info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Codul Fiscal Actualizat 1 ianuarie 2010 Partea II

CAPITOLUL V
Schimb de informatii în domeniul impozitelor directe
__________
Capitolul V, ce contine art. 12428-12441, a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.
– Denumirea capitolului V a fost modificata prin art. I, pct. 94 din O.U.G. nr. 109/2009.

Prevederi generale

Art. 12428. – (1) În conformitate cu prevederile prezentului capitol, autoritatile competente ale statelor membre vor schimba orice informatie care poate sa le îndreptateasca sa efectueze o corecta stabilire a impozitelor pe venit si pe capital si orice informatie referitoare la stabilirea impozitelor asupra primelor de asigurare la care se face referire la art. 3 paragraful 6 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului, din 15 martie 1976, privind asistenta reciproca în materie de recuperare a creantelor legate de anumite obligatii fiscale, taxe, impozite si alte masuri, cu amendamentele ulterioare.
(2) Vor fi privite ca impozite pe venit si pe capital, indiferent de modul în care sunt stabilite, toate impozitele stabilite pe venitul total, pe capitalul total sau pe elemente de venit sau de capital, inclusiv impozitele pe câstigurile din înstrainarea proprietatii mobiliare sau imobiliare, impozitul pe sumele totale ale salariilor platite de întreprinderi, precum si impozitele pe cresterea de capital.
(3) Impozitele la care se face referire la alin. (2) sunt în prezent, în mod special:
a) în Belgia:
– impozitul persoanelor fizice;
– impozitul societatilor;
– impozitul persoanelor morale;
– impozitul nerezidentilor;
b) în Danemarca:
– indkomstskat til staten;
– selskabsskat;
– den kommunale indkomstskat;
– den amtskommunale indkomstskat;
– folkepensionsbidragene;
– somendsskatten;
– den saerlige indkomstskat;
– kirkeskat;
– formueskat til staten;
– bidrag til dagpengefonden;
c) în Germania:
– Einkommensteuer;
– Korperschaftsteuer;
– Vermogensteuer;
– Gewerbesteuer;
– Grundsteuer;
d) în Grecia:

e) în Spania:
– impozitul pe venitul persoanelor fizice;
– impozitul pe societati;
– impozitul extraordinar pe averea persoanelor fizice;
f) în Franta:
– impozitul pe venit;
– impozitul pe societate;
– impozitele profesionale;
– taxe fonciere sur les proprietes baties;
– taxe fonciere sur les proprietes non baties;
g) în Irlanda:
– impozitul pe venit;
– impozitul pe corporatie;
– impozitul pe câstiguri de capital;
– impozitul pe avere;
h) în Italia:
– imposta sul reddito delle persone fisiche;
– imposta sul reddito delle persone giuridiche;
– imposta locale sui redditi;
i) în Luxemburg:
– impozitul pe veniturile persoanelor fizice;
– impozitul pe veniturile colectivitatilor;
– impozitul comercial comunal;
– impozitul pe avere;
– impozitul funciar;
j) în Olanda:
– Inkomstenbelasting;
– Vennootschapsbelosting;
– Vermogensbelasting;
k) în Austria
– Einkommensteuer
– Korperschaftsteuer;
– Grundsteuer;
– Bodenwertabgabe;
– Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben;
l) în Portugalia:
– contribuicao predial;
– imposto sobre a industria agricola;
– contribuicao industrial;
– imposto de capitais;
– imposto profissional;
– imposto complementar;
– imposto de mais – valias;
– imposto sobre o rendimento do petroleo;
– os adicionais devidos sobre os impostos precedentes;
m) în Finlanda:
– Valtion tuleverot – de statlin ga inkomstskatterna;
– Yhteisojen tulovero – inkomstskatten for samfund;
– Kunnallisvero – kommunalskatten;
– Kirkollisvero – kyrkoskatten;
– Kansanelakevakuutusmaksu – folkpensionsforsakrîn gspremien;
– Sairausvakuutusmaksu- sjukforsakrîn gspremien;
– Korkotulom lahdevero – kallskatten pa ranteîn komst;
– Rajoitetusti verovelvollisen lahdevero – kallskatten for begransat skattskylding;
– Valtion varallisuusvero – den statlinga formogenhetsskatten;
– Kiin teistovero – fastin ghetsskatten;
n) în Suedia:
– Den statliga inkomstskatten;
– Sjomansskatten;
– Kupongskatten;
– Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta;
– Den sarskilda inkomstskatten for utomlands bosatta artister m.fl.;
– Den statlinga fastighetsskatten;
– Den kommunala inkomstskatten;
– Formogenhetsskatten;
o) în Marea Britanie:
– impozitul pe venit;
– impozitul pe corporatii;
– impozitul pe câstigurile de capital;
– impozitul pe venitul petrolier;
– impozitul pe îmbunatatiri funciare;
p) în Republica Ceha:
– dane priijmu;
– dan z nemovitosti;
– dan dedicka, dan darovaci a dan z prevodu nemovitosti;
– dan z pridane hodnoty;
– spotrebni dane;
q) în Estonia:
– Tulumaks;
– Sotsiaalmaks;
– Maamaks;
r) în Cipru:

s) în Letonia:
– iedzivotaju ienakuma nodoklis;
– nekustama ipasuka nodoklis;
– uznemumu ienakuma nodoklis;
s) în Lituania:
– gyventoju pajamu mokestis;
– pelno mokestis;
– imoniu ir organizaciju nekilnojamojo turto mokestis;
– zemes mokestis;
– mokestis uz valstybinius gamtos isteklius;
– mokestis uz aplinkos tersima;
– naftos ir duju istekliu mokestis;
– paveldimo turto mokestis;
t) în Ungaria:
– szemelyi jovedelemando;
– tarsazagi ado;
– osztalekado;
– altalanos forgalmi ado;
– jovedeki ado;
– epitmenyado;
– telekado;
t) în Malta:
– Taxxa fuq l-income;
u) în Polonia:
– podatek dochodowy od osob prawnych;
– podatek dochodowy od osob fizycznych;
– podatek od czynnosci cywilnopranych;
v) în Slovenia:
– dohodnina;
– davki obcanov;
– davek od dobicka pravnih oseb;
– posebni davek na bilacno vsoto bank in hranilnic;
w) în Slovacia:
– dan z prijmov fyzickych osob;
– dan z prijmov pravnickych osob;
– dan z dedicstva;
– dan z darovania;
– dan z prevodu a prechodu nehnutel’nosti;
– dan z nehnutel’nosti;
– dan z predanej hodnoty;
– spotrebne dane.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica, de asemenea, asupra oricaror impozite identice sau similare stabilite ulterior, în plus, sau în locul impozitelor prevazute la alin. (3). Autoritatile competente ale statelor membre se vor informa reciproc asupra datei de intrare în vigoare a unor asemenea impozite.
(5) Sintagma autoritate competenta înseamna:
a) în Belgia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
b) în Danemarca:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
c) în Germania:
– ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;
d) în Grecia:

e) în Spania:
– ministrul economiei si finantelor sau un reprezentant autorizat;
f) în Franta:
– ministrul economiei sau un reprezentant autorizat;
g) în Irlanda:
– comisionarii de venituri sau reprezentantii lor autorizati;
h) în Italia:
– seful departamentului de politica fiscala sau reprezentantul sau autorizat;
i) în Luxemburg:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
j) în Olanda:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
k) în Austria:
– ministrul federal de finante sau un reprezentant autorizat;
l) în Portugalia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
m) în Finlanda:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
n) în Suedia
– seful departamentului de finante sau reprezentantul sau autorizat;
o) în Marea Britanie:
– comisionarii de la vama si accize sau un reprezentant autorizat pentru informatiile solicitate, referitoare la taxe asupra primelor de asigurare si accize;
– comisionarii de la Inland Revenue sau reprezentantii lor autorizati;
p) în Republica Ceha:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
q) în Estonia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
r) în Cipru:

s) în Letonia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
s) în Lituania:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
t) în Ungaria:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
t) în Malta:
– ministrul responsabil de departamentul fiscal sau un reprezentant autorizat;
u) în Polonia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
v) în Slovenia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
w) în Slovacia:
– ministrul finantelor sau un reprezentant autorizat;
x) în România:
– ministrul finantelor publice sau un reprezentant autorizat.

Schimb la cerere

Art. 12429. – (1) Autoritatea competenta dintr-un stat membru poate cere autoritatii competente a altui stat membru sa transmita informatia la care s-a facut referire la art. 12428 alin. (1), într-un caz special. Autoritatea competenta a statului solicitat nu va da curs cererii de schimb de informatii daca este evident ca autoritatea competenta a statului care face cererea nu a epuizat propriile sale surse obisnuite de obtinere a informatiilor, surse pe care le-ar fi putut utiliza, conform circumstantelor, pentru a obtine informatiile cerute fara a provoca riscul de periclitare a realizarii cautarii dupa rezultat.
(2) Pentru scopul transmiterii informatiei la care s-a facut referire la art. 12428 alin. (1), autoritatea competenta a statului membru solicitat va asigura conditiile pentru conducerea oricaror anchete necesare în vederea obtinerii acestor informatii.
(3) În scopul obtinerii informatiei cerute, autoritatea competenta careia i se solicita aceasta informatie sau autoritatea administrativa la care se recurge va proceda ca si cum ar actiona pe cont propriu sau, la cererea celeilalte autoritati, în contul propriului stat membru.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Schimbul automat de informatii

Art. 12430. – Pentru categoriile de cazuri pe care autoritatile competente le vor determina conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, autoritatile competente ale statelor membre vor schimba în mod regulat informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), fara o cerere anterioara.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Schimbul spontan de informatii

Art. 12431. – (1) Autoritatea competenta a unui stat membru poate transmite autoritatii competente a oricarui alt stat membru vizat, fara o cerere anterioara, informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. (1), pe care le cunoaste din urmatoarele circumstante:
a) autoritatea competenta a unui stat contractant s-a bazat pe presupunerea ca ar putea fi o pierdere a impozitului într-un alt stat membru;
b) o persoana supusa impozitarii obtine o reducere a impozitului sau o scutire de impozit în alt stat membru, care ar putea genera o crestere a impozitului sau a obligatiei de impozitare în alt stat membru;
c) afacerea tratata între o persoana supusa impozitarii într-un stat membru si o persoana supusa impozitarii într-un alt stat membru este dirijata prin una sau mai multe tari, astfel încât sa rezulte o diminuare a impozitului în unul sau în celalalt stat membru sau în ambele state;
d) autoritatea competenta a unui stat membru s-a bazat pe presupunerea ca diminuarea impozitului poate rezulta din transferurile artificiale de profituri în cadrul grupurilor de întreprinderi;
e) informatia transmisa la unul din statele membre de catre autoritatea competenta a celuilalt stat este în masura sa dea informatiile care pot fi relevante în stabilirea obligatiei pentru impunere în ultimul dintre state.
(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot, conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, sa extinda schimbul de informatii prevazut la alin. (1) la alte cazuri decât cele specificate în articolul mentionat.
(3) Autoritatile competente ale statelor membre pot sa-si transmita una alteia informatiile la care se face referire la art. 12428 alin. 1, despre care au cunostinta, în orice alt caz, fara o cerere anterioara.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Limita de timp pentru transmiterea informatiei

Art. 12432. – Autoritatea competenta a unui stat membru caruia, conform dispozitiilor prezentului capitol, i se solicita sa furnizeze informatii le va transmite cât mai repede posibil. Daca întâmpina obstacole în furnizarea informatiilor sau daca refuza sa le furnizeze, va informa autoritatea care solicita informatia despre acest lucru, indicând natura obstacolelor sau a motivelor refuzului sau.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Colaborarea dintre oficialii statului vizat

Art. 12433. – Pentru scopul aplicarii prevederilor precedente, autoritatea competenta a statului membru care furnizeaza informatia si autoritatea competenta a statului membru pentru care se furnizeaza informatia pot cadea de acord, conform procedurii de consultare prevazute la art. 12438, sa autorizeze prezenta în primul stat membru a oficialilor administratiei fiscale din celalalt stat membru. Amanuntele pentru aplicarea acestei prevederi vor fi determinate conform aceleiasi proceduri.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Prevederi privind secretul

Art. 12434. – (1) Toate informatiile facute cunoscute unui stat membru, conform prezentului capitol, vor fi pastrate secrete în acel stat în acelasi mod ca si informatia primita conform legislatiei interne. În orice caz, asemenea informatii:
a) pot fi facute cunoscute numai persoanelor direct implicate în stabilirea impozitului sau în controlul administrativ al acestei stabiliri a impozitului;
b) pot fi facute cunoscute numai în legatura cu procedurile judecatoresti sau procedurile administrative care implica sanctiuni luate în vederea sau în legatura cu stabilirea sau revizuirea bazei de impozitare si numai persoanelor care sunt direct implicate în asemenea proceduri; astfel de informatii pot fi totusi dezvaluite în timpul audierilor publice sau al proceselor de judecata, daca autoritatea competenta a statului membru care a furnizat informatia nu ridica nici o obiectie la momentul când acest stat furnizeaza prima data informatia;
c) vor fi folosite, în orice circumstanta, numai pentru scopuri fiscale sau în legatura cu procedurile judecatoresti sau administrative care implica sanctiuni întreprinse cu privire la sau în legatura cu stabilirea sau revizuirea bazei fiscale.
În plus, informatiile pot fi folosite la stabilirea altor obligatii fiscale, taxe si impozite prevazute la art. 2 din Directiva nr. 76/308/CEE a Consiliului.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu vor obliga un stat membru a carui legislatie sau practica administrativa instituie, pentru scopuri fiscale, prevederi legislative cu puteri mai restrânse decât cele cuprinse în acest alineat sa furnizeze informatii, daca statul vizat nu actioneaza în sensul respectarii acelor prevederi legislative cu puteri mai restrânse.
(3) Indiferent de prevederile alin. (1), autoritatile competente ale statului membru care furnizeaza informatia pot permite sa fie folosita aceasta informatie pentru alte scopuri, în statul care cere informatia, daca, potrivit legislatiei din statul care da informatia, aceasta poate fi folosita în statul care da informatia, în conditii similare, pentru scopuri similare.
(4) Când o autoritate competenta a unui stat contractant considera ca informatia care s-a primit de la autoritatea competenta a unui alt stat membru este posibil sa fie folositoare autoritatii competente a unui stat tert, ea poate transmite informatia ultimei autoritati competente mentionate, cu acordul autoritatii competente care a furnizat informatia.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Limitari la schimbul de informatii

Art. 12435. – (1) Prezentul capitol nu va impune nici o obligatie statului membru caruia i se cere informatia de a face cercetari sau de a furniza informatii, daca în acest stat ar fi contrara propriei sale legislatii sau practicii sale administrative realizarea unor astfel de cercetari sau colectarea informatiilor solicitate.
(2) Furnizarea informatiei poate fi refuzata când ar conduce la dezvaluirea unui secret comercial, industrial sau profesional sau a unui procedeu comercial ori a unei informatii a carei dezvaluire ar fi contrara politicii publice.
(3) Autoritatea competenta a unui stat membru poate refuza sa furnizeze informatiile când statul membru vizat este în imposibilitate de a furniza informatii similare, pentru motive practice sau legale.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Notificarea

Art. 12436. – (1) La cererea autoritatii competente a unui stat membru, autoritatea competenta a celuilalt stat membru va notifica, în conformitate cu prevederile legale care reglementeaza notificarea unor instrumente similare în statul membru solicitat, destinatarul tuturor instrumentelor si deciziilor care sunt emise de autoritatile administrative ale statului membru solicitant si care privesc aplicarea pe teritoriul sau a legislatiei privind impozitele acoperite de prezentul capitol.
(2) Cererile pentru notificare vor indica subiectul instrumentului sau deciziei care urmeaza a fi notificat si vor specifica numele si adresa destinatarului, împreuna cu orice alte informatii prin care se poate facilita identificarea destinatarului.
(3) Autoritatea solicitata va informa imediat autoritatea solicitanta asupra raspunsului sau la cererea pentru notificare si, în mod special, va comunica data de notificare a deciziei sau a instrumentului la destinatar.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Verificari simultane

Art. 12437. – (1) Când situatia fiscala a uneia sau a mai multor persoane supuse impunerii este în interesul comun sau complementar a doua sau mai multe state membre, aceste state pot conveni sa desfasoare verificari simultane pe teritoriile lor, astfel încât sa poata schimba informatiile astfel obtinute ori de câte ori un astfel de schimb de informatii este mai eficient decât efectuarea de verificari numai de catre unul dintre statele membre.
(2) Autoritatea competenta din fiecare stat membru va identifica în mod arbitrar persoanele supuse impozitarii, pe care intentioneaza sa le propuna pentru o verificare simultana. Aceasta autoritate competenta va comunica autoritatilor competente responsabile din celelalte state membre vizate cazurile care, din punctul sau de vedere, ar fi subiectul unei verificari simultane. Aceasta autoritate competenta va comunica motivele sale în ceea ce priveste alegerea cazurilor, cât mai mult posibil, prin comunicarea informatiilor care au condus la luarea deciziei pentru o verificare simultana. Autoritatea competenta va specifica perioada de timp în care se vor derula operatiunile de control.
(3) Autoritatea competenta din fiecare stat membru vizat va decide daca doreste sa ia parte la operatiuni de verificari simultane. La primirea unei propuneri pentru o verificare simultana, autoritatea competenta va confirma acordul sau va comunica refuzul sau, motivat, celeilalte autoritati.
(4) Fiecare autoritate competenta din statele membre vizate va numi un reprezentant, care va avea responsabilitatea supravegherii si coordonarii activitatii de control.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Consultari

Art. 12438. – (1) Pentru scopurile implementarii prezentului capitol, consultarile vor fi tinute, daca este necesar, în cadrul unui comitet care va avea loc între:
a) autoritatile competente ale statelor membre vizate, la cererea fiecaruia dintre ele, cu privire la problemele bilaterale;
b) autoritatile competente ale tuturor statelor membre si Comisie, la cererea uneia dintre aceste autoritati sau a Comisiei, în masura în care problema ridicata nu este numai în interes bilateral.
(2) Autoritatile competente ale statelor membre pot comunica în mod direct între ele. Autoritatile competente ale statelor membre pot, prin asistenta reciproca, sa permita autoritatilor desemnate de acestea sa comunice direct între ele în cazurile speciale sau în alte categorii de cazuri.
(3) Când autoritatile competente încheie acorduri care vizeaza probleme bilaterale, acoperite de prezentul articol, altele decât cele cu privire la cazurile individuale, acestea vor informa cât mai repede posibil Comisia asupra acestui fapt. La rândul sau, Comisia va notifica autoritatile competente ale statelor membre.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Schimb de experienta

Art. 12439. – Statele membre vor monitoriza în mod constant, împreuna cu Comisia, procedura de cooperare prevazuta în prezentul capitol si vor face schimb de experienta, în special în domeniul preturilor de transfer din cadrul grupurilor de întreprinderi, în scopul îmbunatatirii unei asemenea cooperari si, atunci când este cazul, pentru redactarea unor reglementari în domeniile vizate.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Aplicabilitatea unor prevederi largite referitoare la asistenta

Art. 12440. – Prevederile anterioare nu vor împiedica îndeplinirea oricaror obligatii mai extinse referitoare la schimbul de informatii care pot decurge din alte acte juridice.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

Data aplicarii

Art. 12441. – Prevederile prezentului capitol, care transpun prevederile Directivei nr. 77/799/CEE privind asistenta reciproca între autoritatile competente din statele membre în domeniul taxarii directe si impunerii primelor de asigurare, cu amendamentele ulterioare, se aplica începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 81 din Legea nr. 343/2006.

TITLUL VI
Taxa pe valoarea adaugata

CAPITOLUL I
Definitii
__________
Titlul Capitolului I a fost modificat prin art. I pct. 82 din Legea nr. 343/2006.

Definitia taxei pe valoarea adaugata

Art. 125. – Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 83 din Legea nr. 343/2006.

Semnificatia unor termeni si expresii

Art. 1251. – (1) În sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. achizitie reprezinta bunurile si serviciile obtinute sau care urmeaza a fi obtinute de o persoana impozabila, prin urmatoarele operatiuni: livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, efectuate sau care urmeaza a fi efectuate de alta persoana catre aceasta persoana impozabila, achizitii intracomunitare si importuri de bunuri;
2. achizitie intracomunitara are întelesul art. 1301;
3. active corporale fixe reprezinta orice activ detinut pentru a fi utilizat în productia sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat tertilor sau pentru scopuri administrative, daca acest activ are durata normala de utilizare mai mare de un an si valoare mai mare decât limita prevazuta prin hotarâre a Guvernului sau prin prezentul titlu;
4. activitate economica are întelesul prevazut la art. 127 alin. (2). Atunci când o persoana desfasoara mai multe activitati economice, prin activitate economica se întelege toate activitatile economice desfasurate de aceasta;
5. baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau prestari de servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile, stabilita conform cap. VII;
6. bunuri reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;
7. produse accizabile sunt produsele energetice, alcoolul si bauturile alcoolice si tutunul prelucrat, astfel cum sunt definite la titlul VII din prezenta lege, cu exceptia gazului distribuit prin sistemul de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice;
8. codul de înregistrare în scopuri de TVA reprezinta codul prevazut la art. 154 alin. (1), atribuit de catre autoritatile competente din România persoanelor care au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 sau 1531, sau un cod de înregistrare similar, atribuit de autoritatile competente dintr-un alt stat membru;
9. data aderarii este data la care România adera la Uniunea Europeana;
10. decont de taxa reprezinta decontul care se întocmeste si se depune conform art. 1562;
11. Directiva 112 este Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 347 din 11 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Referirile din facturile transmise de furnizori/prestatori din alte state membre la articolele din Directiva a 6-a, respectiv Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri – sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 3 iunie 1977, vor fi considerate referiri la articolele corespunzatoare din Directiva 112, conform tabelului de corelari din anexa XII la aceasta directiva;
12. factura reprezinta documentul prevazut la art. 155;
13. importator reprezinta persoana pe numele careia sunt declarate bunurile, în momentul în care taxa la import devine exigibila, conform art. 136, si care în cazul importurilor taxabile este obligata la plata taxei conform art. 1511;
14. întreprindere mica reprezinta o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152 sau, dupa caz, un regim de scutire echivalent, în conformitate cu prevederile legale ale statului membru în care persoana este stabilita, potrivit art. 281-292 din Directiva 112;
15. livrare intracomunitara are întelesul prevazut la art. 128 alin. (9);
16. livrare catre sine are întelesul prevazut la art. 128 alin. (4);
17. perioada fiscala este perioada prevazuta la art. 1561;
18. persoana impozabila are întelesul art. 127 alin. (1) si reprezinta persoana fizica, grupul de persoane, institutia publica, persoana juridica, precum si orice entitate capabila sa desfasoare o activitate economica;
19. persoana juridica neimpozabila reprezinta persoana, alta decât persoana fizica, care nu este persoana impozabila, în sensul art. 127 alin. (1);
20. persoana neimpozabila reprezinta persoana care nu îndeplineste conditiile art. 127 alin. (1) pentru a fi considerata persoana impozabila;
21. persoana reprezinta o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila sau o persoana neimpozabila;
22. plafon pentru achizitii intracomunitare reprezinta plafonul stabilit conform art. 126 alin. (4) lit. b);
23. plafon pentru vânzari la distanta reprezinta plafonul stabilit conform art. 132 alin. (2) lit. a);
24. prestarea catre sine are întelesul prevazut la art. 129 alin. (4);
25. regim vamal suspensiv reprezinta, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata, regimurile si destinatiile vamale prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7;
26. servicii furnizate pe cale electronica sunt: furnizarea si conceperea de site-uri informatice, mentenanta la distanta a programelor si echipamentelor, furnizarea de programe informatice – software – si actualizarea acestora, furnizarea de imagini, de texte si de informatii si punerea la dispozitie de baze de date, furnizarea de muzica, de filme si de jocuri, inclusiv jocuri de noroc, transmiterea si difuzarea de emisiuni si evenimente politice, culturale, artistice, sportive, stiintifice, de divertisment si furnizarea de servicii de învatamânt la distanta. Atunci când furnizorul de servicii si clientul sau comunica prin curier electronic, aceasta nu înseamna in sine ca serviciul furnizat este un serviciu electronic;
27. taxa înseamna taxa pe valoarea adaugata, aplicabila conform prezentului titlu;
28. taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabila, precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, conform art. 150-1511;
29. taxa deductibila reprezinta suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate;
30. taxa de dedus reprezinta taxa aferenta achizitiilor, care poate fi dedusa conform art. 145 alin. (2)-(4);
31. taxa dedusa reprezinta taxa deductibila, care a fost efectiv dedusa;
32. vânzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana în numele acestuia catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea prevazuta la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (2)-(7).
(2) În întelesul prezentului titlu:
a) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România este considerata a fi stabilita în România;
b) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice în afara României se considera ca este stabilita în România daca are un sediu fix în România, respectiv daca dispune în România de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;
c) o persoana impozabila care are sediul activitatii economice în afara României si care are un sediu fix în România conform lit. b) este considerata persoana impozabila care nu este stabilita în România pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate la care sediul fix de pe teritoriul României nu participa.
(3) Mijloacele de transport noi la care se face referire la art. 126 alin. (3) lit. b) si la art. 143 alin. (2) lit. b) sunt cele prevazute la lit. a) si care îndeplinesc conditiile de la lit. b), respectiv:
a) mijloacele de transport reprezinta o nava care depaseste 7,5 m lungime, o aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg sau un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:
1. navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare; si
2. aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza în principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata;
b) conditiile care trebuie îndeplinite sunt:
1. în cazul unui vehicul terestru, acesta sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;
2. în cazul unei nave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore;
3. în cazul unei aeronave, aceasta sa nu fi fost livrata cu mai mult de 3 luni de la data intrarii în functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 343/2006.
– Pct. 11 a alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 33 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Pct. 7, 13, 14 si 32 ale alin. (1) au fost modificate prin art. I, pct. 95 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I, pct. 96 din O.U.G. nr. 109/2009.

Aplicare teritoriala

Art. 1252. – (1) În sensul prezentului titlu:
a) Comunitate si teritoriu comunitar înseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite în prezentul articol;
b) stat membru si teritoriul statului membru înseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii pentru care se aplica Tratatul de înfiintare a Comunitatii Europene, în conformitate cu art. 299 din acesta, cu exceptia teritoriilor prevazute la alin. (2) si (3);
c) teritorii terte sunt teritoriile prevazute la alin. (2) si (3);
d) tara terta înseamna orice stat sau teritoriu pentru care nu se aplica prevederile Tratatului de înfiintare a Comunitatii Europene.
(2) Urmatoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Republica Federala Germania:
1. Insula Heligoland;
2. teritoriul Busingen;
b) Regatul Spaniei:
1. Ceuta;
2. Melilla;
c) Republica Italiana:
1. Livigno;
2. Campione d’Italia;
3. apele italiene ale Lacului Lugano.
(3) Urmatoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei:
a) Insulele Canare;
b) Republica Franceza: teritoriile din strainatate;
c) Muntele Athos;
d) Insulele Aland;
e) Insulele Channel.
(4) Se considera ca fiind incluse în teritoriile urmatoarelor state membre teritoriile mentionate mai jos:
a) Republica Franceza: Principatul Monaco;
b) Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord: Insula Man;
c) Republica Cipru: zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 84 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL II
Operatiuni impozabile
__________
Titlul Capitolului II a fost modificat prin art. I pct. 85 din Legea nr. 343/2006.

Operatiuni impozabile

Art. 126. – (1) Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) operatiunile care, în sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 132 si 133;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionând ca atare;
d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);
(2) Este, de asemenea, operatiune impozabila si importul de bunuri efectuat în România de orice persoana, daca locul importului este în România, potrivit art. 1322.
(3) Sunt, de asemenea, operatiuni impozabile si urmatoarele operatiuni efectuate cu plata, pentru care locul este considerat a fi în România, potrivit art. 1321:
a) o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care nu beneficiaza de derogarea prevazuta la alin. (4), care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate în afara României de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata întreprindere mica în statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vânzarile la distanta;
b) o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, efectuata de orice persoana;
c) o achizitie intracomunitara de produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila, care actioneaza ca atare, sau de o persoana juridica neimpozabila.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. a), nu sunt considerate operatiuni impozabile în România achizitiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;
b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent în lei este stabilit prin norme.
(5) Plafonul pentru achizitii intracomunitare prevazut la alin. (4) lit. b) este constituit din valoarea totala, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, datorata sau achitata în statul membru din care se expediaza sau se transporta bunurile, a achizitiilor intracomunitare de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau bunuri supuse accizelor.
(6) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, eligibile pentru derogarea prevazuta la alin. (4), au dreptul sa opteze pentru regimul general prevazut la alin. (3) lit. a). Optiunea se aplica pentru cel putin doi ani calendaristici.
(7) Regulile aplicabile în cazul depasirii plafonului pentru achizitii intracomunitare, prevazut la alin. (4) lit. b), sau al exercitarii optiunii sunt stabilite prin norme.
(8) Nu sunt considerate operatiuni impozabile în România:
a) achizitiile intracomunitare de bunuri a caror livrare în România ar fi scutita conform art. 143 alin. (1) lit. h)-m);
b) achizitia intracomunitara de bunuri, efectuata în cadrul unei operatiuni triunghiulare, pentru care locul este în România în conformitate cu prevederile art. 1321 alin. (1), atunci când sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
1. achizitia de bunuri este efectuata de catre o persoana impozabila, denumita cumparator revânzator, care nu este stabilita în România, dar este înregistrata în scopuri de TVA în alt stat membru;
2. achizitia de bunuri este efectuata în scopul unei livrari ulterioare a bunurilor respective, în România, de catre cumparatorul revânzator prevazut la pct. 1;
3. bunurile astfel achizitionate de catre cumparatorul revânzator prevazut la pct. 1 sunt expediate sau transportate direct în România, dintr-un alt stat membru decât cel în care cumparatorul revânzator este înregistrat în scopuri de TVA, catre persoana careia urmeaza sa îi efectueze livrarea ulterioara, denumita beneficiarul livrarii ulterioare;
4. beneficiarul livrarii ulterioare este o alta persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila, înregistrata în scopuri de TVA în România;
5. beneficiarul livrarii ulterioare a fost desemnat în conformitate cu art. 150 alin. (4) ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea efectuata de cumparatorul revânzator prevazut la pct. 1.
c) achizitiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si de antichitati, în sensul prevederilor art. 1522, atunci când vânzatorul este o persoana impozabila revânzatoare, care actioneaza în aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, în sensul art. 313 si 326 din Directiva 112, sau vânzatorul este organizator de vânzari prin licitatie publica, care actioneaza în aceasta calitate, iar bunurile au fost taxate în statul membru furnizor, conform regimului special, în sensul art. 333 din Directiva 112;
d) achizitia intracomunitara de bunuri care urmeaza unei livrari de bunuri aflate în regim vamal suspensiv sau sub o procedura de tranzit intern, daca pe teritoriul României se încheie aceste regimuri sau aceasta procedura pentru respectivele bunuri.
(9) Operatiunile impozabile pot fi:
a) operatiuni taxabile, pentru care se aplica cotele prevazute la art. 140;
b) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa, dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 143-1441;
c) operatiuni scutite de taxa fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii. În prezentul titlu aceste operatiuni sunt prevazute la art. 141;
d) importuri si achizitii intracomunitare, scutite de taxa, conform art. 142;
e) operatiuni prevazute la lit. a)-c), care sunt scutite fara drept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplica regimul special de scutire prevazut la art. 152, pentru care nu se datoreaza taxa si nu este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 85 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. c) a alin. (8) a fost modificata prin art. I pct. 35 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. b) a alin. (8) a fost modificata prin art. I, pct. 97 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL III
Persoane impozabile

Persoane impozabile si activitatea economica

Art. 127. – (1) Este considerata persoana impozabila orice persoana care desfasoara, de o maniera independenta si indiferent de loc, activitati economice de natura celor prevazute la alin. (2), oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activitati.
(2) În sensul prezentului titlu, activitatile economice cuprind activitatile producatorilor comerciantilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv activitatile extractive, agricole si activitatile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea, constituie activitate economica exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.
(21) Situatiile în care persoanele fizice care efectueaza livrari de bunuri imobile devin persoane impozabile sunt explicitate prin norme.
(3) Nu actioneaza de o maniera independenta angajatii sau oricare alte persoane legate de angajator printr-un contract individual de munca sau prin orice alte instrumente juridice care creeaza un raport angajator/angajat în ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau alte obligatii ale angajatorului.
(4) Institutiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitatile care sunt desfasurate în calitate de autoritati publice, chiar daca pentru desfasurarea acestor activitati se percep cotizatii, onorarii, redevente, taxe sau alte plati, cu exceptia acelor activitati care ar produce distorsiuni concurentiale daca institutiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum si a celor prevazute la alin. (5) si (6).
(5) Institutiile publice sunt persoane impozabile pentru activitatile desfasurate în calitate de autoritati publice, dar care sunt scutite de taxa, conform art. 141.
(6) Institutiile publice sunt, de asemenea, persoane impozabile pentru urmatoarele activitati:
a) telecomunicatii;
b) furnizarea de apa, gaze, energie electrica, energie termica, agent frigorific si altele de aceeasi natura;
c) transport de bunuri si de persoane;
d) servicii prestate în porturi si aeroporturi;
e) livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare;
f) activitatea târgurilor si expozitiilor comerciale;
g) depozitarea;
h) activitatile organismelor de publicitate comerciala;
i) activitatile agentiilor de calatorie;
j) activitatile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante si alte localuri asemanatoare;
k) operatiunile posturilor publice de radio si televiziune.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana care efectueaza ocazional o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi va fi considerata persoana impozabila pentru orice astfel de livrare.
(8) În conditiile si în limitele prevazute în norme, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relatii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar si economic.
(9) Orice asociat sau partener al unei asocieri sau organizatii fara personalitate juridica este considerat persoana impozabila separata pentru acele activitati economice care nu sunt desfasurate în numele asocierii sau organizatiei respective.
(10) Asocierile în participatiune nu dau nastere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridica si sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participatiune.
_________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 86 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (7), (8) si (10) au fost modificate prin art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (21) a fost introdus prin art. I, pct. 98 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (8) a fost modificat prin art. I, pct. 99 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL IV
Operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei
__________
Titlul Capitolului IV a fost modificat prin art. I pct. 87 din Legea nr. 343/2006.

Livrarea de bunuri

Art. 128. – (1) Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.
(2) Se considera ca o persoana impozabila, care actioneaza în nume propriu, dar în contul altei persoane, în calitate de intermediar, într-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea însasi, în conditiile stabilite prin norme.
(3) Urmatoarele operatiuni sunt considerate, de asemenea, livrari de bunuri, în sensul alin. (1):
a) predarea efectiva a bunurilor catre o alta persoana, ca urmare a unui contract care prevede ca plata se efectueaza în rate sau a oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai târziu în momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing;
b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor, în urma executarii silite;
c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în conditiile prevazute de legislatia referitoare la proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despagubiri.
(4) Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni:
a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane în mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;
c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele decât bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a), pentru a fi utilizate în scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei;
d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c).
(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferului prevazut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuata cu plata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial.
(6) În cazul a doua sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun, fiecare transfer este considerat o livrare separata a bunului, chiar daca bunul este transportat direct beneficiarului final.
(7) Transferul tuturor activelor sau al unei parti a acestora, efectuat cu ocazia transferului de active sau, dupa caz, si de pasive, indiferent daca este realizat ca urmare a vânzarii sau ca urmare a unor operatiuni precum divizarea, fuziunea ori ca aport în natura la capitalul unei societati, nu constituie livrare de bunuri daca primitorul activelor este o persoana impozabila. Primitorul activelor este considerat a fi succesorul cedentului în ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere prevazuta de lege.
(8) Nu constituie livrare de bunuri, în sensul alin. (1):
a) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora, precum si bunurile pierdute ori furate, dovedite legal, astfel cum sunt prevazute prin norme;
b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate, în conditiile stabilite prin norme;
c) perisabilitatile, în limitele prevazute prin lege;
d) bunurile acordate gratuit din rezerva de stat ca ajutoare umanitare externe sau interne;
e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promotionale, pentru încercarea produselor sau pentru demonstratii la punctele de vânzare, precum si alte bunuri acordate în scopul stimularii vânzarilor în conditiile stabilite prin norme;
f) acordarea de bunuri de mica valoare, în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, de mecenat, de protocol/reprezentare, precum si alte destinatii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme.
(9) Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, în întelesul alin. (1), care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana în contul acestora.
(10) Este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinând activitatii sale economice din România într-un alt stat membru, cu exceptia non-transferurilor prevazute la alin. (12).
(11) Transferul prevazut la alin. (10) reprezinta expedierea sau transportul oricaror bunuri mobile corporale din România catre alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana în contul sau, pentru a fi utilizate în scopul desfasurarii activitatii sale economice.
(12) În sensul prezentului titlu, nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din România în alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana în contul sau, pentru a fi utilizat în scopul uneia din urmatoarele operatiuni:
a) livrarea bunului respectiv realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat în conditiile prevazute la art. 132 alin. (5) si (6) privind vânzarea la distanta;
b) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. b) privind livrarile cu instalare sau asamblare, efectuate de catre furnizor sau în numele acestuia;
c) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila la bordul navelor, aeronavelor sau trenurilor, pe parcursul transportului de persoane efectuat în teritoriul Comunitatii, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. d);
d) livrarea bunului respectiv, realizata de persoana impozabila, în conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) cu privire la livrarile intracomunitare scutite, la art. 143 alin. (1) lit. a) si b) cu privire la scutirile pentru livrarile la export si la art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k) si m) cu privire la scutirile pentru livrarile destinate navelor, aeronavelor, misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, precum si organizatiilor internationale si fortelor NATO;
e) livrarea de gaz prin reteaua de distributie a gazelor naturale sau de electricitate, în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) si f) privind locul livrarii acestor bunuri;
f) prestarea de servicii în beneficiul persoanei impozabile, care implica lucrari asupra bunurilor corporale efectuate în statul membru în care se termina expedierea sau transportul bunului, cu conditia ca bunurile, dupa prelucrare, sa fie reexpediate persoanei impozabile din România de la care fusesera expediate sau transportate initial;
g) utilizarea temporara a bunului respectiv pe teritoriul statului membru de destinatie a bunului expediat sau transportat, în scopul prestarii de servicii în statul membru de destinatie, de catre persoana impozabila stabilita în România;
h) utilizarea temporara a bunului respectiv, pentru o perioada care nu depaseste 24 de luni, pe teritoriul unui alt stat membru, în conditiile în care importul aceluiasi bun dintr-un stat tert, în vederea utilizarii temporare, ar beneficia de regimul vamal de admitere temporara cu scutire integrala de drepturi de import.
(13) În cazul în care nu mai este îndeplinita una din conditiile prevazute la alin. (12), expedierea sau transportul bunului respectiv este considerat ca un transfer din România în alt stat membru. În acest caz, transferul se considera efectuat în momentul în care conditia nu mai este îndeplinita.
(14) Prin ordin al ministrului finantelor publice, se pot introduce masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (10)-(13).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 88 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (7) a fost modificat prin art. I pct. 37 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera a) de la alin. (8) a fost modificata prin art. I pct. 38 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera a) de la alin. (12) a fost modificata prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. e) a alin. (8) a fost modificata prin art. I, pct. 100 din O.U.G. nr. 109/2009.

Prestarea de servicii

Art. 129. – (1) Se considera prestare de servicii orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri, asa cum este definita la art. 128.
(2) Atunci când o persoana impozabila care actioneaza în nume propriu, dar în contul altei persoane, ia parte la o prestare de servicii, se considera ca a primit si a prestat ea însasi serviciile respective.
(3) Prestarile de servicii cuprind operatiuni cum sunt:
a) închirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor în cadrul unui contract de leasing;
b) cesiunea bunurilor necorporale, indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unui drept de proprietate, cum sunt: transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
c) angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;
d) prestarile de servicii efectuate pe baza unui ordin emis de/sau în numele unei autoritati publice sau potrivit legii;
e) servicii de intermediere efectuate de persoane care actioneaza în numele si în contul altei persoane, atunci când intervin într-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
(4) Sunt asimilate prestarii de servicii efectuate cu plata urmatoarele:
a) utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, în scopuri care nu au legatura cu activitatea sa economica sau pentru a fi puse la dispozitie, în vederea utilizarii în mod gratuit, altor persoane, daca taxa pentru bunurile respective a fost dedusa total sau partial;
b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajatilor sai sau pentru uzul altor persoane.
(5) Nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata:
a) utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economica a persoanei impozabile, ca parte a unei prestari de servicii efectuata în mod gratuit, în cadrul actiunilor de sponsorizare, mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege, în conditiile stabilite prin norme;
b) serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate în mod gratuit în scop de reclama sau în scopul stimularii vânzarilor;
c) servicii prestate în mod gratuit în cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
(6) Abrogat.
(7) Prevederile art. 128 alin. (5) si (7) se aplica în mod corespunzator si prestarilor de servicii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 89 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 101 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. b) a alin. (3) a fost modificata prin art. I, pct. 102 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (6) a fost abrogat prin art. I, pct. 103 din O.U.G. nr. 109/2009.

