info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cine depune bilant la 30 iunie 2013 si care este termenul limita?

 bilant la 30 iunie 2013In Monitorul oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 427 din 27.VI.2012 a fost publicat Ordinul pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

Astfel, in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 4 si ale art. 28 alin. (2) din Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:
Art. 1. – (1) Se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici, cuprins in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

(2) Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la alin. (1) se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste 220.000. lei , denumite in continuare, in intelesul prezentului ordin, entitati.

Potrivit actului normativ, operatorii vor depune raportarile contabile pana la data de 16 august 2013.

In schimb, conform reglementarilor MFP, sunt exceptati de la intocmirea raportarilor contabile la 30 iunie 2013 operatorii economici care:

– nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013;

– s-au aflat in inactivitate temporara pe tot parcursul semestrului I din 2013;

– s-au infiintat in cursul anului 2013;

– se afla in curs de lichidare.
Prevederile legale stabilesc ca operatorii economici vor intocmi (obligatoriu in lei) si vor depune la unitatile MFP raportari contabile la 30 iunie 2013 care cuprind urmatoarele formulare:

– Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (cod 10);

– Contul de profit si pierdere (cod 20);

– Date informative (cod 30).

 

Articole populare

Categorii