info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Care este varsta minima de angajare?

varsta minima de angajareConform prevederilor Codului Muncii,  art. 13, persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani.

Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă.
Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele, vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de varsta sau folosirea acestora pentru prestarea unor activitati cu incalcarea prevederilor legale referitoare la regimul de munca al minorilor constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani.

Cate ore pot munci pe zi/saptamana?
Durata normala, cumulata, a timpului de munca pentru tinerii cu varsta de pana la 18 ani este de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe saptamana, fara a antrena scaderea proportionala a salariului. Tinerii nu pot fi chemati sa presteze munca suplimentara si nu pot fi folositi pentru munca in timpul noptii (incepand cu ora 20.00).Se vor avea in vedere si prevederile obligatorii privind durata minima a pauzei de masa si concediul de odihna suplimentar de care beneficiaza minorii, conform legii.

Ce avantaje si dezavantaje au angajatorii ?                                                                                   Angajatorul care incadreaza in munca tineri si care mentine raporturile de munca in conditiile stabilite de lege poate beneficia de:
– stimulente financiare, de exemplu pentru incadrarea in munca a elevilor si studentilor pe perioada vacantelor, potrivit Legii nr. 72/2007, privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor;
– scutiri la plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, de exemplu pentru incadrarea in munca a absolventilor, conform Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj;
– rambursari ale salariului de baza, de exemplu pentru incadrarea tinerilor cu varste intre 16 si 25 de ani care au incheiat contracte de solidaritate cu agentiile de ocupare a fortei de munca, in baza Legii nr. 116/2002, privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale.
– rambursari ale contravalorii serviciilor de instruire teoretica, de exemplu la incadrarea tinerilor in baza unor contracte de ucenicie, in temeiul Legii nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de munca.
Printre dezavantajele incadrarii tinerilor amintim pierderea, in anumite conditii, a facilitatilor financiare antementionate, lipsa de aplicabilitate practica a cunostintelor teoretice detinute, ca urmare a unui sistem educational lacunar, sau constientizarea insuficienta a pericolelor potentiale de la locul de munca.

Articole populare

Categorii