Schimbul de bunuri sau servicii

Art. 130. – În cazul unei operatiuni care implica o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii în schimbul unei livrari de bunuri si/sau prestari de servicii, fiecare persoana impozabila se considera ca a efectuat o livrare de bunuri si/sau o prestare de servicii cu plata.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 90 din Legea nr. 343/2006.

Achizitiile intracomunitare de bunuri

Art. 1301. – (1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, în contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:
a) utilizarea în România, de catre o persoana impozabila, în scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, în numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobândite ori importate de catre aceasta, în scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, în cazul în care ar fi fost efectuat din România în alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri în alt stat membru, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);
b) preluarea de catre fortele armatei române, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobândit în alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, în situatia în care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).
(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata în România, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.
(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana în Comunitate si transportate sau expediate într-un alt stat membru decât cel în care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite în România pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei în statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate.
(5) Prin ordin al ministrului finantelor publice se pot reglementa masuri de simplificare cu privire la aplicarea alin. (2) lit. a).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 91 din Legea nr. 343/2006.

Importul de bunuri

Art. 131. – Importul de bunuri reprezinta:
a) intrarea pe teritoriul Comunitatii de bunuri care nu se afla în libera circulatie în întelesul art. 24 din Tratatul de înfiintare a Comunitatii Europene;
b) pe lânga operatiunile prevazute la lit. a), intrarea în Comunitate a bunurilor care se afla în libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al Comunitatii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 40 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL V
Locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei
__________
Titlul Capitolului V a fost modificat prin art. I pct. 93 din Legea nr. 343/2006.

Locul livrarii de bunuri

Art. 132. – (1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri:
a) locul unde se gasesc bunurile în momentul când începe expedierea sau transportul, în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza în afara teritoriului comunitar, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera în statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau de catre alta persoana în numele furnizorului, în cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
c) locul unde se gasesc bunurile atunci când sunt puse la dispozitia cumparatorului, în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
d) locul de plecare a transportului de pasageri, în cazul în care livrarile de bunuri sunt efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri efectuata în interiorul Comunitatii, daca:
1. partea transportului de pasageri efectuata în interiorul Comunitatii reprezinta partea transportului, efectuata fara nici o oprire în afara Comunitatii, între locul de plecare si locul de sosire ale transportului de pasageri;
2. locul de plecare a transportului de pasageri reprezinta primul punct de îmbarcare a pasagerilor în interiorul Comunitatii, eventual dupa o oprire în afara Comunitatii;
3. locul de sosire a transportului de pasageri reprezinta ultimul punct de debarcare prevazut în interiorul Comunitatii pentru pasagerii care s-au îmbarcat în interiorul Comunitatii, eventual înainte de o oprire în afara Comunitatii;
e) în cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau al livrarii de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, locul livrarii se considera locul unde comerciantul persoana impozabila îsi are sediul activitatii economice sau un sediu fix pentru care se livreaza bunurile sau, în absenta unui astfel de sediu, locul în care acesta are domiciliul stabil sau resedinta sa obisnuita. Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala în ceea ce priveste cumpararile de gaz si energie electrica o reprezinta revânzarea de astfel de produse si al carei consum propriu de astfel de produse este neglijabil;
f) în cazul livrarii de gaze prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de energie electrica, în situatia în care o astfel de livrare nu se regaseste la lit. e), locul livrarii reprezinta locul în care cumparatorul utilizeaza si consuma efectiv gazul natural sau energia electrica. În situatia în care bunurile nu sunt consumate de cumparator, ci sunt livrate unei alte persoane, partea neutilizata de gaz sau energie electrica se considera ca fiind utilizata si consumata la locul în care noul cumparator îsi are sediul activitatii economice sau are un sediu fix pentru care se livreaza bunurile. În absenta unui astfel de sediu, se considera ca acesta a utilizat si a consumat bunurile în locul în care îsi are domiciliul sau resedinta sa obisnuita.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), în cazul unei vânzari la distanta care se efectueaza dintr-un stat membru spre România, locul livrarii se considera în România daca livrarea este efectuata catre un cumparator persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, care beneficiaza de derogarea de la art. 126 alin. (4), sau catre orice alta persoana neimpozabila si daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea totala a vânzarilor la distanta al caror transport sau expediere în România se realizeaza de catre un furnizor, în anul calendaristic în care are loc o anumita vânzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vânzari la distanta, sau în anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vânzari la distanta de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste prin norme; sau
b) furnizorul a optat în statul membru din care se transporta bunurile pentru considerarea vânzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din acel stat membru în România, ca având loc în România.
(3) Locul livrarii este întotdeauna în România, în cazul vânzarilor la distanta de produse accizabile, efectuate dintr-un stat membru catre persoane neimpozabile din România, altele decât persoanele juridice neimpozabile, fara sa se aplice plafonul prevazut la alin. (2) lit. a).
(4) Derogarea prevazuta la alin. (2) nu se aplica vânzarilor la distanta efectuate din alt stat membru în România:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în statul membru de plecare, conform regimului special prevazut la art. 313, 326 sau 333 din Directiva 112, privind bunurile second-hand, operele de arta, obiectele de colectie si antichitatile, astfel cum sunt definite la art. 1522 alin. (1);
d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;
e) de produse accizabile, livrate catre persoane impozabile si persoane juridice neimpozabile.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a), locul livrarii pentru vânzarile la distanta efectuate din România catre alt stat membru se considera în acest alt stat membru, în cazul în care livrarea este efectuata catre o persoana care nu îi comunica furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de statul membru în care se încheie transportul sau expedierea, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) valoarea totala a vânzarilor la distanta, efectuate de furnizor si care presupun transportul sau expedierea bunurilor din România catre un anumit stat membru, în anul calendaristic în care are loc o anumita vânzare la distanta, inclusiv valoarea respectivei vânzari la distanta, sau în anul calendaristic precedent, depaseste plafonul pentru vânzari la distanta, stabilit conform legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata din statul membru respectiv, astfel de vânzari având locul livrarii în statul respectiv; sau
b) furnizorul a optat în România pentru considerarea tuturor vânzarilor sale la distanta, care presupun transportul bunurilor din România într-un anumit stat membru, ca având loc în respectivul stat membru. Optiunea se exercita în conditiile stabilite prin norme si se aplica tuturor vânzarilor la distanta, efectuate catre respectivul stat membru, în anul calendaristic în care se exercita optiunea si în urmatorii doi ani calendaristici.
(6) În cazul vânzarilor la distanta de produse accizabile efectuate din România catre persoane neimpozabile din alt stat membru, altele decât persoanele juridice neimpozabile, locul livrarii este întotdeauna în celalalt stat membru.
(7) Derogarea prevazuta la alin. (5) nu se aplica vânzarilor la distanta efectuate din România catre un alt stat membru:
a) de mijloace de transport noi;
b) de bunuri instalate sau asamblate de furnizor sau de alta persoana în numele acestuia;
c) de bunuri taxate în România, conform regimului special pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, prevazut la art. 1522;
d) de gaz distribuit prin sistemul de distributie a gazului natural si de electricitate;
e) de produse accizabile, livrate catre persoane juridice neimpozabile si persoane impozabile.
(8) În aplicarea alin. (2)-(7), atunci când o vânzare la distanta presupune expedierea sau transportul bunurilor vândute dintr-un teritoriu tert si importul de catre furnizor într-un stat membru, altul decât statul membru în care se expediaza sau se transporta în vederea livrarii acestora catre client, se va considera ca bunurile au fost expediate sau transportate din statul membru în care se efectueaza importul.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 94 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. c) a alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 41 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. e) si f) ale alin. (1) au fost modificate prin art. I, pct. 104 din O.U.G. nr. 109/2009.

Locul achizitiei intracomunitare de bunuri

Art. 1321. – (1) Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.
(2) În cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, prevazuta la art. 126 alin. (3) lit. a), daca cumparatorul îi comunica furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decât cel în care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1), locul respectivei achizitii intracomunitare se considera în statul membru care a emis codul de înregistrare în scopuri de TVA.
(3) Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei în alt stat membru, conform alin. (1), si în România, conform alin. (2), baza de impozitare se reduce în mod corespunzator în România.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica daca cumparatorul face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata taxei pe valoarea adaugata în statul membru în care are loc achizitia intracomunitara, conform alin. (1).
(5) Prevederile alin. (2) nu se vor aplica în cazul operatiunilor triunghiulare, atunci când cumparatorul revânzator înregistrat în scopuri de TVA în România în conformitate cu art. 153 face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru, în conditii similare celor prevazute la art. 126 alin. (8) lit. b), în vederea efectuarii unei livrari ulterioare în acel alt stat membru. Obligatiile persoanelor implicate în operatiuni triunghiulare sunt prevazute în norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 95 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 105 din O.U.G. nr. 109/2009.

Locul importului de bunuri

Art. 1322. – (1) Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru în care se afla bunurile când intra pe teritoriul comunitar.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), atunci când bunurile la care se face referire la art. 131 lit. a), care nu se afla în libera circulatie, sunt plasate, la intrarea în Comunitate, în unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru în care bunurile înceteaza sa mai fie plasate în astfel de regimuri sau situatii.
(3) Atunci când bunurile la care se face referire în art. 131 lit. b), care se afla în libera circulatie la intrarea în Comunitate, sunt în una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate în Comunitate, în sensul art. 131 lit. a), sa beneficieze de unul dintre regimurile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se încheie aceste regimuri sau aceasta procedura.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 95 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) si (3) au fost modificate prin art. I pct. 43 din O.U.G. nr. 106/2007.

Locul prestarii de servicii

Art. 133. – (1) În vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor:
a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile în conformitate cu art. 126 alin. (1)-(4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
b) o persoana juridica neimpozabila care este înregistrata în scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.
(2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile îsi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îsi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(3) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana neimpozabila este locul unde prestatorul îsi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt prestate de la un sediu fix al prestatorului, aflat în alt loc decât locul în care persoana impozabila si-a stabilit sediul activitatii economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix. În absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde prestatorul îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) si (3), pentru urmatoarele prestari de servicii, locul prestarii este considerat a fi:
a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestarile de servicii efectuate în legatura cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experti si agenti imobiliari, de cazare în sectorul hotelier sau în sectoare cu functie similara, precum tabere de vacanta sau locuri amenajate pentru camping, de acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile, pentru servicii de pregatire si coordonare a lucrarilor de constructii, precum serviciile prestate de arhitecti si de societatile care asigura supravegherea pe santier;
b) locul unde se efectueaza transportul, în functie de distantele parcurse, în cazul serviciilor de transport de calatori;
c) locul prestarii efective, în cazul serviciilor principale si auxiliare legate de activitati culturale, artistice, sportive, stiintifice, educationale, de divertisment sau alte activitati similare, cum ar fi târgurile si expozitiile, inclusiv serviciile prestate de organizatorii acestor activitati;
d) locul prestarii efective, pentru serviciile de restaurant si catering, cu exceptia celor prestate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor pe parcursul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuate în cadrul Comunitatii;
e) locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului, în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport. Prin termen scurt se întelege posesia sau utilizarea continua a mijlocului de transport pe o perioada de maximum 30 de zile si, în cazul ambarcatiunilor maritime, pe o perioada de maximum 90 de zile;
f) locul de plecare a transportului de calatori, pentru serviciile de restaurant si catering furnizate efectiv la bordul navelor, al aeronavelor sau al trenurilor în timpul unei parti a unei operatiuni de transport de calatori efectuata în Comunitate. Parte a unei operatiuni de transport de calatori efectuata în Comunitate înseamna acea parte a operatiunii efectuate, fara escala în afara Comunitatii, între punctul de plecare si punctul de sosire a transportului de calatori. Punctul de plecare a unui transport de calatori înseamna primul punct stabilit pentru îmbarcarea calatorilor în interiorul Comunitatii, daca este cazul, dupa o oprire în afara Comunitatii. Punctul de sosire a unui transport de calatori înseamna ultimul punct stabilit pentru debarcarea în interiorul Comunitatii a calatorilor care s-au îmbarcat în Comunitate, daca este cazul înaintea unei opriri în afara Comunitatii. În cazul unei calatorii dus-întors, traseul de retur este considerat o operatiune de transport separata.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), locul urmatoarelor servicii este considerat a fi:
a) locul în care este efectuata operatiunea principala în conformitate cu prevederile prezentului titlu, în cazul serviciilor prestate de un intermediar care actioneaza în numele si în contul altei persoane si beneficiarul este o persoana neimpozabila;
b) locul unde are loc transportul, proportional cu distantele parcurse, în cazul serviciilor de transport de bunuri, altul decât transportul intracomunitar de bunuri, catre persoane neimpozabile;
c) locul de plecare a unui transport intracomunitar de bunuri, pentru serviciile de transport intracomunitar de bunuri prestate catre persoane neimpozabile. Prin transport intracomunitar de bunuri se întelege orice transport de bunuri ale carui loc de plecare si loc de sosire sunt situate pe teritoriile a doua state membre diferite. Loc de plecare înseamna locul unde începe efectiv transportul de bunuri, indiferent de distantele parcurse pentru a ajunge la locul unde se gasesc bunurile, iar loc de sosire înseamna locul unde se încheie efectiv transportul de bunuri;
d) locul în care se presteaza efectiv serviciile catre persoane neimpozabile, în cazul urmatoarelor:
1. servicii constând în activitati accesorii transportului, precum încarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora;
2. servicii constând în lucrari asupra bunurilor mobile corporale;
3. evaluari ale bunurilor mobile corporale;
e) locul unde beneficiarul este stabilit sau îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, daca respectivul beneficiar este o persoana neimpozabila care este stabilita sau îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în afara Comunitatii, în cazul urmatoarelor servicii:
1. închirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
2. operatiunile de leasing având ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu exceptia tuturor mijloacelor de transport;
3. transferul si/sau cesiunea drepturilor de autor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
4. serviciile de publicitate;
5. serviciile consultantilor, inginerilor, juristilor si avocatilor, contabililor si expertilor contabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare, precum si prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
6. operatiunile de natura financiar-bancara si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia închirierii de seifuri;
7. punerea la dispozitie de personal;
8. acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice, inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor sisteme, precum si alte prestari de servicii legate direct de acestea;
9. serviciile de telecomunicatii. Sunt considerate servicii de telecomunicatii serviciile având ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, înscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii. În cazul în care serviciile de telecomunicatii sunt prestate de catre o persoana care îsi are stabilit sediul activitatii economice în afara Comunitatii sau care are un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, în absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în Comunitate, se considera ca locul prestarii este în România, daca serviciile au fost efectiv utilizate în România;
10. serviciile de radiodifuziune si televiziune. În cazul în care serviciile de radiodifuziune si de televiziune sunt prestate de catre o persoana care îsi are stabilit sediul activitatii sale economice în afara Comunitatii sau care are un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, în absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în Comunitate, se considera ca locul prestarii este în România, daca serviciile au fost efectiv utilizate în România;
11. serviciile furnizate pe cale electronica. În cazul serviciilor furnizate pe cale electronica, prestate de o persoana care îsi are sediul activitatii economice în afara Comunitatii sau care detine un sediu fix în afara Comunitatii de la care serviciile sunt prestate sau care, în absenta unui sediu al activitatii economice sau a unui sediu fix, îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în afara Comunitatii, catre o persoana neimpozabila care este stabilita, are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în România, se considera ca locul prestarii este în România;
12. obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati economice sau a unui drept prevazut la prezenta litera.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), pentru serviciile de închiriere de mijloace de transport, altele decât cele de închiriere pe termen scurt, si pentru serviciile de leasing de mijloace de transport, se considera ca locul prestarii este:
a) în România, când aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care îsi are sediul activitatii economice sau care are un sediu fix în afara Comunitatii, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în România, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc în România;
b) în afara Comunitatii, când aceste servicii sunt prestate de o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediul fix în România, de la care serviciile sunt prestate, catre un beneficiar persoana neimpozabila care este stabilit sau îsi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita în afara Comunitatii, daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc în afara Comunitatii.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru serviciile constând în activitati accesorii transportului, precum încarcarea, descarcarea, manipularea si servicii similare acestora, servicii constând în lucrari asupra bunurilor mobile corporale si evaluari ale bunurilor mobile corporale, servicii de transport de bunuri efectuate în România, când aceste servicii sunt prestate catre o persoana impozabila nestabilita pe teritoriul Comunitatii, locul prestarii se considera a fi în România daca utilizarea si exploatarea efectiva a serviciilor au loc în România.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 106 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL VI
Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

Faptul generator si exigibilitatea – definitii

Art. 134. – (1) Faptul generator reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale necesare pentru exigibilitatea taxei.
(2) Exigibilitatea taxei reprezinta data la care autoritatea fiscala devine îndreptatita, în baza legii, sa solicite plata de catre persoanele obligate la plata taxei, chiar daca plata acestei taxe poate fi amânata.
(3) Exigibilitatea platii taxei reprezinta data la care o persoana are obligatia de a plati taxa la bugetul statului, conform prevederilor art. 157 alin. (1). Aceasta data determina si momentul de la care se datoreaza majorari de întârziere pentru neplata taxei.
(4) Regimul de impozitare aplicabil pentru operatiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica regimul de impozitare în vigoare la data exigibilitatii taxei.
(5) În cazul schimbarii regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2) lit. a), numai daca factura este emisa pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii, si la art. 1342 alin. (2) lit. b), daca a fost încasat un avans pentru valoarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru micile întreprinderi prevazute la art. 152, care se înregistreaza în scopuri de TVA conform art. 153.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (5), în cazul modificarilor de cote se aplica prevederile art. 140 alin. (3) si (4), iar pentru operatiunile prevazute la art. 160 regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei.
(7) În cazul prestarilor de servicii pentru care au fost încasate avansuri pentru valoarea partiala a prestarii de servicii si/sau au fost emise facturi pentru valoarea partiala a prestarii de servicii pâna la data de 31 decembrie 2009 inclusiv, dar faptul generator de taxa intervine dupa aceasta data, se aplica prevederile alin. (4) si (5).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 97 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (4), (5), (6) si (7) au fost introduse prin art. I, pct. 107 din O.U.G. nr. 109/2009.

Faptul generator pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Art. 1341. – (1) Faptul generator intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor, cu exceptiile prevazute în prezentul capitol.
(2) Pentru bunurile livrate în baza unui contract de consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar clientilor sai.
(3) Pentru bunurile transmise în vederea testarii sau a verificarii conformitatii, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data acceptarii bunurilor de catre beneficiar.
(4) Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera ca livrarea bunurilor are loc la data la care clientul retrage bunurile din stoc în vederea utilizarii, în principal pentru activitatea de productie.
(5) Prin norme sunt definite contractele de consignatie, stocurile la dispozitia clientului, bunurile livrate în vederea testarii sau a verificarii conformitatii.
(6) Pentru livrarile de bunuri corporale, inclusiv de bunuri imobile, data livrarii este data la care intervine transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar. Prin exceptie, în cazul contractelor care prevad ca plata se efectueaza în rate sau al oricarui alt tip de contract care prevede ca proprietatea este atribuita cel mai târziu în momentul platii ultimei sume scadente, cu exceptia contractelor de leasing, data livrarii este data la care bunul este predat beneficiarului.
(7) Prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situatii de lucrari, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza carora se stabilesc serviciile efectuate sau, dupa caz, în functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari. Totusi, perioada de decontare nu poate depasi un an.
(8) În cazul livrarilor de bunuri si al prestarilor de servicii care se efectueaza continuu, altele decât cele prevazute la alin. (7), cum sunt: livrarile de gaze naturale, de apa, serviciile de telefonie, livrarile de energie electrica si altele asemenea, se considera ca livrarea/prestarea este efectuata la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depasi un an.
(9) În cazul operatiunilor de închiriere, leasing, concesionare si arendare de bunuri, serviciul se considera efectuat la fiecare data specificata în contract pentru efectuarea platii.
(10) Pentru prestarile de servicii pentru care taxa este datorata de catre beneficiarul serviciilor în conformitate cu art. 150 alin. (2), care sunt prestate continuu pe o perioada mai mare de un an si care nu determina decontari sau plati în cursul acestei perioade, se considera efectuate la expirarea fiecarui an calendaristic, atât timp cât prestarea de servicii nu a încetat.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 108 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exigibilitatea pentru livrari de bunuri si prestari de servicii

Art. 1342. – (1) Exigibilitatea taxei intervine la data la care are loc faptul generator.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine:
a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se încaseaza avansul, pentru platile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac exceptie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente importului, precum si orice avansuri încasate pentru operatiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata înainte de data livrarii sau prestarii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vânzare, de jocuri sau alte masini similare.
(3) Taxa este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimentele mentionate la art. 138. Totusi, regimul de impozitare si cotele aplicabile sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost introdus prin art. I, pct. 109 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exigibilitatea pentru livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa

Art. 1343. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 1342, în cazul unei livrari intracomunitare de bunuri, scutite de taxa conform art. 143 alin. (2), exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), exigibilitatea taxei intervine la emiterea facturii prevazute la art. 155 alin. (1), daca factura este emisa înainte de a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 98 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din O.U.G. nr. 106/2007.

Faptul generator si exigibilitatea pentru achizitii
intracomunitare de bunuri

Art. 135. – (1) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrari de bunuri similare, în statul membru în care se face achizitia.
(2) În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazute în legislatia altui stat membru la articolul echivalent art. 155 alin. (1), daca aceasta este emisa înainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a intervenit faptul generator.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 99 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 45 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (3) a fost introdus prin art. I pct. 46 din O.U.G. nr. 106/2007.

Faptul generator si exigibilitatea pentru importul de bunuri

Art. 136. – (1) În cazul în care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale, taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ca urmare a unei politici comune, faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care intervin faptul generator si exigibilitatea respectivelor taxe comunitare.
(2) În cazul în care, la import, bunurile nu sunt supuse taxelor comunitare prevazute la alin. (1), faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care ar interveni faptul generator si exigibilitatea acelor taxe comunitare daca bunurile importate ar fi fost supuse unor astfel de taxe.
(3) În cazul în care, la import, bunurile sunt plasate într-un regim vamal special, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) si d), faptul generator si exigibilitatea taxei intervin la data la care acestea înceteaza a mai fi plasate într-un astfel de regim.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 100 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL VII
Baza de impozitare

Baza de impozitare pentru livrari de bunuri si prestari de servicii
efectuate în interiorul tarii

Art. 137. – (1) Baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata este constituita din:
a) pentru livrari de bunuri si prestari de servicii, altele decât cele prevazute la lit. b) si c), din tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta de furnizor ori prestator din partea cumparatorului, beneficiarului sau a unui tert, inclusiv subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni;
b) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (3) lit. c), compensatia aferenta;
c) pentru operatiunile prevazute la art. 128 alin. (4) si (5), pentru transferul prevazut la art. 128 alin. (10) si pentru achizitiile intracomunitare considerate ca fiind cu plata si prevazute la art. 1301 alin. (2) si (3), pretul de cumparare al bunurilor respective sau al unor bunuri similare ori, în absenta unor astfel de preturi de cumparare, pretul de cost, stabilit la data livrarii. În cazul în care bunurile reprezinta active corporale fixe, baza de impozitare se stabileste conform procedurii stabilite prin norme;
d) pentru operatiunile prevazute la art. 129 alin. (4), suma cheltuielilor efectuate de persoana impozabila pentru realizarea prestarii de servicii;
e) în cazul schimbului prevazut la art. 130 si, în general, atunci când plata se face partial ori integral în natura sau atunci când valoarea platii pentru o livrare de bunuri ori o prestare de servicii nu a fost stabilita de parti sau nu poate fi usor stabilita, baza de impozitare se considera ca fiind valoarea de piata pentru respectiva livrare/prestare. În sensul prezentului titlu, valoare de piata înseamna suma totala pe care, pentru obtinerea bunurilor sau serviciilor în cauza la momentul respectiv, un client aflat în aceeasi etapa de comercializare la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ar trebui sa o plateasca în conditii de concurenta loiala unui furnizor ori prestator independent de pe teritoriul statului membru în care livrarea sau prestarea este supusa taxei. Atunci când nu poate fi stabilita o livrare de bunuri sau o prestare de servicii comparabila, valoarea de piata înseamna:
1. pentru bunuri, o suma care nu este mai mica decât pretul de cumparare al bunurilor sau al unor bunuri similare sau, în absenta unui pret de cumparare, pretul de cost, stabilit la momentul livrarii;
2. pentru servicii, o suma care nu este mai mica decât costurile complete ale persoanei impozabile pentru prestarea serviciului.
(2) Baza de impozitare cuprinde urmatoarele:
a) impozitele si taxele, daca prin lege nu se prevede altfel, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata;
b) cheltuielile accesorii, cum sunt: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau beneficiarului. Cheltuielile facturate de furnizorul de bunuri sau de prestatorul de servicii cumparatorului, care fac obiectul unui contract separat si care sunt legate de livrarile de bunuri sau de prestarile de servicii în cauza, se considera cheltuieli accesorii.
(3) Baza de impozitare nu cuprinde urmatoarele:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii taxei;
b) sumele reprezentând daune-interese, stabilite prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila, penalizarile si orice alte sume solicitate pentru neîndeplinirea totala sau partiala a obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile si/sau tarifele negociate. Nu se exclud din baza de impozitare orice sume care, în fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
c) dobânzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru plati cu întârziere;
d) valoarea ambalajelor care circula între furnizorii de marfa si clienti, prin schimb, fara facturare;
e) sumele achitate de o persoana impozabila în numele si în contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si sumele încasate de o persoana impozabila în numele si în contul unei alte persoane.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 101 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. e) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 110 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. e) a alin. (3) a fost modificata prin art. I, pct. 111 din O.U.G. nr. 109/2009.

Ajustarea bazei de impozitare

Art. 138. – Baza de impozitare se reduce în urmatoarele situatii:
a) daca a fost emisa o factura si, ulterior, operatiunea este anulata total sau partial, înainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor;
b) în cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea, calitatea ori preturile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum si în cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru livrarea sau prestarea în cauza ca urmare a unui acord scris între parti sau ca urmare a unei hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile sau în urma unui arbitraj;
c) în cazul în care rabaturile, remizele, risturnele si celelalte reduceri de pret prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a) sunt acordate dupa livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului. Ajustarea este permisa începând cu data pronuntarii hotarârii judecatoresti de închidere a procedurii prevazute de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, hotarâre ramasa definitiva si irevocabila;
e) în cazul în care cumparatorii returneaza ambalajele în care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circula prin facturare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 102 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. b) a fost modificata prin art. I, pct. 112 din O.U.G. nr. 109/2009.

Baza de impozitare pentru achizitiile intracomunitare

Art. 1381. – (1) Pentru achizitiile intracomunitare de bunuri baza de impozitare se stabileste pe baza acelorasi elemente utilizate conform art. 137 pentru determinarea bazei de impozitare în cazul livrarii acelorasi bunuri în interiorul tarii. În cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, conform art. 1301 alin. (2) lit. a), baza de impozitare se determina în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c) si ale art. 137 alin. (2).
(2) Baza de impozitare cuprinde si accizele datorate sau achitate în România de persoana care efectueaza achizitia intracomunitara a unui produs supus accizelor. Atunci când dupa efectuarea achizitiei intracomunitare de bunuri, persoana care a achizitionat bunurile obtine o rambursare a accizelor achitate în statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor, baza de impozitare a achizitiei intracomunitare efectuate în România se reduce corespunzator.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 103 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I, pct. 113 din O.U.G. nr. 109/2009.

Baza de impozitare pentru import

Art. 139. – (1) Baza de impozitare pentru importul de bunuri este valoarea în vama a bunurilor, stabilita conform legislatiei vamale în vigoare, la care se adauga orice taxe, impozite, comisioane si alte taxe datorate în afara României, precum si cele datorate ca urmare a importului bunurilor în România, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata care urmeaza a fi perceputa.
(2) Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum comisioanele si cheltuielile de ambalare, transport si asigurare, care intervin pâna la primul loc de destinatie a bunurilor în România, în masura în care aceste cheltuieli nu au fost cuprinse în baza de impozitare stabilita conform alin. (1). Primul loc de destinatie a bunurilor îl reprezinta destinatia indicata în documentul de transport sau în orice alt document însotitor al bunurilor, când acestea intra în România, sau, în absenta unor astfel de documente, primul loc de descarcare a bunurilor în România.
(3) Baza de impozitare nu cuprinde elementele prevazute la art. 137 alin. (3) lit. a)-d).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 104 din Legea nr. 343/2006.

Cursul de schimb valutar

Art. 1391. – (1) Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima în valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii în vama.
(2) Daca elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operatiuni, alta decât importul de bunuri, se exprima în valuta, cursul de schimb care se aplica este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Nationala a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operatiunea în cauza.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 105 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL VIII
Cotele de taxa
__________
Titlul Capitolului VIII a fost modificat prin art. I pct. 106 din Legea nr. 343/2006.

Cotele

Art. 140. – (1) Cota standard este de 19% si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse.
(2) Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:
a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si botanice, târguri, expozitii si evenimente culturale, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 141 alin. (1) lit. m);
b) livrarea de manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau în principal publicitatii;
c) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, cu exceptia protezelor dentare;
d) livrarea de produse ortopedice;
e) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.
(21) Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. În sensul prezentului titlu, prin locuinta livrata ca parte a politicii sociale se întelege:
a) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept camine de batrâni si de pensionari;
b) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii si centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap;
c) livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodaresti, a caror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depaseste suma de 380.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, achizitionate de orice persoana necasatorita sau familie. Suprafata utila a locuintei este cea definita prin Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Anexele gospodaresti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Cota redusa se aplica numai în cazul locuintelor care în momentul vânzarii pot fi locuite ca atare si daca terenul pe care este construita locuinta nu depaseste suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol a locuintei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de doua locuinte, cota indiviza a terenului aferent fiecarei locuinte nu poate depasi suprafata de 250 m2, inclusiv amprenta la sol aferenta fiecarei locuinte. Orice persoana necasatorita sau familie poate achizitiona o singura locuinta cu cota redusa de 5%, respectiv:
1. în cazul persoanelor necasatorite, sa nu fi detinut si sa nu detina nicio locuinta în proprietate pe care au achizitionat-o cu cota de 5%;
2. în cazul familiilor, sotul sau sotia sa nu fi detinut si sa nu detina, fiecare sau împreuna, nicio locuinta în proprietate pe care a/au achizitionat-o cu cota de 5%;
d) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii în vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror situatie economica nu le permite accesul la o locuinta în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei.
(3) Cota aplicabila este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1342 alin. (2), pentru care se aplica cota în vigoare la data exigibilitatii taxei.
(4) În cazul schimbarii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, pentru cazurile prevazute la art. 1342 alin. (2).
(5) Cota aplicabila pentru importul de bunuri este cota aplicabila pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun.
(6) Cota aplicabila pentru achizitii intracomunitare de bunuri este cota aplicata pe teritoriul României pentru livrarea aceluiasi bun si care este în vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 107 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 200/2008.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 200/2008.
– Alin. (21) a fost introdus prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 200/2008.

CAPITOLUL IX
Operatiuni scutite de taxa
__________
Titlul Capitolului IX a fost modificat prin art. I pct. 108 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri pentru operatiuni din interiorul tarii

Art. 141. – (1) Urmatoarele operatiuni de interes general sunt scutite de taxa:
a) spitalizarea, îngrijirile medicale si operatiunile strâns legate de acestea, desfasurate de unitati autorizate pentru astfel de activitati, indiferent de forma de organizare, precum: spitale, sanatorii, centre de sanatate rurale sau urbane, dispensare, cabinete si laboratoare medicale, centre de îngrijire medicala si de diagnostic, baze de tratament si recuperare, statii de salvare si alte unitati autorizate sa desfasoare astfel de activitati;
b) prestarile de servicii efectuate în cadrul profesiunii lor de catre stomatologi si tehnicieni dentari, precum si livrarea de proteze dentare efectuata de stomatologi si de tehnicieni dentari;
c) prestarile de îngrijire si supraveghere efectuate de personal medical si paramedical, conform prevederilor legale aplicabile în materie;
d) transportul bolnavilor si al persoanelor accidentate, în vehicule special amenajate în acest scop, de catre entitati autorizate în acest sens;
e) livrarile de organe, sânge si lapte, de provenienta umana;
f) activitatea de învatamânt prevazuta în Legea învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, formarea profesionala a adultilor, precum si prestarile de servicii si livrarile de bunuri strâns legate de aceste activitati, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati autorizate;
g) livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate de caminele si cantinele organizate pe lânga institutiile publice si entitatile autorizate prevazute la lit. f), în folosul exclusiv al persoanelor direct implicate în activitatile scutite conform lit. f);
h) meditatiile acordate în particular de cadre didactice din domeniul învatamântului scolar, preuniversitar si universitar;
i) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strâns legate de asistenta si/sau protectia sociala, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social, inclusiv cele livrate de caminele de batrâni;
j) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri strâns legate de protectia copiilor si a tinerilor, efectuate de institutiile publice sau de alte entitati recunoscute ca având caracter social;
k) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri furnizate membrilor în interesul lor colectiv, în schimbul unei cotizatii fixate conform statutului, de organizatii fara scop patrimonial care au obiective de natura politica, sindicala, religioasa, patriotica, filozofica, filantropica, patronala, profesionala sau civica, precum si obiective de reprezentare a intereselor membrilor lor, în conditiile în care aceasta scutire nu provoaca distorsiuni de concurenta;
l) prestarile de servicii strâns legate de practicarea sportului sau a educatiei fizice, efectuate de organizatii fara scop patrimonial pentru persoanele care practica sportul sau educatia fizica;
m) prestarile de servicii culturale si/sau livrarile de bunuri strâns legate de acestea, efectuate de institutiile publice sau de alte organisme culturale fara scop patrimonial, recunoscute ca atare de catre Ministerul Culturii si Cultelor;
n) prestarile de servicii si/sau livrarile de bunuri efectuate de persoane ale caror operatiuni sunt scutite, potrivit lit. a), f) si i)-m), cu ocazia manifestarilor destinate sa le aduca sprijin financiar si organizate în profitul lor exclusiv, cu conditia ca aceste scutiri sa nu produca distorsiuni concurentiale;
o) activitatile specifice posturilor publice de radio si televiziune, altele decât activitatile de natura comerciala;
p) serviciile publice postale, precum si livrarea de bunuri aferenta acestora;
q) prestarile de servicii efectuate de catre grupuri independente de persoane, ale caror operatiuni sunt scutite sau nu intra în sfera de aplicare a taxei, grupuri create în scopul prestarii catre membrii lor de servicii direct legate de exercitarea activitatilor acestora, în cazul în care aceste grupuri solicita membrilor lor numai rambursarea cotei-parti de cheltuieli comune, în limitele si în conditiile stabilite prin norme si în conditiile în care aceasta scutire nu este de natura a produce distorsiuni concurentiale;
r) furnizarea de personal de catre institutiile religioase sau filozofice în scopul activitatilor prevazute la lit. a), f), i) si j).
(2) Urmatoarele operatiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa:
a) prestarile urmatoarelor servicii de natura financiar-bancara:
1. acordarea si negocierea de credite, precum si administrarea creditelor de catre persoana care le acorda;
2. negocierea garantiilor de credit ori a altor garantii sau orice operatiuni cu astfel de garantii, precum si administrarea garantiilor de credit de catre persoana care acorda creditul;
3. tranzactii, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plati, viramente, creante, cecuri si alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creantelor;
4. tranzactii, inclusiv negocierea, privind valuta, bancnotele si monedele utilizate ca mijloc legal de plata, cu exceptia obiectelor de colectie, si anume monede de aur, argint sau din alt metal ori bancnote care nu sunt utilizate în mod normal ca mijloc legal de plata sau monede de interes numismatic;
5. tranzactii, inclusiv negocierea, dar exceptând administrarea sau pastrarea în siguranta, cu actiuni, parti sociale în societati comerciale sau asociatii, obligatiuni garantate si alte instrumente financiare, cu exceptia documentelor care stabilesc drepturi asupra bunurilor;
6. administrarea de fonduri speciale de investitii;
b) operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii în legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigurare efectuate de persoanele impozabile care intermediaza astfel de operatiuni;
c) pariuri, loterii si alte forme de jocuri de noroc efectuate de persoanele autorizate, conform legii, sa desfasoare astfel de activitati;
d) livrarea la valoarea nominala de timbre postale utilizabile pentru serviciile postale, de timbre fiscale si alte timbre similare;
e) arendarea, concesionarea, închirierea si leasingul de bunuri imobile, cu urmatoarele exceptii:
1. operatiunile de cazare care sunt efectuate în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
2. închirierea de spatii sau locatii pentru parcarea autovehiculelor;
3. închirierea utilajelor si a masinilor fixate definitiv în bunuri imobile;
4. închirierea seifurilor;
f) livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc urmatoarele:
1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa constructii, conform legislatiei în vigoare;
2. constructie înseamna orice structura fixata în sau pe pamânt;
3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta înseamna livrarea efectuata cel târziu pâna la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei sau a unei parti a acesteia, dupa caz, în urma transformarii;
4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata astfel încât structura, natura ori destinatia sa au fost modificate sau, în absenta acestor modificari, daca costul transformarilor, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii;
g) livrarile de bunuri care au fost afectate unei activitati scutite, în temeiul prezentului articol, daca taxa aferenta bunurilor respective nu a fost dedusa, precum si livrarile de bunuri a caror achizitie a facut obiectul excluderii dreptului de deducere, conform art. 145 alin. (5) lit. b) si art. 1451.
(3) Orice persoana impozabila poate opta pentru taxarea operatiunilor prevazute la alin. (2) lit. e) si f), în conditiile stabilite prin norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 109 din Legea nr. 343/2006.
– Litera i) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera r) de la alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Literele a), b) si c) de la alin. (2) au fost modificate prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. g) a alin. (2) a fost modificata prin art. 32, pct. 9 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Partea introductiva a lit. f) a alin. (2) a fost modificata prin art. I, pct. 114 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri pentru importuri de bunuri si pentru achizitii intracomunitare

Art. 142. – (1) Sunt scutite de taxa:
a) importul si achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare în România este în orice situatie scutita de taxa în interiorul tarii;
b) achizitia intracomunitara de bunuri al caror import în România este în orice situatie scutit de taxa, conform prezentului articol;
c) achizitia intracomunitara de bunuri pentru care, în conformitate cu art. 145 alin. (2) lit. b)-d), persoana care cumpara bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora, daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;
d) importul definitiv de bunuri care îndeplinesc conditiile pentru scutire prevazute de: Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 ce determina domeniul art. 14 (1) (d) al Directivei 77/388/CEE privind scutirea de plata a taxei pe valoarea adaugata la importul final al anumitor marfuri, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, si Directiva 79/2006/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind exceptarea de la taxele de import a micului trafic de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006;
e) importul, în regim diplomatic sau consular, al bunurilor scutite de taxe vamale;
f) importul de bunuri efectuat în România de organismele internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din România, precum si de catre membrii acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile stabilite în conventiile de înfiintare a acestor organizatii sau prin acorduri de sediu;
g) importul de bunuri efectuat în România de catre fortele armate ale statelor straine membre NATO, pentru uzul acestora sau al personalului civil însotitor ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor, în cazul în care aceste forte iau parte la efortul comun de aparare. Acesta include importul realizat de fortele Marii Britanii si ale Irlandei de Nord stabilite în insula Cipru, conform Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori pentru aprovizionarea cantinelor lor;
h) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, daca bunurile se afla în aceeasi stare în care se aflau la momentul exportului si daca importul respectiv beneficiaza de scutire de taxe vamale;
i) reimportul de bunuri în România, efectuat de persoana care a exportat bunurile în afara Comunitatii, pentru a fi supuse unor reparatii, transformari, adaptari, asamblari sau altor lucrari asupra bunurilor mobile corporale, cu conditia ca aceasta scutire sa fie limitata la valoarea bunurilor în momentul exportului acestora în afara Comunitatii;
j) importul, efectuat în porturi de catre întreprinderi de pescuit maritim, de produse piscicole pescuite, neprelucrate sau dupa ce au fost conservate în vederea comercializarii, dar înainte de livrare;
k) importul de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale si importul de energie electrica;
l) importul în România de bunuri care au fost transportate dintr-un teritoriu tert sau o tara terta, atunci când livrarea acestor bunuri de catre importator constituie o livrare scutita conform art. 143 alin. (2);
m) importul de aur efectuat de Banca Nationala a României.
(2) Prin norme se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 110 din Legea nr. 343/2006.
– Literele literele d)-j) si l) de la alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera d) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 127/2008.

