info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cine este obligat sa depuna notificarea 097 (privind sistemul TVA la incasare)?


Pe site-ul ANAF a fost publicat Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare”.
Formularul vine in conditiile reglementarii TVA la incasare (OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal), prin care exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata se amana pana la data incasarii totale sau partiale a contravalorii facturii pentru livrare de bunuri / prestare de servicii.

PUTETI DESCARCA FORMULARUL 097 DIRECT DE PE SITE-UL ANAF-ULUI DE AICI!

In conformitate cu dispozitiilor art. 156 indice 3 alin.(11) din Codul Fiscal, persoanele impozabile care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei.

Aceste persoane aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul.

Conform prevederilor art. 1563 alin.(12) din Codul Fiscal, persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si care depasesc in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei au obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care au depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, in vederea schimbarii sistemului aplicat.
Pentru anul 2013, prin art. II din Ordonanta Guvernului nr. 15/2012, au fost stabilite dispozitii tranzitorii in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare incepand cu 1 ianuarie 2013, de catre anumite categorii de persoane impozabile. Astfel, persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, realizata in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 inclusiv, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, pana la 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca urmeaza sa aplice sistemul TVA la incasare, incepand cu 1 ianuarie 2013.


Articole populare

Categorii