info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Cesionarea părților sociale către asociați sau terțe persoane

În derularea activității oricărei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL), apar situații când se realizează anumite modificări în structura asociaților și, implicit, în structura capitalului social al societății.
În încercarea de a supraviețui în piață, societățile apelează la posibilitățile prevăzute de lege, printre care fuziunea, divizarea, suspendarea activității pentru o anumită perioadă, și nu în ultimul rând, reorganizarea, prin cesionarea părților sociale. Această cesiune a părților sociale se poate face fie către ceilalți asociați ai societății, fie către terțe persoane.

cesiune parti sociale registrul comertului
Dacă cesiunea se face către celălalt/ceilalți asociați, înregistrarea la Registrul Comerțului este mult mai simplă și se poate realiza într-o singură etapă. Documentele necesare pentru înregistrarea unei cesiuni de părți sociale către ceilalți asociați sunt următoarele:
1. Cerere de înregistrare persoane juridice;
2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic);
3. Anexa contor cuvinte pentru hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic;
4. Actul constitutiv actualizat;
5. Contractul de cesiune, în original; dacă actul modificator conţine toate clauzele referitoare la drepturile şi obligaţiile cedenţilor şi cesionarilor şi a fost semnat şi de aceştia, contractul de cesiune nu se mai prezintă;
6. Declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociatul unic/noii asociaţi care prin cesiune sau moştenire au dobândit părţi sociale/noii administratori din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
7. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
Dacă cesiunea se face către o terță persoană, cea mai puțin complicată procedură este aceea ca terța persoană să devină asociat prin majorare de capital social și apoi să se parcurgă pașii prezentați anterior.
Pentru ca o terță persoană să devină asociat în cadrul unei societăți, prin majorare de capital, este nevoie de următoarele documente:
1. Cerere de înregistrare persoane juridice;
2. Actul modificator al actului constitutiv prin care de hotărăște majorarea capitalului social și intrarea noului asociat (hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic);
3. Anexa contor cuvinte pentru hotărârea adunării generale a asociaţilor/decizia asociatului unic;
4. Actul constitutiv actualizat;
5. Dovada depunerii majorării de capital de către noul asociat al societății;
6. Declaraţie pe proprie răspundere dată de către noul asociat/noii asociaţi care prin majorare de capital au dobândit părţi sociale, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);
7. Dacă este cazul, împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
Așa cum am precizat, după finalizarea acestei etape se poate realiza cesiunea către terța persoană, care după finalizarea etapei mai sus menționate, este asociat în cadrul societății.

Articole populare

Categorii