Scutiri pentru exporturi sau alte operatiuni similare, pentru livrari
intracomunitare si pentru transportul international si intracomunitar

Art. 143. – (1) Sunt scutite de taxa:
a) livrarile de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitatii de catre furnizor sau de alta persoana în contul sau;
b) livrarile de bunuri expediate sau transportate în afara Comunitatii de catre cumparatorul care nu este stabilit în România sau de alta persoana în contul sau, cu exceptia bunurilor transportate de cumparatorul însusi si care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcatiunilor si a avioanelor de agrement sau a oricarui alt mijloc de transport de uz privat. Este scutita, de asemenea, si livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti în Comunitate, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
– calatorul nu este stabilit în Comunitate, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este în interiorul Comunitatii. Adresa sau domiciliul permanent înseamna locul specificat astfel în pasaport, carte de identitate sau în alt document recunoscut ca document de identitate de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
– bunurile sunt transportate în afara Comunitatii înainte de sfârsitul celei de-a treia luni ce urmeaza lunii în care are loc livrarea;
– valoarea totala a livrarii, plus TVA, este mai mare decât echivalentul în lei a 175 euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut în prima zi lucratoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmator;
– dovada exportului se va face prin factura sau alt document care tine locul acesteia, purtând avizul biroului vamal la iesirea din Comunitate;
c) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevazute la art. 141, legate direct de exportul de bunuri;
d) prestarile de servicii, inclusiv transportul si serviciile accesorii transportului, altele decât cele prevazute la art. 141, daca acestea sunt direct legate de importul de bunuri si valoarea acestora este inclusa în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139;
e) prestarile de servicii efectuate în România asupra bunurilor mobile achizitionate sau importate în vederea prelucrarii în România si care ulterior sunt transportate în afara Comunitatii de catre prestatorul serviciilor sau de catre client, daca acesta nu este stabilit în România, ori de alta persoana în numele oricaruia dintre acestia;
f) transportul intracomunitar de bunuri, efectuat din si în insulele care formeaza regiunile autonome Azore si Madeira, precum si serviciile accesorii acestuia;
g) transportul international de persoane;
h) în cazul navelor destinate navigatiei maritime, utilizate pentru transportul international de persoane si/sau de bunuri, pentru pescuit ori alta activitate economica sau pentru salvare ori asistenta pe mare, urmatoarele operatiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, navlosirea, leasingul si închirierea de nave, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;
2. livrarea de carburanti si provizii destinate a fi utilizate pe nave, dar inclusiv pentru navele de razboi încadrate în Nomenclatura Combinata (NC) cod 8906 10 00, care parasesc tara si se îndreapta spre porturi straine unde vor fi ancorate, cu exceptia, în cazul navelor folosite pentru pescuitul de coasta, a proviziilor;
3. prestarile de servicii, altele decât cele prevazute la pct. 1, efectuate pentru nevoile directe ale navelor si/sau pentru încarcatura acestora;
i) în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza în principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata, urmatoarele operatiuni:
1. livrarea, modificarea, repararea, întretinerea, leasingul si închirierea aeronavelor, precum si livrarea, leasingul, închirierea, repararea si întretinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aeronave;
2. livrarea de carburanti si provizii destinate utilizarii pe aeronave;
3. prestarea de servicii, altele decât cele prevazute la pct. 1 sau la art. 1441, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor si/sau pentru încarcatura acestora;
j) livrarile de bunuri si prestarile de servicii în favoarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, a personalului acestora, precum si a cetatenilor straini cu statut diplomatic sau consular în România ori într-un alt stat membru, în conditii de reciprocitate;
k) livrarile de bunuri si prestarile de servicii în favoarea organismelor internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din România, precum si a membrilor acestora, în limitele si în conformitate cu conditiile precizate în conventiile de înfiintare a acestor organisme sau prin acorduri de sediu;
l) livrarile de bunuri netransportate în afara României si/sau prestarile de servicii efectuate în România, destinate uzului oficial al fortelor armate ale statelor straine membre NATO sau al personalului civil care însoteste fortele armate ori aprovizionarii popotelor sau cantinelor, daca fortele iau parte la efortul de aparare comun;
m) livrarile de bunuri sau prestarea serviciilor într-un alt stat membru decât România, în scopul utilizarii de catre fortele armate ale oricarui stat membru NATO, altul decât statul membru de destinatie, sau de catre personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor, daca aceste forte iau parte la efortul de aparare comun; livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor catre fortele armate ale Regatului Unit stationate în insula Cipru ca urmare a Tratatului de înfiintare a Republicii Cipru, datat 16 august 1960, care sunt destinate utilizarii de catre aceste forte sau personalului civil care le însoteste ori pentru aprovizionarea popotelor sau cantinelor;
n) livrarile de aur catre Banca Nationala a României;
o) livrarile de bunuri catre organismele recunoscute care transporta sau expediaza aceste bunuri în afara Comunitatii, ca parte a activitatilor umanitare, caritabile sau de instruire; scutirea se acorda prin restituirea taxei potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Sunt, de asemenea, scutite de taxa urmatoarele:
a) livrarile intracomunitare de bunuri catre o persoana care îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru, cu exceptia:
1. livrarilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mica, altele decât livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi;
2. livrarilor intracomunitare care au fost supuse regimului special pentru bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi catre un cumparator care nu îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA;
c) livrarile intracomunitare de produse accizabile catre o persoana impozabila sau catre o persoana juridica neimpozabila care nu îi comunica furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) si (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului, din 25 februarie 1992, privind regimul general, depozitarea, circulatia si controlul produselor supuse accizelor, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 76 din 23 martie 1992, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia:
1. livrarilor intracomunitare efectuate de o întreprindere mica;
2. livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522;
d) livrarile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 128 alin. (10), care ar beneficia de scutirea prevazuta la lit. a) daca ar fi efectuate catre alta persoana impozabila, cu exceptia livrarilor intracomunitare supuse regimului special privind bunurile second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, conform prevederilor art. 1522.
(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc, acolo unde este cazul, documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si (2) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea scutirii de taxa.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 111 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. b), d), e), h) si k)-m) ale alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. c) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 115 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Partea introductiva a lit. i) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 116 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri speciale legate de traficul international de bunuri

Art. 144. – (1) Sunt scutite de taxa urmatoarele:
a) livrarea de bunuri care urmeaza:
1. sa fie plasate în regim vamal de admitere temporara, cu exonerare totala de la plata drepturilor de import;
2. sa fie prezentate autoritatilor vamale în vederea vamuirii si, dupa caz, plasate în depozit necesar cu caracter temporar;
3. sa fie introduse într-o zona libera sau într-un antrepozit liber;
4. sa fie plasate în regim de antrepozit vamal;
5. sa fie plasate în regim de perfectionare activa, cu suspendare de la plata drepturilor de import;
6. sa fie plasate în regim de tranzit vamal extern;
7. sa fie admise în apele teritoriale:
– pentru a fi încorporate pe platforme de forare sau de productie, în scopul construirii, repararii, întretinerii, modificarii sau reutilarii acestor platforme ori pentru conectarea acestor platforme de forare sau de productie la continent;
– pentru alimentarea cu carburanti si aprovizionarea platformelor de forare sau de productie;
8. sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA, definit dupa cum urmeaza:
– pentru produse accizabile, orice locatie situata în România, care este definita ca antrepozit fiscal, în sensul art. 4 lit. (b) din Directiva 92/12/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare;
– pentru bunuri, altele decât produsele accizabile, o locatie situata în România si definita prin norme;
b) livrarea de bunuri efectuata în locatiile prevazute la lit. a), precum si livrarea de bunuri care se afla în unul dintre regimurile sau situatiile precizate la lit. a);
c) prestarile de servicii aferente livrarilor prevazute la lit. a) sau efectuate în locatiile prevazute la lit. a), pentru bunurile aflate în regimurile sau situatiile prevazute la lit. a);
d) livrarile de bunuri care înca se afla în regim vamal de tranzit intern, precum si prestarile de servicii aferente acestor livrari, altele decât cele prevazute la art. 1441;
e) importul de bunuri care urmeaza sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA.
(2) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc documentele necesare pentru a justifica scutirea de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, procedura si conditiile care trebuie respectate pentru aplicarea scutirii de taxa.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 112 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) a alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. e) a alin. (1) a fost introdusa prin art. I pct. 55 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Lit. c) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 117 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri pentru intermediari

Art. 1441. – Sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care actioneaza în numele si în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legatura cu operatiunile scutite prevazute la art. 143 si 144, cu exceptia operatiunilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. f) si alin. (2), sau în legatura cu operatiunile desfasurate în afara Comunitatii.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 113 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL X
Regimul deducerilor

Sfera de aplicare a dreptului de deducere

Art. 145. – (1) Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei.
(2) Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca acestea sunt destinate utilizarii în folosul urmatoarelor operatiuni:
a) operatiuni taxabile;
b) operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România;
c) operatiuni scutite de taxa, conform art. 143, 144 si 1441;
d) operatiuni scutite de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 1-5 si lit. b), în cazul în care cumparatorul ori clientul este stabilit în afara Comunitatii sau în cazul în care aceste operatiuni sunt în legatura directa cu bunuri care vor fi exportate într-un stat din afara Comunitatii, precum si în cazul operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza în numele si în contul altei persoane, atunci când acestia intervin în derularea unor astfel de operatiuni;
e) operatiunile prevazute la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), daca taxa s-ar fi aplicat transferului respectiv.
(3) Daca nu contravine prevederilor alin. (2), persoana impozabila are dreptul de deducere a taxei si pentru cazurile prevazute la art. 128 alin. (8) si la art. 129 alin. (5).
(4) În conditiile stabilite prin norme se acorda dreptul de deducere a taxei pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila înainte de înregistrarea acesteia în scopuri de TVA, conform art. 153.
(5) Nu sunt deductibile:
a) taxa aferenta sumelor achitate în numele si în contul altei persoane si care apoi se deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor încasate în numele si în contul altei persoane, care nu sunt incluse în baza de impozitare a livrarilor/prestarilor efectuate conform art. 137 alin. (3) lit. e);
b) taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu exceptia cazurilor în care aceste bunuri sunt destinate revânzarii sau pentru a fi utilizate pentru prestari de servicii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 114 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) a alin. (5) a fost modificata prin art. I, pct. 118 din O.U.G. nr. 109/2009.

Limitari speciale ale dreptului de deducere

Art. 1451. – (1) În cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând si scaunul soferului, nu se deduce taxa pe valoarea adaugata aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au aceleasi caracteristici, aflate în proprietatea sau în folosinta persoanei impozabile, cu exceptia vehiculelor care se înscriu în oricare dintre urmatoarele categorii:
a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de vânzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de soferi, transmiterea folosintei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
d) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzarii.
(2) Prin achizitie de vehicule, în sensul alin. (1), se întelege cumpararea unui vehicul din România, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru avansurile care au fost achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv.
(4) Prevederile prezentului articol se aplica pâna la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.
(5) În cazul vehiculelor exceptate potrivit alin. (1) se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-1471.
___________
Articolul a fost introdus prin art. 32, pct. 10 din O.U.G. nr. 34/2009.

Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Art. 146. – (1) Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) pentru taxa datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa în conformitate cu prevederile art. 155;
b) pentru taxa aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa îi fie prestate în beneficiul sau, dar pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) – (6), sa detina o factura emisa în conformitate cu prevederile art. 155 sau documentele prevazute la art. 1551 alin. (1);
c) pentru taxa achitata pentru importul de bunuri, altele decât cele prevazute la lit. d), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum si documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau de catre alta persoana în contul sau. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o declaratie de import pentru TVA si accize;
d) pentru taxa datorata pentru importul de bunuri efectuat conform art. 157 alin. (4) si (5), sa detina declaratia vamala de import sau actul constatator emis de organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ca importator al bunurilor în scopuri de taxa, precum si suma taxei datorate. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa înscrie taxa pe valoarea adaugata ca taxa colectata în decontul aferent perioadei fiscale în care ia nastere exigibilitatea;
e) pentru taxa aferenta unei achizitii intracomunitare de bunuri, sa detina o factura sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1);
f) pentru taxa aferenta unei operatiuni asimilate cu o achizitie intracomunitara de bunuri, prevazuta la art. 1301 alin. (2) lit. a), sa detina documentul prevazut la art. 155 alin. (4), emis în statul membru din care bunurile au fost transportate ori expediate, sau documentul prevazut la art. 1551 alin. (1).
(2) Prin norme se vor preciza cazurile în care documentele sau obligatiile, altele decât cele prevazute la alin. (1), se vor prezenta sau îndeplini pentru a justifica dreptul de deducere a taxei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 115 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 119 din O.U.G. nr. 109/2009.

Deducerea taxei pentru persoana impozabila cu regim mixt
si persoana partial impozabila

Art. 147. – (1) Persoana impozabila care realizeaza sau urmeaza sa realizeze atât operatiuni care dau drept de deducere, cât si operatiuni care nu dau drept de deducere este denumita în continuare persoana impozabila cu regim mixt. Persoana care realizeaza atât operatiuni pentru care nu are calitatea de persoana impozabila, în conformitate cu prevederile art. 127, cât si operatiuni pentru care are calitatea de persoana impozabila este denumita persoana partial impozabila.
(2) Dreptul de deducere a taxei deductibile aferente achizitiilor efectuate de catre o persoana impozabila cu regim mixt se determina conform prezentului articol. Persoana partial impozabila nu are drept de deducere pentru achizitiile destinate activitatii pentru care nu are calitatea de persoana impozabila. Daca persoana partial impozabila desfasoara activitati în calitate de persoana impozabila, din care rezulta atât operatiuni cu drept de deducere, cât si operatiuni fara drept de deducere, este considerata persoana impozabila mixta pentru respectivele activitati si aplica prevederile prezentului articol. În conditiile stabilite prin norme, persoana partial impozabila poate solicita aplicarea unei pro-rata speciale în situatia în care nu poate tine evidente separate pentru activitatea desfasurata în calitate de persoana impozabila si pentru activitatea pentru care nu are calitatea de persoana impozabila.
(3) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care permit exercitarea dreptului de deducere, inclusiv de investitii destinate realizarii de astfel de operatiuni, se înscriu într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestora se deduce integral.
(4) Achizitiile destinate exclusiv realizarii de operatiuni care nu dau drept de deducere, precum si de investitii care sunt destinate realizarii de astfel de operatiuni se înscriu într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari pentru aceste operatiuni, iar taxa deductibila aferenta acestora nu se deduce.
(5) Achizitiile pentru care nu se cunoaste destinatia, respectiv daca vor fi utilizate pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere sau pentru operatiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proportia în care sunt sau vor fi utilizate pentru operatiuni care dau drept de deducere si operatiuni care nu dau drept de deducere se evidentiaza într-o coloana distincta din jurnalul pentru cumparari, iar taxa deductibila aferenta acestor achizitii se deduce pe baza de pro-rata.
(6) Pro-rata prevazuta la alin. (5) se determina ca raport între:
a) suma totala, fara taxa, dar cuprinzând subventiile legate direct de pret, a operatiunilor constând în livrari de bunuri si prestari de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numarator; si
b) suma totala, fara taxa, a operatiunilor prevazute la lit. a) si a operatiunilor constând în livrari de bunuri si prestari de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. Se includ sumele primite de la bugetul statului sau bugetele locale, acordate în scopul finantarii operatiunilor scutite fara drept de deducere sau operatiunilor care nu se afla în sfera de aplicare a taxei.
(7) Se exclud din calculul pro-rata urmatoarele:
a) valoarea oricarei livrari de bunuri de capital care au fost utilizate de persoana impozabila în activitatea sa economica;
b) valoarea oricaror livrari de bunuri sau prestari de servicii catre sine efectuate de persoana impozabila si prevazute la art. 128 alin. (4) si la art. 129 alin. (4), precum si a transferului prevazut la art. 128 alin. (10);
c) valoarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a) si b), precum si a operatiunilor imobiliare, altele decât cele prevazute la lit. a), în masura în care acestea sunt accesorii activitatii principale.
(8) Pro-rata definitiva se determina anual, iar calculul acesteia include toate operatiunile prevazute la alin. (6), pentru care exigibilitatea taxei ia nastere în timpul anului calendaristic respectiv. Pro-rata definitiva se determina procentual si se rotunjeste pâna la cifra unitatilor imediat urmatoare. La decontul de taxa prevazut la art. 1562, în care s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (12), se anexeaza un document care prezinta metoda de calcul al pro-rata definitiva.
(9) Pro-rata aplicabila provizoriu pentru un an este pro-rata definitiva, prevazuta la alin. (8), determinata pentru anul precedent, sau pro-rata estimata pe baza operatiunilor prevazute a fi realizate în anul calendaristic curent, în cazul persoanelor impozabile pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere în totalul operatiunilor se modifica în anul curent fata de anul precedent. Persoanele impozabile trebuie sa comunice organului fiscal competent, la începutul fiecarui an fiscal, cel mai târziu pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, pro-rata provizorie care va fi aplicata în anul respectiv, precum si modul de determinare a acesteia. În cazul unei persoane impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabila provizoriu este pro-rata estimata pe baza operatiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicata cel mai târziu pâna la data la care persoana impozabila trebuie sa depuna primul sau decont de taxa, prevazut la art. 1562.
(10) Taxa de dedus într-un an calendaristic se determina provizoriu prin înmultirea valorii taxei deductibile prevazute la alin. (5) pentru fiecare perioada fiscala din acel an calendaristic cu pro-rata provizorie prevazuta la alin. (9), determinata pentru anul respectiv.
(11) Taxa de dedus pentru un an calendaristic se calculeaza definitiv prin înmultirea sumei totale a taxei deductibile din anul calendaristic respectiv, prevazuta la alin. (5), cu pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8), determinata pentru anul respectiv.
(12) La sfârsitul anului, persoanele impozabile cu regim mixt trebuie sa ajusteze taxa dedusa provizoriu astfel:
a) din taxa de dedus determinata definitiv, conform alin. (11), se scade taxa dedusa într-un an determinata provizoriu, conform alin. (10);
b) rezultatul diferentei de la lit. a), în plus sau în minus dupa caz, se înscrie în rândul de regularizari din decontul de taxa, prevazut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului, sau în decontul de taxa aferent ultimei perioade fiscale a persoanei impozabile, în cazul anularii înregistrarii acesteia.
(13) În ceea ce priveste taxa de dedus aferenta bunurilor de capital, definite conform art. 149 alin. (1), utilizate pentru operatiunile prevazute la alin. (5):
a) prima deducere se determina în baza pro-rata provizorie prevazuta la alin. (9), pentru anul în care ia nastere dreptul de deducere. La finele anului, deducerea se ajusteaza, conform alin. (12), în baza pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8). Aceasta prima ajustare se efectueaza asupra valorii totale a taxei deduse initial;
b) ajustarile ulterioare iau în considerare o cincime, pentru bunurile mobile, sau o douazecime, pentru bunurile imobile, dupa cum urmeaza:
1. taxa deductibila initiala se împarte la 5 sau la 20;
2. rezultatul calculului efectuat conform pct. 1 se înmulteste cu pro-rata definitiva prevazuta la alin. (8), aferenta fiecaruia dintre urmatorii 4 sau 19 ani;
3. taxa dedusa initial în primul an, conform pro-rata definitiva, se împarte la 5 sau la 20;
4. rezultatele calculelor efectuate conform pct. 2 si 3 se compara, iar diferenta în plus sau în minus reprezinta ajustarea de efectuat, care se înscrie în rândul de regularizari din decontul de taxa prevazut la art. 1562, aferent ultimei perioade fiscale a anului.
(14) În situatii speciale, când pro-rata calculata potrivit prevederilor prezentului articol nu asigura determinarea corecta a taxei de dedus, Ministerul Finantelor Publice, prin directia de specialitate, poate, la solicitarea justificata a persoanelor impozabile:
a) sa aprobe aplicarea unei pro-rata speciale. Daca aprobarea a fost acordata în timpul anului, persoanele impozabile au obligatia sa recalculeze taxa dedusa de la începutul anului pe baza de pro-rata speciala aprobata. Persoana impozabila cu regim mixt poate renunta la aplicarea pro-rata speciala numai la începutul unui an calendaristic si este obligata sa anunte organul fiscal competent pâna la data de 25 ianuarie inclusiv a anului respectiv;
b) sa autorizeze persoana impozabila sa stabileasca o pro-rata speciala pentru fiecare sector al activitatii sale economice, cu conditia tinerii de evidente contabile distincte pentru fiecare sector.
(15) În baza propunerilor facute de catre organul fiscal competent, Ministerul Finantelor Publice, prin directia sa de specialitate, poate sa impuna persoanei impozabile anumite criterii de exercitare a dreptului de deducere pentru operatiunile viitoare ale acesteia, respectiv:
a) sa aplice o pro-rata speciala;
b) sa aplice o pro-rata speciala pentru fiecare sector al activitatii sale economice;
c) sa-si exercite dreptul de deducere numai pe baza atribuirii directe, în conformitate cu prevederile alin. (3) si (4), pentru toate operatiunile sau numai pentru o parte din operatiuni;
d) sa tina evidente distincte pentru fiecare sector al activitatii sale economice.
(16) Prevederile alin. (6)-(13) se aplica si pentru pro-rata speciala prevazuta la alin. (14) si (15). Prin exceptie de la prevederile alin. (6), pentru calculul pro-rata speciala se vor lua în considerare:
a) operatiunile specificate în decizia Ministerului Finantelor Publice, pentru cazurile prevazute la alin. (14) lit. a) sau la alin. (15) lit. b);
b) operatiunile realizate pentru fiecare sector de activitate, pentru cazurile prevazute la alin. (14) lit. b) sau la alin. (15) lit. b).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 116 din Legea nr. 343/2006.

Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxa

Art. 1471. – (1) Orice persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153, are dreptul sa scada din valoarea totala a taxei colectate, pentru o perioada fiscala, valoarea totala a taxei pentru care, în aceeasi perioada, a luat nastere si poate fi exercitat dreptul de deducere, conform art. 145-147.
(2) În situatia în care nu sunt îndeplinite conditiile si formalitatile de exercitare a dreptului de deducere în perioada fiscala de declarare sau în cazul în care nu s-au primit documentele de justificare a taxei prevazute la art. 146, persoana impozabila îsi poate exercita dreptul de deducere prin decontul perioadei fiscale în care sunt îndeplinite aceste conditii si formalitati sau printr-un decont ulterior, dar nu pentru mai mult de 5 ani consecutivi, începând cu data de 1 ianuarie a anului care urmeaza celui în care a luat nastere dreptul de deducere.
(3) Prin norme se vor preciza conditiile necesare aplicarii prevederilor alin. (2), pentru situatia în care dreptul de deducere este exercitat dupa mai mult de 3 ani consecutivi dupa anul în care acest drept ia nastere.
(4) Dreptul de deducere se exercita chiar daca nu exista o taxa colectata sau taxa de dedus este mai mare decât cea colectata pentru perioada fiscala prevazuta la alin. (1) si (2).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006.

Rambursarea taxei catre persoane impozabile neînregistrate în scopuri
de TVA în România si rambursarea TVA de catre alte state membre
catre persoane impozabile stabilite în România

Art. 1472. – (1) În conditiile stabilite prin norme:
a) persoana impozabila nestabilita în România, care este stabilita în alt stat membru, neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate în România;
b) persoana impozabila neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilita în Comunitate, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în România, daca, în conformitate cu legile tarii unde este stabilita, o persoana impozabila stabilita în România ar avea acelasi drept de rambursare în ceea ce priveste TVA sau alte impozite/taxe similare aplicate în tara respectiva;
c) persoana impozabila neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, dar care efectueaza în România o livrare intracomunitara de mijloace de transport noi scutita, poate solicita rambursarea taxei achitate pentru achizitia efectuata de aceasta în România a respectivului mijloc de transport nou. Rambursarea nu poate sa depaseasca taxa care s-ar aplica daca livrarea de catre aceasta persoana a mijloacelor de transport noi respective ar fi livrare taxabila. Dreptul de deducere ia nastere si poate fi exercitat doar în momentul livrarii intracomunitare a mijlocului de transport nou;
d) persoana impozabila stabilita în România, neînregistrata si care nu este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate solicita rambursarea taxei achitate aferente operatiunilor prevazute la art. 145 alin. (2) lit. d) sau în alte situatii prevazute prin norme.
(2) Persoana impozabila stabilita în România poate beneficia de rambursarea TVA achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru, în conditiile prevazute în norme.
(3) În cazul în care rambursarea prevazuta la alin. (1) lit. a) a fost obtinuta prin frauda sau printr-o alta metoda incorecta, organele fiscale competente vor recupera sumele platite în mod eronat si orice penalitati si dobânzi aferente, fara sa contravina dispozitiilor privind asistenta reciproca pentru recuperarea TVA.
(4) În cazul în care o dobânda sau o penalitate administrativa a fost impusa, dar nu a fost platita, organele fiscale competente vor suspenda orice alta rambursare suplimentara catre persoana impozabila în cauza pâna la concurenta sumei neplatite.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 120 din O.U.G. nr. 109/2009.

Rambursarile de taxa catre persoanele impozabile înregistrate
în scopuri de TVA, conform art. 153

Art. 1473. – (1) În situatia în care taxa aferenta achizitiilor efectuate de o persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153, care este deductibila într-o perioada fiscala, este mai mare decât taxa colectata pentru operatiuni taxabile, rezulta un excedent în perioada de raportare, denumit în continuare suma negativa a taxei.
(2) Dupa determinarea taxei de plata sau a sumei negative a taxei pentru operatiunile din perioada fiscala de raportare, persoanele impozabile trebuie sa efectueze regularizarile prevazute în prezentul articol, prin decontul de taxa prevazut la art. 1562.
(3) Suma negativa a taxei, cumulata, se determina prin adaugarea la suma negativa a taxei, rezultata în perioada fiscala de raportare, a soldului sumei negative a taxei, reportat din decontul perioadei fiscale precedente, daca nu s-a solicitat a fi rambursat.
(4) Taxa de plata cumulata se determina în perioada fiscala de raportare prin adaugarea la taxa de plata din perioada fiscala de raportare a sumelor neachitate la bugetul de stat, pâna la data depunerii decontului de taxa prevazut la art. 1562, din soldul taxei de plata al perioadei fiscale anterioare.
(5) Prin decontul de taxa prevazut la art. 1562, persoanele impozabile trebuie sa determine diferentele dintre sumele prevazute la alin. (2) si (3), care reprezinta regularizarile de taxa si stabilirea soldului taxei de plata sau a soldului sumei negative a taxei. Daca taxa de plata cumulata este mai mare decât suma negativa a taxei cumulata, rezulta un sold de taxa de plata în perioada fiscala de raportare. Daca suma negativa a taxei cumulata este mai mare decât taxa de plata cumulata, rezulta un sold al sumei negative a taxei în perioada fiscala de raportare.
(6) Persoanele impozabile, înregistrate conform art. 153, pot solicita rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, prin bifarea casetei corespunzatoare din decontul de taxa din perioada fiscala de raportare, decontul fiind si cerere de rambursare, sau pot reporta soldul sumei negative în decontul perioadei fiscale urmatoare. Daca persoana impozabila solicita rambursarea soldului sumei negative, acesta nu se reporteaza în perioada fiscala urmatoare. Nu poate fi solicitata rambursarea soldului sumei negative a taxei din perioada fiscala de raportare, mai mic de 5.000 lei inclusiv, acesta fiind reportat obligatoriu în decontul perioadei fiscale urmatoare.
(7) În cazul persoanelor impozabile care sunt absorbite de alta persoana impozabila, soldul sumei negative a taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a solicitat rambursarea este preluat în decontul de taxa al persoanei care a preluat activitatea.
(8) În situatia în care doua sau mai multe persoane impozabile fuzioneaza, persoana impozabila care preia activitatea celorlalte preia si soldul taxei de plata catre bugetul de stat, precum si soldul sumei negative a taxei, pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile persoanelor care s-au lichidat cu ocazia fuziunii.
(9) Rambursarea soldului sumei negative a taxei se efectueaza de organele fiscale, în conditiile si potrivit procedurilor stabilite prin normele în vigoare.
(10) Pentru operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, prevazute la art. 143 alin. (1) lit. b), j), k), l) si o), persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153, pot beneficia de rambursarea taxei, potrivit procedurii prevazute prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 117 din Legea nr. 343/2006.

Ajustarea taxei deductibile în cazul achizitiilor de servicii
si bunuri, altele decât bunurile de capital

Art. 148. – În conditiile în care regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine nu se aplica, deducerea initiala se ajusteaza în urmatoarele cazuri:
a) deducerea este mai mare sau mai mica decât cea pe care persoana impozabila avea dreptul sa o opereze;
b) daca exista modificari ale elementelor luate în considerare pentru determinarea sumei deductibile, intervenite dupa depunerea decontului de taxa, inclusiv în cazurile prevazute la art. 138;
c) persoana impozabila îsi pierde dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate si serviciile neutilizate la momentul pierderii dreptului de deducere.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 118 din Legea nr. 343/2006.

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

Art. 149. – (1) În sensul prezentului articol:
a) bunurile de capital reprezinta toate activele corporale fixe, definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, a caror durata normala de functionare este egala sau mai mare de 5 ani, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a bunurilor imobile, exclusiv reparatiile sau lucrarile de întretinere a acestor active, chiar în conditiile în care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane;
b) bunurile care fac obiectul închirierii, leasingului, concesionarii sau oricarei alte metode de punere a acestora la dispozitia unei persoane sunt considerate bunuri de capital apartinând persoanei care le închiriaza, le da în leasing sau le pune la dispozitia altei persoane;
c) ambalajele care se pot utiliza de mai multe ori nu sunt considerate bunuri de capital;
d) taxa deductibila aferenta bunurilor de capital reprezinta taxa achitata sau datorata, aferenta oricarei operatiuni legate de achizitia, fabricarea, constructia, transformarea sau modernizarea acestor bunuri, exclusiv taxa achitata sau datorata, aferenta repararii ori întretinerii acestor bunuri sau cea aferenta achizitiei pieselor de schimb destinate repararii ori întretinerii bunurilor de capital.
(2) Taxa deductibila aferenta bunurilor de capital, în conditiile în care nu se aplica regulile privind livrarea catre sine sau prestarea catre sine, se ajusteaza, în situatiile prevazute la alin. (4) lit. a)-d):
a) pe o perioada de 5 ani, pentru bunurile de capital achizitionate sau fabricate, altele decât cele prevazute la lit. b);
b) pe o perioada de 20 de ani, pentru constructia sau achizitia unui bun imobil, precum si pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, daca valoarea fiecarei transformari sau modernizari este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil astfel transformat sau modernizat.
(3) Perioada de ajustare începe:
a) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate sau fabricate, pentru bunurile de capital mentionate la alin. (2) lit. a), daca acestea au fost achizitionate sau fabricate dupa data aderarii;
b) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt receptionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt construite, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari este anul aderarii sau un alt an ulterior anului aderarii;
c) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achizitionate, pentru bunurile de capital prevazute la alin. (2) lit. b), care sunt achizitionate, si se efectueaza pentru suma integrala a taxei deductibile aferente bunului de capital, inclusiv pentru taxa platita sau datorata înainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzator la cumparator s-au îndeplinit în anul aderarii sau într-un an ulterior anului aderarii;
d) de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile sunt folosite pentru prima data dupa transformare sau modernizare, pentru transformarile sau modernizarile bunurilor de capital prevazute la alin. (2) lit. b), a caror valoare este de cel putin 20% din valoarea totala a bunului imobil transformat sau modernizat, si se efectueaza pentru suma taxei deductibile aferente transformarii sau modernizarii, inclusiv pentru suma taxei deductibile aferente respectivei transformari sau modernizari, platita ori datorata înainte de data aderarii, daca anul primei utilizari dupa transformare sau modernizare este anul aderarii sau un an ulterior aderarii.
(4) Ajustarea taxei deductibile prevazute la alin. (1) lit. d) se efectueaza:
a) în situatia în care bunul de capital este folosit de persoana impozabila:
1. integral sau partial, pentru alte scopuri decât activitatile economice;
2. pentru realizarea de operatiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
3. pentru realizarea de operatiuni care dau drept de deducere a taxei într-o masura diferita fata de deducerea initiala;
b) în cazurile în care apar modificari ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
c) în situatia în care un bun de capital al carui drept de deducere a fost integral sau partial limitat face obiectul oricarei operatiuni pentru care taxa este deductibila. În cazul unei livrari de bunuri, valoarea suplimentara a taxei de dedus se limiteaza la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv;
d) în situatia în care bunul de capital îsi înceteaza existenta, cu exceptia cazurilor în care se dovedeste ca respectivul bun de capital a facut obiectul unei livrari sau unei livrari catre sine pentru care taxa este deductibila;
e) în cazurile prevazute la art. 138.
(5) Ajustarea taxei deductibile se efectueaza astfel:
a) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. a), ajustarea se efectueaza în cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2). Ajustarea deducerii se face în perioada fiscala în care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare modificarea destinatiei de utilizare. Prin norme se stabilesc reguli tranzitorii pentru situatia în care pentru anul 2007 s-a efectuat ajustarea prevazuta la alin. (4) lit. a) pentru o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial;
b) pentru cazul prevazut la alin. (4) lit. b), ajustarea se efectueaza de persoanele impozabile care au aplicat pro rata de deducere pentru bunul de capital. Ajustarea reprezinta o cincime sau, dupa caz, o douazecime din taxa dedusa initial si se efectueaza în ultima perioada fiscala a anului calendaristic, pentru fiecare an în care apar modificari ale elementelor taxei deduse în cadrul perioadei de ajustare prevazute la alin. (2);
c) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. c) si d), ajustarea se efectueaza în perioada fiscala în care intervine evenimentul care genereaza ajustarea si se realizeaza pentru toata taxa aferenta perioadei ramase din perioada de ajustare, incluzând anul în care apare obligatia ajustarii;
d) pentru cazurile prevazute la alin. (4) lit. e), ajustarea se efectueaza atunci când apar situatiile enumerate la art. 138, conform procedurii prevazute în norme.
(51) Daca pe parcursul perioadei de ajustare intervin evenimente care vor genera ajustarea în favoarea persoanei impozabile sau în favoarea statului, ajustarile prevazute la alin. (5) lit. a) si c) se vor efectua pentru acelasi bun de capital succesiv în cadrul perioadei de ajustare ori de câte ori apar respectivele evenimente.
(6) Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii taxei deductibile, care sa permita controlul taxei deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care începe în momentul la care taxa aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se încheie la 5 ani dupa expirarea perioadei în care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte înregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.
(7) Prevederile prezentului articol nu se aplica în cazul în care suma care ar rezulta ca urmare a ajustarilor este neglijabila, conform prevederilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 119 din Legea nr. 343/2006.
– Lit. a) a alin. (1) a fost modificata prin art. I, pct. 121 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. a) si b) ale alin. (3) au fost modificate prin art. I, pct. 122 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I, pct. 123 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (51) a fost introdus prin art. I, pct. 124 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL XI
Persoanele obligate la plata taxei
__________
Titlul Capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 120 din Legea nr. 343/2006.

Persoana obligata la plata taxei pentru operatiunile taxabile din România

Art. 150. – (1) Persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta este datorata în conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) – (6) si art. 160.
(2) Taxa este datorata de orice persoana impozabila, inclusiv de catre persoana juridica neimpozabila înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiar al serviciilor care au locul prestarii în România conform art. 133 alin. (2) si care sunt furnizate de catre o persoana impozabila care nu este stabilita pe teritoriul României sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele prestari de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este înregistrata în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).
(3) Taxa este datorata de orice persoana înregistrata conform art. 153 sau 1531, careia i se livreaza gaze naturale sau energie electrica în conditiile prevazute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f), daca aceste livrari sunt realizate de o persoana impozabila care nu este stabilita în România sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2), chiar daca este înregistrata în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5).
(4) Taxa este datorata de persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, care este beneficiarul unei livrari ulterioare efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare, în urmatoarele conditii:
1. cumparatorul revânzator al bunurilor sa nu fie stabilit în România, sa fie înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru si sa fi efectuat o achizitie intracomunitara a acestor bunuri în România, care nu este impozabila conform art. 126 alin. (8) lit. b); si
2. bunurile aferente achizitiei intracomunitare, prevazute la pct. 1, sa fi fost transportate de furnizor sau de cumparatorul revânzator ori de alta persoana, în contul furnizorului sau al cumparatorului revânzator, dintr-un stat membru, altul decât statul în care cumparatorul revânzator este înregistrat în scopuri de TVA, direct catre beneficiarul livrarii; si
3. cumparatorul revânzator sa îl desemneze pe beneficiarul livrarii ulterioare ca persoana obligata la plata taxei pentru livrarea respectiva.
(5) Taxa este datorata de persoana din cauza careia bunurile ies din regimurile sau situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) si d).
(6) În alte situatii decât cele prevazute la alin. (2) – (5), în cazul în care livrarea de bunuri/prestarea de servicii este realizata de o persoana impozabila care nu este stabilita în România sau nu este considerata a fi stabilita pentru respectivele livrari de bunuri/prestari de servicii pe teritoriul României conform prevederilor art. 1251 alin. (2) si care nu este înregistrata în România conform art. 153, persoana obligata la plata taxei este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, stabilita în România sau nestabilita în România, dar înregistrata prin reprezentant fiscal, care este beneficiar al unor livrari de bunuri/prestari de servicii care au loc în România, conform art. 132 sau 133.
(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
a) atunci când persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila stabilita în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoana poate, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
b) atunci când persoana obligata la plata taxei, conform alin. (1), este o persoana impozabila care nu este stabilita în Comunitate, respectiva persoana este obligata, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 125 din O.U.G. nr. 109/2009.

Persoana obligata la plata taxei pentru achizitii intracomunitare

Art. 151. – (1) Persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, conform prezentului titlu, este obligata la plata taxei.
(2) Atunci când persoana obligata la plata taxei pentru achizitia intracomunitara, conform alin. (1), este:
a) o persoana impozabila stabilita în Comunitate, dar nu în România, respectiva persoana poate, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei;
b) o persoana impozabila care nu este stabilita în Comunitate, respectiva persoana este obligata, în conditiile stabilite prin norme, sa desemneze un reprezentant fiscal ca persoana obligata la plata taxei.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 126 din O.U.G. nr. 109/2009.

Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Art. 1511. – Plata taxei pentru importul de bunuri supus taxarii, conform prezentului titlu, este obligatia importatorului.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 123 din Legea nr. 343/2006.

Raspunderea individuala si în solidar pentru plata taxei

Art. 1512. – (1) Beneficiarul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este furnizorul sau prestatorul, conform art. 150 alin. (1) lit. a), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate ori serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare;
c) nu mentioneaza valoarea taxei sau o mentioneaza incorect.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), daca beneficiarul dovedeste achitarea taxei catre persoana obligata la plata taxei, nu mai este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei.
(3) Furnizorul sau prestatorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (4) si (6), daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: numele/denumirea, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.
(4) Furnizorul este tinut raspunzator individual si în solidar pentru plata taxei, în situatia în care persoana obligata la plata taxei pentru o achizitie intracomunitara de bunuri este beneficiarul, conform art. 151, daca factura prevazuta la art. 155 alin. (5) sau autofactura prevazuta la art. 1551 alin. (1):
a) nu este emisa;
b) cuprinde date incorecte/incomplete în ceea ce priveste una dintre urmatoarele informatii: denumirea/numele, adresa, codul de înregistrare în scopuri de TVA al partilor contractante, denumirea sau cantitatea bunurilor livrate, elementele necesare calcularii bazei de impozitare.
(5) Persoana care îl reprezinta pe importator, persoana care depune declaratia vamala de import sau declaratia de import pentru TVA si accize si proprietarul bunurilor sunt tinuti raspunzatori individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu importatorul prevazut la art. 1511.
(6) Pentru aplicarea regimului de antrepozit de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8, antrepozitarul si transportatorul bunurilor din antrepozit sau persoana responsabila pentru transport sunt tinuti raspunzatori individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu persoana obligata la plata acesteia, conform art. 150 alin. (1), (5) si (6) si art. 1511.
(7) Persoana care desemneaza o alta persoana ca reprezentant fiscal, conform art. 150 alin. (7) si/sau art. 151 alin. (2), este tinuta raspunzatoare individual si în solidar pentru plata taxei, împreuna cu reprezentantul sau fiscal.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 123 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 200/2008.
– Partea introductiva a alin. (3) a fost modificata prin art. I, pct. 127 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Alin. (6) si (7) au fost modificate prin art. I, pct. 128 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL XII
Regimuri speciale
__________
Titlul Capitolul XII a fost modificat prin art. I pct. 124 din Legea nr. 343/2006.

Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

Art. 152. – (1) Persoana impozabila stabilita în România conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent în lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, poate solicita scutirea de taxa, numita în continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila în cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica întreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind în strainatate, daca taxa ar fi deductibila, în cazul în care aceste operatiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:
a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;
b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(3) Persoana impozabila care îndeplineste conditiile prevazute la alin. (1) pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea regimului normal de taxa.
(4) O persoana impozabila nou-înfiintata poate beneficia de aplicarea regimului special de scutire, daca la momentul începerii activitatii economice declara o cifra de afaceri anuala estimata, conform alin. (2), sub plafonul de scutire si nu opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) În sensul alin. (4), pentru persoana impozabila care începe o activitate economica în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire prevazut la alin. (1) se determina proportional cu perioada ramasa de la înfiintare si pâna la sfârsitul anului, fractiunea de luna considerându-se o luna calendaristica întreaga.
(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire în decursul unui an calendaristic, trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153, în termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei în care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pâna la data înregistrarii în scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie înregistrat în scopuri de taxa, conform art. 153.
(7) Dupa atingerea sau depasirea plafonului de scutire sau dupa exercitarea optiunii prevazute la alin. (3), persoana impozabila nu mai poate aplica din nou regimul special de scutire, chiar daca ulterior realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de scutire.
(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, în conditiile art. 145 si 146;
b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;
c) Abrogat.
(9) Prin norme se stabilesc regulile de înregistrare si ajustarile de efectuat în cazul modificarii regimului de taxa.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 124 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1) si (2) au fost modificate prin art. I, pct. 129 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. c) a alin. (8) a fost abrogata prin art. I, pct. 130 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul special pentru agentiile de turism

Art. 1521. – (1) În sensul aplicarii prezentului articol, prin agentie de turism se întelege orice persoana care în nume propriu sau în calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau în grup, servicii de calatorie, care includ cazarea la hotel, case de oaspeti, camine, locuinte de vacanta si alte spatii folosite pentru cazare, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate si alte servicii turistice. Agentiile de turism includ si touroperatorii.
(2) În cazul în care o agentie de turism actioneaza în nume propriu în beneficiul direct al calatorului si utilizeaza livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate de alte persoane, toate operatiunile realizate de agentia de turism în legatura cu calatoria sunt considerate un serviciu unic prestat de agentie în beneficiul calatorului.
(3) Serviciul unic prevazut la alin. (2) are locul prestarii în România, daca agentia de turism este stabilita sau are un sediu fix în România si serviciul este prestat prin sediul din România.
(4) Baza de impozitare a serviciului unic prevazut la alin. (2) este constituita din marja de profit, exclusiv taxa, care se determina ca diferenta între suma totala care va fi platita de calator, fara taxa, si costurile agentiei de turism, inclusiv taxa, aferente livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii în beneficiul direct al calatorului, în cazul în care aceste livrari si prestari sunt realizate de alte persoane impozabile.
(5) În cazul în care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate în afara Comunitatii, serviciul unic al agentiei de turism este considerat serviciu prestat de un intermediar si este scutit de taxa. În cazul în care livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în beneficiul direct al clientului sunt realizate atât în interiorul, cât si în afara Comunitatii, se considera ca fiind scutita de taxa numai partea serviciului unic prestat de agentia de turism aferenta operatiunilor realizate în afara Comunitatii.
(6) Fara sa contravina prevederilor art. 145 alin. (2), agentia de turism nu are dreptul la deducerea sau rambursarea taxei facturate de persoanele impozabile pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii în beneficiul direct al calatorului si utilizate de agentia de turism pentru furnizarea serviciului unic prevazut la alin. (2).
(7) Agentia de turism poate opta si pentru aplicarea regimului normal de taxa pentru operatiunile prevazute la alin. (2), cu urmatoarele exceptii, pentru care este obligatorie taxarea în regim special:
a) când calatorul este o persoana fizica;
b) în situatia în care serviciile de calatorie cuprind si componente pentru care locul operatiunii se considera ca fiind în afara României.
(8) Agentia de turism trebuie sa tina, în plus fata de evidentele care trebuie tinute conform prezentului titlu, orice alte evidente necesare pentru stabilirea taxei datorate conform prezentului articol.
(9) Agentiile de turism nu au dreptul sa înscrie taxa în mod distinct în facturi sau în alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special.
(10) Atunci când agentia de turism efectueaza atât operatiuni supuse regimului normal de taxare, cât si operatiuni supuse regimului special, aceasta trebuie sa pastreze evidente contabile separate pentru fiecare tip de operatiune în parte.
(11) Regimul special prevazut de prezentul articol nu se aplica pentru agentiile de turism care actioneaza în calitate de intermediar si pentru care sunt aplicabile prevederile art. 137 alin. (3) lit. e) în ceea ce priveste baza de impozitare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 60 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (9) a fost modificat prin art. I, pct. 131 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de arta,
obiecte de colectie si antichitati

Art. 1522. – (1) În sensul prezentului articol:
a) operele de arta reprezinta:
1. tablouri, colaje si plachete decorative similare, picturi si desene, executate integral de mâna, altele decât planurile si desenele de arhitectura, de inginerie si alte planuri si desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual, texte manuscrise, reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizata si copii carbon obtinute dupa planurile, desenele sau textele enumerate mai sus si articolele industriale decorate manual (NC cod tarifar 9701);
2. gravuri, stampe si litografii, originale vechi sau moderne, care au fost trase direct în alb-negru sau color, ale uneia sau mai multor placi/planse executate în întregime manual de catre artist, indiferent de proces sau de materialul folosit de acesta, fara a include procese mecanice sau fotomecanice (NC cod tarifar 9702 00 00);
3. productii originale de arta statuara sau de sculptura, în orice material, numai daca sunt executate în întregime de catre artist; copiile executate de catre un alt artist decât autorul originalului (NC cod tarifar 9703 00 00);
4. tapiserii (NC cod tarifar 5805 00 00) si carpete de perete (NC cod tarifar 6304 00 00), executate manual dupa modele originale asigurate de artist, cu conditia sa existe cel mult 8 copii din fiecare;
5. piese individuale de ceramica executate integral de catre artist si semnate de acesta;
6. emailuri pe cupru, executate integral manual, în cel mult 8 copii numerotate care poarta semnatura artistului sau denumirea/numele atelierului, cu exceptia bijuteriilor din aur sau argint;
7. fotografiile executate de catre artist, scoase pe suport hârtie doar de el sau sub supravegherea sa, semnate, numerotate si limitate la 30 de copii, incluzându-se toate dimensiunile si monturile;
b) obiectele de colectie reprezinta:
1. timbre postale, timbre fiscale, marci postale, plicuri ?prima zi?, serii postale complete si similare, obliterate sau neobliterate, dar care nu au curs, nici destinate sa aiba curs (NC cod tarifar 9704 00 00);
2. colectii si piese de colectie de zoologie, botanica, mineralogie, anatomie sau care prezinta un interes istoric, arheologic, paleontologic, etnografic sau numismatic (NC cod tarifar 9705 00 00);
c) antichitatile sunt obiectele, altele decât operele de arta si obiectele de colectie, cu o vechime mai mare de 100 de ani (NC cod tarifar 9706 00 00);
d) bunurile second-hand sunt bunurile mobile corporale care pot fi refolosite în starea în care se afla sau dupa efectuarea unor reparatii, altele decât operele de arta, obiectele de colectie sau antichitatile, pietrele pretioase si alte bunuri prevazute în norme;
e) persoana impozabila revânzatoare este persoana impozabila care, în cursul desfasurarii activitatii economice, achizitioneaza sau importa bunuri second-hand si/sau opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati în scopul revânzarii, indiferent daca respectiva persoana impozabila actioneaza în nume propriu sau în numele altei persoane în cadrul unui contract de comision la cumparare sau vânzare;
f) organizatorul unei vânzari prin licitatie publica este persoana impozabila care, în desfasurarea activitatii sale economice, ofera bunuri spre vânzare prin licitatie publica, în scopul adjudecarii acestora de catre ofertantul cu pretul cel mai mare;
g) marja profitului este diferenta dintre pretul de vânzare aplicat de persoana impozabila revânzatoare si pretul de cumparare, în care:
1. pretul de vânzare constituie suma obtinuta de persoana impozabila revânzatoare de la cumparator sau de la un tert, inclusiv subventiile direct legate de aceasta tranzactie, impozitele, obligatiile de plata, taxele si alte cheltuieli, cum ar fi cele de comision, ambalare, transport si asigurare, percepute de persoana impozabila revânzatoare cumparatorului, cu exceptia reducerilor de pret;
2. pretul de cumparare reprezinta tot ce constituie suma obtinuta, conform definitiei pretului de vânzare, de furnizor, de la persoana impozabila revânzatoare;
h) regimul special reprezinta reglementarile speciale prevazute de prezentul articol pentru taxarea livrarilor de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati la cota de marja a profitului.
(2) Persoana impozabila revânzatoare va aplica regimul special pentru livrarile de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, altele decât operele de arta livrate de autorii sau succesorii de drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei, bunuri pe care le-a achizitionat din interiorul Comunitatii, de la unul dintre urmatorii furnizori:
a) o persoana neimpozabila;
b) o persoana impozabila, în masura în care livrarea efectuata de respectiva persoana impozabila este scutita de taxa, conform art. 141 alin. (2) lit. g);
c) o întreprindere mica, în masura în care achizitia respectiva se refera la bunuri de capital;
d) o persoana impozabila revânzatoare, în masura în care livrarea de catre aceasta a fost supusa taxei în regim special.
(3) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare poate opta pentru aplicarea regimului special pentru livrarea urmatoarelor bunuri:
a) opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati pe care le-a importat;
b) opere de arta achizitionate de persoana impozabila revânzatoare de la autorii acestora sau de la succesorii în drept ai acestora, pentru care exista obligatia colectarii taxei.
(4) În cazul livrarilor prevazute la alin. (2) si (3), pentru care se exercita optiunea prevazuta la alin. (3), baza de impozitare este marja profitului, determinata conform alin. (1) lit. g), exclusiv valoarea taxei aferente. Prin exceptie, pentru livrarile de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati importate direct de persoana impozabila revânzatoare, conform alin. (3), pretul de cumparare pentru calculul marjei de profit este constituit din baza de impozitare la import, stabilita conform art. 139, plus taxa datorata sau achitata la import.
(5) Orice livrare de bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati, efectuata în regim special, este scutita de taxa, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a), b), h)-m) si o).
(6) Persoana impozabila revânzatoare nu are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunurile prevazute la alin. (2) si (3), în masura în care livrarea acestor bunuri se taxeaza în regim special.
(7) Persoana impozabila revânzatoare poate aplica regimul normal de taxare pentru orice livrare eligibila pentru aplicarea regimului special, inclusiv pentru livrarile de bunuri pentru care se poate exercita optiunea de aplicare a regimului special prevazut la alin. (3).
(8) În cazul în care persoana impozabila revânzatoare aplica regimul normal de taxare pentru bunurile pentru care putea opta sa aplice regimul special prevazut la alin. (3), persoana respectiva va avea dreptul de deducere a taxei datorate sau achitate pentru:
a) importul de opere de arta, obiecte de colectie sau antichitati;
b) pentru opere de arta achizitionate de la autorii acestora sau succesorii în drept ai acestora.
(9) Dreptul de deducere prevazut la alin. (8) ia nastere la data la care este exigibila taxa colectata aferenta livrarii pentru care persoana impozabila revânzatoare opteaza pentru regimul normal de taxa.
(10) Persoanele impozabile nu au dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru bunuri care au fost sau urmeaza sa fie achizitionate de la persoana impozabila revânzatoare, în masura în care livrarea acestor bunuri de catre persoana impozabila revânzatoare este supusa regimului special.
(11) Regimul special nu se aplica pentru:
a) livrarile efectuate de o persoana impozabila revânzatoare pentru bunurile achizitionate în interiorul Comunitatii de la persoane care au beneficiat de scutire de taxa, conform art. 142 alin. (1) lit. a) si e)-g) si art. 143 alin. (1) lit. h)-m), la cumparare, la achizitia intracomunitara sau la importul de astfel de bunuri ori care au beneficiat de rambursarea taxei;
b) livrarea intracomunitara de catre o persoana impozabila revânzatoare de mijloace de transport noi scutite de taxa, conform art. 143 alin. (2) lit. b).
(12) Persoana impozabila revânzatoare nu are dreptul sa înscrie taxa aferenta livrarilor de bunuri supuse regimului special, în mod distinct, în facturile emise clientilor.
(13) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare care aplica regimul special trebuie sa îndeplineasca urmatoarele obligatii:
a) sa stabileasca taxa colectata în cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala în care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562;
b) sa tina evidenta operatiunilor pentru care se aplica regimul special.
(14) În conditiile stabilite prin norme, persoana impozabila revânzatoare care efectueaza atât operatiuni supuse regimului normal de taxa, cât si regimului special, trebuie sa îndeplineasca urmatoarele obligatii:
a) sa tina evidente separate pentru operatiunile supuse fiecarui regim;
b) sa stabileasca taxa colectata în cadrul regimului special pentru fiecare perioada fiscala în care trebuie sa depuna decontul de taxa, conform art. 1561 si 1562.
(15) Dispozitiile alin. (1)-(14) se aplica si vânzarilor prin licitatie publica efectuate de persoanele impozabile revânzatoare care actioneaza ca organizatori de vânzari prin licitatie publica în conditiile stabilite prin norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (12) a fost modificat prin art. I, pct. 132 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul special pentru aurul de investitii

Art. 1523. – (1) Aurul de investitii înseamna:
a) aurul, sub forma de lingouri sau plachete acceptate/cotate pe pietele de metale pretioase, având puritatea minima de 9950/00, reprezentate sau nu prin hârtii de valoare, cu exceptia lingourilor sau plachetelor cu greutatea de cel mult 1 g;
b) monedele de aur care îndeplinesc urmatoarele conditii:
1. au titlul mai mare sau egal cu 9000/00;
2. sunt reconfectionate dupa anul 1800;
3. sunt sau au constituit moneda legala de schimb în statul de origine; si
4. sunt vândute în mod normal la un pret care nu depaseste valoarea de piata libera a aurului continut de monede cu mai mult de 80%;
(2) Nu intra în sfera prezentului articol monedele vândute în scop numismatic.
(3) Urmatoarele operatiuni sunt scutite de taxa:
a) livrarile, achizitiile intracomunitare si importul de aur de investitii, inclusiv investitiile în hârtii de valoare, pentru aurul nominalizat sau nenominalizat ori negociat în conturi de aur si cuprinzând mai ales împrumuturile si schimburile cu aur care confera un drept de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii, precum si operatiunile referitoare la aurul de investitii care constau în contracte la termen futures si forward, care dau nastere unui transfer al dreptului de proprietate sau de creanta asupra aurului de investitii;
b) serviciile de intermediere în livrarea de aur de investitii, prestate de agenti care actioneaza în numele si pe seama unui mandant.
(4) Persoana impozabila care produce aurul de investitii sau transforma orice aur în aur de investitii poate opta pentru regimul normal de taxa pentru livrarile de aur de investitii catre alta persoana impozabila, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
(5) Persoana impozabila care livreaza în mod curent aur în scopuri industriale poate opta pentru regimul normal de taxa, pentru livrarile de aur de investitii prevazut la alin. (1) lit. a) catre alta persoana impozabila, care în mod normal ar fi scutite, conform prevederilor alin. (3) lit. a).
(6) Intermediarul care presteaza servicii de intermediere în livrarea de aur, în numele si în contul unui mandant, poate opta pentru taxare, daca mandantul si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (4).
(7) Optiunile prevazute la alin. (4)-(6) se exercita printr-o notificare transmisa organului fiscal competent. Optiunea intra în vigoare la data înregistrarii notificarii la organele fiscale sau la data depunerii acesteia la posta, cu confirmare de primire, dupa caz, si se aplica tuturor livrarilor de aur de investitii efectuate de la data respectiva. În cazul optiunii exercitate de un intermediar, optiunea se aplica pentru toate serviciile de intermediere prestate de respectivul intermediar în beneficiul aceluiasi mandant care si-a exercitat optiunea prevazuta la alin. (5). În cazul exercitarii optiunilor prevazute la alin. (4)-(6), persoanele impozabile nu pot reveni la regimul special.
(8) În cazul în care livrarea de aur de investitii este scutita de taxa, conform prezentului articol, persoana impozabila are dreptul sa deduca:
a) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile de aur de investitii efectuate de la o persoana care si-a exercitat optiunea de taxare;
b) taxa datorata sau achitata, pentru achizitiile intracomunitare sau importul de aur, care este ulterior transformat în aur de investitii de persoana impozabila sau de un tert în numele persoanei impozabile;
c) taxa datorata sau achitata, pentru serviciile prestate în beneficiul sau, constând în schimbarea formei, greutatii sau puritatii aurului, inclusiv aurului de investitii.
(9) Persoana impozabila care produce aur de investitii sau transforma aurul în aur de investitii are dreptul la deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii legate de productia sau transformarea aurului respectiv.
(10) Pentru livrarile de aliaje sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 3250/00, precum si pentru livrarile de aur de investitii, efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare catre cumparatori persoane impozabile, cumparatorul este persoana obligata la plata taxei, conform normelor.
(11) Persoana impozabila care comercializeaza aur de investitii va tine evidenta tuturor tranzactiilor cu aur de investitii si va pastra documentatia care sa permita identificarea clientului în aceste tranzactii. Aceste evidente se vor pastra minimum 5 ani de la sfârsitul anului în care operatiunile au fost efectuate.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006.

Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza
servicii electronice persoanelor neimpozabile

Art. 1524. – (1) În întelesul prezentului articol:
a) persoana impozabila nestabilita înseamna persoana impozabila care nu are un sediu fix si nici nu este stabilita în Comunitate, careia nu i se solicita din alte motive sa se înregistreze în Comunitate în scopuri de TVA si care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile stabilite în Comunitate;
b) stat membru de înregistrare înseamna statul membru ales de persoana impozabila, nestabilita pentru declararea începerii activitatii sale ca persoana impozabila pe teritoriul comunitar, conform prezentului articol;
c) stat membru de consum înseamna statul membru în care serviciile electronice îsi au locul prestarii, în conformitate cu art. 56 alin. (1) lit. k) din Directiva 112, în care beneficiarul, care nu actioneaza în calitate de persoana impozabila în cadrul unei activitati economice, este stabilit, îsi are domiciliul sau resedinta obisnuita.
(2) Persoana impozabila nestabilita care presteaza servicii electronice, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 26, unor persoane neimpozabile stabilite în Comunitate sau care îsi au domiciliul sau resedinta obisnuita într-un stat membru poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate. Regimul special permite, printre altele, înregistrarea unei persoane impozabile nestabilite într-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate catre persoane neimpozabile stabilite în Comunitate.
(3) În cazul în care o persoana impozabila nestabilita opteaza pentru regimul special si alege România ca stat membru de înregistrare, la data începerii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna în format electronic o declaratie de începere a activitatii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de înregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu este înregistrata în scopuri de TVA în Comunitate. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de înregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, pe cale electronica.
(4) La primirea declaratiei de începere a activitatii organul fiscal competent va înregistra persoana nestabilita cu un cod de înregistrare special în scopuri de TVA si va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. În scopul înregistrarii nu este necesara desemnarea unui reprezentant fiscal.
(5) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, în caz de încetare a activitatii sau în caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(6) Persoana impozabila nestabilita va fi scoasa din evidenta de catre organul fiscal competent, daca se îndeplineste una dintre urmatoarele conditii:
a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice;
b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au încheiat;
c) persoana impozabila nu mai îndeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabila încalca în mod repetat regulile regimului special.
(7) În termen de 20 de zile de la sfârsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila nestabilita trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, un decont special de taxa, potrivit modelului stabilit de Ministerul Finantelor Publice, indiferent daca au fost sau nu furnizate servicii electronice în perioada fiscala de raportare.
(8) Decontul special de taxa trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) codul de înregistrare prevazut la alin. (4);
b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, pentru perioada fiscala de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum în care taxa este exigibila;
c) valoarea totala a taxei datorate în Comunitate.
(9) Decontul special de taxa de întocmeste în lei. În cazul în care prestarile de servicii s-au efectuat în alte monede se va folosi, la completarea decontului, rata de schimb în vigoare în ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate în acea zi.
(10) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa achite suma totala a taxei datorate Comunitatii într-un cont special, în lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pâna la data la care are obligatia depunerii decontului special. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila nestabilita, înregistrata în România în scopuri de TVA.
(11) Persoana impozabila nestabilita trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca decontul prevazut la alin. (7) este corect. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la încheierea anului în care s-au prestat serviciile.
(12) Persoana impozabila nestabilita care utilizeaza regimul special nu exercita dreptul de deducere prin decontul special de taxa, conform art. 1471, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei achitate, în conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar daca o persoana impozabila stabilita în România nu ar avea dreptul la o compensatie similara în ceea ce priveste taxa sau un alt impozit similar, în conditiile prevazute de legislatia tarii în care îsi are sediul persoana impozabila nestabilita.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 126 din Legea nr. 343/2006.
– Litera c) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 61 din O.U.G. nr. 106/2007.

CAPITOLUL XIII
Obligatii
__________
Titlul Capitolului XIII a fost modificat prin art. I pct. 127 din Legea nr. 343/2006.

Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA

Art. 153. – (1) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si realizeaza sau intentioneaza sa realizeze o activitate economica ce implica operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere trebuie sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent, denumita în continuare înregistrare normala în scopuri de taxa, dupa cum urmeaza:
a) înainte de realizarea unor astfel de operatiuni, în urmatoarele cazuri:
1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;
2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
b) daca în cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), în termen de 10 zile de la sfârsitul lunii în care a atins sau a depasit acest plafon;
c) daca cifra de afaceri realizata în cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire prevazut la art. 152 alin. (1), dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa;
d) daca efectueaza operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3).
(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în afara României, dar este stabilita în România printr-un sediu fix, conform art. 1251 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA în România, astfel:
a) înaintea primirii serviciilor, în situatia în care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din România servicii pentru care este obligata la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita în sensul art. 1251 alin. (2) în alt stat membru;
b) înainte de prestarea serviciilor, în situatia în care urmeaza sa presteze serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoana impozabila stabilita în sensul art. 1251 alin. (2) în alt stat membru care are obligatia de a plati TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislatia statului membru respectiv al art. 150 alin. (2);
c) înainte de realizarea unor activitati economice de la respectivul sediu fix în conditiile stabilite la art. 1251 alin. (2) lit. b) si c) care implica:
1. livrari de bunuri taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrari intracomunitare scutite de TVA conform art. 143 alin. (2);
2. prestari de servicii taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, altele decât cele prevazute la lit. a) si b);
3. operatiuni scutite de taxa si opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
4. achizitii intracomunitare de bunuri taxabile.
(3) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanei tratate ca persoana impozabila numai pentru ca efectueaza ocazional livrari intracomunitare de mijloace de transport noi.
(4) O persoana impozabila care nu este stabilita în România conform art. 1251 alin. (2) si nici înregistrata în scopuri de TVA în România conform art. 153 va solicita înregistrarea în scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul României care dau drept de deducere a taxei, înainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor în care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2) – (6). Nu sunt obligate sa se înregistreze în România, conform acestui articol, persoanele stabilite în afara Comunitatii care efectueaza servicii electronice catre persoane neimpozabile din România si care sunt înregistrate într-un alt stat membru, conform regimului special pentru servicii electronice, pentru toate serviciile electronice prestate în Comunitate.
(5) Va solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform acestui articol, înainte de realizarea operatiunilor, persoana impozabila nestabilita în România si neînregistrata în scopuri de TVA în România, care intentioneaza:
a) sa efectueze o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care este obligata la plata taxei conform art. 151; sau
b) sa efectueze o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa.
(6) Persoana impozabila stabilita în Comunitate, dar nu în România, care are obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în România, poate, în conditiile stabilite prin norme, sa îsi îndeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita în Comunitate care are obligatia sa se înregistreze în scopuri de TVA în România este obligata, în conditiile stabilite prin norme, sa se înregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.
(7) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, toate persoanele care, în conformitate cu prevederile prezentului titlu, sunt obligate sa solicite înregistrarea, conform alin. (1), (2), (4) sau (5).
(8) În cazul în care o persoana este obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, în conformitate cu prevederile alin. (1), (2), (4) sau (5), si nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu.
(9) Organele fiscale competente pot anula înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, daca, potrivit prevederilor prezentului titlu, persoana nu era obligata sa solicite înregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol. De asemenea, organele fiscale competente pot anula din oficiu înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol, în cazul persoanelor impozabile care figureaza în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si a persoanelor impozabile în inactivitate temporara, înscrisa în registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale în vigoare. Dupa anularea înregistrarii în scopuri de TVA persoanele impozabile pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA numai daca înceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta.
(10) Persoana înregistrata conform prezentului articol va anunta în scris organele fiscale competente cu privire la modificarile informatiilor declarate în cererea de înregistrare sau furnizate prin alta metoda organului fiscal competent, în legatura cu înregistrarea sa, sau care apar în certificatul de înregistrare în termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente.
(11) În cazul încetarii desfasurarii de operatiuni care dau drept de deducere a taxei sau în cazul încetarii activitatii sale economice, orice persoana înregistrata conform prezentului articol va anunta în scris organele fiscale competente în termen de 15 zile de la producerea oricaruia dintre aceste evenimente în scopul scoaterii din evidenta persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 133 din O.U.G. nr. 109/2009.

Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectueaza
achizitii intracomunitare sau pentru servicii

Art. 1531. – (1) Are obligatia sa solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:
a) persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România si persoana juridica neimpozabila stabilita în România, neînregistrate si care nu au obligatia sa se înregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România, înainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achizitia intracomunitara;
b) persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România, neînregistrata si care nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153 si care nu este deja înregistrata conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), daca presteaza servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligata la plata taxei conform echivalentului din legislatia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;
c) persoana impozabila care îsi are stabilit sediul activitatii economice în România, care nu este înregistrata si nu are obligatia sa se înregistreze conform art. 153 si care nu este deja înregistrata conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), daca primeste de la un prestator, persoana impozabila stabilita în alt stat membru, servicii pentru care este obligata la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.
(2) Persoana impozabila care are sediul activitatii economice în România, daca nu este înregistrata si nu este obligata sa se înregistreze conform art. 153, si persoana juridica neimpozabila stabilita în România pot solicita sa se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care realizeaza achizitii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).
(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoana care solicita înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).
(4) Daca persoana obligata sa se înregistreze în scopuri de TVA, în conditiile alin. (1), nu solicita înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectiva din oficiu.
(5) Persoana înregistrata în scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita anularea înregistrarii sale oricând, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui în care a fost înregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
(6) Persoana înregistrata în scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea înregistrarii oricând dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului în care a optat pentru înregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii în anul în care depune aceasta solicitare sau în anul calendaristic anterior, daca nu si-a exercitat optiunea conform alin. (7).
(7) Daca dupa expirarea anului calendaristic prevazut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevazuti la alin. (6), care urmeaza celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabila efectueaza o achizitie intracomunitara în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obtinut conform prezentului articol, se considera ca persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu exceptia cazului în care a depasit plafonul de achizitii intracomunitare.
(8) Persoana înregistrata conform alin. (1) lit. b) si c) poate solicita anularea înregistrarii sale oricând dupa expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrata, cu exceptia situatiei în care trebuie sa ramâna înregistrata conform alin. (5) – (7).
(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, daca:
a) persoana respectiva este înregistrata în scopuri de TVA, conform art. 153; sau
b) persoana respectiva are dreptul la anularea înregistrarii în scopuri de TVA, conform prezentului articol, si solicita anularea conform alin. (5), (6) si (8).
(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu confera persoanei impozabile calitatea de persoana înregistrata normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achizitii intracomunitare sau pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate catre persoane impozabile stabilite în alt stat membru.
(11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplica corespunzator si pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 129 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 134 din O.U.G. nr. 109/2009.

Prevederi generale referitoare la înregistrare

Art. 154. – (1) Codul de înregistrare în scopuri de TVA, atribuit conform art. 153 si 1531, are prefixul ?RO?, conform Standardului international ISO 3166 – alpha 2.
(2) Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a unei persoane nu o exonereaza de raspunderea care îi revine, conform prezentului titlu, pentru orice actiune anterioara datei anularii si de obligatia de a solicita înregistrarea în conditiile prezentului titlu.
(3) Prin norme se stabilesc cazurile în care persoanele nestabilite în România care sunt obligate la plata TVA în România conform art. 150 alin. (1) pot fi scutite de înregistrarea în scopuri de TVA în România.
(4) Persoanele înregistrate:
a) conform art. 153 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA tuturor furnizorilor/prestatorilor sau clientilor;
b) conform art. 1531 vor comunica codul de înregistrare în scopuri de TVA:
1. furnizorului/prestatorului, atunci când au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2) – (6) si art. 151;
2. beneficiarului, persoana impozabila din alt stat membru, catre care presteaza servicii pentru care acesta este obligat la plata taxei conform echivalentului din alt stat membru al art. 150 alin. (2).
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 135 din O.U.G. nr. 109/2009.

Facturarea

Art. 155. – (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decât o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa. De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor încasate în legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a încasat avansurile, cu exceptia cazului în care factura a fost deja emisa.
(2) Persoana înregistrata conform art. 153 trebuie sa autofactureze, în termenul prevazut la alin. (1), fiecare livrare de bunuri sau prestare de servicii catre sine.
(3) Persoana impozabila va emite o factura, în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare vânzare la distanta pe care a efectuat-o, în conditiile art. 132 alin. (2).
(4) Persoana impozabila va emite o autofactura în termenul stabilit la alin. (1), pentru fiecare transfer pe care l-a efectuat în alt stat membru, în conditiile art. 128 alin. (10) si pentru fiecare achizitie intracomunitara efectuata în România în conditiile stabilite la art. 1301 alin. (2) lit. a).
(5) Factura cuprinde în mod obligatoriu urmatoarele informatii:
a) numarul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura în mod unic;
b) data emiterii facturii;
c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasarii unui avans, în masura în care aceasta data difera de data emiterii facturii;
d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile care emite factura;
e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, ale reprezentantului fiscal;
f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala ale beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila sau o persoana juridica neimpozabila;
g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare prevazut la art. 153 ale reprezentantului fiscal;
h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;
i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;
j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în functie de cotele taxei;
k) în cazul în care nu se datoreaza taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
l) în cazul în care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, trimiterea la art. 1521, la art. 306 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat regimul special;
m) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, trimiterea la art. 1522, la art. 313, 326 ori 333 din Directiva 112 sau orice alta referinta care sa indice faptul ca a fost aplicat unul dintre regimurile respective;
n) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune.
(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.
(7) Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicita factura:
a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor;
b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate în documente, fara nominalizarea cumparatorului;
c) Abrogat.
(8) Prin norme se stabilesc conditiile în care:
a) se poate întocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii;
b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client în numele si în contul furnizorului/prestatorului;
c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice;
d) se pot emite facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului/prestatorului;
e) se pot pastra facturile într-un anumit loc.
(9) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (5), se pot întocmi facturi simplificate în cazurile stabilite prin norme. Indiferent de situatie, trebuie ca facturile emise în sistem simplificat sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) data emiterii;
b) identificarea persoanei impozabile emitente;
c) identificarea tipurilor de bunuri si servicii furnizate;
d) suma taxei de achitat sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia.
(10) Orice document sau mesaj care modifica si care se refera în mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi tratat ca o factura.
(11) România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în forma electronica drept facturi, daca acestea îndeplinesc conditiile prevazute de prezentul articol.
(12) În situatia în care pachete care contin mai multe facturi sunt transmise sau puse la dispozitie aceluiasi destinatar prin mijloace electronice, informatiile care sunt comune facturilor individuale pot fi mentionate o singura data, cu conditia ca acestea sa fie accesibile pentru fiecare factura.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 131 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1), lit. (n) de la alin. (5) si alin. (9) au fost modificate prin art. I pct. 64 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (10), (11) si (12) au fost introduse prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (4) si (5) au fost modificate prin art. I, pct. 136 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Lit. c) a alin. (7) a fost abrogata prin art. I, pct. 137 din O.U.G. nr. 109/2009.

Alte documente

Art. 1551. – (1) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei în conditiile art. 150 alin. (2) – (4) si (6) si ale art. 151, trebuie sa autofactureze operatiunile respective pâna cel mai târziu în a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei, în cazul în care persoana respectiva nu se afla în posesia facturii emise de furnizor/prestator.
(2) Persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, obligata la plata taxei în conditiile art. 150 alin. (2) – (4) si (6), trebuie sa autofactureze suma avansurilor platite în legatura cu operatiunile respective cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care a platit avansurile, în cazul în care persoana respectiva nu se afla în posesia facturii emise de furnizor/prestator, cu exceptia situatiei în care faptul generator de taxa a intervenit în aceeasi luna, caz în care sunt aplicabile prevederile alin. (1).
(3) La primirea facturii privind operatiunile prevazute la alin. (1) si (2), persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila va înscrie pe factura o referire la autofacturare, iar pe autofactura, o referire la factura.
(4) În cazul livrarilor în vederea testarii sau pentru verificarea conformitatii, a stocurilor în regim de consignatie sau a stocurilor puse la dispozitie clientului, la data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, persoana impozabila va emite catre destinatarul bunurilor un document care cuprinde urmatoarele informatii:
a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;
b) denumirea/numele si adresa partilor;
c) data punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor;
d) denumirea si cantitatea bunurilor.
(5) În cazurile prevazute la alin. (4), persoana impozabila trebuie sa emita un document catre destinatarul bunurilor, în momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor de catre acesta din urma. Acest document trebuie sa cuprinda informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau a expedierii bunurilor, care este înlocuita de data primirii bunurilor.
(6) Pentru operatiunile mentionate la alin. (4), factura se emite în momentul în care destinatarul devine proprietarul bunurilor si cuprinde o referire la documentele emise conform alin. (4) si (5).
(7) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) nu trebuie emise în situatia în care persoana impozabila efectueaza livrari de bunuri în regim de consignatie sau livreaza bunuri pentru stocuri puse la dispozitie clientului, din România în alt stat membru care nu aplica masuri de simplificare, situatie în care trebuie sa autofactureze transferul de bunuri, conform art. 155 alin. (4).
(8) În cazul în care persoana impozabila care pune la dispozitie bunurile sau le expediaza destinatarului nu este stabilita în România, nu are obligatia sa emita documentele prevazute la alin. (4) si (5). În acest caz, persoana impozabila care este destinatarul bunurilor în România va fi cea care va emite un document care cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuita de data primirii bunurilor.
(9) Persoana impozabila care primeste bunurile în România, în cazurile prevazute la alin. (8), va emite, de asemenea, un document, în momentul returnarii partiale sau integrale a bunurilor. Acest document cuprinde informatiile prevazute la alin. (4), cu exceptia datei punerii la dispozitie sau expedierii, care este înlocuita de data la care bunurile sunt returnate. În plus, se va face o referinta la acest document în factura primita, la momentul la care persoana impozabila devine proprietara bunurilor sau la momentul la care se considera ca bunurile i-au fost livrate.
(10) Transferul partial sau integral de active, prevazut la art. 128 alin. (7) si la art. 129 alin. (7), se va evidentia într-un document întocmit de partile implicate în operatiune, fiecare parte primind un exemplar al acestuia. Acest document trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) un numar de ordine secvential si data emiterii documentului;
b) data transferului;
c) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA, prevazut la art. 153, al ambelor parti, dupa caz;
d) o descriere exacta a operatiunii;
e) valoarea transferului.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 132 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1), (2) si (3) au fost modificate prin art. I, pct. 138 din O.U.G. nr. 109/2009.

Evidenta operatiunilor

Art. 156. – (1) Persoanele impozabile stabilite în România trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate în desfasurarea activitatii lor economice.
(2) Persoanele obligate la plata taxei pentru orice operatiune sau care se identifica drept persoane înregistrate în scopuri de TVA, conform prezentului titlu, în scopul desfasurarii oricarei operatiuni, trebuie sa tina evidente pentru orice operatiune reglementata de prezentul titlu.
(3) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa tina evidente corecte si complete ale tuturor achizitiilor intracomunitare.
(4) Evidentele prevazute la alin. (1)-(3) trebuie întocmite si pastrate astfel încât sa cuprinda informatiile, documentele si conturile, inclusiv registrul nontransferurilor si registrul bunurilor primite din alt stat membru, în conformitate cu prevederile din norme.
(5) În cazul asociatiilor în participatiune care nu constituie o persoana impozabila, drepturile si obligatiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizeaza veniturile si cheltuielile, potrivit contractului încheiat între parti.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 133 din Legea nr. 343/2006.

Perioada fiscala

Art. 1561. – (1) Perioada fiscala este luna calendaristica.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoana impozabila care în cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile în România conform art. 132 si 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin. (2) lit. b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro al carui echivalent în lei se calculeaza conform normelor, cu exceptia situatiei în care persoana impozabila a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(3) Persoana impozabila care se înregistreaza în cursul anului trebuie sa declare, cu ocazia înregistrarii conform art. 153, cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze în perioada ramasa pâna la sfârsitul anului calendaristic. Daca cifra de afaceri estimata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), recalculat corespunzator numarului de luni ramase pâna la sfârsitul anului calendaristic, persoana impozabila va depune deconturi trimestriale în anul înregistrarii.
(4) Întreprinderile mici care se înregistreaza în scopuri de TVA, conform art. 153, în cursul anului, trebuie sa declare cu ocazia înregistrarii cifra de afaceri obtinuta, recalculata în baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic întreg. Daca aceasta cifra de afaceri recalculata depaseste plafonul prevazut la alin. (2), în anul respectiv perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri recalculata nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala, cu exceptia situatiei în care a efectuat în cursul anului calendaristic respectiv una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri înainte de înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta în anul înregistrarii, recalculata în baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic întreg, depaseste plafonul prevazut la alin. (2), în anul urmator perioada fiscala va fi luna calendaristica, conform alin. (1). Daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul prevazut la alin. (2), persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala cu exceptia situatiei în care persoana impozabila a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
(6) Persoana impozabila care, potrivit alin. (2) si (5), are obligatia depunerii deconturilor trimestriale trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni în care sa înscrie cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata si o mentiune referitoare la faptul ca nu a efectuat achizitii intracomunitare de bunuri în anul precedent.
(61) Prin exceptie de la prevederile alin. (2)-(6), pentru persoana impozabila care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila în România, perioada fiscala devine luna calendaristica începând cu:
a) prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în aceasta prima luna a respectivului trimestru;
b) a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa conform art. 1562 alin. (1);
c) prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare intervine în a treia luna a unui trimestru calendaristic.
(62) Persoana impozabila care potrivit alin. (61) este obligata sa îsi schimbe perioada fiscala trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie, si va utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica pentru anul curent si pentru anul urmator. Daca în cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, persoana respectiva va reveni conform alin. (1) la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala. În acest sens va trebui sa depuna declaratia de mentiuni prevazuta la alin. (6).
(7) Prin norme se stabilesc situatiile si conditiile în care se poate folosi o alta perioada fiscala decât luna sau trimestrul calendaristic, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca un an calendaristic.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (61) si (62) au fost introduse prin art. 32, pct. 11 din O.U.G. nr. 34/2009.
– Alin. (2), (4), (5), (6) si (62) au fost modificate prin art. I, pct. 139 din O.U.G. nr. 109/2009.

Decontul de taxa

Art. 1562. – (1) Persoanele înregistrate conform art. 153 trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pentru fiecare perioada fiscala, un decont de taxa, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se încheie perioada fiscala respectiva.
(2) Decontul de taxa întocmit de persoanele înregistrate conform art. 153 va cuprinde suma taxei deductibile pentru care ia nastere dreptul de deducere în perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei pentru care se exercita dreptul de deducere, în conditiile prevazute la art. 1471 alin. (2), suma taxei colectate a carei exigibilitate ia nastere în perioada fiscala de raportare si, dupa caz, suma taxei colectate care nu a fost înscrisa în decontul perioadei fiscale în care a luat nastere exigibilitatea taxei, precum si alte informatii prevazute în modelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Datele înscrise incorect într-un decont de taxa se pot corecta prin decontul unei perioade fiscale ulterioare si se vor înscrie la rândurile de regularizari.

