info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Care este dobanda maxima deductibila ce poate fi platita in cadrul unui contract de imprumut acordat firmei de catre asociatii acesteia?

Potrivit alin. (7) al art. 27 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la alin. (6) al aceluiasi articol, dobanzile deductibile sunt limitate la:

Dobinda
a) nivelul ratei dobanzii de politica monetara a Bancii Nationale a Romaniei, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei; si
b) nivelul ratei dobanzii anuale de 4%, pentru imprumuturile in valuta.
Nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
Rata dobanzii de politica monetara este in prezent de 1,75%.

Limita prevazuta la alin. (7) se aplica separat pentru fiecare imprumut, inainte de aplicarea prevederilor alin. (1) si (5) ale art. 27. In consecinta, pentru imprumuturile angajate de la alte entitati, cu exceptia celor prevazute la art. 27 alin. (6) din Codul fiscal, se aplica limitele de deductibilitate  prevazute mai sus, indiferent de rata dobanzii stabilita prin contractul semnat de parti.
Valoarea cheltuielilor cu dobanzile care exced nivelul de deductibilitate prevazut la art. 27 alin. (7) din Codul fiscal este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele fiscale urmatoare.
Modul de calcul al dobanzii, conform art. 27 alin. (7) din Codul fiscal, va fi cel corespunzator modului de calcul al dobanzii aferente imprumuturilor.

Potrivit art. 91 din Codul Fiscal si a normelor metodologice date in aplicarea acestui articol, suma primita sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate este considerat a fi venit din investitii si se impune cu o cota de 16%, daca persoana care primeste dobanda este o persoana fizica rezidenta in Romania.

Pentru veniturile sub forma de dobanzi, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri. In situatia sumelor primite sub forma de dobanda pentru imprumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de catre platitorii de venit se efectueaza la momentul platii dobanzii. Plata impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura, pe baza contractelor civile. Impozitul datorat se plateste integral la bugetul de stat.

In cazul in care asociatul, pentru care dobanda aferenta imprumutului este achitata unei persoane nerezidente in Romania va recomandam sa aveti in vedere prevederile Titlului VI din Codul Fiscal, Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti.

Articole populare

Categorii