info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Aspecte privind inregistrarea si anularea inregistrarii in scopuri de TVA


Așa cum știm, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012, de la 1 iulie 2012, plafonul de la care persoanele impozabile sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA a fost majorat de la 35.000 la 65.000 de euro (respectiv de la 119.000 la 220.000 lei).

Actul normativ prezintă prevederile tranzitorii aplicabile în perioada 1.07-31.12.2012 în ceea ce priveşte regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, astfel:
– persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA, dacă depăşesc plafonul de 119.000 lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. În cazul în care nu au depăşit în această perioadă plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 de lei se va lua în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012;
– persoanele impozabile înfiinţate în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA, dacă depăşesc în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proporţional cu perioada rămasă de la înfiinţare şi până la sfârşitul anului, fracţiunea de lună considerându-se o lună calendaristică întreagă. În cazul în care nu au depăşit în această perioadă plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei până la 31 decembrie 2012.

Excepţie de la aceste prevederi fac persoanele impozabile pentru care obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA ar interveni începând cu 1 iulie 2012. Acestea nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc plafonul de 220.000 lei până la 31 decembrie 2012.
Persoanele impozabile înfiinţate începând cu 1 iulie 2012 au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA, dacă depăşesc plafonul de scutire de 220.000 lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012.

Potrivit actului normativ menţionat mai sus, persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu 1 iulie 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei. În schimb, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2012, pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA după 1 iulie 2012, inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei.

În situaţiile menţionate mai sus, solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale între 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă (luna sau trimestrul).
Anularea înregistrării în scopuri de TVA va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

Atenție! Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să depună ultimul decont, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA şi în care are obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.
Important! Persoanele impozabile care solicită în cursul anului 2012 scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA nu au obligaţia să efectueze ajustările de taxă pentru bunurile/serviciile achiziţionate până la 30 septembrie 2011 inclusiv.


Articole populare

Categorii