Decontul special de taxa si alte declaratii

Art. 1563. – (1) Decontul special de taxa se depune la organele fiscale competente de catre persoanele care nu sunt înregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze conform art. 153, astfel:
a) pentru achizitii intracomunitare de bunuri taxabile, altele decât cele prevazute la lit. b) si c), de catre persoanele impozabile înregistrate conform art. 1531;
b) pentru achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, de catre orice persoana, indiferent daca este sau nu înregistrata conform art. 1531;
c) pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile, de catre persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 1531;
d) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (2) – (4) si (6);
e) pentru operatiunile si de catre persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (5), cu exceptia situatiei în care are loc un import de bunuri sau o achizitie intracomunitara de bunuri.
(2) Decontul special de taxa trebuie întocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunilor mentionate la alin. (1). Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei. Prin exceptie, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu înregistrate conform art. 1531, sunt obligate sa depuna decontul special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, înainte de înmatricularea acestora în România, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii urmatoare celei în care ia nastere exigibilitatea taxei aferente respectivei achizitii intracomunitare.
(3) În aplicarea alin. (2), organele fiscale competente în administrarea persoanelor prevazute la alin. (1) lit. b), respectiv a persoanelor care nu sunt înregistrate si care nu trebuie sa se înregistreze conform art. 153, indiferent daca sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531, vor elibera, în scopul înmatricularii mijlocului de transport nou, un certificat care sa ateste plata taxei, ale carui model si continut vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. În cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi în sensul art. 1251 alin. (3), efectuate de persoanele prevazute la alin. (1) lit. b), în vederea înmatricularii, organele fiscale competente vor elibera un certificat din care sa rezulte ca nu se datoreaza taxa în România.
(4) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152 alin. (2), realizata la finele unui an calendaristic, este inferioara sumei de 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale de care apartin, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum si suma taxei aferente.
(5) Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, a caror cifra de afaceri, astfel cum este prevazuta la art. 152, dar excluzând veniturile obtinute din vânzarea de bilete de transport international rutier de persoane, realizata la finele unui an calendaristic, este între 10.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar din ultima zi lucratoare a anului, si 35.000 euro, calculata la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a României la data aderarii, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, urmatoarele informatii:
a) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153;
b) suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153;
c) suma totala si taxa aferenta achizitiilor de la persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153;
d) suma totala a achizitiilor de la persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.
(6) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care presteaza servicii de transport international, trebuie sa comunice printr-o notificare scrisa organelor fiscale competente, pâna la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator, suma totala a veniturilor obtinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane cu locul de plecare din România.
(7) Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa depuna la organele vamale o declaratie de import pentru TVA si accize la data la care intervine exigibilitatea taxei conform prevederilor art. 136.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 140 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratia recapitulativa

Art. 1564. – (1) Orice persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie sa întocmeasca si sa depuna la organele fiscale competente, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, o declaratie recapitulativa în care mentioneaza:
a) livrarile intracomunitare scutite de taxa în conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d), pentru care exigibilitatea taxei a luat nastere în luna calendaristica respectiva;
b) livrarile de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 1321 alin. (5) efectuate în statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere în luna calendaristica respectiva;
c) prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2) efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere în luna calendaristica respectiva;
d) achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile, pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere în luna calendaristica respectiva;
e) achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile din România care au obligatia platii taxei conform art. 150 alin. (2), pentru care exigibilitatea de taxa a luat nastere în luna calendaristica respectiva, de la persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate.
(2) Declaratia recapitulativa se întocmeste conform modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru fiecare luna calendaristica în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru astfel de operatiuni.
(3) Declaratia recapitulativa cuprinde urmatoarele informatii:
a) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din România, pe baza caruia respectiva persoana a efectuat livrari intracomunitare de bunuri în conditiile mentionate la art. 143 alin. (2) lit. a), a prestat servicii în conditiile stabilite la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, a efectuat achizitii intracomunitare taxabile de bunuri din alt stat membru sau a achizitionat serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA;
b) codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei care achizitioneaza bunurile sau primeste serviciile în alt stat membru decât România, pe baza caruia furnizorul sau prestatorul din România i-a efectuat o livrare intracomunitara scutita de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) sau prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA;
c) codul de identificare în scopuri de TVA din alt stat membru atribuit furnizorului/prestatorului care efectueaza o livrare intracomunitara/o prestare de servicii în conditiile stabilite la art. 133 alin. (2) sau, dupa caz, doar codul statului membru din care are loc livrarea intracomunitara sau prestarea de servicii, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu si-a îndeplinit obligatia de înregistrare în scopuri de TVA în statul respectiv, pentru persoanele din România care realizeaza achizitii intracomunitare taxabile sau achizitioneaza serviciile prevazute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA;
d) codul de identificare în scopuri de TVA din România al persoanei impozabile care efectueaza un transfer în alt stat membru si pe baza caruia a efectuat acest transfer, în conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. d), precum si codul de identificare în scopuri de TVA al persoanei impozabile din statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul bunurilor;
e) codul de identificare în scopuri de TVA din statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor al persoanei impozabile care efectueaza în România o achizitie intracomunitara taxabila conform art. 1301 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, doar codul statului membru respectiv, în cazul în care persoana impozabila nu este identificata în scopuri de TVA în acel stat membru, precum si codul de identificare în scopuri de TVA din România al acestei persoane;
f) pentru livrarile intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) si pentru prestarile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, valoarea totala a livrarilor/prestarilor pe fiecare client în parte;
g) pentru livrarile intracomunitare de bunuri ce constau în transferuri scutite conform art. 143 alin. (2) lit. d), valoarea totala a livrarilor, determinata în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru în care s-a încheiat expedierea sau transportul bunurilor;
h) pentru achizitiile intracomunitare taxabile, valoarea totala pe fiecare furnizor în parte;
i) pentru achizitiile intracomunitare asimilate care urmeaza unui transfer din alt stat membru, valoarea totala a acestora stabilita în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) lit. c), pe fiecare cod de identificare în scopuri de TVA atribuit persoanei impozabile de statul membru în care a început expedierea sau transportul bunurilor sau, dupa caz, pe codul statului membru respectiv, în cazul în care persoana impozabila nu este identificata în scopuri de TVA în acel stat membru;
j) pentru achizitiile de servicii prevazute la art. 133 alin. (2), altele decât cele scutite de TVA, valoarea totala a acestora pe fiecare prestator în parte;
k) valoarea ajustarilor de TVA efectuate în conformitate cu prevederile art. 138 si art. 1381. Acestea se declara pentru luna calendaristica în cursul careia regularizarea a fost comunicata clientului.
(4) Declaratiile recapitulative se depun numai pentru perioadele în care ia nastere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate la alin. (1).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 134 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 141 din O.U.G. nr. 109/2009.

Plata taxei la buget

Art. 157. – (1) Orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pâna la data la care are obligatia depunerii unuia dintre deconturile sau declaratiile prevazute la art. 1562 si 1563.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoana impozabila înregistrata conform art. 153 va evidentia în decontul prevazut la art. 1562, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471, taxa aferenta achizitiilor intracomunitare, bunurilor si serviciilor achizitionate în beneficiul sau, pentru care respectiva persoana este obligata la plata taxei, în conditiile art. 150 alin. (2)-(6).
(3) Taxa pentru importuri de bunuri, cu exceptia importurilor scutite de taxa, se plateste la organul vamal în conformitate cu reglementarile în vigoare privind plata drepturilor de import. Importatorii care detin o autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de alt stat membru, sau care efectueaza importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligatia de a depune declaratii vamale de import trebuie sa plateasca taxa pe valoarea adaugata la organul vamal pâna la data la care au obligatia depunerii declaratiei de import pentru TVA si accize.
(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (3), pâna la data de 31 decembrie 2012 inclusiv, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care au obtinut certificat de amânare de la plata, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice. De la data de 1 ianuarie 2013, prin exceptare de la prevederile alin. (3), nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153.
(5) Persoanele impozabile prevazute la alin. (4) evidentiaza taxa aferenta bunurilor importate în decontul prevazut la art. 1562, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila, în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471.
(6) În cazul în care persoana impozabila nu este stabilita în România si este scutita, în conditiile art. 154 alin. (4), de la înregistrare, conform art. 153, organele fiscale competente trebuie sa emita o decizie în care sa precizeze modalitatea de plata a taxei pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, pentru care persoana impozabila este obligata la plata taxei.
(7) Pentru importul de bunuri scutit de taxa în conditiile prevazute la art. 142 alin. (1) lit. l), organele vamale pot solicita constituirea de garantii privind taxa pe valoarea adaugata. Garantia privind taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor importuri se constituie si se elibereaza în conformitate cu conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 135 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (5) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 22/2007.
– Alin. (7) a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 22/2007.
– Alin. (2), (3), (4) si (7) au fost modificate prin art. I, pct. 142 din O.U.G. nr. 109/2009.

Responsabilitatea platitorilor si a organelor fiscale

Art. 158. – (1) Orice persoana obligata la plata taxei poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a taxei catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a decontului si declaratiilor prevazute la art. 1562-1564, la organul fiscal competent, conform prezentului titlu si legislatiei vamale în vigoare.
(2) Taxa se administreaza de catre organele fiscale si de autoritatile vamale, pe baza competentelor lor, asa cum sunt prevazute în prezentul titlu, în norme si în legislatia vamala în vigoare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 136 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 143 din O.U.G. nr. 109/2009.

Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Art. 1581. – Ministerul Finantelor Publice creeaza o baza de date electronice care sa contina informatii privind operatiunile desfasurate de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, în vederea realizarii schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adaugata cu statele membre ale Uniunii Europene.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 33/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 317/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 144 din O.U.G. nr. 109/2009.

CAPITOLUL XIV
Dispozitii comune

Corectarea documentelor

Art. 159. – (1) Corectarea informatiilor înscrise în facturi sau în alte documente care tin loc de factura se efectueaza astfel:
a) în cazul în care documentul nu a fost transmis catre beneficiar, acesta se anuleaza si se emite un nou document;
b) în cazul în care documentul a fost transmis beneficiarului, fie se emite un nou document care trebuie sa cuprinda, pe de o parte, informatiile din documentul initial, numarul si data documentului corectat, valorile cu semnul minus, iar pe de alta parte, informatiile si valorile corecte, fie se emite un nou document continând informatiile si valorile corecte si concomitent se emite un document cu valorile cu semnul minus în care se înscriu numarul si data documentului corectat.
(2) În situatiile prevazute la art. 138 furnizorii de bunuri si/sau prestatorii de servicii trebuie sa emita facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, dupa caz, fara semnul minus, daca baza de impozitare se majoreaza, care vor fi transmise si beneficiarului, cu exceptia situatiei prevazute la art. 138 lit. d).
(3) Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal si au fost constatate si stabilite erori în ceea ce priveste stabilirea corecta a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscala competenta, pot emite facturi de corectie conform alin. (1) lit. b) catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si vor fi înscrise într-o rubrica separata în decontul de taxa. Beneficiarii au drept de deducere a taxei înscrise în aceste facturi în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 137 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost introdus prin art. I, pct. 145 din O.U.G. nr. 109/2009.

Masuri de simplificare

Art. 160. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 150 alin. (1), în cazul operatiunilor taxabile persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atât furnizorul, cât si beneficiarul sa fie înregistrati în scopuri de TVA conform art. 153.
(2) Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
a) livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii prevazute la alin. (2) furnizorii/prestatorii nu vor înscrie taxa colectata aferenta. Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia în decontul prevazut la art. 1562, atât ca taxa colectata, cât si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei în limitele si în conditiile stabilite la art. 145-1471.
(4) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atât furnizorii, cât si beneficiarii. Prin norme se stabilesc responsabilitatile partilor implicate în situatia în care nu s-a aplicat taxare inversa.
(5) Prevederile prezentului articol se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii în interiorul tarii.
___________
Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 146 din O.U.G. nr. 109/2009.

Masuri de simplificare

Art. 1601. – Abrogat.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 82 din O.G. nr. 83/2004, astfel cum a fost modificat prin Legea de aprobare nr. 494/2004.
– Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 139 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL XV
Dispozitii tranzitorii

Dispozitii tranzitorii

Art. 161. – (1) În aplicarea alin. (2)-(14):
a) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata ca fiind construit/construita înainte de data aderarii, daca acel bun imobil sau o parte a acestuia a fost utilizat/utilizata prima data înainte de data aderarii;
b) un bun imobil sau o parte a acestuia este considerat/considerata achizitionat/achizitionata înainte de data aderarii, daca formalitatile legale pentru transferul titlului de proprietate de la vânzator la cumparator s-au îndeplinit înainte de data aderarii;
c) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei parti a acestuia se considera efectuata pâna la data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizata prima data înainte de data aderarii;
d) transformarea sau modernizarea unui bun imobil sau unei parti a acestuia se considera efectuata dupa data aderarii daca, dupa transformare sau modernizare, bunul imobil sau partea acestuia a fost utilizat/utilizata prima data dupa data aderarii;
e) prevederile alin. (4), (6), (10) si (12) se aplica numai pentru lucrarile de modernizare sau transformare începute înainte de data aderarii, care au fost finalizate dupa data aderarii, care nu depasesc 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare.
(2) Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxare sau anuleaza optiunea de taxare a oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.
(3) Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente pentru un bun imobil sau o parte din acesta, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, opteaza pentru taxarea oricareia dintre operatiunile prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.
(4) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, care nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa, conform normelor.
(5) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) sau anuleaza optiunea de taxare, la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform prevederilor art. 149.
(6) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, prin derogare de la prevederile art. 149, va ajusta taxa deductibila aferenta, conform normelor.
(7) În situatia în care un bun imobil sau o parte a acestuia, construit, achizitionat, transformat sau modernizat înainte de data aderarii, este transformat sau modernizat dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea bunului imobil sau a partii acestuia, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa, conform prevederilor art. 149.
(8) Persoana impozabila care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, si care, la sau dupa data aderarii, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta, în conditiile prevazute la art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.
(9) Persoana impozabila care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente unei constructii sau unei parti din aceasta, terenului pe care este situata sau oricarui alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, si care opteaza la sau dupa data aderarii, pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), va ajusta taxa deductibila aferenta conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.
(10) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.
(11) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, nu opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa dedusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149.
(12) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii nu depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149, dar perioada de ajustare este limitata la 5 ani.
(13) În situatia în care o constructie sau o parte din aceasta, terenul pe care este situata sau orice alt teren care nu este construibil, construite, achizitionate, transformate sau modernizate înainte de data aderarii, sunt transformate sau modernizate dupa data aderarii, iar valoarea fiecarei transformari sau modernizari efectuate dupa data aderarii depaseste 20% din valoarea constructiei, exclusiv valoarea terenului, dupa transformare sau modernizare, prin derogare de la prevederile art. 149, persoana impozabila, care nu a avut dreptul la deducerea integrala sau partiala a taxei aferente, opteaza pentru taxarea operatiunilor prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f) la sau dupa data aderarii, va ajusta taxa nededusa înainte si dupa data aderarii, conform art. 149.
(14) Prevederile alin. (8)-(13) nu sunt aplicabile în cazul livrarii unei constructii noi sau a unei parti din aceasta, astfel cum este definita la art. 141 alin. (2) lit. f).
(15) În cazul contractelor de vânzare de bunuri cu plata în rate, încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, care se deruleaza si dupa data aderarii, exigibilitatea taxei aferente ratelor scadente dupa data aderarii intervine la fiecare dintre datele specificate în contract pentru plata ratelor. În cazul contractelor de leasing încheiate valabil, anterior datei de 31 decembrie 2006 inclusiv, si care se deruleaza si dupa data aderarii, dobânzile aferente ratelor scadente dupa data aderarii nu se cuprind în baza de impozitare a taxei.
(16) În cazul bunurilor mobile corporale introduse în tara înainte de data aderarii de societatile de leasing, persoane juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu utilizatori, persoane fizice sau juridice române, si care au fost plasate în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plata sumelor aferente tuturor drepturilor de import, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata, daca sunt achizitionate dupa data aderarii de catre utilizatori, se vor aplica reglementarile în vigoare la data intrarii în vigoare a contractului.
(17) Obiectivele de investitii finalizate printr-un bun de capital, al caror an urmator celui de punere în functiune este anul aderarii României la Uniunea Europeana, se supun regimului de ajustare a taxei deductibile prevazut la art. 149.
(18) Certificatele de scutire de taxa eliberate pâna la data aderarii pentru livrari de bunuri si prestari de servicii finantate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne straine, de organisme internationale si de organizatii nonprofit si de caritate din strainatate si din tara sau de persoane fizice îsi pastreaza valabilitatea pe perioada derularii obiectivelor. Nu sunt admise suplimentari ale certificatelor de scutire dupa data de 1 ianuarie 2007.
(19) În cazul contractelor ferme, încheiate pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale în vigoare la data intrarii în vigoare a contractelor, pentru urmatoarele operatiuni:
a) activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare pentru realizarea programelor, subprogramelor si proiectelor, precum si a actiunilor cuprinse în Planul national de cercetaredezvoltare si inovare, în programele-nucleu si în planurile sectoriale prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile ulterioare, precum si activitatile de cercetare-dezvoltare si inovare finantate în parteneriat international, regional si bilateral;
b) lucrarile de constructii, amenajari, reparatii si întretinere la monumentele care comemoreaza combatanti, eroi, victime ale razboiului si ale Revolutiei din decembrie 1989.
(20) Actelor aditionale la contractele prevazute la alin. (19), încheiate dupa data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare dupa data aderarii.
(21) Pentru garantiile de buna executie retinute din contravaloarea lucrarilor de constructii-montaj, evidentiate ca atare în facturi fiscale pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, se aplica prevederile legale în vigoare la data constituirii garantiilor respective, în ceea ce priveste exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata.
(22) Pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza într-un bun imobil, pentru care antreprenorii generali au optat, înainte de data de 1 ianuarie 2007, ca plata taxei sa se efectueze la data livrarii bunului imobil, se aplica prevederile legale în vigoare la data la care si-au exprimat aceasta optiune.
(23) Asocierile în participatiune dintre persoane impozabile române si persoane impozabile stabilite în strainatate sau exclusiv din persoane impozabile stabilite în strainatate, înregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, pâna la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, conform legislatiei în vigoare la data constituirii, se considera persoane impozabile distincte si ramân înregistrate în scopuri de TVA, pâna la data finalizarii contractelor pentru care au fost constituite.
(24) Operatiunile efectuate de la data aderarii în baza unor contracte în derulare la aceasta data vor fi supuse prevederilor prezentului titlu, cu exceptiile prevazute de prezentul articol si de art. 1611.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 140 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (18) a fost modificat prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 110/2006.
– Atentie! potrivit art. II si IV din Legea nr. 343/2006, de la data de 04/08/2006, prevederile alin. (15) al art. 161 din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica în situatia în care, prin acte aditionale încheiate dupa data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prevederilor prezentei legi, valabilitatea contractelor de vânzare cu plata în rate si/sau a contractelor de leasing este prelungita dupa data aderarii.
– Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 106/2007.

Operatiuni efectuate înainte si de la data aderarii

Art. 1611. – (1) Prevederile în vigoare, la momentul în care bunurile au fost plasate în unul dintre regimurile suspensive prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 sau într-un regim similar în Bulgaria, se vor aplica în continuare de la data aderarii, pâna la iesirea bunurilor din aceste regimuri, atunci când respectivele bunuri, originare din Bulgaria sau din spatiul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderarii:
a) au intrat în România înaintea datei aderarii; si
b) au fost plasate într-un astfel de regim la intrarea în România; si
c) nu au fost scoase din respectivul regim înaintea datei aderarii.
(2) Aparitia oricaruia dintre evenimentele de mai jos la sau dupa data aderarii se va considera ca import în România:
a) iesirea bunurilor în România din regimul de admitere temporara în care au fost plasate înaintea datei aderarii în conditiile mentionate la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;
b) scoaterea bunurilor în România din regimurile vamale suspensive în care au fost plasate înaintea datei aderarii, în conditiile prevazute la alin. (1), chiar daca nu au fost respectate prevederile legale;
c) încheierea în România a unei proceduri interne de tranzit initiate în România înaintea datei aderarii, în scopul livrarii de bunuri cu plata în România înaintea datei aderarii, de catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare. Livrarea de bunuri prin posta va fi considerata în acest scop procedura interna de tranzit;
d) încheierea în România a unei proceduri de tranzit extern initiate înaintea datei aderarii;
e) orice neregula sau încalcare a legii, savârsita în România în timpul unei proceduri interne de tranzit initiate în conditiile prevazute la lit. c) sau în timpul unei proceduri de tranzit extern prevazute la lit. d);
f) utilizarea în România, de la data aderarii, de catre orice persoana, a bunurilor livrate acesteia înaintea datei aderarii, din Bulgaria sau din teritoriul comunitar, asa cum era acesta înaintea datei aderarii, daca:
1. livrarea bunurilor a fost scutita sau era probabil ca va fi scutita, în conditiile art. 143 alin. (1) lit. a) si b); si
2. bunurile nu au fost importate înaintea datei aderarii, în Bulgaria sau în spatiul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderarii.
(3) Când are loc un import de bunuri în oricare dintre situatiile mentionate la alin. (2), nu exista niciun fapt generator de taxa daca:
a) bunurile sunt expediate sau transportate în afara teritoriului comunitar, astfel cum este acesta de la data aderarii; sau
b) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), nu reprezinta mijloace de transport si sunt reexpediate sau transportate catre statul membru din care au fost exportate si catre persoana care le-a exportat; sau
c) bunurile importate, în sensul alin. (2) lit. a), reprezinta mijloacele de transport care au fost achizitionate sau importate înaintea datei aderarii, în conditiile generale de impozitare din România, Republica Bulgaria sau alt stat membru din teritoriul comunitar, astfel cum era acesta înaintea datei aderarii, si/sau care nu au beneficiat de scutire de la plata taxei ori de rambursarea acesteia ca urmare a exportului. Aceasta conditie se considera îndeplinita atunci când data primei utilizari a respectivelor mijloace de transport este anterioara datei de 1 ianuarie 1999 si suma taxei datorate la import este nesemnificativa, conform prevederilor din norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 141 din Legea nr. 343/2006.
– Litera c) de la alin. (3) a fost modificata prin art. I pct. 72 din O.U.G. nr. 106/2007.

Directive transpuse

Art. 1612. – Prezentul titlu transpune Directiva 112, Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 14 alineatul (1) litera d) din Directiva 77/388/CEE privind scutirea de la taxa pe valoarea adaugata a anumitor importuri finale de bunuri, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 105 din 23 aprilie 1983, cu modificarile si completarile ulterioare, Directiva 2007/74/CE a Consiliului din 20 decembrie 2007 privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata si de accize pentru bunurile importate de catre persoanele care calatoresc din tari terte, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 346 din 29 decembrie 2007, Directiva 2006/79/CE a Consiliului din 5 octombrie 2006 privind scutirea de impozit la import pentru loturile mici de bunuri cu caracter necomercial din tarile terte, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 17 octombrie 2006, Directiva 86/560/CEE – a treisprezecea directiva a Consiliului Comunitatilor Europene din 17 noiembrie 1986 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adaugata persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul Comunitatii, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 326 din 21 noiembrie 1986, Directiva 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta în Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite în alt stat membru decât statul membru de rambursare, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 44 din 20 februarie 2008.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 141 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 147 din O.U.G. nr. 109/2009.

TITLUL VII
Accize si alte taxe speciale
__________
Denumirea Titlului VII a fost modificata prin art. I pct. 142 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL I
Accize armonizate

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Sfera de aplicare

Art. 162. – Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrica.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 143 din Legea nr. 343/2006.

Definitii

Art. 163. – În întelesul prezentului titlu, se vor folosi urmatoarele definitii:
a) produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 162;
b) productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau modificate sub orice forma;
c) antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate în regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat, în exercitiul activitatii, în anumite conditii prevazute de prezentul titlu si de norme;
d) antrepozitul vamal este locul aprobat de autoritatea vamala potrivit legislatiei vamale în vigoare;
e) antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea fiscala competenta, în exercitarea activitatii acesteia, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca si sa expedieze produse accizabile într-un antrepozit fiscal;
f) regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia plata accizelor este suspendata pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor;
g) documentul administrativ de însotire a marfii – DAI este documentul care trebuie folosit la miscarea produselor accizabile în regim suspensiv;
h) documentul de însotire simplificat – DIS este documentul care trebuie folosit la miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu accize platite;
i) codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut în Regulamentul CE nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 cu privire la nomenclatura tarifara si statistica si la tariful vamal comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificari în nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute în prezentul titlu cu noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din norme;
j) operatorul înregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca în exercitarea activitatii economice produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv;
k) operatorul neînregistrat este persoana fizica sau juridica autorizata sa primeasca cu titlu ocazional, în exercitarea profesiei sale, produse supuse accizelor în regim suspensiv, provenite din alte state membre ale Uniunii Europene; acest operator nu poate detine sau expedia produse în regim suspensiv.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 144 din Legea nr. 343/2006.
– Literele d), i) si k) au fost modificate prin art. I pct. 74 din O.U.G. nr. 106/2007.

Teritoriul comunitar

Art. 1631. – (1) Prevederile cap. I din prezentul titlu se aplica pe teritoriul Comunitatii, asa cum este definit pentru fiecare stat membru de Tratatul de înfiintare a Comunitatii Economice Europene si în special la art. 227, cu exceptia urmatoarelor teritorii nationale:
a) pentru Republica Federala Germania: Insula Heligoland si teritoriul Busingen;
b) pentru Republica Italiana: Livigno, Campione d’Italia si apele italiene ale lacului Lugano;
c) pentru Regatul Spaniei: Ceuta, Melilla si Insulele Canare;
d) pentru Republica Franceza: teritoriile de peste mari.
(2) Operatiunile efectuate provenind din sau având ca destinatie:
a) Principatul Monaco, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Franceza;
b) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal), vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Federala Germania;
c) Insula Man, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord;
d) San Marino, vor fi tratate ca operatiuni efectuate provenind din sau având ca destinatie Republica Italiana.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 145 din Legea nr. 343/2006.

Faptul generator

Art. 164. – Produsele prevazute la art. 162 sunt supuse accizelor în momentul producerii lor pe teritoriul comunitar sau la momentul importului lor în acest teritoriu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 146 din Legea nr. 343/2006.

Exigibilitatea

Art. 165. – Acciza este exigibila în momentul eliberarii pentru consum sau când se constata pierderi sau lipsuri de produse accizabile.

Eliberarea pentru consum

Art. 166. – (1) În întelesul prezentului titlu, eliberarea pentru consum reprezinta:
a) orice iesire, inclusiv ocazionala, a produselor accizabile din regimul suspensiv;
b) orice productie, inclusiv ocazionala, de produse accizabile în afara regimului suspensiv;
c) orice import, inclusiv ocazional, de produse accizabile – cu exceptia energiei electrice, gazului natural, carbunelui si cocsului -, daca produsele accizabile nu sunt plasate în regim suspensiv;
d) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie prima;
e) orice detinere în afara regimului suspensiv a produselor accizabile care nu au fost introduse în sistemul de accizare, în conformitate cu prezentul titlu;
f) receptia, de catre un operator înregistrat sau neînregistrat, de produse accizabile, deplasate de la un antrepozit fiscal dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene.
(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea în scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru si pentru care acciza nu a fost platita în România.
(3) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în conditiile prevazute la sectiunea a 5-a din prezentul capitol si conform prevederilor din norme, catre:
a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
b) un operator înregistrat în alt stat membru;
c) un operator neînregistrat în alt stat membru;
d) o tara din afara teritoriului comunitar.
(4) Nu se considera eliberare pentru consum distrugerea de produse accizabile într-un antrepozit fiscal, datorata unor cazuri fortuite sau de forta majora ori neîndeplinirii conditiilor legale de comercializare, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 147 din Legea nr. 343/2006.
– Literele b) si c) de la alin. (3) au fost modificate prin art. I pct. 75 din O.U.G. nr. 106/2007.

Importul

Art. 167. – (1) În întelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:
a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;
b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
c) plasarii produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în conditiile prevazute de legislatia vamala în vigoare.
(2) Se considera, de asemenea, import:
a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul ramâne în România;
b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;
c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 148 din Legea nr. 343/2006.

Producerea si detinerea în regim suspensiv

Art. 168. – (1) Este interzisa producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
(2) Este interzisa detinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, produse în gospodariile individuale pentru consumul propriu.
(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplica pentru energie electrica, gaz natural, carbune si cocs.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 149 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 2-a
Produse accizabile

Bere

Art. 169. – (1) În întelesul prezentului titlu, bere reprezinta orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, si într-un caz si în altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din statele membre, care au o capacitate nominala de productie ce nu depaseste 200.000 hl/an.
(21) Începând cu anul 2010, beneficiaza de accize specifice reduse si producatorii de bere care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala ce depaseste 200.000 hl/an, estimeaza o productie anuala sub cantitatea de 200.000 hl/an si care îndeplinesc cerintele prevazute la alin. (4), cu conditia înstiintarii autoritatii fiscale competente în termenul prevazut la alin. (3), conform prevederilor din norme.
(22) Producatorii de bere prevazuti la alin. (21), care în cursul anului constata ca productia realizata depaseste cantitatea de 200.000 hl/an, datoreaza acciza specifica si au obligatia platii, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care se constata depasirea respectivei cantitati, a diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de întârziere aferente diferentei de plata, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În cadrul aceluiasi termen, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat si platit acciza specifica redusa.
(23) Producatorii de bere prevazuti la alin. (21), care în cursul anului estimeaza ca vor avea o productie care va depasi cantitatea de 200.000 hl/an, pot plati acciza specifica si vor înstiinta despre acest fapt autoritatea fiscala competenta. Înstiintarea autoritatii fiscale competente cu privire la aplicarea accizei specifice nu înlatura obligatia platii diferentei dintre acciza specifica si acciza specifica redusa, precum si a majorarilor de întârziere aferente diferentei potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. În vederea evidentierii obligatiilor fiscale datorate în plus fata de cele achitate cu titlu de acciza specifica redusa, producatorii de bere au obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta declaratii rectificative pentru fiecare dintre perioadele fiscale în care au declarat si platit acciza specifica redusa.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat ca producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea fiscala competenta, pâna la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, conform prevederilor din norme.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici producatori care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(5) În situatia în care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care beneficiaza de nivelul redus al accizelor, îsi mareste capacitatea de productie prin achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va înstiinta în scris autoritatea fiscala competenta despre modificarile produse, va calcula si va varsa la bugetul de stat accizele, în cuantumul corespunzator noii capacitati de productie, începând cu luna imediat urmatoare celei în care a avut loc punerea în functiune a acesteia, potrivit prevederilor din norme.
(6) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vânduta.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 150 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (21), (22) si (23) au fost introduse prin art. I, pct. 121 din O.U.G. nr. 200/2008, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 343/2009.

Vinuri

Art. 170. – (1) În întelesul prezentului titlu, vinurile sunt:
a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este definit la lit. b), si care:
1. au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare; sau
2. au o concentratie alcoolica mai mare de 15% în volum, dar care nu depaseste 18% în volum, au fost obtinute fara nici o îmbogatire, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile: NC 2204 10; 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, si care:
1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon în solutie egala sau mai mare de 3 bari; si
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% în volum, dar care nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vândut.

Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri

Art. 171. – (1) În întelesul prezentului titlu, bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, reprezinta:
a) alte bauturi fermentate linistite care se încadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 170, ca si toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevazut la art. 169, având:
1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 10% în volum; sau
2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% în volum, dar nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
b) alte bauturi fermentate spumoase care se încadreaza la codurile: NC 2206 00 31; 2206 00 39; 2204 10; 2204 21 10; 2204 29 10 si 2205, care nu intra sub incidenta art. 170 si care sunt prezentate în sticle închise cu un dop tip ciuperca, fixat cu ajutorul legaturilor sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon în solutie egala sau mai mare de 3 bari, si care:
1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 13% în volum; sau
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% în volum, dar nu depaseste 15% în volum si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vândute.

Produse intermediare

Art. 172. – (1) În întelesul prezentului titlu, produsele intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 22% în volum, si care se încadreaza la codurile: NC 2204, 2205 si 2206 00, dar care nu intra sub incidenta art. 169-171.
(2) se considera produse intermediare si orice bautura fermentata linistita prevazuta la art. 171 alin. (1) lit. a), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% în volum si care nu rezulta în întregime din fermentare, si orice bautura fermentata spumoasa prevazuta la art. 171 alin. (1) lit. b), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 8,5% în volum si care nu rezulta în întregime din fermentare.

Alcool etilic

Art. 173. – (1) În întelesul prezentului titlu, alcool etilic reprezinta:
a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum si care sunt încadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al Nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% în volum si care sunt cuprinse la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;
c) tuica si rachiuri de fructe;
d) orice alt produs, în solutie sau nu, care contine bauturi spirtoase potabile.
(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, în limita unei cantitati echivalente de cel mult 250 litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% în volum, se excepteaza de la plata accizelor.
(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care îndeplinesc conditiile prevazute de norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 151 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (2) a fost modificat prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 367/2009.

Tutun prelucrat

Art. 174. – (1) În întelesul prezentului titlu, tutun prelucrat reprezinta:
a) tigarete;
b) tigari si tigari de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se considera tigarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustriala;
c) rulourile de tutun care se pot înfasura în hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustriala;
d) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).
(3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca se pot fuma ca atare, dupa cum urmeaza:
a) rulourile de tutun care contin tutun natural;
b) rulourile de tutun care au un învelis exterior din tutun natural;
c) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin, învelis exterior de culoarea normala a unei tigari, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, si un liant, cu conditia ca:
1. învelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit;
2. masa unitara a rolei de tutun, excluzând filtrul sau mustiucul, sa nu fie sub 1,2 grame; si
3. învelisul sa fie fixat în forma de spirala, cu un unghi ascutit de minimum 30 grade fata de axa longitudinala a tigarii.
d) rulourile de tutun, care au o umplutura din amestec taiat fin, învelis exterior de culoare normala a unei tigari, din tutun reconstituit, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, cu conditia ca:
1. masa unitara a ruloului, excluzând filtrul si mustiucul, sa fie egala sau mai mare de 2,3 grame; si
2. circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea tigarii sa nu fie sub 34 mm.
e) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respecta criteriile de la lit. a), b), c) sau d) si are învelisul din tutun natural, învelisul si liantul din tutun reconstituit sau învelisul din tutun reconstituit.
(4) Se considera tutun de fumat:
a) tutunul taiat sau farâmitat într-un alt mod, rasucit sau presat în bucati, si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;
b) deseurile de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amanuntul, care nu sunt prevazute la alin. (2) si (3);
c) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, daca produsul respecta criteriile de la lit. a) sau b).
(5) Se considera tutun de fumat fin taiat destinat rularii în tigarete:
a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime sub 1 mm;
b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime mai mare de 1 mm, daca tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzarii pentru rularea tigaretelor.
(6) Abrogat.
(7) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete – atunci când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 9 cm, fara sa depaseasca 18 cm; ca trei tigarete – când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 18 cm, fara sa depaseasca 27 cm, si asa mai departe.
__________
Denumirea marginala si alin. (1) au fost modificate prin art. I pct. 152 din Legea nr. 343/2006.
– Litera a) de la alin. (4) a fost modificata prin art. I pct. 76 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (6) a fost abrogat prin art. I pct. 77 din O.U.G. nr. 106/2007.

Produse energetice

Art. 175. – (1) În întelesul prezentului titlu, produsele energetice sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, numai daca sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.
(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 4-a si a 5-a ale cap. I din prezentul titlu doar urmatoarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 5-a se vor aplica numai circulatiei comerciale în vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;
e) produsele cu codul NC 2901 10;
f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.
(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, NC 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pâna la 2710 19 49;
d) petrol lampant (kerosen) cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pâna la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;
g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pâna la 2710 19 69;
h) carbune si cocs cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.
(4) Produsele energetice, altele decât cele de la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
(5) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
(6) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alt produs, cu exceptia turbei, destinat a fi utilizat, pus în vânzare sau utilizat pentru încalzire, este accizat cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.
(7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de productie de produse energetice nu reprezinta eliberare pentru consum atunci când se efectueaza în scopuri de productie. Când acest consum se efectueaza în alte scopuri decât cel de productie si, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considera eliberare pentru consum.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 153 din Legea nr. 343/2006.

Gaz natural

Art. 1751. – (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul livrarii acestui produs de catre furnizorii autorizati potrivit legii, direct catre consumatorii finali.
(2) Operatorii economici autorizati în domeniul gazului natural au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006.

Carbune si cocs

Art. 1752. – (1) Carbunele si cocsul vor fi supuse accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul livrarii acestor produse de catre companiile de extractie si, respectiv, de productie.
(2) Companiile de extractie a carbunelui si cele de productie a cocsului, în calitate de operatori cu produse accizabile, au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006.

Energie electrica

Art. 1753. – (1) În întelesul prezentului titlu, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali.
(3) Nu sunt considerate ca fiind eliberare pentru consum consumul de electricitate destinat productiei de energie electrica, productiei combinate de energie electrica si energie termica, precum si consumul utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, în limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati în domeniul energiei electrice au obligatia de a se înregistra la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006.

Exceptii

Art. 1754. – (1) Sunt exceptate de la plata accizelor:
1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;
2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire;
b) utilizarea duala a produselor energetice.
Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încalzire, cât si în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încalzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si în procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;
c) energia electrica utilizata în principal în scopul reducerii chimice si în procesele electrolitice si metalurgice;
d) energia electrica, atunci când reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din norme;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din norme.
(2) Nu se considera productie de produse energetice:
a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice, potrivit prevederilor din norme;
b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decât acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit va fi pasibil de impunere;
c) o operatie constând din amestecul – în afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal – al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
2. suma platita sa nu fie mai mica decât suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 154 din Legea nr. 343/2006.
– Partea introductiva de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 78 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera c), pct. 2 de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 79 din O.U.G. nr. 106/2007.

SECTIUNEA a 3-a
Nivelul accizelor

Nivelul accizelor

Art. 176. – (1) Nivelul accizelor armonizate în perioada 2007-2010 este cel prevazut în anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul titlu.
(2) Nivelul accizelor prevazut la nr. crt. 5-9 din anexa nr. 1 cuprinde si contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate prevazute la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii. Sumele aferente acestei contributii se vireaza în contul Ministerului Sanatatii Publice.
(3) Pentru produsele energetice pentru care nivelul accizelor este stabilit la 1.000 litri, volumul va fi masurat la o temperatura de 15?C.
(4) Pentru motorina destinata utilizarii în agricultura se aplica o acciza redusa.
(5) Nivelul si conditiile privind aplicarea accizei reduse se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 155 din Legea nr. 343/2006.

Calculul accizei pentru tigarete

Art. 177. – (1) Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret cea mai vânduta, care reprezinta acciza minima. Când suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica decât acciza minima, se plateste acciza minima.
(11) Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul accizei minime în functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea mai vânduta.
(2) Acciza specifica se calculeaza în echivalent euro pe 1.000 de tigarete.
(3) Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra pretului maxim de vânzare cu amanuntul.
(4) Pretul maxim de vânzare cu amanuntul este pretul la care produsul este vândut altor persoane decât comercianti si care include toate taxele si impozitele.
(5) Pretul maxim de vânzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care produce tigaretele în România sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta publica în conformitate cu cerintele prevazute de norme.
(6) Este interzisa vânzarea, de catre orice persoana, a tigaretelor pentru care nu s-au stabilit si declarat preturi maxime de vânzare cu amanuntul.
(7) Este interzisa vânzarea de tigarete, de catre orice persoana, la un pret ce depaseste pretul maxim de vânzare cu amanuntul, declarat.
__________
Alin. (11) a fost introdus prin art. I pct. 26 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Alin. (1) si (11) au fost modificate prin art. I pct. 156 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 4-a
Regimul de antrepozitare

Reguli generale

Art. 178. – (1) Productia si/sau depozitarea produselor accizabile, acolo unde acciza nu a fost platita, pot avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
(2) Un antrepozit fiscal poate fi folosit numai pentru producerea si/sau depozitarea de produse accizabile.
(3) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
(4) Detinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada platii accizelor, atrage plata acestora.
(5) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau furnizeaza produse accizabile din magazinele duty free, în conditiile prevazute în norme.
(6) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) micii producatori de vinuri linistite care produc în medie mai putin de 600 hl de vin pe an.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 157 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (6) a fost modificat prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 367/2009.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 179. – (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala competenta.
(2) În vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea fiscala competenta, în modul si sub forma prevazute în norme.
(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie însotita de documente cu privire la:
a) amplasarea si natura locului;
b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate în decursul unui an;
c) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
d) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 183.
(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului de activitate ce urmeaza a se desfasura în antrepozitul fiscal, conform precizarilor din norme.
(5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate ale sediului unde locul este amplasat.
(6) Persoana care îsi manifesta în mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea fiscala competenta o singura cerere. Cererea va fi însotita de documentele prevazute de prezentul titlu, aferente fiecarei locatii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 158 din Legea nr. 343/2006.

