info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce modificari ale Codului Fiscal aduce anul 2013?


Anul 2013 debuteaza cu schimbari semnificative de natura fiscala, cu impact atat in sectorul privat, cat si pentru persoanele fizice.

Cele mai importante amendamente aduse Codului Fiscal vizeaza aspecte legate de taxa auto, modalitatea de plata a TVA, gestionarea impozitului pe profit sau retinerea impozitului din activitati independente.

Plati anticipate pentru impozitul pe profit

Persoanele juridice, societati comerciale, pot opta, incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, sistem aplicabil pana acum numai persoanelor fizice. Termenul anterior a fost 1 ianuarie 2012.

Astfel, societatile care opteaza pentru acest sistem pana la data de 31 ianuarie vor putea plati impozitul in patru transe, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face plata.

Aplicarea sistemului va fi obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi de la formularea optiunii pentru acesta. Platile anticipate vor fi stabilite in baza impozitului achitat in anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum.

In cazul contribuabililor care au inregistrat pierdere fiscala, acestea se determina raportat la profitul contabil al trimestrului pentru care se efectueaza plata anticipata.

Prevederea a fost introdusa prin Ordonanta Guvernului nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Bancile aplica obligatoriu acest sistem.

Plata TVA la incasare

Incepand cu anul viitor, intra in vigoare noul sistem de plata a TVA, respectiv la incasarea facturii, si nu la emiterea ei. Masura a fost introdusa prin OG nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea Codului Fiscal.

In cadrul noului sistem, contribuabilii cu o cifra de afaceri sub 2.250.000 de lei, precum si companiile nou infiintate, au obligatia sa emita facturi cu TVA pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii taxabile cu mentiunea “TVA la incasare”.

In cazul in care contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii nu este incasata in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la data emiterii facturii.

De asemenea, dreptul de deducere este amanat pana la plata facturilor primite atat de catre contribuabilii eligibili, cat si de catre beneficiarii acestora.

Taxa pe valoarea adaugata

OG nr. 15/2012 stabileste ca locul prestarii serviciilor de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung, inclusiv serviciilor de leasing, catre persoane neimpozabile, va fi incepand cu 1 ianuarie 2013, locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita.

In nota de fundamentare a ordonantei de modificare a Codului fiscal se mai arata ca, odata cu transpunerea Directivei 2010/45/CE in legislatia autohtona, se vor produce urmatoarele schimbari:

– pentru livrarile intracomunitare de bunuri, exigibilitatea va interveni doar la data emiterii unei facturi, emiterea de facturi pentru avansurile incasate nemaifiind obligatorie. Noile reguli vor conduce la uniformizarea informatiilor cuprinse in declaratiile recapitulative si promptitudinea schimbului de informatii prin intermediul respectivelor declaratii;
– pentru tranzactiile transfrontaliere se stabileste un termen limita armonizat pentru emiterea facturii. Acest termen coincide cu termenul stabilit deja de Romania pentru emiterea facturii (pana in cea de-a 15 zi urmatoare celei in care intervine faptul generator de taxa), nefiind necesara modificarea legislatiei nationale;
– se standardizeaza anumite informatii care trebuie sa apara pe facturi. Spre exemplu daca beneficiarul este persoana obligata la plata taxei, pe facturi se inscrie mentiunea “taxare inversa”, daca se aplica regimul special pentru agentii de turism mentiunea “regimul marjei – angentii de turism”, etc;
– se stabilesc reguli clare privind normele de facturare aplicabile in functie de locul operatiunilor si de locul de stabilire al furnizorilor/beneficiarilor;
– utilizarea altor tehnologii decat semnatura electronica si EDI pentru garantarea autenticitatii si integritatii facturilor electronice impune aducerea unor clarificari referitoare la metodele de garantare a indeplinirii acestor cerinte.

Recuperarea pierderilor fiscale in cazul operatiunilor de reorganizare

O alta modificare, valabila de la 1 octombrie 2013, permite persoanelor juridice succesoare ale operatiunilor de reorganizare sa recupereze pierderile fiscale. Aceasta este prevazuta prin OG nr. 15/2012 si este valabila atat pentru operatiunile derulate intre persoane juridice romane, cat si pentru cele in care sunt implicate persoane juridice romane si din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv operatiuni cu societati europene si societati cooperative europene.

In prezent, pierderea fiscala in cazul societatilor care isi inceteaza existenta prin fuziune sau prin divizare nu se recupereaza de catre societatile succesoare.

Termenul de aplicare a masurii privind amanarea platii TVA in vama pentru importurile efectuate de persoane care obtin certificate de amanare a platii va fi prelungit cu patru ani, respectiv pana la 31 decembrie 2016, potrivit aceleasi OG 15/2012.

O alta modificare adusa de Ministerul de Finante prin OG 15/2012 presupune ca locul prestarii serviciilor de inchiriere de mijloace de transport pe termen lung, inclusiv serviciilor de leasing, catre persoane neimpozabile, va fi incepand cu 1 ianuarie 2013, locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul sau resedinta obisnuita.

Totodata, nu se mai retine la sursa impozitul din activitati independente desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractului de agent, incheiate cu contribuabilii care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere si sunt inregistrati fiscal potrivit legislatiei in materie. Anterior, platitorii aveau obligatia de a calcula, de a retine si de a vira impozit prin retinere la sursa.

Taxa auto devine taxa de mediu de la 1 ianuarie

Taxa de prima inmatriculare va inlocuita, incepand cu 2013, cu o taxa de mediu, calculata in functie de nivelul de poluare, dar care sa nu fie mai mare decat pretul autoturismului, a anuntat, in octombrie, Executivul.

Taxa auto a fost suspendata pana la 1 ianuarie 2013 prin OUG 1/2012.

Din 2013, ar putea fi introdusa masura privind cresterea deductibilitatii in ceea ce priveste cheltuielile de cercetare si dezvoltare, de la 20% la 50%, prevazuta pentru aceasta toamna, dar amanata de catre Guvern.

In plus, ar putea fi stabilit un plafon pentru platile in numerar intre persoanele fizice si ar putea fi reduse plafoanele zilnice pentru firme.


Articole populare

Categorii