info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Când depunem declaraţiile de înregistrare fiscală?


Înregistrarea si identificarea contribuabililor este una dintre functiile fundamentale ale administratiei fiscale.
Scopul înregistrării contribuabililor este de a da posibilitatea administratiei să mentină o evidentă completă si actualizată a tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice. Codul de înregistrare fiscală atribuit acestora este elementul cheie în organizarea evidentei în sistem de prelucrare automată a datelor.
Înregistrarea fiscală a contribuabililor se face prin completarea si depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală, însotită de actele doveditoare ale informatiilor înscrise în declaratie, la organul fiscal competent, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală si a eliberării certificatului de înregistrare fiscală.

 

 

COD

DECL

TIP DECLARATIE

TERMEN DE

DEPUNERE

 

A.   Declaratii de înregistrare fiscală

 

010 Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate juridică 30 de zile de la înfiintare sau de la producerea modificării
020 Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România 30 de zile de la data eliberării actului legal de functionare, începerii activitătii, data obtinerii primului venit sau a dobândirii calitătii de angajator/ 30 de zile de producerea modificării
030 Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane fizice străine si pentru persoane fizice române fără domiciliu în România 30 de zile de la data eliberării actului legal de functionare, începerii activitătii, data obtinerii primului venit sau a dobândirii calitătii de angajator/ 30 de zile de producerea modificării
040 Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru institutii publice 30 de zile de la înfiintare sau de la producerea modificării
050 Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului

 

Când domiciliul fiscal diferă de domiciliul sau sediul social
FN Cerere de eliberare a avizului pentru înregistrarea menţiunilor referitoare la luarea în /scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA a comercianţilor Ulterior înregistrării fiscale, în termen de 10 zile de la data depăşirii plafonului prevăzut de lege, sau în cazul optării comercianţilor pentru înregistrarea ca plătitori de TVA
FN Declaraţie privind sediile secundare

Numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, NU au obligatii de plata

În termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare
060 Declaraţie privind sediile secundare

Numai pentru sediile secundare care, potrivit legii, AU obligatii de plata (cu peste 5 angajati)

În termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare
070 Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere -În termen de 15 de zile de la comunicarea certificatului de inregistrare de la oficiile registrului comertului pentru comercianti;

-Odata cu inregistrarea la organul fiscal unde isi desfasoara activitatea principala, pentru necomercianti.

080 Declaratie de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica Se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi desfasoara efectiv activitatea principala, daca aceasta este diferita de sediu.

VECTORUL FISCAL

In completarea acestor declaratii, o atentie deosebita trebuie acordata vectorului  fiscal.

Vectorul fiscal este o informatie atasată datelor de identificare ale contribuabililor si care defineste obligatiile permanente ale acestora.

Această informatie este necesară pentru identificarea contribuabililor care nu îsi îndeplinesc obligatia de a depune declaratiile, prin verificarea încrucisată a informatiei existente în vectorul fiscal cu declaratiile efectiv depuse de contribuabil.

În vectorul fiscal sunt cuprinse în prezent datele referitoare la:

–         taxa pe valoarea adăugată,

–         accize,

–         impozitul pe titei si gaze naturaledin productia internă,

–         taxa pentru jocuri de noroc,

–         taxe si redevente în activitatea petrolieră si minieră,

–         impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor,

–         impozitul pe profit,

–         impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,

–         contributii: -contributia pentru asigurări sociale de sănătate

-contributia pentru asigurări de somaj

-contributia de asigurare pt. accidente si boli profesionale

-contributia de asigurări sociale

Categoriile de obligatii fiscale de plată datorate conform legii se comletează pe baza informatiilor comunicate de Registrul Comertului din constatările proprii ale organului fiscal si pe baza informatiilor comunicate de contribuabil prin depunerea formularului 010 “ Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asociatii familiale si asociatii fără personalitate juridică” sau 020 “Declaratie de înregistrare fiscală/Declaratie de mentiune pentru persoane fizice române cu domicilul în România”.

Modificările intervenite în datele declarate initial în vectorul fiscal vor fi anuntate organului fiscal competent.

 

Sursa legala: www.finanteneamt.ro


Articole populare

Categorii