info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Azi, 7 noiembrie – termen pentru depunerea declaratiei 092!


Contribuabilii mai au la dispozitie doar cateva ore pentru a depune declaratia 092, termenul limita pentru transmiterea acestui formular fiind astazi, 7 noiembrie. Firmele care depasesc termenul risca amenzi de pana la 5.000 de lei, in timp ce pentru persoanele fizice amenda poate ajunge la 1.000 de lei.

Este vorba despre declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România (OPANAF 1165/2009).

Cine depune declaratia 092?

Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna octombrie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

Conform acestui ordin, declarația de mențiuni se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială își are domiciliul fiscal persoana impozabilă sau în evidența căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite și taxe, la registratură ori la poștă, prin scrisoare recomandată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare care generează această obligație.

Pentru stabilirea datei de luare în evidență cu perioadă fiscală lunară a persoanei impozabile se are în vedere data exigibilității taxei aferente achiziției intracomunitare, astfel cum rezultă din declarația de mențiuni depusă de persoana impozabilă, respectiv:

a) data luării în evidență este data de 1 a primei luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în această primă lună a respectivului trimestru;

b) data luării în evidență este data de 1 a celei de a treia luni din trimestru, dacă exigibilitatea taxei intervine în a doua lună a respectivului trimestru;

c) data luării în evidență este data de 1 a primei luni a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.

PENTRU A DESCARCA FORMULARUL 092 CLICK AICI

Important! Persoana impozabilă a cărei perioadă fiscală a devenit luna, ca urmare a efectuării unei achiziții intracomunitare de bunuri, nu mai are posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă fiscală, fiind obligată să păstreze ca perioadă fiscală luna și în anii următori.

Baza legala : OPANAF nr. 1.165/2009.


Articole populare

Categorii