Conditii de autorizare

Art. 180. – (1) Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, îmbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decât cantitatea prevazuta în norme, diferentiata în functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente;
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din norme;
c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile;
d) în cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) în cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) persoana care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate îndeplini cerintele prevazute la art. 183.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme.
(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 159 din Legea nr. 343/2006.

Autorizarea ca antrepozit fiscal

Art. 181. – (1) Autoritatea fiscala competenta va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
(2) Autorizatia va contine urmatoarele:
a) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat;
b) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;
c) tipul produselor accizabile si natura activitatii;
d) capacitatea maxima de depozitare, în cazul antrepozitelor fiscale utilizate numai pentru operatiuni de depozitare;
e) nivelul garantiei;
f) perioada de valabilitate a autorizatiei;
g) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
(3) În cazul antrepozitelor fiscale autorizate pentru depozitare, capacitatea maxima de depozitare a antrepozitului fiscal propus va fi determinata de comun acord cu autoritatea fiscala competenta, în conformitate cu precizarile din norme. Odata determinata, aceasta nu va putea fi depasita în conditiile autorizarii existente. Daca aceasta capacitate de depozitare depaseste maximul stabilit în autorizatie, va fi necesar ca, în termen de 15 zile de la modificarea capacitatii de depozitare initiale, sa se solicite o aprobare pentru circumstantele schimbate.
(4) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea fiscala competenta.
(5) Înainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea fiscala competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
(6) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii fiscale competente modificarea autorizatiei, în conditiile prevazute în norme.
(7) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 160 din Legea nr. 343/2006.

Respingerea cererii de autorizare

Art. 182. – (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata în scris, o data cu motivele luarii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea fiscala competenta a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei în vigoare.

Obligatiile antrepozitarului autorizat

Art. 183. – (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini urmatoarele cerinte:
a) sa depuna la autoritatea fiscala competenta, daca se considera necesar, o garantie, în cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse, în conditiile stabilite prin norme;
b) sa instaleze si sa mentina încuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare asigurarii securitatii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
c) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor fiscale competente;
d) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
e) sa asigure accesul autoritatilor fiscale competente în orice zona a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
f) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatile fiscale competente, la cererea acestora;
g) sa asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatilor fiscale competente;
h) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatile fiscale competente orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
i) sa înstiinteze autoritatile fiscale competente cu privire la orice extindere sau modificare propusa a structurii antrepozitului fiscal, precum si a modului de operare în acesta, care poate afecta cuantumul garantiei constituite potrivit prevederilor lit. a);
j) sa înstiinteze autoritatea fiscala competenta despre orice modificare adusa datelor initiale în baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii modificarii;
k) Abrogat;
l) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin norme.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 161 din Legea nr. 343/2006.
– Litera k) de la alin. (1) a fost abrogata prin art. I pct. 80 din O.U.G. nr. 106/2007.

Regimul de transfer al autorizatiei

Art. 184. – (1) Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.
(2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizatia nu va fi transferata în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 162 din Legea nr. 343/2006.

Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Art. 185. – (1) Autoritatea fiscala competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.
(2) Autoritatea fiscala competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal în urmatoarele situatii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. activitatea desfasurata este în situatie de faliment sau lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:
1. în legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau
2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 183 sau la art. 195-198;
d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);
f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, cantitatea de produse accizabile depozitata în antrepozitul fiscal este mai mica decât cantitatea prevazuta în norme, conform art. 180 alin. (1) lit. a).
(3) Autoritatea fiscala competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si în cazul în care s-a pronuntat o hotarâre definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La propunerea organelor de control, autoritatea fiscala competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
a) pe o perioada de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat savârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
b) pâna la solutionarea definitiva a cauzei penale, în cazul în care a fost pusa în miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al României, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Decizia prin care autoritatea fiscala competenta a hotarât suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.
(6) Antrepozitarul autorizat nemultumit poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare.
(7) Decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa în aceasta, dupa caz.
(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei în procedura administrativa.
(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt la autoritatea fiscala competenta cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie îsi produce efecte.
(10) În cazul anularii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.
(11) În cazul revocarii autorizatiei, cererea pentru o noua autorizatie poate fi depusa numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
(12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc – materii prime, semifabricate, produse finite – numai cu acordul autoritatii fiscale competente, în conditiile prevazute de norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 163 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 41-a
Operatorul înregistrat si operatorul neînregistrat
__________
Sectiunea a 41-a, ce contine art. 1851 si 1852, a fost introdusa prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006.

Operatorul înregistrat

Art. 1851. – (1) Operatorul înregistrat înainte de primirea produselor trebuie sa fie înregistrat la autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.
(2) Operatorul înregistrat trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de autoritatea fiscala competenta;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
c) sa prezinte produsele oricând i se cere aceasta de catre organele de control;
d) sa accepte orice monitorizare sau verificare a stocului.
(3) Pentru operatorii înregistrati, acciza va deveni exigibila la momentul receptionarii produselor.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006.

Operatorul neînregistrat

Art. 1852. – Operatorul neînregistrat are urmatoarele obligatii:
a) sa dea o declaratie la autoritatea fiscala competenta, înainte de expedierea produselor de catre antrepozitarul autorizat, si sa garanteze plata accizelor, în conditiile prevazute în norme;
b) sa plateasca acciza în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele;
c) sa accepte orice control ce permite autoritatii fiscale competente sa se asigure de primirea produselor si de plata accizelor aferente.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 164 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 5-a
Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Art. 186. – (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile fiscale competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atât pentru circulatia nationala, cât si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
(2) Pe durata deplasarii unui produs accizabil, acciza se suspenda daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:
a) deplasarea are loc între:
1. doua antrepozite fiscale;
2. un antrepozit fiscal si un operator înregistrat;
3. un antrepozit fiscal si un operator neînregistrat;
b) produsul este însotit de minimum 3 exemplare ale unui document administrativ de însotire, care satisface cerintele prevazute în norme;
c) ambalajul în care este deplasat produsul are la exterior marcaje care identifica tipul si cantitatea produsului aflat în interior;
d) containerul în care este deplasat produsul este sigilat corespunzator, conform prevederilor din norme;
e) autoritatea fiscala competenta a primit garantia pentru plata accizelor aferente produsului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 165 din Legea nr. 343/2006.

Documentul administrativ de însotire

Art. 187. – (1) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv este permisa numai atunci când este însotita de documentul administrativ de însotire. Modelul documentului administrativ de însotire va fi prevazut în norme.
(2) În cazul deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv, acest document se întocmeste în 5 exemplare, utilizate dupa cum urmeaza:
a) primul exemplar ramâne la antrepozitul fiscal expeditor;
b) exemplarele 2, 3 si 4 ale documentului însotesc produsele accizabile pe parcursul miscarii pâna la antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat. La sosirea produselor la locul de destinatie, acestea trebuie sa fie completate de catre primitor si sa fie certificate de catre autoritatea fiscala competenta în raza careia îsi desfasoara activitatea primitorul, cu exceptiile prevazute în norme. Dupa certificare, exemplarul 2 al documentului administrativ de însotire se pastreaza de catre acesta, exemplarul 3 se transmite expeditorului, iar exemplarul 4 se transmite si ramâne la autoritatea fiscala competenta a primitorului;
c) exemplarul 5 se transmite de catre expeditor, la momentul expedierii produselor, autoritatii fiscale competente în raza careia acesta îsi desfasoara activitatea.
(3) Antrepozitul fiscal primitor, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat are obligatia de a transmite antrepozitului fiscal expeditor exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, în conformitate cu legislatia statului membru al expeditorului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 166 din Legea nr. 343/2006.

Primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv

Art. 188. – Pentru un produs în regim suspensiv care este deplasat, acciza continua sa fie suspendata la primirea produsului, daca sunt satisfacute urmatoarele cerinte:
a) produsul accizabil este plasat în antrepozitul fiscal sau expediat catre alt antrepozit fiscal, potrivit cerintelor prevazute la art. 186 alin. (2);
b) antrepozitul fiscal primitor înscrie pe fiecare exemplar al documentului administrativ de însotire tipul si cantitatea fiecarui produs accizabil primit, precum si orice discrepanta între produsul accizabil primit si produsul accizabil înscris în documentele administrative de însotire, semnând si înscriind data pe fiecare exemplar al documentului;
c) antrepozitul fiscal primitor trebuie sa obtina de la autoritatea fiscala competenta certificarea documentului administrativ de însotire a produselor accizabile primite, cu exceptiile prevazute în norme;
d) în termen de 15 zile urmatoare lunii de primire a produselor de catre antrepozitul fiscal primitor, acesta returneaza exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire antrepozitului fiscal expeditor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 167 din Legea nr. 343/2006.

Regimul accizelor pe durata deplasarii

Art. 189. – (1) În cazul oricarei abateri de la cerintele prevazute la art. 186-188, acciza se datoreaza de catre persoana care a expediat produsul accizabil.
(2) Orice persoana care expediaza un produs accizabil aflat în regim suspensiv este exonerata de obligatia de plata a accizelor pentru acel produs, daca primeste de la destinatarul produsului, respectiv antrepozitul fiscal, operatorul înregistrat sau operatorul neînregistrat, primitor, exemplarul 3 al documentului administrativ de însotire, certificat în mod corespunzator.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 168 din Legea nr. 343/2006.

Descarcarea documentului administrativ de însotire

Art. 1891. – Daca o persoana care a expediat un produs accizabil în regim suspensiv nu primeste documentul administrativ de însotire certificat, în termen de 45 de zile de la data expedierii produsului, are obligatia ca în urmatoarele 5 zile sa depuna declaratia de accize la autoritatea fiscala competenta si sa plateasca accizele pentru produsul respectiv în termen de 7 zile de la data expirarii termenului de primire a acelui document.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 169 din Legea nr. 343/2006.
– Articolul a fost modificat prin art. I pct. 81 din O.U.G. nr. 106/2007.

Deplasarea produselor energetice prin conducte fixe

Art. 190. – În cazul produselor energetice deplasate în regim suspensiv prin conducte fixe, pe lânga respectarea prevederilor art. 188 si 189, antrepozitul fiscal expeditor are obligatia de a asigura autoritatilor fiscale competente, la cererea acestora, informatii exacte si actuale cu privire la deplasarea produselor energetice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 170 din Legea nr. 343/2006.

Deplasarea unui produs accizabil între un antrepozit
fiscal si un birou vamal

Art. 191. – (1) În cazul deplasarii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar sau între un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar si un antrepozit fiscal din România, acciza se suspenda daca sunt îndeplinite conditiile prevazute de norme. Aceste conditii sunt în conformitate cu principiile prevazute la art. 186-190.
(2) În cazul deplasarii unui produs accizabil între un antrepozit fiscal din România si un birou vamal de iesire din teritoriul comunitar, regimul suspensiv este descarcat prin dovada emisa de biroul vamal de iesire din teritoriul comunitar, care confirma ca produsele au parasit efectiv acest teritoriu. Acel birou vamal trebuie sa trimita înapoi expeditorului exemplarul certificat al documentului administrativ de însotire care îi este destinat, în termen de 15 zile de la data realizarii efective a exportului.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 171 din Legea nr. 343/2006.

Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dupa ce a
fost pus în libera circulatie în procedura vamala simplificata

Art. 1911. – (1) Deplasarea produselor accizabile puse în libera circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile în regim suspensiv;
b) importatorul detine cod de accize în statul membru de autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare din România si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România;
2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal, un operator înregistrat sau un operator neînregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
d) produsele accizabile sunt însotite de minimum 3 exemplare ale documentului administrativ de însotire pentru situatia prevazuta la lit. c) pct. 1 sau ale documentului administrativ unic pentru situatiile prevazute la lit. c) pct. 2 si 3.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul importatorului înregistrat în România care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.
(3) Destinatiile celor 3 exemplare ale documentului administrativ de însotire si ale documentului administrativ unic sunt cele prevazute în normele aferente art. 187 si 191 din Hotarârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 13 din O.U.G. nr. 200/2008.

Momentul exigibilitatii accizelor

Art. 192. – (1) Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data când produsul este eliberat pentru consum în România.
(2) Un produs accizabil este eliberat pentru consum în România, în conditiile prevazute la art. 166.
(3) În cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine exigibila la data când se constata o pierdere sau o lipsa a produsului accizabil.
(4) Prevederea alin. (3) nu se aplica si plata accizei nu se datoreaza daca pierderea sau lipsa intervine în perioada în care produsul accizabil se afla într-un regim suspensiv si sunt îndeplinite oricare dintre urmatoarele conditii:
a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorita varsarii, spargerii, incendierii, inundatiilor sau altor cazuri de forta majora, dar numai în situatia în care autoritatii fiscale competente i se prezinta dovezi satisfacatoare cu privire la evenimentul respectiv, împreuna cu informatia privind cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita în România;
b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorita evaporarii sau altor cauze care reprezinta rezultatul natural al producerii, detinerii sau deplasarii produsului, dar numai în situatia în care cantitatea de produs care nu este disponibila pentru a fi folosita în România nu depaseste limitele prevazute în norme.
(5) În cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza devine exigibila la data la care produsul este utilizat în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea.
(6) În cazul unui produs energetic, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, acciza devine exigibila la data la care produsul energetic este oferit spre vânzare ori la care este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire.
(7) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila si care este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care se revoca ori se anuleaza autorizatia, acciza devine exigibila la data comunicarii revocarii sau anularii autorizatiei pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.
(8) Accizele se calculeaza în cota si rata de schimb în vigoare, la momentul în care acciza devine exigibila.
(9) Orice persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la alin. (3), (5), (6) si (7) are obligatia de a depune o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si de a plati acciza în termen de 5 zile de la data la care a devenit exigibila.
__________
Alin. (6) si (7) au fost modificate prin art. I pct. 172 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (9) a fost introdus prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 106/2007.

Restituiri de accize

Art. 1921. – (1) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite în conditiile prevazute în norme.
(2) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite în conditiile prevazute în norme.
(3) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 173 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 51-a
Lipsuri si nereguli pe parcursul circulatiei intracomunitare
în regim suspensiv a produselor accizabile
__________
Sectiunea a 51-a, ce contine art. 1922 si 1923, a fost introdusa prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006.

Lipsuri pe timpul suspendarii

Art. 1922. – (1) Antrepozitarii autorizati beneficiaza de scutire pentru pierderile de natura celor prevazute la art. 192 alin. (4), intervenite pe timpul transportului intracomunitar al produselor în regim suspensiv. În acest caz, pierderile trebuie dovedite, conform regulilor statului membru de destinatie. Aceste scutiri se aplica, de asemenea, si operatorilor înregistrati si neînregistrati pe timpul transportului în regim suspensiv.
(2) Fara a contraveni dispozitiilor art. 1923, în cazul lipsurilor, altele decât pierderile la care se refera alin. (1), si în cazul pierderilor pentru care nu sunt acordate scutirile prevazute la alin. (1), acciza va fi stabilita pe baza cotelor aplicabile în statele membre respective, în momentul în care pierderile – corect stabilite de catre autoritatile fiscale competente – s-au produs sau, daca este necesar, la momentul când lipsa a fost înregistrata.
(3) Lipsurile la care se face referire la alin. (2) si pierderile care nu sunt scutite conform prevederilor alin. (1) vor fi, în toate cazurile, indicate de autoritatile fiscale competente pe versoul exemplarului documentului administrativ de însotire care va fi returnat expeditorului, potrivit procedurii stabilite prin norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006.

Nereguli si abateri

Art. 1923. – (1) Daca o neregula sau o abatere s-a comis în timpul circulatiei, implicând si exigibilitatea accizelor, aceasta se va datora, în statul membru unde a avut loc abaterea sau neregula, de catre persoana fizica sau juridica din tara de provenienta care a garantat plata accizei pentru circulatie, fara ca aceasta sa impieteze asupra începerii procedurilor penale.
(2) Daca acciza este platita în alt stat membru decât cel de provenienta a produselor, statul membru care a încasat accizele va informa autoritatile fiscale competente ale tarii de provenienta.
(3) Daca pe durata transportului o neregula sau abatere a fost depistata, neputându-se stabili unde a avut loc, atunci se considera ca abaterea a avut loc pe teritoriul statului membru unde aceasta a fost depistata.
(4) Atunci când produsele supuse accizelor nu ajung la destinatie si nu este posibila stabilirea locului în care s-a comis abaterea sau neregula, aceasta se va considera a fi fost comisa în statul membru de livrare a produselor, care va colecta acciza cu cota în vigoare la data la care produsele au fost livrate, în afara de situatia în care, într-o perioada de 4 luni de la data livrarii produselor, se prezinta dovezi care sa asigure autoritatile fiscale competente de corectitudinea tranzactiei ori sa aduca lamuriri asupra locului unde s-a produs efectiv abaterea sau neregula.
(5) Daca, înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la data la care documentul administrativ de însotire a fost întocmit, statul membru unde a avut loc efectiv abaterea sau neregula este stabilit cu certitudine, acel stat membru va colecta acciza prin aplicarea cotei în vigoare la data la care bunurile au fost livrate. În acest caz, imediat ce dovada colectarii taxei a fost prezentata, acciza platita initial va fi rambursata.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 174 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 52-a
Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite
__________
Sectiunea a 52-a, ce contine art. 1924 – 19210, a fost introdusa prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Produse cu accize platite, utilizate în scopuri comerciale în România

Art. 1924. – (1) În cazul în care produsele supuse accizelor, care au fost eliberate deja în consum într-un stat membru, sunt detinute în scopuri comerciale în România, acciza va fi perceputa în România.
(2) Sunt considerate scopuri comerciale toate scopurile, altele decât nevoile proprii ale persoanelor fizice.
(3) Acciza este datorata, dupa caz, de catre comerciantul din România sau de persoana care primeste produsele pentru utilizare în România.
(4) Produsele prevazute la alin. (1) circula între statul membru în care au fost deja eliberate în consum si România, însotite de documentul de însotire simplificat.
(5) Comerciantul sau persoana la care se face referire la alin. (3) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) înaintea expedierii produselor sa dea o declaratie autoritatilor fiscale competente în legatura cu locul unde urmeaza sa fie primite acestea si sa garanteze plata accizelor;
b) sa plateasca accizele, potrivit prevederilor art. 193;
c) sa se supuna oricaror controale care sa permita autoritatii fiscale competente confirmarea primirii efective a marfurilor si plata corespunzatoare a accizelor.
(6) În cazul produselor supuse accizelor, care au fost deja eliberate în consum în România si care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia de restituirea accizelor platite în România, conform art. 1926.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Documentul de însotire simplificat

Art. 1925. – (1) Documentul de însotire simplificat se întocmeste de catre expeditor în 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) primul exemplar ramâne la expeditor;
b) exemplarele 2 si 3 ale documentului de însotire simplificat însotesc produsele accizabile pe timpul transportului pâna la primitor;
c) exemplarul 2 ramâne la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit expeditorului cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al marfurilor în statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita în mod expres acest lucru în cadrul unei cereri de restituire de accize.
(2) Modelul documentului de însotire simplificat va fi prevazut în norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Restituirea accizelor pentru produsele cu accize platite

Art. 1926. – (1) Un comerciant în timpul activitatii sale poate sa solicite restituirea accizelor aferente produselor accizabile care au fost eliberate în consum în România, atunci când aceste produse sunt destinate consumului în alt stat membru, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) înainte de expedierea produselor, comerciantul expeditor trebuie sa faca o cerere de restituire la autoritatea fiscala competenta si sa faca dovada ca acciza a fost platita;
b) livrarea produselor catre statul membru de destinatie se face în conformitate cu prevederile art. 1924;
c) comerciantul expeditor trebuie sa prezinte autoritatii fiscale competente copia returnata a documentului prevazut la art. 1925, certificata de catre destinatar, care trebuie sa fie însotita de un document care sa ateste ca acciza a fost platita în statul membru de destinatie. De asemenea, comerciantul expeditor va prezenta adresa biroului autoritatii fiscale competente din statul membru de destinatie si data de acceptare a declaratiei destinatarului de catre autoritatea fiscala competenta a statului membru de destinatie, împreuna cu numarul de înregistrare a acestei declaratii.
(2) Pentru produsele supuse accizelor, care sunt marcate si eliberate în consum în România, se pot restitui accizele de catre autoritatea fiscala competenta, daca aceasta autoritate a stabilit ca marcajele respective au fost distruse în conditiile prevazute în norme.
(3) În cazurile prevazute la art. 1923, autoritatea fiscala competenta va restitui acciza platita doar atunci când accizele au fost platite anterior în statul membru de destinatie, în conformitate cu procedura prevazuta la art. 1923 alin. (5).
(4) În cazurile mentionate la art. 1928 alin. (1), autoritatea fiscala competenta, la cererea vânzatorului, poate restitui acciza platita atunci când vânzatorul a urmat procedurile prevazute la art. 1928 alin. (4).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.
– Litera a) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 83 din O.U.G. nr. 106/2007.

Persoane fizice

Art. 1927. – (1) Pentru produsele supuse accizelor si eliberate în consum în alt stat membru, achizitionate de catre persoane fizice pentru nevoile proprii si transportate de ele însele, accizele se datoreaza în statul membru în care produsele au fost achizitionate.
(2) Produsele achizitionate de persoane fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, în conditiile si cantitatile prevazute în norme.
(3) Produsele achizitionate si transportate în cantitati superioare limitelor prevazute în norme si destinate consumului în România se considera a fi achizitionate în scopuri comerciale si, în acest caz, se datoreaza acciza în România.
(4) Acciza devine exigibila în România si pentru cantitatile de produse energetice eliberate în consum într-un alt stat membru si transportate de persoane fizice sau în numele acestora, folosind modalitati de transport atipic. Se considera modalitati de transport atipic transportul carburantului altfel decât în rezervoarele autovehiculelor sau în canistre de rezerva adecvate, precum si transportul de produse de încalzire lichide altfel decât în autocisterne utilizate în numele comerciantilor profesionisti.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Vânzarea la distanta

Art. 1928. – (1) Produsele supuse accizelor, cumparate de catre persoane care nu au calitatea de antrepozitar autorizat sau de operator înregistrat ori neînregistrat si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de catre vânzator sau în numele acestuia, sunt supuse accizelor în statul membru de destinatie. În întelesul prezentului articol, statul membru de destinatie este statul membru în care soseste trimiterea sau transportul de produse accizabile.
(2) Livrarea produselor supuse accizelor, eliberate deja în consum într-un stat membru si care sunt expediate sau transportate direct ori indirect de catre vânzator sau în numele acestuia catre o persoana prevazuta la alin. (1), stabilita într-un alt stat membru, face ca acciza sa fie datorata pentru respectivele produse în statul membru de destinatie. În aceasta situatie, accizele platite în statul membru de provenienta a bunurilor vor fi rambursate la cererea vânzatorului, în conditiile stabilite prin norme.
(3) Acciza statului membru de destinatie va fi datorata de vânzator în momentul efectuarii livrarii.
(4) Statul membru în care vânzatorul este stabilit trebuie sa se asigure ca acesta este în masura sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor în conditiile fixate de statul membru de destinatie înaintea expedierii produselor si sa asigure plata accizelor dupa sosirea produselor;
b) sa tina contabilitatea livrarilor de produse.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Reprezentantul fiscal

Art. 1929. – (1) Pentru produsele supuse accizelor provenite dintr-un alt stat membru, antrepozitarul autorizat expeditor poate desemna un reprezentant fiscal.
(2) Reprezentantul fiscal trebuie sa fie stabilit în România si înregistrat la autoritatea fiscala competenta.
(3) Reprezentantul fiscal trebuie ca în locul si în numele destinatarului, care nu are calitatea de antrepozitar autorizat, sa respecte urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor, în conditiile stabilite de autoritatile fiscale competente din statul membru de destinatie;
b) sa plateasca accizele la momentul receptionarii marfurilor, conform procedurilor stabilite prin norme;
c) sa tina contabilitatea livrarilor de produse;
d) sa indice autoritatii fiscale competente locul în care sunt livrate marfurile.
(4) Pentru situatiile reglementate la art. 1928, vânzatorul poate desemna un reprezentant fiscal, în forma si maniera prevazute la alin. (2) si (3).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

Art. 19210. – Operatorii înregistrati si neînregistrati, precum si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii fiscale competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, în conditiile stabilite prin norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 175 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 53-a
Înregistrarea operatorilor de produse accizabile
__________
Sectiunea a 53-a, ce contine art. 19211, a fost introdusa prin art. I pct. 176 din Legea nr. 343/2006.

Registrul electronic de date

Art. 19211. – (1) Autoritatea fiscala competenta va lua masuri pentru întocmirea unei baze de date electronice care sa contina o lista a persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si o lista a locurilor autorizate ca antrepozite fiscale.
(2) Persoanelor autorizate ca antrepozitari si operatori înregistrati, precum si locurilor autorizate ca antrepozite fiscale li se va atribui de catre autoritatea fiscala competenta un cod de accize, a carui configuratie se va face conform prevederilor din norme.
(3) Datele descrise la alin. (1) vor fi comunicate autoritatii fiscale competente din fiecare stat membru. Toate datele vor fi utilizate numai pentru a verifica daca o persoana sau un loc sunt autorizate sau înregistrate.
(4) Autoritatea fiscala competenta va lua masuri pentru ca persoanelor implicate în circulatia intracomunitara a produselor supuse accizelor sa li se permita sa obtina confirmarea informatiilor detinute.
(5) Orice informatie comunicata, indiferent în ce fel, este de natura confidentiala, este supusa obligatiei secretului fiscal si beneficiaza de protectia aplicata informatiilor similare, conform legislatiei nationale a statului membru care o primeste.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 176 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 6-a
Obligatiile platitorilor de accize

Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 193. – (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care acciza devine exigibila.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), termenul de plata a accizelor este:
a) în cazul operatorilor înregistrati – ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care au fost receptionate produsele accizabile;
b) în cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural – data de 25 a lunii urmatoare celei în care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1), momentul platii accizelor este momentul înregistrarii declaratiei vamale de import.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 177 din Legea nr. 343/2006.

Depunerea declaratiilor de accize

Art. 194. – (1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea fiscala competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), operatorul neînregistrat are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune în parte.
(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea fiscala competenta de catre platitorii de accize, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 1891 si la art. 192 alin. (9).
(4) În situatiile prevazute la art. 166 alin. (1) lit. b) si e), trebuie sa se depuna imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si, prin derogare de la prevederile art. 193, acciza se plateste în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care a fost depusa declaratia.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 178 din Legea nr. 343/2006.
– Alin. (3) a fost modificat prin art. I pct. 84 din O.U.G. nr. 106/2007.

Documente fiscale

Art. 195. – (1) Pentru produsele accizabile, altele decât cele marcate, care sunt transportate sau detinute în afara antrepozitului fiscal sau a unui antrepozit vamal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin norme. Documentul nu poate fi mai vechi de 5 zile. Aceasta prevedere nu este aplicabila pentru produsele accizabile transportate sau detinute de catre alte persoane decât comerciantii, în masura în care aceste produse sunt ambalate în pachete destinate vânzarii cu amanuntul.
(2) Toate transporturile de produse accizabile sunt însotite de un document, astfel:
a) miscarea produselor accizabile în regim suspensiv este însotita de documentul administrativ de însotire;
b) miscarea produselor accizabile eliberate pentru consum este însotita de factura ce va reflecta cuantumul accizei, modelul acesteia fiind precizat în norme;
c) transportul de produse accizabile, când acciza a fost platita, este însotit de factura sau aviz de însotire, precum si de documentul de însotire simplificat, dupa caz.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 179 din Legea nr. 343/2006.

Evidente contabile

Art. 196. – Orice platitor de accize are obligatia de a tine registre contabile precise, conform legislatiei în vigoare, care sa contina suficiente informatii pentru ca autoritatile fiscale sa poata verifica respectarea prevederilor din prezentul titlu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 196 din Legea nr. 343/2006.

Responsabilitatile platitorilor de accize

Art. 197. – (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor prezentului titlu si celor ale legislatiei vamale în vigoare.
(2) Lunar, pâna la data de 15 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea fiscala competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de materii prime si produse finite la începutul lunii, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata în cursul lunii, stocul de produse finite si materii prime la sfârsitul lunii de raportare si cantitatea de produse livrate, conform modelului prezentat în norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 181 din Legea nr. 343/2006.

Garantii

Art. 198. – (1) Antrepozitarul autorizat – dupa acceptarea conditiilor de autorizare a antrepozitului fiscal -, operatorul înregistrat, operatorul neînregistrat si reprezentantul fiscal au obligatia depunerii la autoritatea fiscala competenta a unei garantii, conform prevederilor din norme, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
(2) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în norme.
(3) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 182 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 7-a
Scutiri la plata accizelor

Scutiri generale

Art. 199. – (1) Produsele accizabile sunt scutite de la plata accizelor atunci când sunt destinate pentru:
a) livrarea în contextul relatiilor consulare sau diplomatice;
b) organizatiile internationale, recunoscute ca atare de catre autoritatile publice ale României, si membrii acestor organizatii, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale, care pun bazele acestor organizatii, ori prin acorduri încheiate la nivel statal sau guvernamental;
c) fortele armate apartinând oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), cu exceptia Fortelor Armate ale României, precum si pentru personalul civil care le însoteste sau pentru aprovizionarea popotelor ori cantinelor acestora;
d) consumul aflat sub incidenta unui acord încheiat cu tari nemembre sau organizatii internationale, cu conditia ca un astfel de acord sa fie permis ori autorizat cu privire la scutirea de taxa pe valoarea adaugata.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
(3) Accizele nu se aplica pentru importul de produse accizabile aflate în bagajul calatorilor si al altor persoane fizice, cu domiciliul în România sau în strainatate, în limitele si în conformitate cu cerintele prevazute de norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 183 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Art. 200. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 162, atunci când sunt:
a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% în volum;
f) utilizate în scop medical în spitale si farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu sau fara crema, cu conditia ca în fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia altor produse;
h) Abrogat;
i) Abrogat;
j) Abrogat;
k) Abrogat.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin norme.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 98 din O.G. nr. 83/2004.
– Literele h), i), j) si k) de la alin. (1) au fost abrogate prin art. I pct. 28 din O.U.G. nr. 138/2004, astfel cum a fost completat prin Legea de aprobare nr. 163/2005.
– Litera e) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 184 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri pentru tutun prelucrat

Art. 2001. – (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 185 din Legea nr. 343/2006.

Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Art. 201. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru aeronave, altele decât aviatia turistica în scop privat. Prin aviatie turistica în scop privat se întelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
b) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru motor pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor private de agrement. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul ambarcatiunilor. Prin ambarcatiune privata de agrement se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau sau de catre persoana fizica ori juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
e) produsele energetice – gazul natural, carbunele si combustibilii solizi -, folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizati în domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare în cursurile de apa navigabile si în porturi;
h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intra în România dintr-o tara terta, continute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor destinat utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si în containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;
k) orice produs energetic achizitionat direct de la operatori economici producatori, importatori sau distribuitori, utilizat drept combustibil pentru încalzirea spitalelor, sanatoriilor, azilurilor de batrâni, orfelinatelor si altor institutii de asistenta sociala, institutiilor de învatamânt si lacasurilor de cult;
l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre urmatoarele produse:
– produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518;
– produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99, pentru componentele lor produse din biomase;
– produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
– produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;
m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica în curent continuu, instalatiile energetice amplasate în marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 KW;
o) produsele cuprinse la codul NC 2705, utilizate pentru încalzire.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin norme.
(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din norme.
(4) Prevederile alin. (1) si (3) vor înceta sa se aplice în cazul în care legea comunitara va impune conformarea cu obligatiile de a plasa pe piata o proportie minima din produsele energetice la care se face referire la alin. (1) lit. l), dar nu mai devreme de intrarea în vigoare a prezentei legi.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 186 din Legea nr. 343/2006.
– Denumirea marginala a fost modificata prin art. I pct. 85 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Litera l) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 86 din O.U.G. nr. 106/2007.
– Alin. (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 87 din O.U.G. nr. 106/2007.

SECTIUNEA a 8-a
Marcarea produselor alcoolice si tutunului prelucrat
__________
Titlul sectiunii a 8-a a fost modificat prin art. I pct. 187 din Legea nr. 343/2006.

Reguli generale

Art. 202. – (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin norme;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin liniuta 8 din Rectificarea publicata în MOf. nr. 112 din 06.02.2004.
– Litera b) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 188 din Legea nr. 343/2006.

Responsabilitatea marcarii

Art. 203. – Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, operatorilor înregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 189 din Legea nr. 343/2006.

Proceduri de marcare

Art. 204. – (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin norme.
(3) Antrepozitarul autorizat, operatorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre, banderole deteriorate sau altfel decât s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate.
__________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 100 din O.G. nr. 83/2004.
– Alin. (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 190 din Legea nr. 343/2006.

Eliberarea marcajelor

Art. 205. – (1) Autoritatea fiscala competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute în norme.
(2) Eliberarea marcajelor se face catre:
a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 202;
b) operatorii înregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 202;
c) persoanele care importa produsele accizabile prevazute la art. 202, pe baza autorizatiei de importator. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea fiscala competenta, în conditiile prevazute în norme.
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri si a unei garantii la autoritatea fiscala competenta, sub forma si în maniera prevazute în norme.
(4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea fiscala competenta, potrivit prevederilor din norme.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din norme.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 191 din Legea nr. 343/2006.

Confiscarea tutunului prelucrat

Art. 206. – (1) Prin derogare de la prevederile în vigoare care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, operatorilor înregistrati sau importatorilor de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
a) sortimentele care se regasesc în nomenclatorul de fabricatie al antrepozitarilor autorizati, în nomenclatorul de achizitii al operatorilor înregistrati sau al importatorilor se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regasesc în nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau în custodie de catre organele care au procedat la confiscare, antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat, a caror cota de piata reprezinta peste 5%.
(2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea acestuia de catre antrepozitarii autorizati, operatorii înregistrati si importatori, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform normelor.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, operator înregistrat si importator are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 192 din Legea nr. 343/2006.

SECTIUNEA a 81-a
Înregistrarea operatorilor de produse accizabile
__________
Sectiunea a 81-a, ce contine art. 2061, a fost introdusa prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 33/2006.

Registrul electronic de date

Art. 2061. – Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 193 din Legea nr. 343/2006.

