info[at]accountable.ro

+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468

Aleea Emil Botta nr. 1, sector 3, București

Monthly Archives: February, 2016

Declararea contribuabililor inactivi şi implicaţiile fiscale aferente

Începând cu data de 01.01.2016, cazurile în care contribuabilul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv sunt prevăzute la art.92...

Declarația 392 A și declarația 392 B „Declaraţia informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul 2015 ”

Declarația 392 A "Declarație informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul 2015 în interiorul țării, trebuie depusă de către...

Schimbări în calcularea deducerilor personale în 2016

Deducerea personală pentru funcţia de bază este un beneficiu acordat de stat şi are caracter social, menit să conducă la o uşoară creştere a...

Contribuabilii pot susține diverse cauze redirecționând 2% din impozitul pe venit pentru 2015

Contribuabilii pot dispune, conform Codului Fiscal, asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează...

Declarația 205 – modalități și termen de depunere

Aferent anului 2015 „Declarația informativă privind impozitul reținut la sursa și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit" - formularul 205 se completează și se depune...

Administrator societate comercială: condiții și responsabilități

Privind administrarea și conducerea societăților comerciale, Legea 31/1990 cuprinde dispoziții pentru fiecare formă de societate comercială (în nume colectiv, comandită simplă, în comandită...

Începând cu 2016 diurna se poate acorda și administratorilor

În conformitate cu Legea 5 din 2003 - Codul Muncii, salariatul care se deplasează în interes de serviciu are dreptul la plata cheltuielilor de transport...

Amenzi pentru neprezentarea tuturor informațiilor în declarația 088 în 2016

Destinația Formularului 088 este realizarea înregistrării în scopuri de taxă pe valoare adăugată - TVA, atât prin opțiunea contribuabilului cât și la depășirea plafonului legal....

Înregistrarea obligațiilor fiscale restante și publicarea listelor debitorilor

În data de 03.02.2016 a intrat în vigoare, Ordinul nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum...

Suspendarea și reluarea activității unei societății comerciale la ANAF

În urma înregistrării suspendării activităţii la Oficiul Național Registrul Comerțului, o societate comercială poate opta pentru obținerea regimului derogatoriu la nivelul Administraţiei finanţelor publice în...

Categorii

Arhiva