info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cine și în ce condiții trebuie să declare veniturile din străinătate până pe 25 mai?

Veniturile realizate din sau în străinătate trebuie declarate, până pe data de 25 mai, prin depunerea de către persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România, a formularului 201 „Declarație privind veniturile realizate din străinătate”. Persoana fizică, cetățean român sau străin, care intră în această categorie este cea care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:
• are domiciliul în România;
• centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
• este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depășesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
• este cetățean român care lucrează în străinătate, ca funcționar sau angajat al României într-un stat străin.

declararea veniturilor din strainatate pana la 25 mai 2016

Veniturile din străinătate ce trebuie declarate în România, indiferent dacă ele sunt primite în România ori în afara României, sunt urmatoarele:
• profesii libere;
• activități comerciale;
• drepturi de proprietate intelectuală;
• cedarea folosinței bunurilor (de ex. venituri obținute din închirierea unor imobile ori alte bunuri mobile situate pe teritoriul unor alte state);
• activități agricole;
• dividende;
• dobânzi, doar dacă sunt încasate în conturi deschise în afară României ori în bază unor contracte civile încheiate cu nerezidenți;
• premii;
• jocuri de noroc;
• transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, pentru proprietăți (case, terenuri) deținute în afara teritoriului României;
• transferul titlurilor de valoare (câștiguri);
• operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract și alte operațiuni similare (câștiguri);
• alte investiții;
• pensii.

Veniturile se declară pentru fiecare țara sursă a veniturilor și pentru fiecare categorie de venit realizat, chiar dacă pentru aceste venituri au fost depuse declarații și s-au plătit impozite și în statul sursă.
În anumite condiții, impozitele plătite în alte state se pot deduce din impozitul datorat în România sau veniturile pot fi scutite de impozit în România.

Se depune declarația pentru activitatea salarială în străinătate?
Persoanele rezidente române care îndeplinesc condițiile de rezidență depun declarația de venituri și dacă desfășoară activitate salarială în străinătate și sunt plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România sau de un sediu permanent în România doar în cazul în care același venit din salarii a fost supus impunerii atât în România, cât și în străinătate, regularizarea impozitului realizandu-se de ANAF.

Veniturile din activități dependente, adică salariate, obținute în străinătate și plătite de un angajator nerezident nu sunt impozabile în România și nu trebuie declarate.

Dacă activitatea este desfășurată de pe teritoriul României, aceste venituri sunt impozabile în România și trebuie declarate de către cel care le obține, prin depunerea lunară a formularului 224 „Declaratie privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România”.

Articole populare

Categorii