CAPITOLUL I1
Regimul accizelor armonizate
___________
Capitolul I1 a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.
– Prevederile capitolului I1 “Regimul accizelor armonizate” se aplica începând cu data de 1 aprilie 2010 conform art. III, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Sfera de aplicare

Art. 2062. – Accizele armonizate, denumite în continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse:
a) alcool si bauturi alcoolice;
b) tutun prelucrat;
c) produse energetice si electricitate.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Definitii

Art. 2063. – În întelesul prezentului capitol, se vor folosi urmatoarele definitii:
1. produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 2062, supuse reglementarilor privind accizele potrivit prezentului capitol;
2. productia de produse accizabile reprezinta orice operatiune prin care aceste produse sunt fabricate, procesate sau transformate sub orice forma;
3. antrepozitarul autorizat este persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale, sa produca, sa transforme, sa detina, sa primeasca sau sa expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize într-un antrepozit fiscal;
4. antrepozitul fiscal este locul în care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat în cadrul activitatii sale, în conditiile prevazute de prezentul capitol si de normele metodologice;
5. Tratat înseamna Tratatul de instituire a Comunitatii Europene;
6. stat membru si teritoriul unui stat membru înseamna teritoriul fiecarui stat membru al Comunitatii caruia i se aplica Tratatul, în conformitate cu art. 299 din Tratat, cu exceptia teritoriilor terte;
7. Comunitate si teritoriul Comunitatii înseamna teritoriile statelor membre, astfel cum sunt definite la pct. 6;
8. teritorii terte înseamna teritoriile prevazute la art. 2064 alin. (2) si (3);
9. tara terta înseamna orice stat sau teritoriu caruia nu i se aplica Tratatul;
10. procedura vamala suspensiva sau regim vamal suspensiv înseamna oricare dintre procedurile speciale prevazute de Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, al caror obiect îl constituie marfurile necomunitare în momentul intrarii pe teritoriul vamal al Comunitatii, depozitarea temporara, zonele libere sau antrepozitele libere, precum si oricare dintre procedurile prevazute la art. 84 alin. (1) lit. a) din acest regulament;
11. regim suspensiv de accize înseamna un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate;
12. import de produse accizabile înseamna intrarea pe teritoriul Comunitatii de produse accizabile, cu exceptia cazului în care produsele, la intrarea lor pe teritoriul Comunitatii, sunt plasate sub un regim sau sub o procedura vamala suspensiva, precum si iesirea lor dintr-un regim ori o procedura vamala suspensiva;
13. destinatar înregistrat înseamna persoana fizica sau juridica autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale si în conditiile prevazute în normele metodologice, sa primeasca produse accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize dintr-un alt stat membru;
14. expeditor înregistrat înseamna persoana fizica sau juridica care importa produse accizabile si este autorizata de autoritatea competenta, în cadrul activitatii sale si în conditiile prevazute în normele metodologice, exclusiv sa expedieze produsele accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize în urma punerii în libera circulatie a acestora în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92;
15. codul NC reprezinta pozitia tarifara, subpozitia tarifara sau codul tarifar, asa cum este prevazuta/prevazut în Regulamentul CE nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, în vigoare de la 19 octombrie 1992, iar în cazul produselor energetice, în vigoare de la 1 ianuarie 2002. Ori de câte ori intervin modificari în nomenclatura combinata a Tarifului vamal comun, corespondenta dintre codurile NC prevazute în prezentul capitol si noile coduri NC se va realiza potrivit prevederilor din normele metodologice;
16. supraveghere fiscala reprezinta orice actiune sau procedura de interventie a autoritatii competente pentru prevenirea, combaterea si sanctionarea fraudei fiscale.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Alte teritorii de aplicare

Art. 2064. – (1) Sunt considerate teritorii terte urmatoarele teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:
a) insulele Canare;
b) departamentele franceze de peste mari;
c) insulele Aland;
d) insulele Anglo-Normande (Channel Islands).
(2) Sunt considerate teritorii terte si teritoriile care intra sub incidenta art. 299 alin. (4) din Tratat, precum si urmatoarele teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunitatii:
a) insula Helgoland;
b) teritoriul Busingen;
c) Ceuta;
d) Melilla;
e) Livigno;
f) Campione d’Italia;
g) apele italiene ale lacului Lugano.
(3) Operatiunile cu produse accizabile efectuate provenind din sau având ca destinatie:
a) Principatul Monaco sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Franta;
b) San Marino sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Italia;
c) zonele Akrotiri si Dhekelia aflate sub suveranitatea Regatului Unit sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Cipru;
d) insula Man sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Regatul Unit;
e) Jungholz si Mittelberg (Kleines Walsertal) sunt tratate ca deplasari dinspre sau catre Germania.
(4) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu privire la intrarea produselor pe teritoriul vamal al Comunitatii se aplica mutatis mutandis intrarii pe teritoriul Comunitatii a produselor accizabile care provin din unul dintre teritoriile mentionate la alin. (1).
(5) Formalitatile stabilite prin dispozitiile vamale comunitare cu privire la iesirea produselor din teritoriul vamal al Comunitatii se aplica mutatis mutandis iesirii produselor accizabile de pe teritoriul Comunitatii care au ca destinatie unul dintre teritoriile mentionate la alin. (1).
(6) Sectiunile a 7-a si a 9-a din prezentul capitol nu se aplica produselor accizabile care fac obiectul unei proceduri sau al unui regim vamal suspensiv.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Faptul generator

Art. 2065. – Produsele accizabile sunt supuse accizelor la momentul:
a) producerii acestora, inclusiv, acolo unde este cazul, la momentul extractiei acestora, pe teritoriul Comunitatii;
b) importului acestora pe teritoriul Comunitatii.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Exigibilitatea

Art. 2066. – (1) Accizele devin exigibile în momentul eliberarii pentru consum si în statul membru în care se face eliberarea pentru consum.
(2) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în statul membru în care are loc eliberarea pentru consum.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Eliberarea pentru consum

Art. 2067. – (1) În întelesul prezentului capitol, eliberarea pentru consum reprezinta:
a) iesirea produselor accizabile, inclusiv neregulamentara, dintr-un regim suspensiv de accize;
b) detinerea de produse accizabile în afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute în conformitate cu dispozitiile prezentului capitol;
c) producerea de produse accizabile, inclusiv neregulamentara, în afara unui regim suspensiv de accize;
d) importul de produse accizabile, chiar si neregulamentar, cu exceptia cazului în care produsele accizabile sunt plasate, imediat dupa import, în regim suspensiv de accize;
e) utilizarea de produse accizabile în interiorul antrepozitului fiscal altfel decât ca materie prima.
(2) Eliberare pentru consum se considera si detinerea în scopuri comerciale de catre un comerciant de produse accizabile, care au fost eliberate în consum în alt stat membru sau au fost importate în alt stat membru si pentru care accizele nu au fost percepute în România.
(3) Momentul eliberarii pentru consum este:
a) în situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 2, momentul primirii produselor accizabile de catre destinatarul înregistrat;
b) în situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 4, momentul primirii produselor accizabile de catre beneficiarul scutirii de la art. 20656;
c) în situatiile prevazute la art. 20630 alin. (3), momentul primirii produselor accizabile la locul de livrare directa.
(4) Nu se considera eliberare pentru consum miscarea produselor accizabile din antrepozitul fiscal, în conditiile prevazute în sectiunea a 9-a din prezentul capitol si conform prevederilor din normele metodologice, catre:
a) un alt antrepozit fiscal în România sau în alt stat membru;
b) un destinatar înregistrat din alt stat membru;
c) un teritoriu din afara teritoriului comunitar.
(5) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile aflate sub regim suspensiv de accize, dintr-o cauza ce tine de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatea competenta, nu este considerata eliberare pentru consum.
(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile. Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile trebuie dovedita autoritatii competente, potrivit precizarilor din normele metodologice.
(7) În cazul unui produs accizabil care are dreptul de a fi scutit de accize, utilizarea în orice scop care nu este în conformitate cu scutirea este considerata eliberare pentru consum.
(8) În cazul unui produs energetic, pentru care accizele nu au fost anterior exigibile, eliberare pentru consum se considera atunci când produsul energetic este oferit spre vânzare ori este utilizat drept combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire.
(9) În cazul unui produs accizabil, pentru care acciza nu a fost anterior exigibila, se considera eliberare pentru consum atunci când produsul accizabil este depozitat într-un antrepozit fiscal pentru care s-a revocat ori s-a anulat autorizatia. Acciza devine exigibila la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efectele ori la data comunicarii deciziei de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal, pentru produsele accizabile ce pot fi eliberate pentru consum.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Importul

Art. 2068. – (1) În întelesul prezentului titlu, import reprezinta orice intrare de produse accizabile din afara teritoriului comunitar, cu exceptia:
a) plasarii produselor accizabile importate sub regim vamal suspensiv în România;
b) distrugerii sub supravegherea autoritatii vamale a produselor accizabile;
c) plasarii produselor accizabile în zone libere, antrepozite libere sau porturi libere, în conditiile prevazute de legislatia vamala în vigoare.
(2) Se considera de asemenea import:
a) scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, în cazul în care produsul ramâne în România;
b) utilizarea în scop personal în România a unor produse accizabile plasate în regim vamal suspensiv;
c) aparitia oricarui alt eveniment care genereaza obligatia platii accizelor la intrarea produselor accizabile din afara teritoriului comunitar.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Platitori de accize

Art. 2069. – (1) Persoana platitoare de accize care au devenit exigibile este:
a) în ceea ce priveste iesirea unor produse accizabile dintr-un regim suspensiv de accize, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. a):
1. antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau orice alta persoana care elibereaza produsele accizabile din regimul suspensiv de accize ori în numele careia se efectueaza aceasta eliberare si, în cazul iesirii neregulamentare din antrepozitul fiscal, orice alta persoana care a participat la aceasta iesire;
2. în cazul unei nereguli în cursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, astfel cum este definita la art. 20641 alin. (1), (2) si (4): antrepozitarul autorizat, expeditorul înregistrat sau orice alta persoana care a garantat plata accizelor în conformitate cu art. 20654 alin. (1) si (2), precum si orice persoana care a participat la iesirea neregulamentara si care avea cunostinta sau care ar fi trebuit sa aiba cunostinta în mod normal de caracterul neregulamentar al acestei iesiri;
b) în ceea ce priveste detinerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. b): persoana care detine produsele accizabile sau orice alta persoana implicata în detinerea acestora;
c) în ceea ce priveste producerea unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. c): persoana care produce produsele accizabile sau, în cazul unei produceri neregulamentare, orice alta persoana implicata în producerea acestora;
d) în ceea ce priveste importul unor produse accizabile, astfel cum se mentioneaza la art. 2067 alin. (1) lit. d): persoana care declara produsele accizabile sau în numele careia produsele sunt declarate în momentul importului ori, în cazul unui import neregulamentar, orice alta persoana implicata în importul acestora.
(2) Atunci când mai multe persoane sunt obligate sa plateasca aceeasi datorie privind accizele, acestea sunt obligate sa plateasca în solidar acea datorie.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 2-a
Alcool si bauturi alcoolice

Bere

Art. 20610. – (1) În întelesul prezentului capitol, bere reprezinta orice produs încadrat la codul NC 2203 00 sau orice produs care contine un amestec de bere si de bauturi nealcoolice, încadrat la codul NC 2206 00, având, si într-un caz, si în altul, o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.
(2) Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori independenti din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Prin mici producatori de bere independenti se întelege toti operatorii economici mici producatori care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de bere; utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere; folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic producator de bere si nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de bere.
(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producator de bere are obligatia de a depune la autoritatea competenta, pâna la data de 15 ianuarie a fiecarui an, o declaratie pe propria raspundere privind capacitatile de productie pe care le detine, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Este exceptata de la plata accizelor berea fabricata de persoana fizica si consumata de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vânduta.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Vinuri

Art. 20611. – (1) În întelesul prezentului capitol, vinurile sunt:
a) vinuri linistite, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 si 2205, cu exceptia vinului spumos, asa cum este definit la lit. b), si care:
1. au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2% în volum, dar care nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare; sau
2. au o concentratie alcoolica mai mare de 15% în volum, dar care nu depaseste 18% în volum, au fost obtinute fara nicio îmbogatire si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare;
b) vinuri spumoase, care cuprind toate produsele încadrate la codurile NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205 si care:
1. sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ?ciuperca?, fixat cu ajutorul legaturilor, sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon în solutie egala sau mai mare de 3 bari; si
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% în volum, dar care nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
(2) Este exceptat de la plata accizelor vinul fabricat de persoana fizica si consumat de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vândut.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Bauturi fermentate, altele decât bere si vinuri

Art. 20612. – (1) În întelesul prezentului capitol, bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, reprezinta:
a) bauturi fermentate linistite, care se încadreaza la codurile NC 2204 si 2205 si care nu sunt prevazute la art. 20611, precum si toate produsele încadrate la codurile NC 2206 00, cu exceptia altor bauturi fermentate spumoase, asa cum sunt definite la lit. b), si a produsului prevazut la art. 20610, având:
1. o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 10% în volum; sau
2. o concentratie alcoolica ce depaseste 10% în volum, dar nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare;
b) bauturi fermentate spumoase care se încadreaza la codurile NC 2206 00 31, 2206 00 39, 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 si 2205, care nu intra sub incidenta art. 20611 si care sunt prezentate în sticle închise, cu un dop tip ?ciuperca?, fixat cu ajutorul legaturilor, sau care sunt sub presiune datorata dioxidului de carbon în solutie egala sau mai mare de 3 bari si care:
1. au o concentratie alcoolica care depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 13% în volum; sau
2. au o concentratie alcoolica care depaseste 13% în volum, dar nu depaseste 15% în volum, si la care alcoolul continut în produsul finit rezulta în întregime din fermentare.
(2) Sunt exceptate de la plata accizelor bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, fabricate de persoana fizica si consumate de catre aceasta si membrii familiei sale, cu conditia sa nu fie vândute.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Produse intermediare

Art. 20613. – (1) În întelesul prezentului capitol, produsele intermediare reprezinta toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum, dar nu depaseste 22% în volum, si care se încadreaza la codurile NC 2204, 2205 si 2206 00, dar care nu intra sub incidenta art. 20610-20612.
(2) Se considera produs intermediar si orice bautura fermentata linistita prevazuta la art. 20612 alin. (1) lit. a), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 5,5% în volum si care nu rezulta în întregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este în proportie de peste 50% provenita din baza fermentata linistita, inclusiv vin si bere.
(3) Se considera produs intermediar si orice bautura fermentata spumoasa prevazuta la art. 20612 alin. (1) lit. b), care are o concentratie alcoolica ce depaseste 8,5% în volum si care nu rezulta în întregime din fermentare, iar ponderea de alcool absolut (100%) este în proportie de peste 50% provenita din baza fermentata linistita, inclusiv vin.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Alcool etilic

Art. 20614. – (1) În întelesul prezentului capitol, alcool etilic reprezinta:
a) toate produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 1,2% în volum si care sunt încadrate la codurile NC 2207 si 2208, chiar atunci când aceste produse fac parte dintr-un produs încadrat la alt capitol al nomenclaturii combinate;
b) produsele care au o concentratie alcoolica ce depaseste 22% în volum si care sunt cuprinse în codurile NC 2204, 2205 si 2206 00;
c) tuica si rachiuri de fructe;
d) bauturi spirtoase potabile care contin produse, în solutie sau nu.
(2) Tuica si rachiurile de fructe destinate consumului propriu al gospodariilor individuale, în limita unei cantitati echivalente de cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodarie individuala/an, cu concentratia alcoolica de 100% în volum, se accizeaza prin aplicarea unei cote de 50% din cota standard a accizei aplicate alcoolului etilic, cu conditia sa nu fie vândute, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(3) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii, a caror productie nu depaseste 10 hectolitri alcool pur/an, se aplica accize specifice reduse.
(4) Beneficiaza de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic si economic de orice alta distilerie, nu functioneaza sub licenta de produs a unei alte distilerii si care îndeplinesc conditiile prevazute de normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 3-a
Tutun prelucrat

Tutun prelucrat

Art. 20615. – (1) În întelesul prezentului capitol, tutun prelucrat reprezinta:
a) tigarete;
b) tigari si tigari de foi;
c) tutun de fumat:
1. tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete;
2. alte tutunuri de fumat.
(2) Se considera tigarete:
a) rulourile de tutun destinate fumatului ca atare si care nu sunt tigari sau tigari de foi, în sensul alin. (3);
b) rulourile de tutun care se pot introduce într-un tub de hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustriala;
c) rulourile de tutun care se pot înfasura în hârtie de tigarete, prin simpla mânuire neindustriala;
d) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respecta criteriile prevazute la lit. a), b) sau c).
(3) Se considera tigari sau tigari de foi, daca se pot fuma ca atare, dupa cum urmeaza:
a) rulourile de tutun care contin în totalitate tutun natural;
b) rulourile de tutun care au un învelis exterior din tutun natural;
c) rulourile de tutun care au o umplutura din amestec taiat fin, învelis exterior de culoarea normala a unei tigari, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, si un liant, cu conditia ca:
1. învelisul si liantul sa fie din tutun reconstituit;
2. masa unitara a rolei de tutun, excluzând filtrul sau mustiucul, sa nu fie sub 1,2 grame; si
3. învelisul sa fie fixat în forma de spirala, cu un unghi ascutit de minimum 30 grade fata de axa longitudinala a tigarii;
d) rulourile de tutun, care au o umplutura din amestec taiat fin, învelis exterior de culoare normala a unei tigari, din tutun reconstituit, care acopera complet produsul, inclusiv filtrul, dar exclusiv mustiucul, daca este cazul, cu conditia ca:
1. masa unitara a ruloului, excluzând filtrul si mustiucul, sa fie egala sau mai mare de 2,3 grame; si
2. circumferinta ruloului de tutun de minimum o treime din lungimea tigarii sa nu fie sub 34 mm;
e) orice produs care contine partial alte substante decât tutunul, dar care respecta criteriile de la lit. a), b), c) sau d) si are învelisul din tutun natural, învelisul si liantul din tutun reconstituit sau învelisul din tutun reconstituit.
(4) Se considera tutun de fumat:
a) tutunul taiat sau farâmitat într-un alt mod, rasucit ori presat în bucati si care poate fi fumat fara prelucrare industriala ulterioara;
b) resturi de tutun prelucrate pentru vânzarea cu amanuntul, care nu sunt prevazute la alin. (2) si (3) si care pot fi fumate;
c) orice produs care consta total sau partial din alte substante decât tutunul, dar care îndeplineste, pe de alta parte, criteriile prevazute la lit. a) sau b).
(5) Se considera tutun de fumat fin taiat, destinat rularii în tigarete:
a) tutunul de fumat, asa cum este definit la alin. (4), pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime sub 1 mm;
b) tutunul de fumat pentru care mai mult de 25% din greutate o reprezinta particulele de tutun ce au o latime mai mare de 1 mm, daca tutunul de fumat este vândut sau destinat vânzarii pentru rularea tigaretelor.
(6) Un rulou de tutun prevazut la alin. (2) este considerat, pentru aplicarea accizei, ca doua tigarete, atunci când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 9 cm, fara sa depaseasca 18 cm, ca 3 tigarete, când are o lungime, excluzând filtrul si mustiucul, mai mare de 18 cm, fara sa depaseasca 27 cm, si asa mai departe.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 4-a
Produse energetice

Produse energetice

Art. 20616. – (1) În întelesul prezentului capitol, produsele energetice sunt:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2701, 2702 si de la 2704 la 2715;
c) produsele cu codurile NC 2901 si 2902;
d) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
e) produsele cu codul NC 3403;
f) produsele cu codul NC 3811;
g) produsele cu codul NC 3817;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor.
(2) Intra sub incidenta prevederilor sectiunilor a 7-a si a 9-a doar urmatoarele produse energetice:
a) produsele cu codurile NC de la 1507 la 1518, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
b) produsele cu codurile NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 si 2707 50;
c) produsele cu codurile NC de la 2710 11 la 2710 19 69. Pentru produsele cu codurile NC 2710 11 21, 2710 11 25 si 2710 19 29, prevederile sectiunii a 9-a se vor aplica numai circulatiei comerciale în vrac;
d) produsele cu codurile NC 2711, cu exceptia 2711 11, 2711 21 si 2711 29;
e) produsele cu codul NC 2901 10;
f) produsele cu codurile NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 si 2902 44;
g) produsele cu codul NC 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor;
h) produsele cu codul NC 3824 90 99, daca acestea sunt destinate utilizarii drept combustibil pentru încalzire sau pentru motor.
(3) Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
a) benzina cu plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 51 si 2710 11 59;
b) benzina fara plumb cu codurile NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 si 2710 11 49;
c) motorina cu codurile NC de la 2710 19 41 pâna la 2710 19 49;
d) kerosenul cu codurile NC 2710 19 21 si 2710 19 25;
e) gazul petrolier lichefiat cu codurile NC de la 2711 12 11 pâna la 2711 19 00;
f) gazul natural cu codurile NC 2711 11 00 si 2711 21 00;
g) pacura cu codurile NC de la 2710 19 61 pâna la 2710 19 69;
h) carbunele si cocsul cu codurile NC 2701, 2702 si 2704.
(4) Produsele energetice, altele decât cele prevazute la alin. (3), sunt supuse unei accize daca sunt destinate a fi utilizate, puse în vânzare ori utilizate drept combustibil pentru încalzire sau combustibil pentru motor. Nivelul accizei va fi fixat în functie de destinatie, la nivelul aplicabil combustibilului pentru încalzire sau combustibilului pentru motor echivalent.
(5) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice produs destinat a fi utilizat, pus în vânzare ori utilizat drept combustibil pentru motor sau ca aditiv ori pentru a creste volumul final al combustibilului pentru motor este accizat la nivelul combustibilului pentru motor echivalent.
(6) Pe lânga produsele energetice prevazute la alin. (1), orice alta hidrocarbura, cu exceptia turbei, destinata a fi utilizata, pusa în vânzare sau utilizata pentru încalzire este accizata cu acciza aplicabila produsului energetic echivalent.
(7) Consumul de produse energetice în incinta unui loc de productie de produse energetice nu este considerat a fi un fapt generator de accize în cazul în care consumul consta în produse energetice produse în incinta acelui loc de productie. Când acest consum se efectueaza în alte scopuri decât cel de productie si, în special, pentru propulsia vehiculelor, se considera fapt generator de accize.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Gaz natural

Art. 20617. – (1) Gazul natural va fi supus accizelor, iar accizele vor deveni exigibile la momentul furnizarii de catre distribuitorii sau redistribuitorii autorizati potrivit legii direct catre consumatorii finali.
(2) Operatorii economici autorizati în domeniul gazului natural au obligatia de a se înregistra la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(3) Atunci când gazul natural este furnizat în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie înregistrata la autoritatea competenta din România.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Carbune, cocs si lignit

Art. 20618. – Carbunele, cocsul si lignitul vor fi supuse accizelor care vor deveni exigibile la momentul livrarii de catre operatorii economici producatori sau de catre operatorii economici care efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa astfel de produse. Acesti operatori economici au obligatia sa se înregistreze la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 5-a
Energie electrica

Energie electrica

Art. 20619. – (1) În întelesul prezentului capitol, energia electrica este produsul cu codul NC 2716.
(2) Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la momentul furnizarii energiei electrice catre consumatorii finali.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 2065, nu se considera ca fiind fapt generator de accize consumul de energie electrica utilizat pentru mentinerea capacitatii de a produce, de a transporta si de a distribui energie electrica, în limitele stabilite de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.
(4) Operatorii economici autorizati în domeniul energiei electrice au obligatia de a se înregistra la autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(5) Atunci când energia electrica este furnizata în România de un distribuitor sau de un redistribuitor din alt stat membru, care nu este înregistrat în România, acciza devine exigibila la furnizarea catre consumatorul final si va fi platita de o societate desemnata de acel distribuitor sau redistribuitor, care trebuie sa fie înregistrata la autoritatea competenta din România.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 6-a
Exceptii de la regimul de accizare pentru produse energetice
si energie electrica

Exceptii

Art. 20620. – (1) Nu se datoreaza accize pentru:
1. caldura rezultata si produsele cu codurile NC 4401 si 4402;
2. urmatoarele utilizari de produse energetice si energie electrica:
a) produsele energetice utilizate în alte scopuri decât în calitate de combustibil pentru motor sau combustibil pentru încalzire;
b) utilizarea duala a produselor energetice. Un produs energetic este utilizat dual atunci când este folosit atât în calitate de combustibil pentru încalzire, cât si în alte scopuri decât pentru motor sau pentru încalzire. Utilizarea produselor energetice pentru reducerea chimica si în procesele electrolitic si metalurgic se considera a fi utilizare duala;
c) energia electrica utilizata în principal în scopul reducerii chimice si în procesele electrolitice si metalurgice;
d) energia electrica, atunci când reprezinta mai mult de 50% din costul unui produs, potrivit prevederilor din normele metodologice;
e) procesele mineralogice, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Nu se considera productie de produse energetice:
a) operatiunile pe durata carora sunt obtinute accidental mici cantitati de produse energetice;
b) operatiunile prin care utilizatorul unui produs energetic face posibila refolosirea sa în cadrul întreprinderii sale, cu conditia ca acciza deja platita pentru un asemenea produs sa nu fie mai mica decât acciza care poate fi cuvenita, daca produsul energetic refolosit ar fi pasibil de impunere;
c) o operatie constând din amestecul – în afara unui loc de productie sau a unui antrepozit fiscal – al produselor energetice cu alte produse energetice sau alte materiale, cu conditia ca:
1. accizele asupra componentelor sa fi fost platite anterior; si
2. suma platita sa nu fie mai mica decât suma accizei care ar putea sa fie aplicata asupra amestecului.
(3) Conditia prevazuta la alin. (2) lit. c) pct. 1 nu se va aplica daca acel amestec este scutit pentru o utilizare specifica.
(4) Modalitatea si conditiile de aplicare a alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 7-a
Regimul de antrepozitare

Reguli generale

Art. 20621. – (1) Productia si transformarea produselor accizabile trebuie realizate într-un antrepozit fiscal.
(2) Detinerea produselor accizabile, atunci când accizele nu au fost platite, poate avea loc numai într-un antrepozit fiscal.
(3) Prevederile alin. (1) nu se aplica pentru:
a) berea, vinurile si bauturile fermentate, altele decât bere si vinuri, produse în gospodariile individuale pentru consumul propriu;
b) vinurile linistite realizate de micii producatori care obtin în medie mai putin de 200 hl de vin pe an.
c) energia electrica, gazul natural, carbunele si cocsul.
(4) În cazul în care micii producatori prevazuti la alin. (3) lit. b) realizeaza ei însisi tranzactii intracomunitare, acestia informeaza autoritatile competente si respecta cerintele stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 884/2001 al Comisiei din 24 aprilie 2001 de stabilire a normelor de aplicare privind documentele de însotire a transporturilor de produse vitivinicole si evidentele obligatorii în sectorul vitivinicol, conform precizarilor din normele metodologice.
(5) Atunci când micii producatori de vin dintr-un alt stat membru sunt scutiti de la obligatiile privind deplasarea si monitorizarea produselor accizabile, destinatarul din România informeaza autoritatea competenta teritoriala cu privire la livrarile de vin primite, prin intermediul documentului solicitat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 884/2001 sau printr-o trimitere la acesta, conform precizarilor din normele metodologice.
(6) Antrepozitul fiscal nu poate fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile.
(7) Detinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal, pentru care nu se poate face dovada perceperii accizelor, atrage plata acestora.
(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaza produse energetice catre avioane si nave sau care desfasoara activitate în regim duty-free, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(9) Este interzisa producerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal.
(10) Este interzisa detinerea unui produs accizabil în afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost perceputa.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal

Art. 20622. – (1) Un antrepozit fiscal poate functiona numai pe baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competenta.
(2) În vederea obtinerii autorizatiei, pentru ca un loc sa functioneze ca antrepozit fiscal, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru acel loc trebuie sa depuna o cerere la autoritatea competenta, în modul si în forma prevazute în normele metodologice.
(3) Cererea trebuie sa contina informatii si sa fie însotita de documente cu privire la:
a) amplasarea si natura locului;
b) tipurile si cantitatea de produse accizabile estimate a fi produse si/sau depozitate în decursul unui an;
c) lista produselor accizabile care urmeaza a fi achizitionate în regim suspensiv de accize în vederea utilizarii ca materie prima în cadrul activitatii de productie de produse accizabile;
d) identitatea si alte informatii cu privire la persoana care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat;
e) organizarea administrativa, fluxurile operationale, randamentul utilajelor si instalatiilor si alte date relevante pentru colectarea si determinarea accizelor, prevazute într-un manual de procedura;
f) capacitatea persoanei care urmeaza a fi antrepozitar autorizat de a satisface cerintele prevazute la art. 20626.
(4) Prevederile alin. (3) se vor adapta potrivit specificului activitatii ce urmeaza a se desfasura în antrepozitul fiscal, conform precizarilor din normele metodologice.
(5) Persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat va prezenta, de asemenea, o copie a contractului de administrare sau a actelor de proprietate a sediului unde locul este amplasat.
(6) Persoana care îsi manifesta în mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru mai multe antrepozite fiscale poate depune la autoritatea competenta o singura cerere. Cererea va fi însotita de documentele prevazute de prezentul capitol, aferente fiecarei locatii.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Conditii de autorizare

Art. 20623. – (1) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize. În cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile înregistrate în ultimul an calendaristic trebuie sa fie mai mare decât limitele prevazute în normele metodologice, diferentiate în functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente;
b) locul este amplasat, construit si echipat astfel încât sa nu permita scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din normele metodologice;
c) locul nu va fi folosit pentru vânzarea cu amanuntul a produselor accizabile, cu exceptiile prevazute la art. 20621 alin. (8);
d) în cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) în cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati în mod definitiv pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita în România sau în oricare dintre statele straine în care aceasta a avut domiciliul/rezidenta în ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) persoana care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate îndeplini cerintele prevazute la art. 20626.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Autorizarea ca antrepozit fiscal

Art. 20624. – (1) Autoritatea competenta va notifica în scris autorizarea ca antrepozit fiscal, în termen de 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete de autorizare.
(2) Autorizatia va contine urmatoarele:
a) codul de accize atribuit antrepozitului fiscal;
b) elementele de identificare ale antrepozitarului autorizat, inclusiv codul de accize atribuit acestuia;
c) descrierea si amplasarea locului antrepozitului fiscal;
d) tipul produselor accizabile primite/expediate din antrepozitul fiscal si natura activitatii;
e) capacitatea de depozitare a produselor accizabile în antrepozitul fiscal, în cazul antrepozitarului autorizat pentru depozitare;
f) nivelul garantiei;
g) data de începere a valabilitatii autorizatiei;
h) orice alte informatii relevante pentru autorizare.
(3) Autorizatiile pot fi modificate de catre autoritatea competenta.
(4) Înainte de a fi modificata autorizatia, autoritatea competenta trebuie sa-l informeze pe antrepozitarul autorizat asupra modificarii propuse si asupra motivelor acesteia.
(5) Antrepozitarul autorizat poate solicita autoritatii competente modificarea autorizatiei, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(6) Procedura de autorizare a antrepozitelor fiscale nu intra sub incidenta prevederilor legale privind procedura aprobarii tacite.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Respingerea cererii de autorizare

Art. 20625. – (1) Respingerea cererii de autorizare va fi comunicata în scris, odata cu motivele luarii acestei decizii.
(2) În cazul în care autoritatea competenta a respins cererea de autorizare a unui loc ca antrepozit fiscal, persoana care a depus cererea poate contesta aceasta decizie, conform prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Obligatiile antrepozitarului autorizat

Art. 20626. – (1) Orice antrepozitar autorizat are obligatia de a îndeplini urmatoarele cerinte:
a) sa constituie în favoarea autoritatii competente, daca se considera necesar, o garantie, în cazul productiei, transformarii si detinerii de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum si o garantie obligatorie pentru circulatia acestor produse în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 20654 si în conditiile stabilite prin normele metodologice;
b) sa instaleze si sa mentina încuietori, sigilii, instrumente de masura sau alte instrumente similare adecvate, necesare securitatii produselor accizabile amplasate în antrepozitul fiscal;
c) sa asigure mentinerea sigiliilor aplicate sub supravegherea autoritatii competente sub forma si procedura prevazute în normele metodologice;
d) sa tina evidente exacte si actualizate cu privire la materiile prime, lucrarile în derulare si produsele accizabile finite, produse sau primite în antrepozitele fiscale si expediate din antrepozitele fiscale, si sa prezinte evidentele corespunzatoare, la cererea autoritatilor competente;
e) sa tina un sistem corespunzator de evidenta a stocurilor din antrepozitul fiscal, inclusiv un sistem de administrare, contabil si de securitate;
f) sa asigure accesul autoritatii competente în orice zona a antrepozitului fiscal, în orice moment în care antrepozitul fiscal este în exploatare si în orice moment în care antrepozitul fiscal este deschis pentru primirea sau expedierea produselor;
g) sa prezinte produsele accizabile pentru a fi inspectate de autoritatea competenta, la cererea acestora;
h) sa asigure în mod gratuit un birou în incinta antrepozitului fiscal, la cererea autoritatii competente;
i) sa cerceteze si sa raporteze catre autoritatea competenta orice pierdere, lipsa sau neregularitate cu privire la produsele accizabile;
j) sa înstiinteze autoritatile competente despre orice modificare ce intentioneaza sa o aduca asupra datelor initiale în baza carora a fost emisa autorizatia de antrepozitar, cu minimum 5 zile înainte de producerea modificarii;
k) sa se conformeze cu alte cerinte impuse prin normele metodologice.
(2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si pe categorii de antrepozitari, conform precizarilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Regimul de transfer al autorizatiei

Art. 20627. – (1) Autorizatiile sunt emise numai pentru antrepozitarii autorizati numiti si nu sunt transferabile.
(2) Atunci când are loc vânzarea locului, autorizatia nu va fi transferata în mod automat noului proprietar. Noul posibil antrepozitar autorizat trebuie sa depuna o cerere de autorizare.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Anularea, revocarea si suspendarea autorizatiei

Art. 20628. – (1) Autoritatea competenta poate anula autorizatia pentru un antrepozit fiscal atunci când i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legatura cu autorizarea antrepozitului fiscal.
(2) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal în urmatoarele situatii:
a) în cazul unui antrepozitar autorizat, persoana fizica, daca:
1. persoana a decedat;
2. persoana a fost condamnata printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. activitatea desfasurata este în situatie de faliment sau de lichidare;
b) în cazul unui antrepozitar autorizat, care este persoana juridica, daca:
1. în legatura cu persoana juridica a fost deschisa o procedura de faliment ori de lichidare; sau
2. oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva, în România sau într-un stat strain, pentru infractiunea de abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) antrepozitarul autorizat nu respecta oricare dintre cerintele prevazute la art. 20626 sau la art. 20653-20655;
d) când antrepozitarul încheie un act de vânzare a locului;
e) pentru situatia prevazuta la alin. (9);
f) pe durata unei perioade continue de minimum 6 luni, volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic decât limita prevazuta în normele metodologice, conform art. 20623 alin. (1) lit. a).
(3) Autoritatea competenta poate revoca autorizatia pentru un antrepozit fiscal si în cazul în care s-a pronuntat o hotarâre definitiva pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La propunerea organelor de control, autoritatea competenta poate suspenda autorizatia pentru un antrepozit fiscal, astfel:
a) pe o perioada de 1-6 luni, în cazul în care s-a constatat savârsirea uneia dintre faptele contraventionale ce atrag suspendarea autorizatiei;
b) pâna la solutionarea definitiva a cauzei penale, în cazul în care a fost pusa în miscare actiunea penala pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, cu completarile ulterioare, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Decizia prin care autoritatea competenta a hotarât suspendarea, revocarea sau anularea autorizatiei de antrepozit fiscal va fi comunicata si antrepozitarului detinator al autorizatiei.
(6) Antrepozitarul autorizat poate contesta decizia de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei pentru un antrepozit fiscal, potrivit legislatiei în vigoare.
(7) Decizia de suspendare sau de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte de la data comunicarii sau de la o alta data cuprinsa în aceasta, dupa caz. Decizia de anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte începând de la data emiterii autorizatiei.
(8) Contestarea deciziei de suspendare, revocare sau anulare a autorizatiei de antrepozit fiscal suspenda efectele juridice ale acestei decizii pe perioada solutionarii contestatiei în procedura administrativa.
(9) În cazul în care antrepozitarul autorizat doreste sa renunte la autorizatia pentru un antrepozit fiscal, acesta are obligatia sa notifice acest fapt autoritatii competente cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie îsi produce efecte.
(10) În cazul anularii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 5 ani de la data anularii.
(11) În cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data revocarii.
(12) Antrepozitarii autorizati, carora le-a fost suspendata, revocata sau anulata autorizatia si care detin stocuri de produse accizabile la data suspendarii, revocarii ori anularii, pot valorifica produsele înregistrate în stoc – materii prime, semifabricate, produse finite -, în conditiile prevazute de normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 8-a
Destinatarul înregistrat

Destinatarul înregistrat

Art. 20629. – (1) Destinatarul înregistrat poate sa-si desfasoare activitatea în aceasta calitate numai în baza autorizatiei valabile emisa de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice, în care va fi înscris si codul de accize atribuit de aceasta autoritate.
(2) Destinatarul înregistrat nu are dreptul de a detine sau de a expedia produse accizabile în regim suspensiv de accize.
(3) Un destinatar înregistrat trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa garanteze plata accizelor în conditiile prevazute în normele metodologice, înaintea expedierii de catre antrepozitarul autorizat a produselor accizabile;
b) la încheierea deplasarii, sa înscrie în evidenta contabila produsele accizabile primite în regim suspensiv de accize;
c) sa accepte orice control al autoritatii competente, pentru a se asigura ca produsele au fost primite.
(4) Destinatarul înregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile trebuie sa îndeplineasca cerintele de la alin. (3), iar autorizarea prevazuta la art. 2063 pct. 13 se face pentru o cantitate-limita de produse accizabile, pentru un singur expeditor si pentru o perioada de timp limitata, potrivit prevederilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 9-a
Deplasarea si primirea produselor accizabile aflate în regim
suspensiv de accize

Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize

Art. 20630. – (1) Antrepozitarii autorizati de catre autoritatile competente ale unui stat membru sunt recunoscuti ca fiind autorizati atât pentru circulatia nationala, cât si pentru circulatia intracomunitara a produselor accizabile.
(2) Produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize pe teritoriul Comunitatii, inclusiv daca produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert:
a) de la un antrepozit fiscal la:
1. un alt antrepozit fiscal;
2. un destinatar înregistrat;
3. un loc de unde produsele accizabile parasesc teritoriul Comunitatii, în sensul art. 20634 alin. (1);
4. un destinatar în sensul art. 20656 alin. (1), în cazul în care produsele sunt expediate din alt stat membru;
b) de la locul de import catre oricare dintre destinatiile prevazute la lit. a), în cazul în care produsele în cauza sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import înseamna locul unde se afla produsele în momentul în care sunt puse în libera circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a) pct. 1 si 2 si lit. b), si cu exceptia situatiei prevazute la art. 20629 alin. (3), produsele accizabile pot fi deplasate în regim suspensiv de accize catre un loc de livrare directa situat pe teritoriul României, în cazul în care locul respectiv a fost indicat de antrepozitarul autorizat din România sau de destinatarul înregistrat, în conditiile stabilite prin normele metodologice.
(4) Antrepozitarul autorizat sau destinatarul înregistrat prevazuti la alin. (3) au obligatia de a depune raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1).
(5) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica si deplasarilor de produse accizabile cu nivel de accize zero care nu au fost eliberate pentru consum.
(6) Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize începe, în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a), în momentul în care produsele accizabile parasesc antrepozitul fiscal de expeditie si, în cazurile prevazute la alin. (2) lit. b), în momentul în care aceste produse sunt puse în libera circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92.
(7) Deplasarea în regim suspensiv de accize a produselor accizabile se încheie:
1. în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4 si lit. b), în momentul în care destinatarul a receptionat produsele accizabile;
2. în cazurile prevazute la alin. (2) lit. a) pct. 3, în momentul în care produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Documentul administrativ electronic

Art. 20631. – (1) Deplasarea intracomunitara de produse accizabile este considerata ca având loc în regim suspensiv de accize doar daca este acoperita de un document administrativ electronic procesat, în conformitate cu alin. (2) si (3).
(2) În sensul alin. (1), expeditorul din România înainteaza un proiect de document administrativ electronic la autoritatile competente, prin intermediul sistemului informatizat prevazut la art. 1 din Decizia nr. 1.152/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulatiei si a controlului produselor supuse accizelor, denumit în continuare sistemul informatizat.
(3) Autoritatile competente prevazute la alin. (2) efectueaza o verificare electronica a datelor din proiectul de document administrativ electronic, iar în cazul în care:
a) datele nu sunt corecte, expeditorul este informat fara întârziere;
b) datele sunt corecte, autoritatea competenta atribuie documentului un cod de referinta administrativ unic si îl comunica expeditorului.
(4) În cazurile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), autoritatea competenta transmite fara întârziere documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru de destinatie, care la rândul ei îl transmite destinatarului, în cazul în care acesta este un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat. Daca produsele accizabile sunt destinate unui antrepozitar autorizat din România, autoritatea competenta înainteaza documentul administrativ electronic direct acestui destinatar.
(5) În cazul prevazut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3 autoritatea competenta din România înainteaza documentul administrativ electronic autoritatii competente din statul membru în care declaratia de export este depusa în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, denumit în continuare statul membru de export, daca statul membru de export este altul decât România.
(6) Atunci când expeditorul este din România, acesta furnizeaza persoanei care însoteste produsele accizabile un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic.
(7) Atunci când produsele accizabile sunt deplasate în regim suspensiv de accize de la un expeditor din alt stat membru la un destinatar din România, deplasarea produselor este însotita de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic sau de orice alt document comercial care mentioneaza codul de referinta administrativ unic, identificabil în mod clar.
(8) Documentele prevazute la alin. (6) si (7) trebuie sa poata fi prezentate autoritatilor competente oricând sunt solicitate, pe întreaga durata a deplasarii în regim suspensiv de accize.
(9) Expeditorul poate anula documentul administrativ electronic, atât timp cât deplasarea nu a început potrivit prevederilor art. 20630 alin. (6).
(10) În cursul deplasarii în regim suspensiv de accize, expeditorul poate modifica destinatia, prin intermediul sistemului informatizat, si poate indica o noua destinatie, care trebuie sa fie una dintre destinatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 3 sau la art. 20630 alin. (3), dupa caz.
(11) În cazul deplasarii intracomunitare a produselor energetice în regim suspensiv de accize, pe cale maritima sau pe cai navigabile interioare, catre un destinatar care nu este cunoscut cu siguranta în momentul în care expeditorul înainteaza proiectul de document administrativ electronic prevazut la alin. (2), autoritatea competenta poate autoriza ca expeditorul sa nu includa în documentul în cauza datele privind destinatarul, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(12) Imediat ce datele privind destinatarul sunt cunoscute si cel târziu la momentul încheierii deplasarii, expeditorul transmite datele sale autoritatilor competente, utilizând procedura prevazuta la alin. (10).
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Divizarea deplasarii produselor energetice în regim suspensiv de accize

Art. 20632. – Autoritatea competenta poate permite expeditorului, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ca expeditorul sa divizeze o deplasare intracomunitara de produse energetice în regim suspensiv de accize în doua sau mai multe deplasari, cu conditia ca:
1. sa nu se modifice cantitatea totala de produse accizabile;
2. divizarea sa se desfasoare pe teritoriul unui stat membru care permite o astfel de procedura;
3. autoritatea competenta din statul membru unde se efectueaza divizarea sa fie informata cu privire la locul unde se efectueaza divizarea.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Raportul de primire a produselor accizabile

Art. 20633. – (1) La primirea de produse accizabile în România, în oricare dintre destinatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 sau 4, sau la art. 20630 alin. (3), destinatarul trebuie sa înainteze fara întârziere si nu mai târziu de 5 zile lucratoare de la încheierea deplasarii, cu exceptia cazurilor justificate corespunzator autoritatilor competente potrivit precizarilor din normele metodologice, un raport privind primirea acestora, denumit în continuare raport de primire, utilizând sistemul informatizat.
(2) Modalitatile de trimitere a raportului de primire a produselor accizabile de catre destinatarii mentionati la art. 20656 alin. (1) sunt prevazute prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(3) Autoritatea competenta a destinatarului din România efectueaza o verificare electronica a datelor din raportul de primire, dupa care:
1. în cazul în care datele nu sunt corecte, destinatarul este informat fara întârziere despre acest fapt;
2. în cazul în care datele sunt corecte, autoritatea competenta a destinatarului confirma înregistrarea raportului de primire si îl transmite autoritatii competente din statul membru de expeditie.
(4) Atunci când expeditorul este din România, raportul de primire se înainteaza acestuia de catre autoritatea competenta din România.
(5) În cazul în care locul de expeditie si cel de destinatie se afla în România, primirea produselor accizabile în regim suspensiv de accize se confirma expeditorului potrivit procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Raportul de export

Art. 20634. – (1) În situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3 si, dupa caz, la art. 20630 alin. (2) lit. b), autoritatile competente din statul membru de export întocmesc un raport de export, pe baza vizei biroului vamal de iesire, prevazuta la art. 793 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, sau de biroul unde se realizeaza formalitatile prevazute la art. 2064 alin. (5), prin care se atesta faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
(2) Autoritatile competente din statul membru de export verifica pe cale electronica datele ce rezulta din viza prevazuta la alin. (1). Odata ce aceste date au fost verificate si atunci când statul membru de expeditie este diferit de statul membru de export, autoritatile competente din statul membru de export transmit raportul de export autoritatilor competente din statul membru de expeditie.
(3) Autoritatile competente din statul membru de expeditie înainteaza raportul de export expeditorului.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la expeditie

