info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Conditii de emitere si norme privind avizul de inspectie fiscala

//
Categories

Inaintea inceperii inspectiei fiscale are loc procedura prealabila a comunicarii avizului de inspectie. In cele mai multe cazuri inspectia se desfasoara programat, organul fiscal avand in acest sens obligatia de a va instiinta despre intentia de a va controla. indeplinirea acestei obligatii se realizeaza prin comunicarea avizului de inspectie fiscala. Avizul de inspectie nu se comunica in cazul controlului inopinat, in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati – inspectii initiate la solicitarea organelor de cercetare penala sau cu atributii de control in domeniu (de exemplu Inspectoratul teritorial de munca) situatie echivalenta controlului inopinat. De asemenea, nu se comunica avizul de inspectie atunci cand controlul are loc pentru solutionarea unor cereri ale societatii (de exemplu o cerere de restituire a impozitului pe venit).

Avizul de inspectie are un rol important deoarece circumscrie limitele competentei organului de control. Sunteti indreptatit sa refuzati punerea la dispozitie a documentelor si atunci cand constatati depasirea limitelor in care trebuie sa se desfasoare controlul, astfel cum au fost comunicate in avizul de inspectie. Sesizati inspectorului extinderea perioadei verificate sau includerea in control a contributii care nu au fost mentionate in aviz.

Chiar si in situatia in care nu este necesara comunicarea acestuia in practica inspectorul contactea-za in prealabil societatea verificata pentru a comunica data si ora la care se va prezenta si documen-tele ce urmeaza a fi puse la dispozitie.

Alaturi de elementele de identificare ale organului fiscal si ale contribuabilului avizul trebuie sa contina:
–    temeiul juridic al inspectiei fiscale;
–    data de incepere a inspectiei fiscale;
–    obligatiile fiscale si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei fiscale;
–    posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale.

Avizul va fi comunicat prin posta, cu cel putin 15 zile inainte de inceperea efectiva a actiunii de control. Termenul de 15 zile este extins la 30 de zile in cazul societatilor cu statut de mare contribuabil.
Obligatia organului de control de comunicare a avizului are in vedere data luarii la cunostinta despre acesta. Astfel, termenul de 15 zile se calculeaza de la data la care a fost semnata recomandata, iar determinarea acestuia se face pe zile libere, neintrand in calcul zilele in care a inceput si s-a sfarsit termenul.
Astfel in cazul in care recomandata prin care a fost transmis avizul de inspectie a fost semnata pe data de 4 iulie 2010, organele fiscale nu vor putea incepe controlul inaintea datei de 20 iulie 2010. Cele 15 zile libere se calculeaza incepand cu data de 5 iulie 2010 si se implinesc pe data de 20 iulie. Astfel, controlul poate incepe pe data de 21 iulie 2010.

Atunci cand, dupa primirea avizului de verificare, apreciati ca este necesara amanarea controlului solicitati organului de control o amanare. Motivele invocate pentru a solicita amanarea controlului trebuie sa fie temeinice, de exemplu necesitatea refacerii evidentelor proprii. Amanarea datei de incepere a inspectiei fiscale se poate solicita, o singura data, pentru motive bine justificate.
Veti adresa solicitarea in scris, organului fiscal care v-a transmis avizul de inspectie, in cel mai scurt timp pentru a nu incepe inspectia.
Solicitarea de amanare a inspectiei fiscale trebuie sa contina cel putin:
–    elementele de identificare ale societatii dvs;
–    numarul avizului de inspectie primit;
–    motivele pentru care se solicita amanarea si eventualele justificari pentru sustinerea acestora;
–    data pana la care se solicita amanarea.

In cazul in care organul fiscal considera motivele intemeiate, raspunsul favorabil va consta in transmiterea unui nou aviz de inspectie in care va fi precizata data la care a fost reprogramat controlul. Data la care s-a reprogramat controlul va trebui sa fie stabilita in aceleasi conditii ca si in cazul termenului initial. Astfel, intre data comunicarii noului aviz si data inceperii controlului trebuie sa treaca cel putin 15 zile.


Leave a Reply