info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

25 MARTIE: ultima zi de depunere a declaratiilor 101 si 010

declaratii fiscale februarie 2013Definitivarea impozitului pe profit aferent anului 2012 se face prin formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, care se completează şi se depune până la 25 martie 2013 inclusiv de către persoanele juridice care, la 31 decembrie 2012, erau înregistrate ca plătitoare de impozit pe profit.

Formularul 101 se depune şi pentru luna ianuarie 2013 până la 25 martie 2013 de către persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care, la 31 decembrie 2012, îndeplineau condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Codul Fiscal, modificat de Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013, respectiv:

– au realizat venituri, altele decât cele din activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniile jocurilor de noroc, consultanţei şi managementului;

– au realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei al 65.000 euro;

– capitalul social era deţinut de persoane, altele decât statul şi autorităţile locale.

Contribuabilii menţionaţi mai sus, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligaţi la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Declaraţia aferentă lunii ianuarie 2013 se completează pe acelaşi program de asistenţă valabil pentru anul 2012, cu menţiunea că trebuie tastat anul 2013 şi bifată căsuta PJ care, la 31 decembrie, îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor conform art. 112^2 alin. 3) Cod Fiscal.

 Depunere

Formularul 101 se completează cu ajutorul programului de asistenţă care poate fi descărcat de pe website-ul:

– ANAF, la adresa www.anaf.ro, categoria Declaraţii electronice/Descărcare declaraţii;

Formularul se depune la organul fiscal competent, în format .pdf, cu fişier .xml ataşat, pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform prevederilor legale.

Contribuabilii vor comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de Procedură Fiscală, până luni, 25 martie 2013 inclusiv, prin depunerea formularului 010 „Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”.

 Sursa: www.finantevalcea.ro

Articole populare

Categorii