info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce este declaratia intrastat si cine trebuie sa o depuna?

declaratia intrastatCe este Intrastat?
Intrastat este numele dat sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană. Sistemul a devenit operaţional în România de la data aderării la Uniunea Europeană, adică din 1 ianuarie 2007. La noi în ţară, datele sunt colectate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Cine depune declaraţia Intrastat?
Obligaţia furnizării datelor Intrastat revine operatorilor economici care îndeplinesc următoarele condiţii:
– sunt înregistraţi în scopuri de taxă pe valoare adaugată (au cod de identificare fiscală);
– realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
– valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele două fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an. În 2013, pragul pentru introduceri a crescut la 500.000 lei, în timp ce pragul pentru expedieri a rămas identic cu cel din anii trecuţi, respectiv 900.000 lei.

În ce formă se depune declaraţia Intrastat şi ce date conţine?
Declaraţia Intrastat se depune numai în formă electronică. Există două modalităţi de creare a declaraţiei: fie folosind aplicaţia online, fie aplicaţia offline.
Datele conţinute în declaraţia Intrastat sunt: fluxul (introduceri/expedieri), perioada de referinţă, datele de identificare ale firmei, ţara de destinaţie/ţara de expediţie, codul mărfii (8 cifre conform Nomenclatorului Combinat), natura tranzacţiei, modul de transport, termenii de livrare, cantitatea în kg, cantitatea în unitate de măsură suplimentară, valoarea facturată, valoarea statistică.

Până când trebuie depusă declaraţia Intrastat?
Termenul limită de transmitere a datelor Intrastat la INS îl reprezintă întotdeauna data de 15 a lunii următoare celei de referinţă. De exemplu, declaraţia Intrastat aferentă lunii februarie 2013 trebuie depusă până în 15 martie 2013.

Există sancţiuni pentru nedepunere sau pentru depunere eronată?
Nedepunerea sau depunerea declaraţiei Intrastat conţinând date eronate se sancţionează cu amendă între 7.500 lei şi 15.000 lei.

 

Sursa: www.intrastat.info

 

Articole populare

Categorii