info[at]accountable.ro
+40.757.228.760; +40.771.307.608; +40.762.836.468
Bd. Unirii 64, sector 3, București

#WeAreAccountable

Proceduri, pași, taxe, documente, legi, modificări, condiții...

Ce contributii sociale plateste administratorul unei societati comerciale?

//
Categories

Prevederile legale care reglementează contribuţiile sociale datorate pentru veniturile asimilate salariilor, venituri unde se încadrează şi remuneraţia administratorului, nu au suferit modificări începând cu data de 1 iulie 2012.

În ceea ce priveşte impozitul pe venit, conform art. 55 alin. (2) lit. j) din Codul Fiscal regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică şi remuneraţiei administratorilor societăţilor comerciale.

Remuneraţia administratorilor societăţilor comerciale este impozabilă în mod similar veniturilor de natură salarială, iar unitatea care o plăteşte are obligaţia reţinerii şi plăţii impozitului pe salarii în cotă de 16%, aplicabilă asupra bazei de calcul determinate în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (2) lit. b) din Codul Fiscal.

Conform dispoziţiilor art. 296 indice 4 lit. e) din Codul Fiscal, remuneraţia administratorului intră în baza de calcul al contribuţiilor sociale.

Remuneraţia administratorilor este exceptată în mod expres de la plata următoarelor contribuţii sociale:

– contribuţiilor de asigurări sociale pentru şomaj (salariat şi angajator) datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj (art. 296 indice 16 lit. c1) din Codul Fiscal;
– contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat (art. 296 indice 16 lit. d1) din Codul Fiscal);
– contribuţiei la Fondul de Garantare pentru Plata Creanţelor Salariale (art. 296 indice 16 lit. f) din Codul Fiscal);

În prezent, indiferent dacă administratorii realizează sau nu şi alte venituri şi indiferent de nivelul remuneraţiei, pentru remuneraţia acestora se datorează:

– contribuţia individuală la sistemul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia angajatorului la sistemul asigurărilor sociale de stat;
– contribuţiile de asigurări sociale de sănătate (salariat şi angajator) datorate bugetului asigurărilor sociale de sănătate;
– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator bugetului Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Astfel remuneraţia primită de către administratori se asimilează veniturilor salariale, caz în care societatea va reţine, declara şi plăti atât impozitul pe venit, cât şi contribuţiile sociale datorate.

Contribuţiile individuale reţinute şi contribuţiile angajatorului se virează şi se declară de societatea comercială împreună cu impozitul datorat, în declaraţia 112.

Aşadar administratorul persoană fizică nu plăteşte şi nu declară contribuţiile sociale obligatorii, aceste obligaţii revenind societăţii.

În cazul remuneraţiei administratorului nerezident primită de la un angajator român, întrucât aceasta este plătită de un angajator rezident în România, impozitul pe venit se datorează chiar dacă administratorul este prezent în Romania o perioadă mai mică de 183 de zile în orice perioadă de 12 luni consecutive (art. 194 lit. b) din Nomele Metodologice de aplicare a art. 88 din Codul Fiscal).

În baza art. 296 indice 3 lit. b) din Codul Fiscal, persoanele fizice nerezidente sunt contribuabili ai sistemelor de asigurări sociale cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte.

În cazul în care administratorul este cetaţean al unui stat membru UE se aplică dispoziţiile Regulamentului (CE) 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială şi Regulamentul (CE) 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004, potrivit cărora sistemul de securitate socială aplicabil este cel stabilit de legislaţia statului membru în care lucrătorul prestează activitate, în acest caz legislaţia din România.

Astfel, regula este că administratorul persoană fizică nerezidentă datorează contribuţii sociale în România, conform precizărilor de mai sus.

De la această regula sunt prevăzute excepţii pentru anumite categorii de persoane (detaşaţi, pluri-activitate etc).

Dacă administratorul desfăşoară activitate salariată în două state membre UE înseamnă ca se află într-o situaţie de pluri-activitate.

Pluri-activitatea reprezintă situaţia în care lucrătorul desfăşoară simultan, în mod obişnuit:

– activitate salariată în două sau mai multe state membre;
– activitate independentă în două sau mai multe state membre;
– activitate salariată şi/sau activitate independentă în două sau mai multe state membre.

Conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul 883/2004, persoana care desfăşoară în mod obişnuit o activitate salariată în două sau mai multe state membre se supune:

– legislaţiei statului membru de reşedinţă, în cazul în care desfăşoară o parte substanţială a activităţii sale în statul membru respectiv sau în cazul în care depinde de mai multe întreprinderi sau de mai mulţi angajatori al căror sediu sau loc de desfăşurare a activităţii se află în state membre diferite

sau

– legislaţiei statului membru în care este situat sediul sau locul de desfăşurare a activităţii întreprinderii sau angajatorului al cărui salariat este, în cazul în care persoana nu desfăşoară o parte substanţială a activităţilor sale în statul membru de reşedinţă.