Art. 20635. – (1) Prin exceptie de la prevederile art. 20631 alin. (1), în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil în România, expeditorul din România poate începe o deplasare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, în urmatoarele conditii:
a) produsele sa fie însotite de un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca proiectul de document administrativ electronic prevazut la art. 20631 alin. (2);
b) sa informeze autoritatile competente înainte de începerea deplasarii, prin depunerea unei copii a documentului prevazut la lit. a). Aceasta copie trebuie sa fie vizata de autoritatea competenta a locului de expediere. Daca indisponibilitatea sistemului este imputabila expeditorului, acesta va furniza informatii corespunzatoare cu privire la motivele acestei indisponibilitati.
(2) În cazul în care sistemul informatizat redevine disponibil, expeditorul prezinta un proiect de document administrativ electronic, în conformitate cu art. 20631 alin. (2).
(3) De îndata ce datele cuprinse în documentul administrativ electronic sunt validate, în conformitate cu art. 20631 alin. (3), acest document înlocuieste documentul pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a). Prevederile art. 20631 alin. (4) si (5), precum si cele ale art. 20633 si 20634 se aplica mutatis mutandis.
(4) Pâna la momentul validarii datelor din documentul administrativ electronic, deplasarea este considerata ca având loc în regim suspensiv de accize, pe baza documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a).
(5) O copie a documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) lit. a) se pastreaza de expeditor în evidentele sale.
(6) În cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expeditie, expeditorul comunica informatiile prevazute la art. 20631 alin. (10) sau la art. 20632 prin intermediul unor mijloace alternative de comunicare. În acest scop, expeditorul în cauza informeaza autoritatile competente înaintea modificarii destinatiei sau a divizarii deplasarii. Prevederile alin. (2)-(5) se aplica mutatis mutandis.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este
indisponibil la destinatie

Art. 20636. – (1) În cazul în care, în situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) nu poate fi prezentat la încheierea deplasarii produselor accizabile în termenul prevazut la respectivul articol deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în România, fie în situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost înca îndeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3), destinatarul prezinta autoritatii competente din România, cu exceptia cazurilor pe deplin justificate, un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca raportul de primire si care atesta încheierea deplasarii, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(2) Cu exceptia cazului în care destinatarul poate prezenta, în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat, raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) sau în cazuri pe deplin justificate, autoritatea competenta din România trimite o copie a documentului pe suport hârtie prevazut la alin. (1) autoritatii competente din statul membru de expeditie, care o transmite expeditorului sau o tine la dispozitia acestuia.
(3) De îndata ce sistemul informatizat redevine disponibil sau de îndata ce procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3) sunt îndeplinite, destinatarul prezinta un raport de primire, în conformitate cu art. 20633 alin. (1). Prevederile art. 20633 alin. (3) si (4) se aplica mutatis mutandis.
(4) În cazul în care, în situatiile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3, raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) nu poate fi întocmit la încheierea deplasarii produselor accizabile deoarece fie sistemul informatizat nu este disponibil în statul membru de export, fie în situatia prevazuta la art. 20635 alin. (1) nu au fost înca îndeplinite procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3), autoritatile competente din statul membru de export trimit autoritatilor competente din România un document pe suport hârtie care contine aceleasi date ca si raportul de export si care atesta încheierea deplasarii, cu exceptia cazului în care raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) poate fi întocmit în scurt timp, prin intermediul sistemului informatizat sau în cazuri pe deplin justificate, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) În cazul prevazut la alin. (4), autoritatile competente din România transmit sau pun la dispozitia expeditorului o copie a documentului pe suport hârtie.
(6) De îndata ce sistemul informatizat redevine disponibil în statul membru de export sau de îndata ce procedurile prevazute la art. 20635 alin. (2) si (3) sunt îndeplinite, autoritatile competente din statul membru de export trimit un raport de export, în conformitate cu art. 20634 alin. (1). Prevederile art. 20634 alin. (2) si (3) se aplica mutatis mutandis.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Încheierea deplasarii produselor accizabile în regim
suspensiv de accize

Art. 20637. – (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20636, raportul de primire prevazut la art. 20633 alin. (1) sau raportul de export prevazut la art. 20634 alin. (1) constituie dovada faptului ca deplasarea produselor accizabile s-a încheiat, în conformitate cu art. 20630 alin. (7).
(2) Prin derogare de la alin. (1), în absenta unui raport de primire sau a unui raport de export din alte motive decât cele prevazute la art. 20636, se poate de asemenea furniza, în cazurile prevazute la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 1, 2 si 4, la art. 20630 alin. (2) lit. b) si la art. 20630 alin. (3), dovada încheierii deplasarii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru de destinatie, pe baza unor dovezi corespunzatoare, care sa indice ca produsele accizabile expediate au ajuns la destinatia declarata sau, în cazul prevazut la art. 20630 alin. (2) lit. a) pct. 3, printr-o adnotare facuta de autoritatile competente din statul membru pe teritoriul caruia este situat biroul vamal de iesire, care sa ateste faptul ca produsele accizabile au parasit teritoriul Comunitatii.
(3) În sensul alin. (2), un document înaintat de destinatar si care contine aceleasi date ca raportul de primire sau de export constituie o dovada corespunzatoare.
(4) În momentul în care autoritatile competente din statul membru de expeditie au admis dovezile corespunzatoare, acestea închid deplasarea în sistemul informatizat.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Structura si continutul mesajelor

Art. 20638. – (1) Structura si continutul mesajelor care trebuie schimbate potrivit art. 20631-20634 de catre persoanele si autoritatile competente implicate în cazul unei deplasari intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize, normele si procedurile privind schimbul acestor mesaje, precum si structura documentelor pe suport hârtie prevazute la art. 20635 si 20636 sunt stabilite de catre Comisia Europeana.
(2) Situatiile în care sistemul informatizat este considerat indisponibil în România, precum si normele si procedurile care trebuie urmate în aceste situatii sunt stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Proceduri simplificate

Art. 20639. – (1) Monitorizarea deplasarilor produselor accizabile în regim suspensiv de accize, care se desfasoara integral pe teritoriul României, se realizeaza potrivit procedurilor aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, stabilite pe baza prevederilor art. 20631-20637.
(2) Prin acord si în conditiile stabilite de România cu alte state membre interesate pot fi stabilite proceduri simplificate pentru deplasarile frecvente si regulate de produse accizabile în regim suspensiv de accize care au loc între teritoriile acestora.
(3) Prevederile alin. (2) includ deplasarile prin conducte fixe.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv dupa ce a fost
pus în libera circulatie în procedura vamala simplificata

Art. 20640. – (1) Deplasarea produselor accizabile puse în libera circulatie de catre un importator care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea competenta din alt stat membru, iar produsele sunt eliberate pentru consum în România, se poate efectua în regim suspensiv de accize, daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii:
a) importatorul este autorizat de autoritatea competenta din statul sau pentru efectuarea de operatiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;
b) importatorul detine cod de accize în statul membru de autorizare;
c) deplasarea are loc între:
1. un birou vamal de intrare din România si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România;
2. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
3. un birou vamal de intrare în teritoriul comunitar situat într-un stat membru neparticipant la aplicarea procedurii vamale simplificate si un antrepozit fiscal sau un destinatar înregistrat din România, miscarea produselor accizabile fiind acoperita de o procedura de tranzit care începe la frontiera;
d) produsele accizabile sunt însotite de un exemplar tiparit al documentului administrativ electronic prevazut la art. 20631 alin. (1).
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul importatorului înregistrat în România care detine autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate, eliberata de autoritatea vamala din România, iar produsele sunt eliberate pentru consum în alt stat membru participant la aplicarea procedurii vamale simplificate.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Nereguli si abateri

Art. 20641. – (1) Atunci când s-a produs o neregula în cursul unei deplasari de produse accizabile în regim suspensiv de accize care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 2067 alin. (1) lit. a), se considera ca eliberarea pentru consum are loc în statul membru în care s-a produs neregula.
(2) În cazul în care, pe parcursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, a fost depistata o neregula care a dus la eliberarea pentru consum a acestora în conformitate cu art. 2067 alin. (1) lit. a) si nu este posibil sa se determine unde s-a produs neregula, se considera ca aceasta s-a produs în statul membru si la momentul în care aceasta a fost depistata.
(3) În situatiile prevazute la alin. (1) si (2), autoritatile competente din statul membru în care produsele au fost eliberate pentru consum sau în care se considera ca au fost eliberate pentru consum, trebuie sa informeze autoritatile competente din statul membru de expeditie.
(4) Când produsele accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize nu au ajuns la destinatie si pe parcursul deplasarii nu a fost constatata nicio neregula care sa fie considerata eliberare pentru consum potrivit art. 2067 alin. (1) lit. a), se considera ca neregula s-a produs în statul membru de expeditie si în momentul expedierii produselor accizabile. Face exceptie de la prevederile alin. (4) cazul în care în termen de 4 luni de la începerea deplasarii în conformitate cu art. 20630 alin. (6), expeditorul furnizeaza dovada încheierii deplasarii sau a locului în care a fost comisa neregula, într-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru de expeditie în conformitate cu art. 20630 alin. (7). Daca persoana care a constituit garantia potrivit prevederilor art. 20654 nu a avut sau nu a putut sa aiba cunostinta de faptul ca produsele nu au ajuns la destinatie, acesteia i se acorda un termen de o luna de la comunicarea acestei informatii de catre autoritatile competente din statul membru de expeditie pentru a-i permite sa aduca dovada încheierii deplasarii, în conformitate cu art. 20630 alin. (7), sau a locului comiterii neregulii.
(5) În cazurile prevazute la alin. (2) si (4), daca statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data începerii deplasarii, în conformitate cu art. 20630 alin. (6), se aplica dispozitiile alin. (1). În aceste situatii, autoritatile competente din statul membru în care s-a comis neregula informeaza în acest sens autoritatile competente din statul membru în care au fost percepute accizele, care restituie sau remit accizele în momentul furnizarii probei perceperii accizelor în celalalt stat membru.
(6) În sensul prezentului articol, neregula înseamna o situatie aparuta în cursul unei deplasari a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, diferita de aceea prevazuta la art. 2067 alin. (5) si (6), din cauza careia o deplasare sau un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat conform art. 20630 alin. (7).
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 10-a
Restituiri de accize

Restituiri de accize

Art. 20642. – (1) Cu exceptia cazurilor prevazute la art. 20644 alin. (7), la art. 20647 alin. (5) si la art. 20649 alin. (3) si (4), precum si a cazurilor prevazute la art. 20658-20660, accizele privind produsele accizabile care au fost eliberate pentru consum pot fi, la solicitarea persoanei în cauza, restituite sau remise de catre autoritatile competente din statele membre unde respectivele produse au fost eliberate pentru consum, în situatiile prevazute de statele membre si în conformitate cu conditiile stabilite de statul membru în cauza, în scopul de a preveni orice forma posibila de evaziune sau de abuz. O astfel de restituire sau de remitere nu poate genera alte scutiri decât cele prevazute la art. 20656 si art. 20658-20660.
(2) Pentru produsele energetice contaminate sau combinate în mod accidental, returnate antrepozitului fiscal pentru reciclare, accizele platite vor putea fi restituite în conditiile prevazute în normele metodologice.
(3) Pentru bauturile alcoolice si produsele din tutun retrase de pe piata, daca starea sau vechimea acestora le face improprii consumului, accizele platite pot fi restituite în conditiile prevazute în normele metodologice.
(4) Acciza restituita nu poate depasi suma efectiv platita.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 11-a
Deplasarea intracomunitara si impozitarea produselor accizabile
dupa eliberarea pentru consum

Persoane fizice

Art. 20643. – (1) Accizele pentru produsele accizabile achizitionate de o persoana fizica pentru uz propriu si transportate personal de aceasta în România sunt exigibile numai în statul membru în care se achizitioneaza produsele accizabile.
(2) Pentru a stabili daca produsele accizabile prevazute la alin. (1) sunt destinate uzului propriu al unei persoane fizice, se vor avea în vedere cel putin urmatoarele cerinte:
a) statutul comercial al celui care detine produsele accizabile si motivele pentru care le detine;
b) locul în care se afla produsele accizabile sau, daca este cazul, modul de transport utilizat;
c) orice document referitor la produsele accizabile;
d) natura produselor accizabile;
e) cantitatea de produse accizabile.
(3) Produsele achizitionate de persoanele fizice se considera a fi destinate scopurilor comerciale, în conditiile si în cantitatile prevazute în normele metodologice.
(4) Produsele achizitionate si transportate în cantitati superioare limitelor prevazute în normele metodologice si destinate consumului în România se considera a fi achizitionate în scopuri comerciale si, în acest caz, se datoreaza acciza în România.
(5) Acciza devine exigibila în România si pentru cantitatile de uleiuri minerale eliberate deja pentru consum într-un alt stat membru, daca aceste produse sunt transportate cu ajutorul unor mijloace de transport atipice de catre o persoana fizica sau în numele acesteia. În sensul acestui alineat, mijloace de transport atipice înseamna transportul de combustibil în alte recipiente decât rezervoarele vehiculelor sau în canistre adecvate pentru combustibili si transportul de produse lichide pentru încalzire în alte recipiente decât în camioane-cisterna folosite în numele unor operatori economici profesionisti.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Produse cu accize platite, detinute în scopuri comerciale în România

Art. 20644. – (1) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20647 alin. (1), în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru sunt detinute în scopuri comerciale în România pentru a fi livrate sau utilizate pe teritoriul acesteia, produsele în cauza sunt supuse accizelor, iar accizele devin exigibile în România.
(2) În sensul prezentului articol, detinere în scopuri comerciale înseamna detinerea de produse accizabile de catre o alta persoana decât o persoana fizica sau de catre o persoana fizica în alte scopuri decât pentru uz propriu si transportarea de catre aceasta, în conformitate cu art. 20643.
(3) Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile în România.
(4) Persoana platitoare de accize devenite exigibile este, în cazurile prevazute la alin. (1), persoana care efectueaza livrarea sau detine produsele destinate livrarii sau careia îi sunt livrate produsele în România.
(5) Fara a aduce atingere dispozitiilor art. 20649, în cazul în care produsele accizabile care au fost deja eliberate pentru consum într-un stat membru se deplaseaza în cadrul Comunitatii în scopuri comerciale, produsele în cauza nu sunt considerate ca fiind detinute în aceste scopuri pâna în momentul în care ajung în România, cu conditia ca deplasarea sa se realizeze pe baza formalitatilor prevazute la art. 20645 alin. (1) si (2).
(6) Produsele accizabile detinute la bordul unei nave sau al unei aeronave care efectueaza traversari sau zboruri între un alt stat membru si România, dar care nu sunt disponibile pentru vânzare în momentul în care nava sau aeronava se afla pe teritoriul unuia dintre cele doua state membre, nu sunt considerate ca fiind detinute în statul membru respectiv în scopuri comerciale.
(7) În cazul produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum în România si care sunt livrate într-un alt stat membru, comerciantul care a efectuat livrarea poate beneficia, la cerere, de restituirea sau de remiterea accizelor daca autoritatea competenta constata ca accizele au devenit exigibile si au fost percepute în acel stat membru, potrivit prevederilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite

Art. 20645. – (1) În situatia prevazuta la art. 20644 alin. (1), produsele accizabile circula între România si alt stat membru sau între alt stat membru si România, împreuna cu un document de însotire care contine datele principale din documentul prevazut la art. 20631 alin. (1). Structura si continutul documentului de însotire sunt stabilite de Comisia Europeana.
(2) Persoanele prevazute la art. 20644 alin. (4) trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) înaintea expedierii produselor, sa depuna o declaratie la autoritatea competenta teritoriala si sa garanteze plata accizelor;
b) sa plateasca accizele în prima zi lucratoare imediat urmatoare celei în care s-au receptionat produsele;
c) sa accepte orice control care sa permita autoritatii competente teritoriale sa se asigure ca produsele accizabile au fost efectiv primite si ca accizele exigibile pentru acestea au fost platite.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Documentul de însotire

Art. 20646. – (1) Documentul de însotire se întocmeste de catre furnizor în 3 exemplare si se utilizeaza dupa cum urmeaza:
a) primul exemplar ramâne la furnizor;
b) exemplarele 2 si 3 însotesc produsele accizabile pe timpul transportului pâna la primitor;
c) exemplarul 2 ramâne la primitorul produselor;
d) exemplarul 3 trebuie sa fie restituit furnizorului, cu certificarea receptiei si cu mentionarea tratamentului fiscal ulterior al produselor accizabile în statul membru de destinatie, daca furnizorul solicita în mod expres acest lucru în scop de restituire de accize.
(2) Modelul documentului de însotire va fi prevazut în normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Vânzarea la distanta

Art. 20647. – (1) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum într-un stat membru, care sunt achizitionate de o persoana, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilita în România, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre România, direct sau indirect, de catre vânzator ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în România.
(2) În cazul prevazut la alin. (1), accizele devin exigibile în România în momentul livrarii produselor accizabile. Conditiile de exigibilitate si nivelul accizelor care urmeaza sa fie aplicate sunt cele în vigoare la data la care accizele devin exigibile. Accizele se platesc în conformitate cu procedura stabilita în normele metodologice.
(3) Persoana platitoare de accize în România este fie vânzatorul, fie un reprezentant fiscal stabilit în România si autorizat de autoritatile competente din România. Atunci când vânzatorul nu respecta dispozitiile alin. (4) lit. a), persoana platitoare de accize este destinatarul produselor accizabile.
(4) Vânzatorul sau reprezentantul fiscal trebuie sa îndeplineasca urmatoarele cerinte:
a) înainte de expedierea produselor accizabile, trebuie sa se înregistreze si sa garanteze plata accizelor în conditiile stabilite si la autoritatea competenta, prevazute în normele metodologice;
b) sa plateasca accizele la autoritatea competenta prevazuta la lit. a), dupa sosirea produselor accizabile;
c) sa tina evidente contabile ale livrarilor de produse accizabile.
(5) Produsele accizabile deja eliberate pentru consum în România, care sunt achizitionate de o persoana, alta decât un antrepozitar autorizat sau un destinatar înregistrat, stabilita în alt stat membru, care nu exercita o activitate economica independenta, si care sunt expediate ori transportate catre acel stat membru, direct sau indirect, de catre vânzator ori în numele acestuia, sunt supuse accizelor în acel stat membru. Accizele percepute în România se restituie sau se remit, la solicitarea vânzatorului, daca vânzatorul ori reprezentantul sau fiscal a urmat procedurile stabilite la alin. (4), potrivit cerintelor stabilite de autoritatea competenta din statul membru de destinatie.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Distrugeri si pierderi

Art. 20648. – (1) În situatiile prevazute la art. 20644 alin. (1) si la art. 20647 alin. (1), în cazul distrugerii totale sau al pierderii iremediabile a produselor accizabile, în cursul transportului acestora în alt stat membru decât cel în care au fost eliberate pentru consum, dintr-un motiv legat de natura produselor, ca urmare a unui caz fortuit ori de forta majora sau ca o consecinta a autorizarii de catre autoritatile competente din statul membru în cauza, accizele nu sunt exigibile în acel stat membru.
(2) Distrugerea totala sau pierderea iremediabila a produselor accizabile în cauza va fi dovedita într-un mod considerat satisfacator de autoritatile competente din statul membru în care a avut loc distrugerea totala ori pierderea iremediabila sau din statul membru în care aceasta a fost constatata, în cazul în care nu este posibil sa se determine unde a avut loc. Garantia depusa în temeiul art. 20645 alin. (2) lit. a) sau al art. 20647 alin. (4) lit. a) se va elibera.
(3) Regulile si conditiile pe baza carora se determina pierderile mentionate la alin. (1) sunt prevazute în normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Nereguli aparute pe parcursul deplasarii produselor accizabile

Art. 20649. – (1) Atunci când s-a comis o neregula în cursul unei deplasari a produselor accizabile, în conformitate cu art. 20644 alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum, acestea sunt supuse accizelor, iar accizele sunt exigibile în statul membru în care s-a comis neregula.
(2) Atunci când s-a constatat o neregula în cursul unei deplasari a produselor accizabile, în conformitate cu art. 20644 alin. (1) sau cu art. 20647 alin. (1), în alt stat membru decât cel în care produsele au fost eliberate pentru consum si nu este posibil sa se determine locul în care s-a comis neregula, se considera ca aceasta s-a comis în statul membru în care a fost constatata, iar accizele sunt exigibile în acest stat membru. Cu toate acestea, daca statul membru în care s-a comis efectiv neregula este identificat în termen de 3 ani de la data achizitionarii produselor accizabile, se aplica dispozitiile alin. (1).
(3) Accizele sunt datorate de persoana care a garantat plata acestora în conformitate cu art. 20645 alin. (2) lit. a) sau cu art. 20647 alin. (4) lit. a) si de orice persoana care a participat la neregula.
(4) Autoritatile competente din statul membru în care produsele accizabile au fost eliberate pentru consum restituie sau remit, la cerere, accizele dupa perceperea acestora în statul membru în care a fost comisa ori constatata neregula. Autoritatile competente din statul membru de destinatie elibereaza garantia depusa în temeiul art. 20645 alin. (2) lit. a) sau al art. 20647 alin. (4) lit. a).
(5) În sensul prezentului articol, neregula înseamna o situatie aparuta în cursul unei deplasari a produselor accizabile în temeiul art. 20644 alin. (1) sau al art. 20648 alin. (1), care nu face obiectul art. 20647, din cauza careia o deplasare ori un segment dintr-o deplasare a unor produse accizabile nu s-a încheiat în mod corespunzator.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Declaratii privind achizitii si livrari intracomunitare

Art. 20650. – Destinatarii înregistrati si reprezentantii fiscali au obligatia de a transmite autoritatii competente o situatie lunara privind achizitiile si livrarile de produse accizabile, pâna la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera situatia, în conditiile stabilite prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 12-a
Obligatiile platitorilor de accize

Plata accizelor la bugetul de stat

Art. 20651. – (1) Accizele sunt venituri la bugetul de stat. Termenul de plata a accizelor este pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care accizele devin exigibile, cu exceptia cazurilor pentru care prezentul capitol prevede în mod expres alt termen de plata.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul furnizorilor autorizati de energie electrica sau de gaz natural, termenul de plata a accizelor este data de 25 a lunii urmatoare celei în care a avut loc facturarea catre consumatorul final.
(3) În cazul importului unui produs accizabil, care nu este plasat într-un regim suspensiv, prin derogare de la alin. (1) momentul platii accizelor este momentul înregistrarii declaratiei vamale de import.
(4) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), livrarea produselor energetice prevazute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din antrepozite fiscale se efectueaza numai în momentul în care furnizorul detine documentul de plata care sa ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantitatii ce urmeaza a fi facturata. Cu ocazia depunerii declaratiei lunare de accize se vor regulariza eventualele diferente dintre valoarea accizelor virate la bugetul de stat de catre beneficiarii produselor, în numele antrepozitului fiscal, si valoarea accizelor aferente cantitatilor de produse energetice efectiv livrate de acesta, în decursul lunii precedente.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), orice persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a plati accizele în termen de 5 zile de la data la care au devenit exigibile.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Depunerea declaratiilor de accize

Art. 20652. – (1) Orice platitor de accize prevazut la prezentul capitol are obligatia de a depune lunar la autoritatea competenta o declaratie de accize, indiferent daca se datoreaza sau nu plata accizei pentru luna respectiva.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), destinatarul înregistrat care primeste doar ocazional produse accizabile are obligatia de a depune declaratia de accize pentru fiecare operatiune în parte.
(3) Declaratiile de accize se depun la autoritatea competenta, de catre platitorii de accize, pâna la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), orice persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la art. 2067 alin. (7), (8) si (9) are obligatia de a depune imediat o declaratie de accize la autoritatea competenta.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în situatiile prevazute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa se depuna imediat o declaratie de accize la autoritatea fiscala competenta si, prin derogare de la art. 20651, acciza se plateste în ziua lucratoare imediat urmatoare celei în care a fost depusa declaratia.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Documente fiscale

Art. 20653. – Pentru produsele accizabile care sunt transportate sau sunt detinute în afara antrepozitului fiscal, originea trebuie sa fie dovedita folosindu-se un document care va fi stabilit prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Garantii

Art. 20654. – (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat si expeditorul înregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competenta a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), garantia poate fi depusa de transportator, de proprietarul produselor accizabile, de destinatar sau, în comun, de doua ori mai multe dintre aceste persoane sau dintre persoanele prevazute la alin. (1), în cazurile si în conditiile stabilite prin normele metodologice.
(3) Garantia este valabila pe întreg teritoriul Comunitatii.
(4) Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevazute în normele metodologice.
(5) Valoarea garantiei va fi analizata periodic, pentru a reflecta orice schimbari în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat, si nu va fi mai mica decât nivelul minim prevazut în normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Responsabilitatile platitorilor de accize

Art. 20655. – (1) Orice platitor de accize poarta raspunderea pentru calcularea corecta si plata la termenul legal a accizelor catre bugetul de stat si pentru depunerea la termenul legal a declaratiilor de accize la autoritatea competenta, conform prevederilor prezentului capitol si celor ale legislatiei vamale în vigoare.
(2) Antrepozitarii autorizati pentru productie sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie care sa contina informatii cu privire la produsele accizabile: stocul de materii prime si produse finite la începutul perioadei de raportare, achizitiile de materii prime, cantitatea fabricata în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite si materii prime la sfârsitul perioadei de raportare si cantitatea de produse livrate, la termenul si conform modelului prezentat în normele metodologice.
(3) Antrepozitarii autorizati pentru depozitare sunt obligati sa depuna la autoritatea competenta o situatie, care sa contina informatii cu privire la stocul de produse finite la începutul perioadei de raportare, achizitiile si livrarile de produse finite în cursul perioadei de raportare, stocul de produse finite la sfârsitul perioadei de raportare, la termenul si conform modelului prezentat în normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 13-a
Scutiri la plata accizelor

Scutiri generale

Art. 20656. – (1) Produsele accizabile sunt scutite de plata accizelor daca sunt destinate utilizarii:
a) în contextul relatiilor diplomatice sau consulare;
b) de catre organizatiile internationale recunoscute ca atare de autoritatile publice din România si de catre membrii acestor organizatii, în limitele si în conditiile stabilite prin conventiile internationale privind instituirea acestor organizatii sau prin acordurile de sediu;
c) de catre fortele armate ale oricarui stat parte la Tratatul Atlanticului de Nord, altul decât România, pentru uzul fortelor armate în cauza, pentru personalul civil însotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
d) de catre fortele armate ale Regatului Unit stationate în Cipru în temeiul Tratatului de instituire a Republicii Cipru din 16 august 1960, pentru uzul fortelor armate în cauza, pentru personalul civil însotitor sau pentru aprovizionarea popotelor ori a cantinelor acestora;
e) pentru consum în cadrul unui acord încheiat cu tari terte sau cu organizatii internationale, cu conditia ca acordul în cauza sa fie permis ori autorizat în ceea ce priveste scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
(3) Fara a aduce atingere prevederilor art. 20631 alin. (1), produsele accizabile care se deplaseaza în regim suspensiv de accize catre un destinatar în sensul alin. (1) sunt însotite de certificat de scutire.
(4) Modelul si continutul certificatului de scutire sunt cele stabilite de Comisia Europeana.
(5) Procedura prevazuta la art. 20631-20636 nu se aplica deplasarilor intracomunitare de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c), daca acestea sunt reglementate de un regim care se întemeiaza direct pe Tratatul Atlanticului de Nord.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), procedura prevazuta la art. 20631-20636 se va aplica deplasarilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize destinate fortelor armate prevazute la alin. (1) lit. c) care au loc exclusiv pe teritoriul national sau în baza unui acord încheiat cu un alt stat membru, atunci când deplasarea are loc între teritoriul national si teritoriul acelui stat membru.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri speciale

Art. 20657. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor produsele accizabile furnizate de magazinele duty-free, transportate în bagajul personal al calatorilor care se deplaseaza pe cale aeriana sau maritima catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.
(2) Sunt scutite de la plata accizelor produsele furnizate la bordul unei aeronave sau al unei nave pe parcursul calatoriei pe cale aeriana ori maritima catre un teritoriu tert sau catre o tara terta.
(3) Regimul de scutire de la plata accizelor prevazut la alin. (1) se aplica si produselor accizabile furnizate de magazinele duty-free autorizate în România situate în afara incintei aeroporturilor sau porturilor, transportate în bagajul personal al calatorilor catre un teritoriu tert ori catre o tara terta.
(4) În sensul prezentului articol, calator catre un teritoriu tert sau catre o tara terta înseamna orice calator care detine un document de transport pentru calatorie ori un alt document care face dovada destinatiei finale situate pe un teritoriu tert sau o tara terta.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri pentru alcool etilic si alte produse alcoolice

Art. 20658. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor alcoolul etilic si alte produse alcoolice prevazute la art. 2062 lit. a), atunci când sunt:
a) complet denaturate, conform prescriptiilor legale;
b) denaturate si utilizate pentru producerea de produse care nu sunt destinate consumului uman;
c) utilizate pentru producerea otetului cu codul NC 2209;
d) utilizate pentru producerea de medicamente;
e) utilizate pentru producerea de arome alimentare destinate prepararii de alimente sau bauturi nealcoolice ce au o concentratie ce nu depaseste 1,2% în volum;
f) utilizate în scop medical în spitale si farmacii;
g) utilizate direct sau ca element al produselor semifabricate pentru producerea de alimente cu ori fara crema, cu conditia ca în fiecare caz concentratia de alcool sa nu depaseasca 8,5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia ciocolatei si 5 litri de alcool pur la 100 kg de produs ce intra în compozitia altor produse;
h) utilizate în procedee de fabricatie, cu conditia ca produsul finit sa nu contina alcool;
i) utilizate ca esantioane pentru analiza sau ca teste necesare pentru productie ori în scopuri stiintifice.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1), precum si produsele utilizate pentru denaturarea alcoolului vor fi reglementate prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri pentru tutun prelucrat

Art. 20659. – (1) Este scutit de la plata accizelor tutunul prelucrat, atunci când este destinat în exclusivitate testelor stiintifice si celor privind calitatea produselor.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Scutiri pentru produse energetice si energie electrica

Art. 20660. – (1) Sunt scutite de la plata accizelor:
a) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru aviatie, alta decât aviatia turistica în scop privat. Prin aviatie turistica în scop privat se întelege utilizarea unei aeronave de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de închiriere sau cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane ori de marfuri sau prestari de servicii cu titlu oneros ori pentru nevoile autoritatilor publice;
b) produsele energetice livrate în vederea utilizarii drept combustibil pentru navigatia în apele comunitare si pentru navigatia pe caile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigatia ambarcatiunilor de agrement private. De asemenea, este scutita de la plata accizelor si electricitatea produsa la bordul navelor. Prin ambarcatiune de agrement privata se întelege orice ambarcatiune utilizata de catre proprietarul sau ori de catre persoana fizica sau juridica ce o detine cu titlu de închiriere ori cu un alt titlu, în alte scopuri decât cele comerciale si, în special, altele decât transportul de persoane sau de marfuri ori prestari de servicii cu titlu oneros sau pentru nevoile autoritatilor publice;
c) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia de energie electrica, precum si energia electrica utilizata pentru mentinerea capacitatii de a produce energie electrica;
d) produsele energetice si energia electrica utilizate pentru productia combinata de energie electrica si energie termica;
e) produsele energetice – gazul natural, carbunele si combustibilii solizi – folosite de gospodarii si/sau de organizatii de caritate;
f) combustibilii pentru motor utilizati în domeniul productiei, dezvoltarii, testarii si mentenantei aeronavelor si vapoarelor;
g) combustibilii pentru motor utilizati pentru operatiunile de dragare în cursurile de apa navigabile si în porturi;
h) produsele energetice injectate în furnale sau în alte agregate industriale în scop de reducere chimica, ca aditiv la cocsul utilizat drept combustibil principal;
i) produsele energetice care intra în România dintr-o tara terta, continute în rezervorul standard al unui autovehicul cu motor, destinate utilizarii drept combustibil pentru acel autovehicul, precum si în containere speciale si destinate utilizarii pentru operarea, în timpul transportului, a sistemelor ce echipeaza acele containere;
j) orice produs energetic care este scos de la rezerva de stat sau rezerva de mobilizare, fiind acordat gratuit în scop de ajutor umanitar;
k) orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încalzire de catre spitale, sanatorii, aziluri de batrâni, orfelinate si de alte institutii de asistenta sociala, institutii de învatamânt si lacasuri de cult;
l) produsele energetice, daca astfel de produse sunt obtinute din unul sau mai multe dintre produsele urmatoare:
– produse cuprinse în codurile NC de la 1507 la 1518 inclusiv;
– produse cuprinse în codurile NC 3824 90 55 si de la 3824 90 80 la 3824 90 99 inclusiv, pentru componentele lor produse din biomase;
– produse cuprinse în codurile NC 2207 20 00 si 2905 11 00, care nu sunt de origine sintetica;
– produse obtinute din biomase, inclusiv produse cuprinse în codurile NC 4401 si 4402;
m) energia electrica produsa din surse regenerabile de energie;
n) energia electrica obtinuta de acumulatori electrici, grupurile electrogene mobile, instalatiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, sursele stationare de energie electrica în curent continuu, instalatiile energetice amplasate în marea teritoriala care nu sunt racordate la reteaua electrica si sursele electrice cu o putere activa instalata sub 250 kW;
o) produsele cuprinse în codul NC 2705, utilizate pentru încalzire.
(2) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevazute la alin. (1) vor fi reglementate prin normele metodologice.
(3) Produsele energetice care contin unul sau mai multe dintre produsele enumerate la alin. (1) lit. l) beneficiaza de un nivel redus al accizelor, potrivit prevederilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 14-a
Marcarea produselor alcoolice si a tutunului prelucrat

Reguli generale

Art. 20661. – (1) Prevederile prezentei sectiuni se aplica urmatoarelor produse accizabile:
a) produse intermediare si alcool etilic, cu exceptiile prevazute prin normele metodologice;
b) tutun prelucrat.
(2) Nu este supus obligatiei de marcare orice produs accizabil scutit de la plata accizelor.
(3) Produsele accizabile prevazute la alin. (1) pot fi eliberate pentru consum sau pot fi importate pe teritoriul României numai daca acestea sunt marcate conform prevederilor prezentei sectiuni.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Responsabilitatea marcarii

Art. 20662. – Responsabilitatea marcarii produselor accizabile revine antrepozitarilor autorizati, destinatarilor înregistrati, expeditorilor înregistrati sau importatorilor autorizati, potrivit precizarilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Proceduri de marcare

Art. 20663. – (1) Marcarea produselor se efectueaza prin timbre sau banderole.
(2) Dimensiunea si elementele ce vor fi inscriptionate pe marcaje vor fi stabilite prin normele metodologice.
(3) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat are obligatia sa asigure ca marcajele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticla, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.
(4) Produsele accizabile marcate cu timbre sau banderole deteriorate ori altfel decât s-a prevazut la alin. (2) si (3) vor fi considerate ca nemarcate.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Eliberarea marcajelor

Art. 20664. – (1) Autoritatea competenta aproba eliberarea marcajelor, potrivit procedurii prevazute în normele metodologice.
(2) Eliberarea marcajelor se face catre:
a) antrepozitarii autorizati pentru produsele accizabile prevazute la art. 20661;
b) destinatarii înregistrati care achizitioneaza produsele accizabile prevazute la art. 20661;
c) expeditorul înregistrat sau importatorul autorizat care importa produsele accizabile prevazute la art. 20661. Autorizatia de importator se acorda de catre autoritatea competenta, în conditiile prevazute în normele metodologice.
(3) Solicitarea marcajelor se face prin depunerea unei cereri la autoritatea competenta si prin constituirea unei garantii în favoarea acestei autoritati, sub forma si în maniera prevazute în normele metodologice.
(4) Eliberarea marcajelor se face de catre unitatea specializata pentru tiparirea acestora, desemnata de autoritatea competenta, potrivit prevederilor din normele metodologice.
(5) Contravaloarea marcajelor se asigura de la bugetul de stat, din valoarea accizelor aferente produselor accizabile supuse marcarii, conform prevederilor din normele metodologice.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

SECTIUNEA a 15-a
Alte obligatii pentru operatorii economici cu produse accizabile

Confiscarea tutunului prelucrat

Art. 20665. – (1) Prin derogare de la prevederile legale în materie care reglementeaza modul si conditiile de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului, tutunurile prelucrate confiscate ori intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului se predau de catre organul care a dispus confiscarea, pentru distrugere, antrepozitarilor autorizati pentru tutun prelucrat, destinatarilor înregistrati, expeditorilor înregistrati sau importatorilor autorizati de astfel de produse, dupa cum urmeaza:
a) sortimentele care se regasesc în nomenclatorul de produse al antrepozitarilor autorizati, al destinatarilor înregistrati, al expeditorilor înregistrati sau al importatorilor autorizati se predau în totalitate acestora;
b) sortimentele care nu se regasesc în nomenclatoarele prevazute la lit. a) se predau în custodie de catre organele care au procedat la confiscare antrepozitarilor autorizati pentru productia de tutun prelucrat a caror cota de piata reprezinta peste 5%.
(2) Repartizarea fiecarui lot de tutun prelucrat confiscat, preluarea tutunului prelucrat de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii înregistrati, expeditorii înregistrati si importatorii autorizati, precum si procedura de distrugere se efectueaza conform prevederilor din normele metodologice.
(3) Fiecare antrepozitar autorizat, destinatar înregistrat, expeditor înregistrat si importator autorizat are obligatia sa asigure pe cheltuiala proprie preluarea în custodie, transportul si depozitarea cantitatilor de produse din lotul confiscat care i-a fost repartizat.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Controlul

Art. 20666. – (1) Toti operatorii economici cu produse accizabile sunt obligati sa accepte orice control ce permite autoritatii competente prevazute în normele metodologice sa se asigure de corectitudinea operatiunilor cu produse accizabile.
(2) Autoritatile competente vor lua masuri de supraveghere fiscala si control pentru asigurarea desfasurarii activitatii autorizate în conditiile legii. Modalitatile si procedurile pentru realizarea supravegherii fiscale a productiei, depozitarii, circulatiei si importului produselor supuse accizelor armonizate vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Întârzieri la plata accizelor

Art. 20667. – Întârzierea la plata accizelor cu mai mult de 5 zile de la termenul legal atrage suspendarea autorizatiei detinute de operatorul economic platitor de accize pâna la plata sumelor restante.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Procedura de import pentru produse energetice

Art. 20668. – Efectuarea formalitatilor vamale de import aferente benzinelor si motorinelor se face prin birourile vamale la frontiera stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Conditii de distributie si comercializare

Art. 20669. – (1) Comercializarea pe piata nationala a alcoolului sanitar în vrac este interzisa.
(2) Operatorii economici care doresc sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si tutun prelucrat sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea competenta prevazuta în normele metodologice si sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, în proprietate, cu chirie, contract de comodat sau cu orice titlu legal;
b) sa aiba înscrise în obiectul de activitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, activitatea de comercializare si distributie angro a bauturilor alcoolice sau activitatea de comercializare si distributie angro a produselor din tutun;
c) sa se doteze cu mijloacele necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, în cazul comercializarii de produse supuse marcarii potrivit prezentului capitol.
(3) Bauturile alcoolice livrate de operatorii economici producatori catre operatorii economici distribuitori sau comercianti angro vor fi însotite si de o copie a certificatului de marca al producatorului, din care sa rezulte ca marca îi apartine.
(4) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem angro produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea competenta conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(5) Nu intra sub incidenta alin. (2) si (4) antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscale si operatorii înregistrati/destinatarii înregistrati.
(6) Operatorii economici care intentioneaza sa comercializeze în sistem en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant si gaz petrolier lichefiat – sunt obligati sa se înregistreze la autoritatea fiscala teritoriala, conform procedurii si cu îndeplinirea conditiilor ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(7) Desfasurarea activitatii de comercializare de catre operatorii economici prevazuti la alin. (4) si (6), care nu respecta obligatiile mentionate la alin. (4) si (6), constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.
(8) Operatorii economici distribuitori si comerciantii angro sau en detail de bauturi alcoolice, tutun prelucrat si produse energetice raspund pentru provenienta nelegala a produselor detinute.
(9) Toate reziduurile de produse energetice rezultate din exploatare, în alte locatii decât antrepozitele fiscale, pot fi cedate sau vândute pentru prelucrare în vederea obtinerii de produse accizabile numai catre un antrepozit fiscal de productie ori pot fi supuse operatiilor de ecologizare, în conditiile prevazute de normele metodologice.
(10) În cazul comercializarii si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat trebuie îndeplinite urmatoarele cerinte:
a) operatorii economici care doresc sa comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat pot desfasura aceasta activitate numai în baza unei autorizatii eliberate în acest scop de catre autoritatea competenta teritoriala;
b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat catre un operator economic din România doar daca acesta detine autorizatia prevazuta la lit. a) ori catre un antrepozitar autorizat din domeniul tutunului prelucrat;
c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul României trebuie sa fie însotita de un document comercial, în care va fi înscris numarul autorizatiei operatorului economic expeditor.
(11) Atunci când nu se respecta una dintre prevederile alin. (10), intervine exigibilitatea accizelor, suma de plata fiind determinata pe baza accizei datorate pentru alte tutunuri de fumat.
(12) Procedura de eliberare a autorizatiei prevazute la alin. (10) lit. a) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
___________
Articolul a fost introdus prin art. I, pct. 148 din O.U.G. nr. 109/2009.

Articole populare

Categorii