info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Administrator societate comercială: condiții și responsabilități

chitante-480x300 Privind administrarea și conducerea societăților comerciale, Legea 31/1990 cuprinde dispoziții pentru fiecare formă de societate comercială (în nume colectiv, comandită simplă, în comandită pe acțiuni, pe acțiuni sau cu răspundere limitată)
Conform art. 75 din Legea 31/1990, administrarea societăților în nume colectiv este asigurată de unul sau mai mulți administratori, care au dreptul să reprezinte societatea în limitele prevederilor actului constitutiv.
În cazul societăților în comandită simplă, administrarea se face de către unul sau mai mulți asociați comanditați.
În societățile în comandită pe acțiuni, reglementările cuprind mai multe dispoziții; la fel și în cazul celor pe acțiuni.
În cadrul societăților cu răspundere limitată, conform art. 197 din legea 31/1990, administrarea societății poate fi realizată de unul sau mai mulți administratori, care pot fi atât din afara societății, cât și asociați.
Administratorul unei societăți cu răspundere limitată trebuie să îndeplinească următoarele condiții cerute de lege: să aibă capacitate deplină de exercițiu, nu a fost condamnată pentru săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile enumerate de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 31/1990; să nu exercite concomitent mai mult de cinci mandate de administrator; să aibă autorizația adunării generale dacă este administrator în cadrul unei societăți concurente sau cu același obiect de activitate.
Durata mandatului administratorului unei societăți comerciale cu răspundere limitată poate fi stabilit prin actul constitutiv la inființarea societății sau ulterior prin hotărârea adunaării generale a asociaților.
Cele mai importante obligații ale administratorului sunt: obligația de a depune semnăturile la registrul comerțului, în cazul în care a fost desemnat reprezentant al societății(art.45); obligația de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății [art.30 alin.(2)]; obligația de a face toate operațiile cerute pentru îndeplinirea obiectului societății(art. 70); obligația de a urmări efectuarea de către societate a vărsămintelor datorate (art.70); obligația de a ține registrele cerute de lege și corecta lor ținere (art.73); obligația de a întocmi situația financiară anuală, precum și de a asigura respectarea legii la repartizarea profitului și plata dividendelor (art.73); obligația de a lua parte la toate adunările societății [art. 70 alin. (2)]; obligația de a aduce la îndeplinire hotărârile adunării generale a asociaților (art. 73); obligația de a îndeplini îndatoririle prevăzute de actul constitutiv, precum și îndatoririle stabilite de lege (art. 73).
Un administrator poate fi numit în cadrul societății cu puteri depline de reprezentare sau cu puteri limitate. Limitarea se poate face prin actul constitutiv de înființare a societății, fie ulterior prin hotărârea adunării generale a asociaților. (exemplu limitări: poate angaja societatea în relații contractuale până în limita a xxxxx euro/lei, ce depășește această sumă necesită acordul adunării generale a asociaților/aprobarea asociatului unic).

Articole populare

Categorii