Important! Dacă administratorul nerezident prezintă documentul portabil A1 emis de instituţia statului membru de reşedinţă nu se datorează contribuţii sociale în România în perioada cuprinsă în formular.
În cazul în care administratorul nu prezintă documentul portabil A1 contribuţiile sociale se datorează în România.

Pentru entităţile asimilate angajatorilor (societatea care plăteşte remuneraţia administratorului), baza de calcul a contribuţiilor sociale o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de salariaţi sau de persoanele care realizează venituri asimilate salariilor asupra cărora există obligaţia plăţii contribuţiilor sociale individuale.

În concluzie prevederile OUG 125/2011 care au intrat în vigoare la data de 1 iulie 2012 nu modifică regimul fiscal al remuneraţiei primite de administrator, acestea vizează contribuţiile sociale datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică, persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri.

Baza legala:

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125 din 2011, privind modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal
– Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
– Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială
– Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 883/2004


141 Responses

 1. alexandra pintea

  buna ziua,
  am citit articolul publicat si am cateva intrebari legate de remuneratia administratorului. ea este acoperita de actul constitutiv sau este absolut necesara intocmirea unui contract individual de munca pentru administrator? in cazul in care un srl are 2 asociati care sunt si administatori, (1 cetatean roman si 1 cetatean european cu resedinta in romania), sunt obligati sa plateasca contributiile sociale mentionate mai sus? care este baza de impozitare a aceastor contributii?

 2. admin

  Buna ziua,

  Asociatii pot prevedea in actul constitutiv atat varianta cu remuneratie pentru administrator cat si fara remuneratie. Daca nu se prevede remuneratie, este posibila si varianta in care administratorului sa nu i se faca contract individual de munca si practic el sa duca la indeplinire mandatul de administrator in mod gratuit.

  Atat in varianta unei remuneratii pentru mandatul de administrator cat si in varianta incheierii unui contract de munca este necesara plata contributiilor sociale.

 3. Amalia

  stiam ca la un SA este obligatoriu ca administratorii/directorii sa aiba contract de mandat, nu CIM? imi poate confirma cineva?

 4. Maria T

  Eu inteleg ca administratorul si asociatul unic al unui SRL cu N salariati poate incheia CM cu propria societate si achita toate obligatiile salariale.(impozit,cass ,cas,somaj),iar societatea la randul ei obligatiile angajatorului.Se considera un salariat .Daca cineva are alta opinie va rog sa o comunicati.,intrucat vreau sa inchei un CM pt.admin.si asociat unic.

