info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce reprezintă TVA la încasare?

Cu toate că sistemul de TVA la încasare se aplică incă din 01.01.2013 și a devenit opțional cu 01.01.2014 sunt încă mulți întreprinzători care nu înțeleg acest sistem. Din 01.01.2013 toate firmele erau obligate ca atunci când se înregistrau în scopuri de TVA să se înregistreze și în sistemul de TVA la încasare, însă din 01.01.2014 acest lucru a devenit opțional, rămânând la alegerea întreprinzătorului. Firmele pot să renunțe la acest sistem prin depășirea plafonului de 2.250.000 lei pentru cifra de afaceri sau prin opțiune, ambele variante realizându-se prin depunerea formularului 097 – Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului de TVA la încasare. Nu se poate renunța la TVA la încasare în primul an în care s-a optat pentru acest sistem.

Achizitii-intracomunitare-sau-intreaga-activitate

Ce presupune acest sistem?
În primul caz presupunem că societatea nu aplică sistemul de TVA la încasare.
Dacă funizorii firmei aplică TVA la încasare, atunci TVA aferentă acelor facturi va fi neexigibilă, adică nu se va înregistra ca TVA dedusă. Această TVA neexigibilă nu se va lua în calcul la determinarea TVA de plată sau de recuperat. TVA neexigibilă va deveni TVA dedusă în momentul în care firma va plăti furnizorii ale căror facturi au TVA neexigibilă. Pentru furnizorii care nu aplică acest sistem, TVA aferentă facturilor va fi înregistrată direct pe TVA dedusă.
În cazul facturilor emise de firma care nu se află în acest sistem, acestea nu trebuie să aibe nimic menționat.

În al doilea caz prespununem că societatea aplică sistemul de TVA la încasare.
Toate facturile de achiziții vor fi înregistrate cu TVA la încasare și TVA va fi neexigibilă, excepție făcând facturile de la furnizori neplătitori de TVA și bonurile. Această TVA neexigibilă va deveni TVA dedusă în momentul plății facturilor.
În cazul facturilor emise, acestea vor trebuie să aibe mențiunea „TVA la încasare”. TVA aferentă acestor facturi va fi de asemenea neexigibilă devenind colectată în momentul încasării facturilor.
Trebuie precizat că în cazul firmelor înregistrate în sistem TVA de plată sau de recuperat se calculează astfel: la TVA dedusă a bonurilor care au fost înregistrate cu TVA se adaugă TVA dedusă rezultată din TVA neexibigilă în urma plăților și se scade TVA colectată rezultată în urma încasărilor. Mulți plătitori de TVA la încasare consideră că se ia în calcul toată TVA dedusă și colectată din perioadă indiferent dacă au plătit sau încasat ceva, dar această TVA este neexigibilă.

Articole populare

Categorii