheiat intre angajator si persoana fizica/juridica din statul membru, in care sa se specifice scopul detasarii salariatului)

 • contractul individual de munca incheiat intre angajator si salariatul detasat trebuie sa se supuna legislatiei romane in vigoare (dovada o reprezinta contractul individual de munca al salariatului);

 • salariatul detasat nu poate fi trimis sa inlocuiasca o alta persoana careia i-a expirat perioada de detasare;

 • raportul de subordonare intre salariatul detasat si angajator trebuie sa se mentina pe toata durata detasarii (dovada o reprezinta contractul individual de munca incheiat pe durata nedeterminata sau pe durata determinata, cu conditia ca durata contractului sa depaseasca, cu cel putin 3 luni, termenul limita de detasare, iar salariatul sa nu se afle in perioada de proba nici in momentul solicitarii formularului A1 si nici pe perioada detasarii) ;

 • salariatul detasat trebuie sa isi desfasoare in mod obisnuit activitatea la angajatorul din Romania (dovada o reprezinta contractul individual de munca al salariatului. Conditia se considera indeplinita daca salariatul desfasoara activitate la angajatorul din Roamnia cu cel putin 2 luni anterior solicitarii sau daca raportul de subordonare intre salariat si angajator se mentine pe toata durata detasarii si angajatorul desfasoara activitati semnificative pe teritoriul Romaniei);

 • salariatul detasat trebuie sa desfasoare in statul membru o activitate determinata din punct de vedere al sarcinilor care trebuie indeplinite si al duratei acestora, in contul angajatorului din Romania (dovada o reprezinta contractul/antecontractul incheiat intre angajator si persoana fizica/juridica din statul membru);

De mentionat insa faptul ca aceste criterii nu vor fi analizate strict ca si conditii individuale, ci acestea vor fi adaptate in functie de fiecare caz in parte, iar aprecierea situatiei unui angajator se va face in contextul analizarii tuturor documentelor depuse.

In cazul in care se constata indeplinirea conditiilor legale, formularul A1 se emite in termen de 30 de zile lucratoare de la data depunerii cererii si a dosarului cu documentele necesare.

In cazul in care se constata ca dosarul nu este complet, termenul de emitere se prelungeste cu durata necesara obtinerii documentelor respective.

In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale, angajatorul este informat asupra acestui lucru si indrumat sa se adreseze organismelor competente din statul membru in vederea asimilarii salariatilor detasati sistemului de securitate sociala din statul respectiv.

Articole populare

Categorii