 5. Pingback : Purchasing cialis on the internet

 6. Pingback : Canadian viagra

 7. Pingback : Buy generic cialis

 8. Pingback : Discount viagra

 9. Pingback : Cialis prices

 10. Pingback : Cialis for daily use

 11. Pingback : Viagra 5mg prix

 12. Pingback : Cialis tablets australia

 13. Pingback : Buy cialis

 14. Pingback : Cialis coupon

 15. Pingback : writeessay

 16. Pingback : Cialis 20mg

 17. Pingback : Buy cialis

 18. Pingback : Cialis 5 mg

 19. Pingback : 4sf8399dedf47934722b63.com

 20. Pingback : notehub.org

 21. Pingback : notehub.org just click for source

 22. Pingback : notehub.org as reported here ZvKK

 23. Pingback : notehub.org

 24. Pingback : click at this page

 25. Pingback : notehub.org

 26. Pingback : notehub.org check this out 2efMB8

 27. Pingback : see more

 28. Pingback : notehub.org

 29. Pingback : notehub.org address

 30. Pingback : click to to learn more

 31. Pingback : visit the source

 32. Pingback : here

 33. Pingback : notehub.org page address

 34. Pingback : notehub.org go to the source PgP

 35. Pingback : notehub.org click to find out more

 36. Pingback : notehub.org find out more here

 37. Pingback : notehub.org

 38. Pingback : notehub.org learn more here NdbQq

 39. Pingback : notehub.org

 40. Pingback : click to go

 41. Pingback : view more

 42. Pingback : notehub.org

 43. Pingback : notehub.org

 44. Pingback : notehub.org

 45. Pingback : notehub.org

 46. Pingback : please click for source

 47. Pingback : notehub.org

 48. Pingback : notehub.org click the following article

 49. Pingback : check this out

 50. Pingback : notehub.org learn more here n5lQB

 51. Pingback : 5b4143efd6f5d2a20854899.com

 52. Pingback : d2a20854899.com

 53. Pingback : d2a20854899.com go to the source Xa0

 54. Pingback : topfuckgals.mobi find out more here oqHT

 55. Pingback : topfuckgals.mobi click to see more

 56. Pingback : cialisvi.com

 57. Pingback : fastsexportal.mobi

 58. Pingback : taken from here

 59. Pingback : vippornsite.mobi continue reading

 60. Pingback : vippornsite.mobi

 61. Pingback : newtube sirius651 abdu23na8631 abdu23na35

 62. Pingback : sirius latest movs798 abdu23na8514 abdu23na87

 63. Pingback : newtube sirius219 abdu23na9860 abdu23na39

 64. Pingback : freshamateurs505 abdu23na4845 abdu23na92

 65. Pingback : visit the page

 66. Pingback : eremsvoren1978.wikidot.com click to continue

 67. Pingback : download on mobile204 afeu23na7514 abdu23na71

 68. Pingback : download on mobile777 afeu23na954 abdu23na74

 69. Pingback : tubela.net403 afeu23na419 abdu23na22

 70. Pingback : fknjn544a793 afeu23na8890 abdu23na31

 71. Pingback : 775QMQMixxy

 72. Pingback : hdmobilesex.me

 73. Pingback : http://cialisonla.com/

 74. Pingback : pronvipse.mobi

 75. Pingback : schattopengine.mobi

 76. Pingback : page address

 77. Pingback : schatshadowrank.mobi

 78. Pingback : continued here

 79. Pingback : xxxbestrank.mobi page address ltB

 80. Pingback : click to continue

 81. Pingback : schatshadowrank.mobi a source

 82. Pingback : schatshadowengine.mobi read completely

 83. Pingback : click at this page

 84. Pingback : pronshadowengine.mobi more info

 85. Pingback : pronvipse.mobi

 86. Pingback : schatfreese.mobi

 87. Pingback : schatfreese.mobi more detailed on this page

 88. Pingback : xxxvipsearch.mobi

 89. Pingback : pronshadowengine.mobi

 90. Pingback : schatfreese.mobi just click for source KfVv

 91. Pingback : schattopengine.mobi

 92. Pingback : xxxvipsearch.mobi

 93. Pingback : view more

 94. Pingback : xxxbestrank.mobi read YMY

 95. Pingback : schatshadowrank.mobi

 96. Pingback : schatshadowrank.mobi more information

 97. Pingback : tedwap.me

 98. Pingback : click here

 99. Pingback : click to read more

 100. Pingback : tophookupportal.mobi

 101. Pingback : fastsexsearch.mobi more information

 102. Pingback : continue reading

 103. Pingback : fastsexportal.mobi read completely gvsF

 104. Pingback : speedsexsite.mobi

 105. Pingback : speedsexsite.mobi go to the page

 106. Pingback : here is the link

 107. Pingback : read

 108. Pingback : fastfuckportal.mobi

 109. Pingback : fastfuckse.mobi go here kRzEx

 110. Pingback : continue reading

 111. Pingback : fastfuckse.mobi go

 112. Pingback : topdatingse.mobi click to to learn more

 113. Pingback : link to the page

 114. Pingback : go here

 115. Pingback : fastfucksite.mobi click to find out more

 116. Pingback : topdatingse.mobi go to the page Pof3

 117. Pingback : topfucksearch.mobi

 118. Pingback : fastsexportal.mobi click at this page

 119. Pingback : here

 120. Pingback : oklandbesthomesecurity.info

 121. Pingback : go here

 122. Pingback : oklandviphomeguard.info

 123. Pingback : read an article

 124. Pingback : oklandbestsecuritysystems.us continued here

 125. Pingback : oklandviphomeguard.info read an article dYD5g

 126. Pingback : link to a continuation

 127. Pingback : oklandbestsecuritysystems.info provided link Poq

 128. Pingback : oklandviphomesecurity.us

 129. Pingback : oklandbesthomesecurity.info click to find out more

 130. Pingback : link to details

 131. Pingback : oklandviphomeguard.us this web page

 132. Pingback : oklandviphomesecurity.us

 133. Pingback : oklandtophomeguard.us see more fsN6

 134. Pingback : oklandtophomeguard.info

 135. Pingback : click to find out more

 136. Pingback : oklandviphomeguard.us check this out lkg

 137. Pingback : oklandvipsecuritysystems.us page xetaM

 138. Pingback : youtube.com

 139. Pingback : youtube.com Coub видео приколы best 2018

 140. Pingback : computer-arts.info

 141. Pingback : solars.biz

Leave a Reply